Corneliu BUESCU
- muzicolog, redactor de carte -
(n. 22.10.1925 Şuteşti - Brăila – m. 2018 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Seminarul din Buzău (1937-1945), cu Gheorghe Marinescu şi Dumitru Stoica (cântarea psaltică), continuându-le la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1945-1949) cu Nicolae Lungu (muzica bisericească comparată), Petre Vintilescu (imnografie), obţinând licenţa în teologie (1949). A urmat apoi Conservatorul din Bucureşti (1949-1954) cu Ioan D. Chirescu şi Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Gheorghe Dumitrescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), George Breazul (istoria muzicii), Sabin Drăgoi (folclor), Ion Şerfezi (metodica muzicii), Madelleine Cocorăscu (pian), Mircea Basarab (orchestraţie).
     
     Redactor în secţia de artă (1954-1957) şi secretar de redacţie la revista CONTEMPORANUL din Bucureşti (1957-1960); redactor (1960-1963) şi redactor principal (1963-1985) la Editura Muzicală din Bucureşti. A scris articole în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, CONTEMPORANUL, MUNCA etc. A îngrijit volumele STUDII DE MUZICOLOGIE (1969, 1980). A susţinut conferinţe, contribuţii la emisiuni radio şi televiziune.

     MUZICOLOGIE: GHEORGHE FOLESCU, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1966; RESTITUIRI MUZICALE. CAROL MICULI ŞI TUDOR FLONDOR, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1977; SCRIERI ŞI ADNOTĂRI DESPRE MUZICA ROMÂNEASCĂ VECHE. IZVOARE ALE MUZICII ROMÂNEŞTI, vol.X, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1985.
     
     EDIŢII CRITICE GEORGE STEPHĂNESCU, 12 CÂNTECE, voce şi pian, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1966; SCRIERI ŞI ADNOTĂRI DESPRE MUZICA VECHE ROMÂNEASCĂ, vol.X, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1984.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Stănculescu, Ioan F. CORNELIU BUESCU. RESTITUIRI MUZICALE. CAROL MICULI ŞI TUDOR FLONDOR, în Glas. bis., Bucureşti, 38, nr.9-10, 1977; Arzoiu, Ruxandra. CORNELIU BUESCU. SCRIERI ŞI ADNOTĂRI DESPRE MUZICA ROMÂNEASCĂ VECHE, în Muzica, nr.4, 1986.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

UCMR