Eugenia CERNEA
- etnomuzicolog -
(n. 26.03.1927 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucureşti (1947-1950) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Marţian Negrea, Ion Dumitrescu (armonie), Zeno Vancea (istoria muzicii) şi Harry Brauner (folclor), perfecţionându-se la Conservatorul „N.A. Rimski-Korsakov” din Leningrad (1950-1955) cu F.A. Rîbţov (folclor), M.S. Druskin (dramaturgie de operă), A.G. Snitke (forme muzicale) şi H.S. Kuşniarov (polifonie).
     
     Dirijor de coruri de amatori în Bucureşti (1945-1950); asistent (1949-1950), cercetător ştiinţific (1957-1973) şi cercetător ştiinţific principal (1973-1984) la Institutul de etnologie şi dialectologie din Bucureşti; inspector în Ministerul Culturii (1955-1957); redactor la „Revista de folclor” din Bucureşti (1956-1960). A scris studii, articole şi recenzii în „Muzica”, „Studii de muzicologie”, „Revista de folclor”, „Cântarea României”, „Anuarul Institutului de cercetări entologice şi dialectologice”, „Munca”, „Năzuinţa” (Zalău), „Dobrogea nouă” (Constanţa) etc. A susţinut emisiuni radiofonice, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare (URSS şi Ungaria).

     FOLCLOR - volume
     
     • Cântece şi strigături populare noi, Bucureşti, 1966;
     
     • Folclor muzical din Sălaj, culegere de cântece, Zalău, 1972;
     
     • Melodii de joc din Dobrogea, Bucureşti, 1977;
     
     • Cântece populare noi, Bucureşti, 1986 (în colaborare cu Nicoleta Coatu).
     
     
     FOLCLOR - studii
     
     • Sistemul popular de cântare acompaniată vocal, în „Revista de folclor” nr. 3, Bucureşti, 1965;
     
     • Contribuţii la tipologizarea muzicii colindelor româneşti. Observaţii asupra colindelor din Maramureş, în „Revista de folclor” nr. 3, Bucureşti, 1969;
     
     • Contribuţii la studiul modurilor în cântecul popular românesc din Bihor şi Valea Almăjului, în „Studii muzicologice” nr. 5, Bucureşti, 1969;
     
     • Doina din nordul Transilvaniei. Contribuţii la studiul particularităţilor compoziţionale şi stilistice, în „Studii muzicologice” nr. 6, Bucureşti, 1970;
     
     • Despre evoluţia doinei bucovinene, în „Revista de folclor” nr. 2, Bucureşti, 1970;
     
     • Din problemele de creaţie, circulaţie şi valorificare ale cântecului popular de viaţă nouă, în „Revista de folclor” nr. 2, Bucureşti, 1973;
     
     • Contribuţii la cercetarea folclorului copiilor, în „Revista de folclor” nr. 4, Bucureşti, 1973;
     
     • Aspecte din problematica folclorului copiilor. Numărăturile fonice, în „Revista de folclor” nr. 2, Bucureşti, 1975;
     
     • Cântecul popular de viaţă nouă şi creatorii săi, în „Muzica” nr. 2, Bucureşti, 1978;
     
     • Structura modală-argument pentru unitatea şi continuitatea folclorului muzical românesc, în „Anuarul ICED” nr. 2, Bucureşti, 1980;
     
     • Aspecte ale structurii, particularităţilor şi evoluţiei doinei bucovinene, în „Studii muzicologice” nr. 15, Bucureşti, 1980.
     
     
     MUZICOLOGIE - studii
     
     • Contribuţii la cunoaşterea cântecului muncitoresc revoluţionar din România, în „Muzica”, Bucureşti, 11, nr. 4, 1961;
     
     • Rabocii folklor iz Rumânii (în colaborare cu Lucia Mureşan) în Etudes d'Ethnographie et de Folkloret Bucureşti, 1965; idem în „Trudî VII-vo Mejdunarodnovo Kongressa Antropologhiceskih i Etnologhiceskih Nauk” nr. 6, Moscova, 1969;
     
     • Uber die Arbeiter folklore Rumaniens, în „Bulletin des Internationalen Forschungszentrum fur Arbeiterlieder”, Budapesta, nr. 10, 1966, şi nr. 10-11, 1967;
     
     • Aspecte ale cântecului muncitoresc revoluţionar, în „Studii muzicologice” nr. 7, Bucureşti, 1971;
     
     • Consideraţii teoretice asupra cântecului muncitoresc, în „Revista folclorică” nr. 6, Bucureşti, 1972;
     
     • Câteva cântece muncitoreşti şi social-patriotice inedite de ieri şi de azi, în „Muzica” nr. 8, Bucureşti, 1976;
     
     • Bela Bartok despre doina maramureşeană, în Bela Bartok şi muzica românească, Bucureşti, 1976;
     
     • Aspecte ale preluării idealurilor paşoptiste de către socialiştii români reflectate în cântecul revoluţionar şi patriotic, în „Muzica” nr. 1, Bucureşti, 1979;
     
     • Pagini din lupta clasei muncitoare „Noi ţăranii”, în „Muzica” nr. 3, Bucureşti, 1981;
     
     
     ANTOLOGII DE CÂNTECE
     
     • Spre lumină. Culegere de cântece revoluţionare, Bucureşti, 1964.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

UCMR