Teodor BRATU
- compozitor -
(n. 20.01.1922 Drăghiceanu - Giurgiu – m. 08.03.2015 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. din Bucureşti (1950-1957) cu Alfred Mendelsohn (compoziţie), loan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Paul Constantinescu (armonie), Marţian Negrea (contrapunct), Theodor Rogalski şi Mircea Basarab (orchestraţie), Dumitru D. Botez (dirijat coral).
     
     Învăţător în com. Izvorul (Ilfov) (1945-1950), secretar muzical la Fondul muzical al Uniunii Compozitorilor din Buc. (1950-1953), consultant si instructor principal în Direcţia Muzicii din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste din Bucureşti (1958-1982). A scris studii, articole, recenzii, cronici muzicale în Muzica, Studii de muzicologie, Contemporanul, îndrumătorul Cultural, Scînteia, Munca, Scînteia Tineretului, Cutezătorii etc. A susţinut emisiuni de radio şi televiziune, conferinţe.
     
     A fost distins cu Ordinul Muncii, cls. III-a (1966), Ordinul Meritul Cultural, cls. III-a (1969) şi cls. II-a (1984), Pre¬miul Uniunii Compozitorilor (1969, 1972, 1975, 1979, 1983), Premiul de creaţie la Festivalul National Cântarea României (1977, 1979, 1983).

     MUZICĂ DE TEATRU
     • Stejarul din Borzeşti (1968), dramă muzicală în 4 tablouri, libretul de Teodor Bratu după o legendă istorică populară, premieră Iaşi, aprilie 1969, Opera de Stat, Ion Baciu, Bucureşti, 1978;
     • Punguţa cu doi bani (1970), operă pentru copii în 4 tablouri, libretul de Teodor Bratu după povestirea lui Ion Creangă, premieră Iaşi, 1971, Opera de Stat, Corneliu Calistru;
     • Dreptul la dragoste (1971), operă în trei acte şi 7 tablouri, libretul de Ecaterina Lazăr şi Teodor Bratu, după romanul Aveam 18 ani de Ecaterina Lazăr, premieră Bucureşti, Opera Română, 1975, Lucian Anca, Bucureşti, 1981;
     • Vremuri de vitejie (1977), frescă lirico-dramatică în 9 tablouri, libretul de Teodor Bratu, premieră Braşov, Teatrul Muzical, 6 aprilie 1977, Lucian Gropşianu;
     • Din vremea Unirii (Sărutul lui Vodă) (1978), frescă lirico-dramatică în trei acte, libretul de Sebastian Popescu şi Constantin Ghinea, premieră Iaşi, 24 ianuarie 1979, Opera de Stat, Corneliu Calistru;
     • Tudor din Vladimiri (Fântâna însângerată) (1982), operă în trei acte şi 6 tablouri, libretul de Teodor Bratu, premieră Craiova, Teatrul Liric, 1983.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     • Viaţă visului vom da (1952), cantată pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri de Constantin Cârjan;
     • Minerii Jiului (1957), suită vocal-simfonică pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri de Teodor Bratu, Petre Ghelmez şi Ioan Meiţoiu.
     
     MUZICĂ CORALĂ
     • La joc (1947), sârbă pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Hora tinereţii (1953), pentru cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Vasile Iosif, în Antologia cântecului de mase, Bucureşti, ediţia Casei Centrale a Creaţiei Populare, 1959 (Ansamblul UGSR);
     • Cântec de bucurie (1953), pentru cor mixt, versuri de Petre Ghelmez;
     • Valea bucuriei (1953), pentru solişti, cor mixt şi pian, versuri de Teodor Bratu;
     • Cântec de recoltă nouă (1954), pentru cor mixt, versuri de Petre Ghelmez, în „Muzica”, suplimentul nr. 5, Bucureşti, 1954;
     • Sub steagul păcii şi-nfrăţirii (1955), pentru cor mixt, versuri de Petre Ghelmez, în „Muzica”, Bucureşti, supliment nr. 7, 1955;
     • Cântec de urare (1955), pentru cor mixt, versuri de A. Toma, în „Muzica”, suplimentul nr. 12, Bucureşti, 1955;
     • Cântec de slavă (1955), pentru bariton, cor mixt şi pian, în „Muzica”, suplimentul nr. 11, Bucureşti, 1955;
     • Hora de-nvăţat (1956), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, Bucureşti, 1956;
     • Veniţi cu noi de pretutindeni (1957), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol;
     • Aşterne Dunărea oglindă (1957), pentru soprană, mezzo-soprană, cor mixt şi pian, versuri de Ion Serebreanu, în „Muzica” nr. 11, Bucureşti, 1957;
     • Laudă patriei (1957), poem pentru cor mixt, versuri de Petre Ghelmez, în „Muzica”, suplimentul nr. 12, Bucureşti, 1957;
     • Coruri, Bucureşti, 1957;
     • 1907 (1957), triptic coral, versuri de Petre Ghelmez, Bucureşti, 1962;
     • Steagul Griviţei greviste (1958), cor pentru două voci egale şi pian, versuri de Teodor Bratu, Bucureşti, Ediţie muzicală, 1958;
     • Bătrânul ostaş (1958), poem coral, versuri de Veronica Porumbacu;
     • Tractoristul ghinionist (1958), pentru cor mixt, versuri de Rusalim Mureşan;
     • Cad negre lanţuri (1959), pentru cor în unison şi cor mixt şi pian, versuri de Petre Ghelmez, Bucureşti, 1959 (Ansamblul MAI, Alois Honig - dirijor);
     • Vreau să plec brigadier (1959), pentru cor mixt şi pian, versuri de Petre Ghelmez, Bucureşti, 1959;
     • Chemare în ospeţie (1959), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Luchian (1961), trei miniaturi corale, versuri de Petre Ghelmez, Bucureşti, 1966;
     • Floare dobrogeană (1961), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, Bucureşti, 1961;
     • Partid, te cântă azi poporul (1961), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Cântăm partidul, Bucureşti, 1961 (Corul şi Orchestra RTV, Carol Litvin - dirijor);
     • Sus paharul bucuriei (1961), pentru cor mixt sau voci egale, versuri de Teodor Bratu, în „Muzica” nr. 11-12, Bucureşti, 1961;
     • Nu mai suntem robii gliei (1961), pentru cor mixt sau voci egale, versuri de Teodor Bratu, Bucureşti, 1961;
     • Se porniră satele (1961), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Cântăm viaţa nouă a satului, Bucureşti, 1962;
     • Cântă-mi, cântă ceteră (1962), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în De ziua ta, republică, Bucureşti, 1962;
     • Anotimpurile Bărăganului (1963), pentru cor mixt, versuri de Petre Ghelmez şi Teodor Bratu, Bucureşti, ediţie muzicală; 1966;
     • Veniţi să-ntâmpinăm lumina (1963), pentru cor mixt, versuri de Alexandru Andriţoiu, în Ţara mea înfloritoare, Bucureşti, 1964;
     • Între stâncă şi-ntre cer (1964), moment liric pentru cor mixt, versuri de Petre Ghelmez;
     • Peste vârfuri (1964), pentru solist, cor mixt, harpă şi corn, versuri de Mihai Eminescu;
     • Legendă nouă (1965), pentru cor mixt, versuri de Anghel Dumbrăveanu, în Partidului biruitor, Bucureşti, 1965;
     • Trăiască România socialistă (1965), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Porţile de aur, Bucureşti, 1966;
     • Trei cântece despre pădure (1965), pentru coruri mixte, versuri de Teofil Dumbrăveanu, în Cântece şi madrigale, Bucureşti, 1966;
     • Să zboare cântecul (1966), pentru cor mixt cu pian (orchestră), versuri de Alexandru Andriţoiu; Dunăre, Dunăre (1966), pentru cor mixt, versuri populare, în Cine m-a dat dorului, Bucureşti, ediţia UGSR, 1967;
     • Patria (1967), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • În primăvara aceea - 1907 (1967), elegie pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în „Muzica”, Bucureşti, nr. 3, 1967;
     • Eroii patriei (1967), pentru cor mixt, versuri de Petre Ghelmez;
     • Pe câmpul Mărăşeşti (1967), suită pentru cor a cappella, versuri de Teodor Bratu;
     • Evocare (1968), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Unitate (1968), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Odă partidului (1969), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Mândră zi a libertăţii, Bucureşti, 1969;
     • Pagini de cronică (1969), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Cinci decenii, cinci cununi de aur (1970) pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Ani de luptă, ani de glorii (1971), suită pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu (I. Preludiu - Săracă, ţară bogată, II. 1921 - La luptă muncitori! III. 1933 - Se lasă dese neguri peste ţară; IV. 1944 - Fascismul jos, Trăiască România! V.1955 - Zbor cincinal; VI. 1965 - Orizont socialist; VII. 1971- Cinci cununi; VIII. Postludiu - Ferice, ţară, de tine), Bucureşti, 1972;
     • In Memoriam - Doftana (1971), poem pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Sub flamura luminii, Bucureşti, 1971;
     • Pastel (1972), pentru cor mixt, versuri de St. O. Iosif;
     • E-un anotimp de fapte mari (1972), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Patria mea, frumoasă Românie, Bucureşti, 1972;
     • Patrie, republică iubită (1972), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Patria mea, frumoasă Românie, ibidem;
     • Vin semănătoare (1972), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Patria mea, frumoasă Românie, ibidem;
     • Condu-ne, drag partid, înainte (1972), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Culegere de cântece, Bucureşti, 1974;
     • Glasul partidului (1973), pentru cor mixt şi pian, în „Muzica” nr. 1, Bucureşti, 1974;
     • Patru ani şi jumătate (1973), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Republică, izvor de bucurii (1973), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Cuvântul românesc (1974), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Zbor (1974), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • 2 Cântece ostăşeşti (1974), pentru cor bărbătesc, versuri de Teodor Bratu (Gânduri ostăşeşti, Legământ);
     • Salutul nostru (1974), pentru cor bărbătesc, versuri de Teodor Bratu,” Câmpie, câmpie (1974), pentru cor pe voci egale, versuri de Teodor Bratu;
     • Cântecul ţesătoarelor (1975), pentru cor pe voci egale, versuri de Teodor Bratu;
     • Ţara mea de visuri, ţara mea de dor (1976), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Partid, lumina vieţii noastre (1976), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • E sărbătoarea libertăţii noastre (1976), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Sub al patriei stindard (1976), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Dumbravă;
     • Marşul „Călugăreni” (1976), pentru cor bărbătesc, versuri de N. Nicolae;
     • Bluze albastre (1976) pentru cor bărbătesc, versuri de Teodor Bratu;
     • Pe unde-n nouă sute şapte (1977), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Acel treizeci decembrie de jar (1977), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Cântec de-urare (1977), pentru cor pe voci egale, versuri de Teodor Bratu;
     • Om nou (1977), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Imn înfrăţirii (1978), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Drag mi-e câmpul dunărean (1978), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • De alean (1978), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • De bucurie (1978), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Făuritorilor Unirii, slavă! (1978), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Acel august din miez de vară (1978), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • 35 de ani cu nimb de aur (1979), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Poemă de august - Coruri şi cântece, Bucureşti, 1979;
     • Pe câmpul Mărăşeşti (1979), suită corală, versuri de Teodor Bratu, Bucureşti, 1979 (I. Grâne şi struguri; II. Ecou din vechile tranşee; III. Flori pe morminte; IV. Grâne şi struguri);
     • Odă păcii (1979), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Om lângă om (1979), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Dragoş;
     • Tinereţe (1979), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Aici de 2050 de ani (1980), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Cântec de mai (1980), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Partid al marilor izbânzi, Bucureşti, 1981;
     • Bătrânul tei (1980), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Elogiu (1981), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Arc peste vremi (1981), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Revedere (1982), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Inimă a ţării, pururi vie (1982), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Să veniţi în satul nostru( 1982), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Spre comunism, să ne urmăm partidul (1983), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Cântecele satului socialist, Bucureşti, 1984;
     • Un partid, un brav popor (1984), odă pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Întru mulţi ani! (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Cântecul, prietenul nostru. Antologie 1944- 1984, Bucureşti, 1984;
     • Un om (1984), pentru cor mixt, versuri de Bokor Katalin;
     • Măreaţa magistrală (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Întâiul mai din '39 (1984), pentru cor mixt;
     • Trecând prin ani (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Luceafăr nou, străluce (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în „Muzica” nr. 4, Bucureşti, 1984;
     • Plai natal (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Răsunet din Valea Jiului (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu;
     • Trăiască întâiul preşedinte-al ţării (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Cântecul prietenul nostru, Bucureşti, 1984;
     • Pentru viaţă, fericire! (1984), pentru cor mixt, versuri de Teodor Bratu, în Cântecul, prietenul nostru, ibidem.
     
     CÂNTECE PENTRU COPII
     • Cuvânt de pionier (1958), pentru cor pentru două voci egale, versuri de Petre Ghelmez, în „Coruri” pentru copii şi tineret, Bucureşti, 1959;
     • Întâiul meu salut de pionier (1958), pentru cor pentru două voci egale, versuri de Marcel Breslaşu;
     • Sădim păduri (1958), pentru cor pentru două şi trei voci egale, versuri de Teodor Bratu, Bucureşti, 1959;
     • În Bărăgan (1961), pentru cor pentru trei voci egale, versuri de Teodor Bratu, în Suntem a ţării primăvară, Bucureşti, 1963;
     • Arici, arici, bogorici (1961), pentru cor pentru trei voci egale, versuri de Tudor Arghezi, în Suntem a ţării primăvară, Bucureşti, 1963;
     • Cui îi ţine lupul hangul (1961), pentru cor în unison, versuri de Marcel Breslaşu, în Cântă lunca şi pădurea, Bucureşti, 1963;
     • Idilă pe plai (1961), pentru cor în unison, versuri de Vladimir Colin, în Cântă lunca şi pădurea, Bucureşti, 1963;
     • Pe drumurile ţării (1966), 21 de cântece pe versuri de Teodor Bratu şi Petre Ghelmez, Bucureşti, 1967;
     • Dumbrava minunată (1968), 9 cântece pentru două voci egale, versuri de Teodor Bratu inspirate după Mihail Sadoveanu;
     • Cântece şi jucării, pentru cei mai buni copii (1969), pentru cor pe voci egale;
     • Cântece de vitejie (1974), coruri şcolare pentru două-trei voci egale, Bucureşti, 1974 (Sarmizegetusa, versuri de Teodor Bratu; Moartea lui Gelu, versuri de George Coşbuc; Dragoş-Vodă, versuri de Teodor Bratu; La Rovine în câmpii versuri de Mihai Eminescu; Ştefan, versuri de Teodor Bratu - în stil popular; Auzit-aţi de-un Mihai?, versuri populare; Cât a fost Horia-mpărat... versurile în stil popular de Teodor Bratu; Domnul Tudor, versuri de George Coşbuc; Haiducul, versuri de Teodor Bratu; Lumina lui Bălcescu, versuri de Teodor Bratu; Unirea, versuri de Teodor Bratu; Peneş Curcanul versuri de Vasile Alecsandri; Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă ! versuri de Mihai Eminescu; În nouă sute şapte..., versuri de Teodor Bratu; Hei, Oituz, frate Oituz! („Pe aici nu se trece”), versuri de Teodor Bratu; La Griviţa, în '33!, versuri de Teodor Bratu; Doftana, versuri de Teodor Bratu; Eliberatorii, versuri de Teodor Bratu; Sus cazmaua, sus mistria!, versuri de Teodor Bratu; Grânele ţării, versuri de Teodor Bratu; Ecouri prin vremi, versuri de Teodor Bratu; Drapelul, versuri de Teodor Bratu; Sărbătoare, versuri de Teodor Bratu; Glasul partidului, versurile din raportul la Conferinţa Naţională a PCR din 1972);
     • Republică iubită (1979), pentru cor pe voci egale, versuri de Teodor Bratu, în Cântaţi cu noi, Bucureşti, 1979;
     • În ziua-ntâi de cireşar (1979), pentru cor pe voci egale, versuri de Teodor Bratu;
     • 20 Cântece - pentru una şi două voci egale (1981);
     • Noi suntem şoimii României (1981), pentru cor pe voci egale, în Cântaţi cu noi, III, Bucureşti, 1981;
     • Noi înălţăm România (1982), pentru cor pe voci egale, versuri din cuvântarea rostită de Nicolae Ceauşescu la Primul Congres al Consiliului oamenilor muncii, în Pacea, vis al omenirii, Bucureşti, 1982;
     • 5 Cântece pentru una şi două voci cu acompaniament de pian (1984), versuri de Petre Ghelmez, în Măgăruşul, Bucureşti, 1984 (Mierla, Privighetoarea, Cucul, Ciocârlia şi Broaştele).
     
     MUZICĂ UŞOARĂ
     • Cântecul iubirii va trăi mereu (1963), voce şi pian, versuri de Teodor Bratu, în „Cântecele Festivalului Mamaia - 1968”, Bucureşti, 1968.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

UCMR