Andrei TĂNĂSESCU
- compozitor şi pianist -
(n. 20.06.1955 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. de Muzică nr. 1 din Bucureşti (unde a studiat în paralele pianul şi vioara), continuându-le la Cons. Bucureşti cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Tiberiu Olah (compoziţie), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Vasile Iliuţ (istoria muzicii), Florino Dellatola (pian), Cristina Rădulescu (folclor).
     
     Pianist corepetitor la Teatrul de Operetă din Bucureşti (1980-1983) şi la Opera Naţională din Bucureşti (1983-1993), lector (1992-1998) şi conferenţiar (din 1998) la catedra de teorie-solfegiu la Cons. Bucureşti. A desfăşurat o susţinută activitate de pianist concertist, în ţară şi peste hotare. Este membru în Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A fost distins cu Premiul II la Concursul internaţional de compoziţie HENRYK WIENIAWSKY din Potsdam (1985).

     MUZICĂ DE TEATRU: UN TIP DE MODĂ VECHE (1982), musical în 2 acte, libretul de Tudor Popescu, după piesa acestuia BĂIATUL CU FLOAREA, prem. Bucureşti, 29 XII 1982, Teatrul Naţional de Operetă ION DACIAN, Marian Didu.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: POEM PENTRU ORCHESTRĂ (1980); CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ (1985); CONCERT PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (1986), p.a. Sibiu, I 1987, Fil., Petre Sbârcea; POEM PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (1993).
     
     MUZICĂ DE FILM: ESCAPADA (1983, regia Cornel Diaconu); SALUTĂRI DE LA AGIGEA (1984, regia Cornel Diaconu); NIŞTE BĂIEŢI GROZAVI (1987, regia Cornel Diaconu); PAGINI DIN ISTORIA FILMULUI ROMÂNESC (I-II, 1987, regia Alecu Croitoru şi Costache Ciubotaru); POVESTIRI CU ALEXANDRA (1990, regia Cornel Diaconu); CARTE-OBIECT, CARTE-SPIRIT (scurt-metraj documentar, 1991, regia Sorin Ilieşiu); PALATE REGALE DIN ROMÂNIA (scurt-metraj documentar, 1992, regia Sorin Ilieşiu); NEOBIŞNUITUL OASPETE (scurt-metraj documentar, 1992, regia Sorin Ilieşiu); A DOUA CĂDERE A CONSTANTINOPOLULUI (1993, regia Mircea Mureşan); AUROLAC (scurt-metraj documentar, 1994, regia Sorin Ilieşiu); APOCALIPSA DUPĂ CIORAN (scurt metraj documentar, 1995, regia Sorin Ilieşiu); CONSTRUCT (scurt-metraj documentar, 1997, regia Sorin Ilieşiu); REGINA MARIA A ROMÂNIEI (scurt-metraj documentar, 2002, regia Sorin Ilieşiu).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATA NR. 1 PENTRU PIAN (1979); SONATA NR. 2 PENTRU PIAN (1982); POEMUL NR. 1 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1984); SO­NA­TA NR. 3 PENTRU PIAN (1987); POEMUL PENTRU CLARINET ŞI PIAN (1988); CVARTETUL DE COARDE (1989); POEMUL NR. 2 PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1990).
     
     MUZICĂ CORALĂ: CORURI MIXTE PE VERSURI DE GEORGE BACOVIA.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: LIEDURI PE VERSURI DE ANA BLANDIANA (1981), tenor şi pian; LIEDURI PE VERSURI DE VASILE VOICULESCU (1992), tenor şi pian.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Marinescu, Mihaela. ANDREI TĂNĂSESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 26, nr. 8 (287), VIII 1976; Vartolomei, Luminiţa. CERTITUDINI PENTRU VIITOR, în. CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 52 (1625), 30 XII 1977; Scurtulescu, Dan. DUPĂ-AMIEZILE MUZICALE ALE TINERETULUI, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 8 (311), VIII 1978; Hoffman, Alfred. RECITAL ANDREI TĂNĂSESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 8 (335), VIII 1980; Vartolomei, Luminiţa. PROGNOZE VALORICE PENTRU VEACUL AL DOILEA, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 28 (1809), 11 VII 1981; Avakian, Dumitru. FESTIVALUL „TINERE TALENTE” – RÂMNICU VÂLCEA 1981, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 7 (346), VII 1981; Vartolomei, Luminiţa. TINEREŢE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 19 III 1982; LA OPERETĂ – UN NOU MUSICAL, în: INF. BUC., Bucureşti, 30, nr. 9087, 27 XII 1982; Popovici, Doru. ...DE MODĂ VECHE..., în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 4 (633), 28 I 1983; Vartolomei, Luminiţa. EXPLICAŢIA UNUI SUCCES, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 10 VI 1983; Cosma, Viorel. PREMIERĂ LA TEATRUL DE OPERETĂ. „UN TIP DE MODĂ VECHE” DE ANDREI TĂNĂSESCU, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 12, nr. 239, 1 VII 1983; Vartolomei, Luminiţa. PREMIERE LA OPERETĂ (II), în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 24 (1909), 10 VII 1983; Vartolomei, Luminiţa. CERTITUDINI, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 25 (1910), 17 VI 1983; Hoffman, Alfred. RECITAL ANDREI TĂNĂSESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 8 (371), VIII 1983; Popovici, Doru. TINERI MUZICIENI ROMÂNI, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 24 (705), 15 VI 1984; Tomescu, Gabriel. CONCERTELE RADIOTELEVIZIUNII. 24 MAI – TINERI SOLIŞTI LAUREAŢI, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 9 (384), IX 1984; Popovici, Fred. PROFILURI CREATOARE. THEODOR GRIGORIU, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 2 (389), II 1985; Popovici, Fred. PORTRET COMPONISTIC, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 10 (2999), 1 III 1985); Vartolomei, Luminiţa. MODELUL CREATIVITĂŢII, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 20 (2009), 17 V 1985; Vartolomei, Luminiţa. UN LOC PRIVILEGIAT, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 47 (2036), 22 XI 1985; Hoffman, Alfred. SPICUIRI, în: ROM. LIT., Bucureşti, 18, nr. 49, 5 XII 1985; Popovici, Fred. ANDREI TĂNĂSESCU. MUZICĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU PIAN, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 12 (399), XII 1985; MARILE SPERANŢE. COMPOZITORUL ANDREI TĂNĂSESCU. „PUBLICUL STRĂIN PRIVEŞTE CU MARE INTERES MUZICA ROMÂNEASCĂ”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 6 (2047), 7 II 1986; RECONFIRMĂRI, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 6, 6 II 1987; Negulescu, Claudiu. PARALELE INTERPRETATIVE, în: FLACĂRA, Bucureşti, 36, nr. 6 (1651), 6 II 1987; Vartolomei, Luminiţa. CONSACRAREA PREA MULT AMÂNATĂ..., în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 7 (2400), 13 II 1987; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Corciovescu, Cristina şi Râpeanu, Bujor T. 1234 CINEAŞTI ROMÂNI. Ghid bio-filmografic. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Baltazar, Loredana. CLUJ-NAPOCA, în: ACT. MUZ., Bucureşti, 10, nr. 232, 1 IX 1999; Brînduş, Nicolae. WORLD MUSIC DAYS, în: ACT. MUZ., Bucureşti, 10, nr. 233, 15 IX 1999; Vartolomei, Luminiţa. STOP-CADRU ÎN SONOR. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2002; Vartolomei, Luminiţa. TEATRUL DIN UMBRA MUZICII. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ. PRIVIRE ISTORICĂ. Bucureşti, Edit. Universităţii Naţionale de Muzică, 2004; Modorcea, Grid. DICŢIONARUL FILMULUI ROMÂNESC DE FICŢIUNE. Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 2004; Vartolomei, Luminiţa. NATURĂ MOARTĂ CU VOCI, INSTRUMENTE ŞI BAGHETE. Vol. 1. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2005.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR