Cristina SÂRBU BOHACIU
- muzicolog -
(n. 22.07.1953 Orăştie - Hunedoara)
  

     STUDII: Şcoala generală şi Liceul de muzică din Cluj Napoca, clasa de vioară. Academia de Muzică Gh.Dima, Cluj Napoca, 1976. Diploma în Muzicologie şi Vioară. Departamentul de Limbi Străine al Universităţii din Cluj Napoca, 1981. Diploma în Română-Germană. Septembrie 1998, Doctor în Muzicologie
     
     BURSE DE SPECIALIZARE/MUZICOLOGIE: Internationes, Berlin,1990. Deutscher Musikrat Bonn 1991,1993,1995. Händel Gesellschaft Karlsruhe 1991,1993, 1994. Brahms Gesellschaft Baden-Baden 1993. Orff-Zentrum München,1993,1994,1995. Bundesministerium für Unterricht und Kunst,Viena 1993. Stiftung Weimarer Klassic,Weimar 1996,1997. Bursa BBC World Service,curs Media in UK , Londra iulie/august 1997.
     
     CURSURI DE SPECIALIZARE/RADIO: Cursul de ştiri şi actualităţi ( Deutsche Welle, iunie 1998). Iniţiere în INTERNET (CESPE-CS octombrie 1997). Tehnica realizării producţiilor radiodifuzate (BBC ianuarie 1997). Strategii de programe (Sinaia, septembrie 2002). Managementul inovării şi schimbării (Sinaia, august 2002).
     
     STAGII PRACTICE: 1976-1981 – Profesor de vioară la Şcoala gen. de muzică nr.2, Cluj. 1981-1996 – Profesor de vioară la Şcoala gen.de muzică nr.5, Bucureşti. 1996-2004 – Redactor şef la redacţia Literatură-Arte, Societatea Română de Radiodifuziune. Din 2004 – Realizator Radio Români Actualităţi. 2002/2003, 2004/2005 conf.univ. la Universitatea Ovidius/Constanţa, secţia Muzică. Din noiembrie 2005, consilier pe probleme de presă al Filarmonicii GEORGE ENESCU din Bucureşti.
     
     EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: Muzicolog, jurnalist, profesor de vioară. Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Colaborator cu studii despre muzică la reviste de specialitate. Colaborator cu articole de critică muzicală la numeroase reviste de artă şi cultură în română, germană şi maghiară. Colaborator la emisiunile Studioului Teritorial Cluj-Napoca şi Radio România (până la angajarea din septembrie 1996). Colaborator la emisiunile Televiziunii Române. Colaborator (conferenţiar) la Institutul Goethe din Bucureşti (programe culturale germane pentru România). Din 1998 membru IAWRT (Asociaţia Femeilor. Producătoare de Emisiuni de Radio şi Televiziune) în anul 2004 face parte din echipa de reprezentanţă a acestei organizaţii non-guvernamentale de la Geneva. Septembrie 2005 Ofiter de presă în cadrul Festivalului Internaţional GEORGE ENESCU. Noiembrie 2005 membru în board-ul Asociaţiei Internaţionale a Femeilor producătoare de Emisiuni de Radio şi televiziune (IAWRT) alături de jurnaliste din Canada, Australia, Norvegia, Filipine, Nepal şi Camerun.
     
     PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE: Rumänian und die deutsche Klassik, Weimar, martie 1995, cu lucrarea Das Rumanische Lied und die Dichtung Goethes (prezentată şi publicată în volum).
     Symphosium CARL ORFF, Salzburg, 1995 cu lucrarea Carl Orff Schulwerk in Rumänien
     Musikleben der Deutschen im Kontext sudosteuropaischer Musikkultur, Lowenstein, aprilie 1997, cu lucrarea Wagner und Rumänien
     
     MEMBRU ÎN JURII:
     XII Concorso Internazionale "Camillo Togni”, Brescia, Italia, decembrie 2000
     XIII Concorso Internazionale "Camillo Togni”, Brescia, Italia, decembrie 200
     octombrie/noiembrie 2005 Membru in Juriul Internaţional IAWRT pentru emisiuni de Radio
     
     PREMII:
     Uniunea Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor muzicali din România, Premiu pe anul 1995 "pentru prodigioasa activitate de critică muzicală în emisiunile radio-ului şi în revistele ACTUALITATEA MUZICALĂ şi SPECTACOLUL MUZICII”.
     Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 1997 pentru monografia ”Hans Werner Henze şi creaţia sa lirică”.
     
     CUNOŞTINŢE ŞI ABILITĂŢI: calităţi de organizator; coechipier de nădejde; experienţă managerială în domeniul actualităţii culturale; limbi straine: germana şi franceza (bine vorbit, scris şi citit; engleza satisfacător vorbit şi citit; notiuni ce permit susţinerea unei conversaţii şi o lectură fără pretenţii în limba italiană; spontaneitate, uşurinţă în vorbă şi scris; operare PC; mare capacitate de muncă; rezistenţă la stress.

     LUCRĂRI PUBLICATE (studii în volume de specialitate) - selecţie:
     
     ”Richard Wagner în cultura românească” în Studii de muzicologie, vol.XVII, Editura muzicală, Bucureşti,1983
     
     ”Concertul instrumental în creaţia lui D. Bughici. Inter-relaţia conţinut/formă” în Tribuna muzicologică, Editura muzicală, Bucureşti,1985
     
     ”Heinrich Schütz. 400 de ani de la naşterea compozitorului” în Studii de muzicologie, vol.XX, Editura muzicală, Bucureşti,1987
     
     ”Die Pflege von R.Wagners Musik im Krondstadt der Jahrhundertwende.Blick in die Musikgeschichte” in Révue Roumaine d'Historie d'Art, SerieTheatre, Musique, Cinema.Tome XXVIII, Bucarest,1991
     
     ”Eminesciana. Sonata-glossă pentru clarinet solo de Felicia Donceanu (analiză)” în Studii de muzicologie, vol.XXII, Editura muzicală, Bucureşti,1988
     
     Monografia Carl Orff, Ed.Anima, Bucureşti, 1995
     Volumul Hans Werner Henze, Ed.Anima, Bucureşti, 1997
     
     Lexiconul 4 secole de teatru muzical , Ed. Du Style, Bucureşti, 1999
     
     Nietzsche şi muzica, Ed.Fundaţia Ideea Europeană, Bucureşti, 2005
     
     Monografia Carl Orff, Editura Anima, ediţia a 2-a, Bucureşti, 2005
     
     ÎN CURS DE APARIŢIE: De la Festivalul Haendel la oile de la Glyndebourne, volum de cronici comentarii, interviuri, note de călătorie, Edit F. I. E.

     Curriculum Vitae

     EDUCATION AND QUALIFICATIONS: The Primary and High School of Music in Cluj-Napoca, the violin class. The Music Academy GH. DIMA, Cluj-Napoca, 1976 Diploma in Musicology and Violin. The department of Language Studies of the University of Cluj-Napoca, 1981 Diploma in Romanian and German. September 1998 Doktor in Musicology
     
     WORK EXPERIENCE:
     - Musicologist, journalist, violin teacher, cultural manager. Member of the Romanian Society of Composers and Musicologists. Contributes to studies of musicology at several magazines
     - Contributes to musical critical articles in Romanian, German and Hungarian at several magazines
     - Contributes to the programmes of Radio Romania in Cluj-Napoca and Bucharest and to the programmes of the Romanian Television. Contributor to the GOETHE Institute in Bucharest (the German cultural programmes for Romania).
     - Book, CARL ORFF, Ed. Anima, Bucharest, 1995.
     - Book, HANS WERNER HENZE, Ed.Anima, Bucharest, 1997
     - Book, OPERA LEXICON, Ed. Du Style, Bucharest, 1999
     - 1996 Editor in chief of the Literature, Arts & Science Department, at the Romanian Broadcasting Corporation
     - from 2004 Producer News und current affairs at the Radio Romanian Corporation
     - Book NIETZSCHE AND THE MUSIC, Ed. Contemporanul. Ideea europeana, Bucharest, 2004
     - 1996 – 2004 Editor in chief at the department Litterature Arts-Sceince Radio Romanian Broadcasting Corporation
     - from 2004 Producer News&Current affairs Radio Romanian Broadcasting Corporation
     - from 2005 PR at the Phiharmonic GEORGE ENESCU, Bucharest
     
     SCHOLARSHIPS, FESTIVALS:
     Internationes, Berlin, 1990
     Deutscher Musikrat Bonn: 1991, 1993, 1995
     Haendel Gesellschaft Karlsruhe : 1991, 1993, 1995, 1997
     Brahms Gesellschaft, Baden-Baden, 1993
     Orff-Zentrum, Carl Orff Stiftung München 1993, 1994, 1995
     Bundesministerium fur Untericht und Kunst, Wien, 1993
     Stiftung Weimarer Klassik, Weimar, 1996, 1997
     Wagner-Festspiele, Bayreuth, 1990, 1993
     Salzburger Festspiele, 1991
     Berliner Festwochen, 1991,1992
     Europäisches Musikfest Stuttgard, 1991, 1993, 1995, 1997
     Schubertiade Feldkirch, 1992
     Internationales FRANZ SCHUBERT Institut, Wien, 1991
     Bregenz-Festspiele, 1993, 1994, 1996, 1998
     Ambrasser Schlosskonzerte, Innsbruck, 1992, 1996, 1998
     Oper der Stadt Köln, 1994
     Kammermusik Festival ALLEGRO VIVO, Österreich, 1994
     Haendel Festspiele, Halle-Saale, 1994
     Kasseler Musiktage, 1995
     Dresdner Opern Festpiele 1998
     Course "Media in the UK”: July August 1997, BBC World Service
     
     SYMPOSIUMS:
     Rumanian und die deutsche Klassik, Weimar, March 1995
     Symphosium CARL ORFF, Salzburg, 1995
     Musikleben der Deutschen im Kontext sudosteuropaischer Musikkultur, Lowenstein, April, 1997
     
     JURRY:
     XII Concorso Internazionale "Camillo Togni”, Brescia, Italy, 14-17 dec.2000
     XIII Concorso Internazionale "Camillo Togni”, Brescia, Italy, dec.2001
     Radio Competition IAWRT, November 2005

UCMR