Costică ANDREI
- compozitor -
(n. 07.04.1928 Târgu Bereşti - Galaţi – m. 02.02.2016)

     Studiile muzicale le-a început la Cons. din Iaşi (1949 – 1950) cu Constantin Constantinescu (teorie-solfegiu) şi George Pascu (istoria muzicii), continuându-le la Cons. din Cluj-Napoca (1950 – 1954) cu Corneliu Givulescu (teorie-solfegiu), Constantin Bugeanu şi Romeo Ghircoiaşiu (istoria muzicii), Tudor Jarda (armonie), Sigismund Toduţă (contrapunct şi forme muzicale), Wilhelm Demian (orchestraţie), Lucian Surlaşiu (dirijat cor), Ioan R. Nicola (folclor).
     
     Referent de specialitate la Serviciul muzical al Casei Centrale a Creaţiei Populare din Bucureşti (1955 – 1957), redactor muzical la Edit. Didactică şi Pedagogică din Bucureşti (din 1957), profesor de teorie-solfegiu la Lic. de muzică nr. 2 din Bucureşti (1967 – 1973).

     MUZICĂ CORALĂ: CÂNTEC DE BUCURIE (1958), cor mixt, versuri de Iuliu Raţiu, în: ÎNDR. CULT., Bucureşti, 1958; BATE VÂNT (1959), cor mixt, versuri populare, în: PATRIE PĂMÂNT DE AUR, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1960; CÂNTEC PARTIDULUI (1962), cor mixt, versuri de Mihail Cosma, în: CÂNTARE PATRIEI, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1963; FATĂ MÂNDRĂ DOBROGEANĂ (1963), în: FATĂ MÂNDRĂ DOBROGEANĂ, Constanţa, Casa Regională Dobrogea, 1964; HAIDUCEASCĂ (1968), cor bărbătesc şi pian, versuri de Mihail Cosma, în: PATRIE, VATRĂ STRĂBUNĂ, Bucureşti, Edit. UGSR, 1969; PLAI MĂREŢ (1969), cor mixt, versuri de Mihail Cosma, în: CÂT EŞTI DE FRUMOASĂ, ŢARĂ, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1970; CÂNTEC PENTRU ROD BOGAT (1969), cor pentru voci egale, versuri de D. Vasilescu – Liman, în: CÂNTEC NOU DIN TELEORMAN, Alexandria, 1970; MÂNDRĂ ŢARA MEA (1969), cor mixt, versuri de D. Vasilescu – Liman, în: CÂT EŞTI DE FRUMOASĂ, ŢARĂ, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1970; CÂNTĂM PARTIDULUI ÎN DULCE GRAI (1969), cor mixt, versuri de Mihail Cosma, în: CU ŢARA SĂ CÂNTE SUCEAVA, 1970; CÂNTEC DE ŞANTIER (1970), cor mixt, versuri de Mihail Cosma, în: CÂNTARE MUNCII, Bucureşti, Edit. UGSR, 1971; CÂNTEC DE DOR (1970), cor pentru voci egale, versuri populare, în: VÂNT DE VARĂ CĂLĂTOR, Bucureşti, Edit. UGSR, 1971; MICĂ SUITĂ CORALĂ (1971), cor mixt, versuri populare, în: MÂNDRĂ EŞTI, ŢARA MEA, Bucureşti, Centrul de Îndrumare a Mişcării Artistice de Amatori, 1972; CÂNTECUL MUNCII (1972), cor mixt, versuri de D. Vasilescu – Liman, în: CÂNTARE MUNCII, Bucureşti, Centrul de Îndrumare a Mişcării Artistice de Amatori, 1973; DOUĂ MADRIGALE (PESTE VÂRFURI, LA MIJLOC DE CODRU DES) (1976), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; PENTRU TINE ROMÂNIE (1975), cor bărbătesc şi pian, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA, Bucureşti, Edit. Militară, 1976; FLOARE DE OŢEL (1978), cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol; TABLOU CORAL (1978), cor mixt, versuri de Şt. O. Iosif; SUB AL ŢĂRII STINDARD (1978), cor mixt şi pian, versuri de Crişan Constantinescu; ŢARĂ DRAGĂ (1979), madrigal pentru cor mixt, versuri de Elena Dragoş, 1979; PARTIDUL STEAG AL LIBERTĂŢII (1979), cor mixt, versuri de I. D. Popescu; PENTRU ROD ŞI BUCURIE (1980), diptic coral pentru voci egale, versuri de Ion Socol; DRAG ŞI STRĂMOŞESC PĂMÂNT (1980), cor bărbătesc şi pian, versuri de Nicuşor Constantinescu, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT PATRIA MEA, Bucureşti, Edit. Militară, 1980; SLĂVIM REPUBLICA IUBITĂ (1980), cor mixt şi pian, versuri de Mihail Cosma; VÂNĂTORI DE MUNTE (1981), cor bărbătesc şi pian, versuri de Nicuşor Constantinescu, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT PATRIA MEA, Bucureşti, Edit. Militară, 1982; CÂNTEC PENTRU STEMA ŢĂRII (1981), cor mixt şi pian, versuri de D. Vasilescu – Liman; MÂNDRE-S VETRELE DIN SAT (1982), diptic pentru cor mixt, versuri de Crişan Constantinescu; CINSTIRE EROILOR (1983), poem pentru cor mixt, versuri de Ion Gliga; CAUZA DREAPTĂ, PACEA (1983), cor mixt şi pian, versuri de Adrian Păunescu; REVEDERE (1989), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; CÂNTEC DE LEAGĂN (1990), voci egale şi pian, versuri de Anca-Raluca Buzinschi; DIPTIC EMINESCU (DE-AŞ AVEA Şi LASĂ-ŢI LUMEA TA), cor mixt, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; A LEGAT VIAŢA DUREREA (romanţă), poem coral, cor mixt, versuri de Virgil Carianopol, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; DE DRAGOSTE ŞI URÂT (DE CÂND MÂNDRA A PLECAT Şi COLO-N DEAL LA RĂSĂRIT) (1991), versuri populare; FLORICICĂ DIN GRĂDINĂ – STRUGUREL CU BOABĂ RARĂ (1992), cor mixt, versuri populare; NOI CU GURA PRINDEM FOC (cântec de ţară) (1993), cor mixt, versuri de George Coşbuc, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; FOAIE VERDE DE-ALIOR (1994), cor mixt, versuri de Virgil Carianopol, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; NU ŞTIU CE-I CU MINE, cor mixt, versuri populare; CRENGUŢĂ DE BUSUIOC (1995), cor mixt, versuri populare, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; FOAIE VERDE MĂR ROTAT (1995), cor mixt, versuri populare; DOUĂ CÂNTECE DE NUNTĂ (CÂNTECUL MIRESII, SCOATE MIRE DANŢU-AFARĂ), cor mixt, versuri populare, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; DOUĂ CÂNTECE DE CUNUNĂ (1997), cor mixt, versuri populare; TRIPTIC (FOAIE VERDE SĂLCIOARĂ) (1998), versuri populare, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; MIORIŢA (baladă) (2001), cor mixt, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; LA MULŢI ANI (1985), cor mixt, cor de copii şi pian, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; NOAPTE DE VARĂ (madrigal). cor mixt, versuri de George Bacovia, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; PAN (baladă) (1985), cor voci egale, versuri de Lucian Blaga, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; LA ALBA IULIA (cantată), cor mixt, versuri de Radu Cârneci, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; PURTATA – CĂPÂLNA (2004), cor mixt, versuri populare; DANSUL MIRESII, voci egale, versuri populare, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; PASTORALĂ (variaţiuni şi canon) (2002), cor mixt, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004.
     
     MUZICĂ CORALĂ RELIGIOASĂ: SFINTE DUMNEZEULE – ALILUIA (1970), cor mixt; HERUVIC (re minor), CA PRE ÎMPĂRATUL (1972), cor mixt; HERUVIC În Fa – CA PRE ÎMPĂRATUL (re minor) (1993), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; PRE TINE TE LĂUDĂM (1993), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; RĂSPUNSURILE MARI (1995), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; ZIUA ÎNVIERII (1995), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; MILOSTIVEŞTE-TE DE MINE DOAMNE (Psalm 31) (1985), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; TATĂL NOSTRU (1985), cor mixt, armonizare şi prelucrare corală, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; TATĂL NOSTRU (1993), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; PRE TINE TE LĂUDĂM (1994), solo mezzosoprană şi cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; RUGĂCIUNE (1988), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; TAINA ÎNGROPĂRII – CRISTOS A ÎNVIAT (1991), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; AXION (1997), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; ROGU-TE TATĂ (1988), cor mixt, versuri de Mihai Codreanu, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; DOAMNE DUMNEZEULE – Imn, cor mixt; PSALM (1998), cor mixt, versuri după Dosoftei, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; NĂDEJDEA MEA E TATĂL (1998), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; NAŞTEREA LUI CRISTOS – Tropar de Crăciun (1999), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; TREI CÂNTECE RELIGIOASE (TAINA CREŞTINĂTĂŢII, RUGĂCIUNE DE COPIL, DOAMNE ÎN TINE MĂ ÎNCRED), în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004.
     
     COLINDE: TRIPTIC – COLINDE (1990): SUS LA RĂSĂRIT, ASTĂZI S-A ÎMPLINIT, S-A NĂSCUT DOMNU' SFÂNTU' (FLORILE DALBE), cor mixt, cor bărbătesc, cor voci egale, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; ÎN SEARA DE MOŞ CRĂCIUN (AFARĂ NINGE LINIŞTIT), voci egale, versuri de George Coşbuc, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; DOUĂ COLINDE (SUB MĂR ROŞU îNFLORITU Şi NU DORMIŢI ÎN ASTĂ SEARĂ) (1994), cor mixt/cor bărbătesc, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; PRIMEŞTE COLINDA NOASTRĂ (1995), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; LA CASA DE OM SĂRAC (1994), cor mixt, versuri de Octavian Goga, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; LERUI DOAMNE, FLORI DE MĂRU (1994), cor mixt; COLINDA GAZDEI (1995), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; COLINDA DE PAŞTI (2001), cor mixt, în: CORURI - MUZICĂ RELIGIOASĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; COLINDĂ ŞI CÂNTEC DE STEA (2005), cor mixt; COLINDĂ DE CONCERT (2005), cor mixt.
     
     PRELUCRĂRI DE FOLCLOR: MURGULE NU NECHEZA (1958), cor pentru voci egale, versuri populare, în: CÂNTECE DIN ŢARA MEA, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1958; idem, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; MERGE LEANA LA FÂNTÂNĂ, voci egale, versuri populare; CÂT ÎI SOARELE DE SUS (1967), coruri pentru voci egale, versuri populare, în: MUZICĂ PENTRU GRUPURI VOCALE, Bucureşti, Edit. UGSR, 1968; idem, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; TRECE MÂNDRA PE COLNIC (1968), cor mixt, versuri populare, în: PATRIE VATRĂ STRĂBUNĂ, Bucureşti, Edit. UGSR, 1969; idem, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; DOUĂ CÂNTECE DIN MOLDOVA (1970), cor mixt, versuri populare, (IA, MAI ZI DIN FRUNZĂ; FOAIE VERDE BOB MĂRUNT), Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1970; FOAIE VERDE NEGURIŢĂ (1970), cor mixt, versuri populare, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; DOUĂ CÂNTECE DIN BANAT (1975), cor mixt, versuri populare; CÂT E MUNTELE DE-NALT (1976), cor mixt, versuri populare; CÂNTEC DE HAIDUCIE (1980), cor mixt, versuri populare, Bucureşti, Edit. UGSR, 1980; DORUL MEU (1981), variaţiuni pentru cor mixt, versuri populare; LINO, LEANO, cor mixt, versuri populare; VINE DORUL, cor mixt, versuri populare, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; DOR ŞI IARĂ DOR, FOAIE VERDE VIOREA, TRECE MÂNDRA PE COLNIC, coruri mixte, versuri populare, în: CORURI DE COSTICĂ ANDREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cosma, Viorel. MUZICIENI DIN ROMÂNIA. Lexicon, Vol. 1 (A – C), Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR