Nicolae CIOCOIU
- compozitor şi profesor -
(n. 21.07.1920 Rîşnov)

     Studiile muzicale le-a început la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov (1931-1939) cu Nicolae Oancea şi M. Reabciug şi la Conservatorul „Astra” din Braşov cu Willy Teutsch şi Erich Hermann (vioară), continuându-le la Conservatorul din Bucureşti (1941-1951) cu Faust Nicolescu (teorie-solfegiu), Vasile Filip (vioară), Marţian Negrea (armonie, contrapunct, compoziţie), Mihail Andricu (compoziţie, muzică de cameră), Theodor Rogalski (orchestraţie), Ion Ghiga (dirijat orchestră), Vasile Popovici (istoria muzicii), Tiberiu Alexandru (folclor), Jean Bănescu (canto auxiliar), Eugenia Ionescu şi Paul Jelescu (pian secundar). Paralel a urmat Academia Comercială din Bucureşti (1943-1945) şi Facultatea de Drept din Bucureşti (1945-1947). Profesor de vioară la Liceul de Muzică din Braşov (1955-1965), Şcoala de Muzică nr.1 din Bucureşti (1965-1968) şi Şcoala de Muzică nr.4 din Bucureşti (1968-1980).

     MUZICĂ SIMFONICĂ
     
     • Prin Ţara Bârsei (1966), piesă pentru orchestră.
     
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     
     • Balada morţii (1964), pentru voce, cor mixt şi orchestră, versuri de George Topârceanu.
     
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     
     • Cvartet de coarde (1968);
     • Baladă pentru vioară şi pian (1968);
     • Sonata în Sol major pentru vioară şi pian (1969);
     • Sonatină pentru vioară şi pian (1970);
     • Sonata în la minor pentru vioară şi pian (1971);
     • Amintire (1973), pentru vioară şi pian;
     • Baladă pentru clarinet şi pian (1977);
     • Baladă pentru violoncel şi pian (1980), revizuită după Balada pentru clarinet şi pian, în Mici piese româneşti pentru violoncel şi pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     • La horă-n sat (1981), pentru 2 viori şi violă;
     • Serenadă pentru clarinet şi pian (1982), în Mici piese româneşti pentru clarinet cu acompaniament de pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     • Baladă pentru vioară, violoncel şi pian (1984), trio după Balada din 1968;
     • La munte (1985), piesă pentru trompetă şi pian.
     
     
     MUZICĂ INSTRUMENTALĂ PENTRU PIAN
     
     • Sonata pentru pian (1954);
     • Patru piese mici pentru pian (1959) (cuprinde: Colind, Joc, Cadou, Întrebare).
     
     
     MUZICĂ CORALĂ
     
     • Cărăruie de pe deal (1958), pentru cor mixt, versuri populare;
     • Trei coruri pe versuri populare (1958), pentru cor mixt (cuprinde: Mândra din vale, Ia ieşi badeo şi Foaie verde sălcioară);
     • Trei coruri cu pian (1970) (cuprinde: Poema - pentru cor de femei, versuri de Tudor Arghezi, În drum - pentru cor bărbătesc, versuri de George Topârceanu;
     • Glasul morilor - pentru cor pe două voci egale, versuri de Ion Minulescu);
     • Chipul păcii (1984), pentru cor mixt, versuri de Dragoş Vicol.
     
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     
     • Trei cântece pe versuri populare (1957), pentru voce şi pian (cuprinde: Doina, Cântec de leagăn, Cântec);
     • Şase cântece pe versuri de Eminescu (1963), pentru voce şi pian (cuprinde: Fereastra dinspre mare, La mijloc de codru des, Cu penetul ca sideful, De-aş avea, Somnoroase păsărele, Stelele);
     • Te-ai depărtat (1965), pentru voce şi pian;
     • A căzut un mugur (1965), pentru voce şi pian, versuri de Violeta Zamfirescu;
     • Orizont şi înălţime (1967), pentru voce şi pian, versuri de Mariana Dumitrescu;
     • Cântecul călătorului (1967), pentru voce şi pian, versuri de Lucian Blaga;
     • Dedicaţie (1969), pentru voce şi pian, versuri de Mariana Dumitrescu;
     • Cântec de pahar (1969), pentru voce şi pian, versuri de Octavian Goga;
     • Două cântece pe versuri de George Coşbuc (1970), pentru voce şi pian (Cântec, Fata morarului);
     • Şase cântece pe versuri de Eminescu (1970), pentru voce şi pian (cuprinde: Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, De ce nu-mi vii, Şi dacă, Dorinţa, Fiind băet, păduri cutreeram);
     • Scherzando (1970), pentru voce şi pian, versuri de Marcel Breslaşu;
     • În drum (1970), terţet pentru 2 tenori, bariton şi pian, versuri de George Topârceanu;
     • Cânta o catirincă (1970), pentru voce şi pian, versuri de Demostene Botez;
     • Monedele (1970), pentru voce şi pian, versuri de Mariana Dumitrescu;
     • Frumoasă eşti (1972), pentru voce şi pian, versuri de George Topârceanu;
     • Manon şi Des Grieux (1972), pentru voce şi pian, versuri de G. Topârceanu;
     • Stelele (1972), pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     • Frescă (1972), pentru voce şi pian, versuri de Pândele Borină;
     • Minulesciana (1972), pentru,voce şi pian, versuri de Pândele Borină;
     • Un cuvânt (1972), pentru voce şi pian, versuri de Lucian Blaga;
     • Prima stea (1973), pentru voce şi pian, versuri de Nicolae Ciocoiu;
     • Profil (1973), pentru voce şi pian, versuri de Florin Iordăchescu;
     • Revenire (1973), pentru voce şi pian, versuri de N. Ciocoiu;
     • Iubind în taină (1973), pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     • Primăvara (1973), pentru voce şi pian, versuri de Lucian Blaga;
     • Mereu (1974), pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu (De ce nu-mi vii);
     • Mi-Tzu-Ko (1974), pentru voce şi pian, versuri de Ion Minulescu;
     • Despărţire (1974), pentru voce şi pian, versuri de George Topârceanu;
     • Bun venit (1974), pentru voce şi pian, versuri de N. Ciocoiu;
     • Totdeauna (1975), pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     • Lumea uitată (1975), pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     • Prin oraş (1975), pentru voce şi pian, versuri de N. Ciocoiu;
     • Romanţă tahitiană (1975), pentru voce şi pian, versuri de Ion Minulescu;
     • Romanţă (1976), pentru voce şi pian, versuri de George Topârceanu;
     • Primăvara (1976), pentru voce şi pian, versuri de George Topârceanu;
     • Bocet (1976), pentru voce şi pian, versuri de Aurelia Diaconu;
     • Atâta vreme (1977), pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     • Reproş (1978), pentru voce şi pian, versuri de Otilia Cazimir;
     • Lumea aceasta (1979), pentru voce şi pian, versuri de Marcel Mureşan;
     • Vis şi căutare (1980), pentru voce şi pian, versuri de Alexandru Philippide;
     • Baladă de primăvară (1980), pentru voce şi pian, versuri de Alexandru Andriţoiu;
     • Poem (1980), pentru voce şi pian, versuri de Darie Novăceanu;
     • Dacă (1980), pentru voce şi pian, versuri de Ştefan Augustin Doinaş;
     • Din noapte (1981), pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     • Baladă (1986), pentru soprană, mezzo-soprană, alto şi pian, versuri de George Topârceanu.
     
     
     MUZICĂ VOCALĂ PENTRU COPII
     
     • Lângă cei mici (1970), 10 cântece pentru voce şi pian (cuprinde: Mică serenadă - versuri populare; Rapsodie de primăvară - George Topârceanu; Scrisoarea lui Moş-Martin - Florin Iordăchescu; O întâmplare - N. Ciocoiu; Jos în pat - Florin Iordăchescu; Cântecul melcului - versuri populare; Nu mă uita - N. Ciocoiu; Clopoţelul - N. Ciocoiu; Oaspeţii primăverii - FI. Iordăchescu; Linişte - Florin Iordăchescu);
     • Din lumea celor mici (1986), pentru voce şi pian (cuprinde: Serenadă - versuri populare; Melcul - versuri populare; Alfabetul - Vintilă Ornaru; Azorel şi Motan l - Florin Iordăchescu; În grădină - N. Ciocoiu; Romaniţă, Romaniţă - Mihai Gănescu; Nocturnă - Mihai Eminescu; Primăvară - George Topârceanu; La lecţie - N. Ciocoiu; La joacă - N. Ciocoiu);
     • În vacanţă (1987), pentru două voci şi pian.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     
     • 33 Melodii pentru vioară şi pian (1978), pentru clasa I-IV, prelucrări de folclor;
     • 5 Miniaturi pentru vioară şi pian (1978);
     • Ciuleandra şi La cules (1978), prelucrare pentru vioară şi pian;
     • Primii paşi (1980), miniatură pentru vioară şi pian, în Mici piese româneşti pentru vioară şi pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1980.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Popescu, Mihai. Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti, Bucureşti, Editura Muzicală, 1981 (Vol.2, Muzica de cameră), 1987 (Vol.3, Supliment)

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

UCMR