Dragoş ALEXANDRESCU
- compozitor, teolog, dirijor, bizantinolog şi profesor -
(n. 16.01.1924 Constanţa – m. 07.03.2014 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Constanţa (1931 – 1941) cu Natalia Margariti – Funduca (pian), continuându-le la Cons. din Bucureşti (1948 – 1954) cu George Breazul (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Alfred Mendelsohn (contrapunct, compoziţie), Theodor Rogalski (orchestraţie), Zeno Vancea şi Adriana Sachelarie (istoria muzicii), Harry Brauner şi Tiberiu Alexandru (folclor), Irina Lăzărescu şi Eugenia Ionescu (pian), Ion Ghiga şi Paul Jelescu (citire de partituri). Este absolvent al Facultăţii de Agronomie din Bucureşti (1949).
     Dirijor al corului Bisericii ADORMIREA MAICII DOMNULUI din Constanţa, psalt şi dirijor al corului Bisericii PARCUL DOMENIILOR din Bucureşti (1944 – 1949), hirotonit diacon la Huşi şi slujitor la catedrala Episcopală din Huşi (1947 – 1949), redactor şef la Biblioteca muzicală a Radiodifuziunii Române din Bucureşti (1949 – 1951), preparator (1950 – 1958), asistent (1958 – 1962), lector (1962 – 1968), conferenţiar (1968 - 1990) şi profesor (1990 – 2004) la catedra de teorie-solfegiu la Cons. din Bucureşti, diacon la Biserica SFÂNTUL GHEORGHE VECHI din Bucureşti (din 1991). A fondat şi a condus Cenaclul muzical din Constanţa (1963 – 1989).
     A scris articole în MUZICA. A susţinut conferinţe şi comunicări ştiinţifice. A compus muzică pentru filme documentare.
     Este membru onorific în HONORARY EDUCATIONAL ADVISORY BOARD, din THE AMERICAN BIOGRAPHICAL INSTITUTE, North Carolina, S.U.A. (1984). A fost distins cu premiul Uniunii Compozitorilor (2004).

     MUZICĂ VOCAL – SIMFONICĂ: CANTATA PENTRU SOLO BAS, COR ŞI ORCHESTRĂ (1949), versuri de Djambul Djabaev, p.a. Bucureşti, 25 V 1950, Corul şi orch. RTV, Alfred Mendelsohn; CANTATA PENTRU 23 AUGUST (1950), cor mixt şi orch., versuri de Dumitru Vasilescu-Liman, p.a. Bucureşti, 23 august 1950, Corul şi orch. RTV, Alfred Alessandrescu; CANTATA INDEPENDENŢEI (1952), pentru bariton, cor mixt şi orch., versuri de Mihnea Gheorghiu, p.a. Bucureşti, 8 V 1952, Corul şi orch. RTV, Emanuel Elenescu; NICICÂND O LUPTĂ MAI MĂREAŢĂ (1952), voce şi orch., versuri de Cezar Drăgoi.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: DOINA ŞI ARDELEANA (1951), Bucureşti, ESPLA, 1957; SIMFONIA „DOBROGEA” (1954), p.a. Bucureşti, 19 VIII 1954, Orch. Cinematografiei, Constantin Bugeanu; ADAMCLISI (1963), poem simfonic; HISTRIA (2000), poem simfonic, p.a. Bucureşti, 8 II 2002, Orch. Naţ. Radio, Cristian Brâncuşi.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: PRELUDIU ŞI FUGĂ ÎN STIL PRECLASIC (1942) pentru pian; SONATĂ ÎN STIL PRECLASIC (1943) pentru două viori şi pian; BALADĂ (1951), pian; SCHERZO (1951), pian; SONATĂ (1952), pian; VARIAŢIUNI PE TEMA UNUI COLIND (1955), pian; TREI MINIATURI (1955) pentru pian; NONET (1958), p.a. Constanţa, 30 V 1984, Miron Bibu.
     
     PRELUCRĂRI DE FOLCLOR PENTRU ORCHESTRĂ POPULARĂ: CÂNTEC DIN REGIUNEA BUCUREŞTI (1956); HORA DE LA FOCŞANI (1958).
     
     MUZICĂ CORALĂ: 31 PIESE RELIGIOASE (1937 – 1957), originale pentru cor mixt [CUPRINDE: LITURGHIA ÎN MI MINOR (începutul); VENIŢI SĂ NE ÎNCHINĂM, în mi minor; SFINTE DUMNEZEULE În mi minor; SFINTE DUMNEZEULE În do minor; DUPĂ APOSTOL În sol major; HERUVIC În re minor; HERUVIC În fa major; RĂSPUNSURI MARI În re minor; PRE TINE TE LĂUDĂM În sol minor; PRE TINE TE LĂUDĂM În la minor; AXION DUMINICAL în mi minor; AXION DUMINICAL În mi bemol major; TATĂL NOSTRU În mi minor; TATĂL NOSTRU în fa minor; PENTRU CE SE ZBUCIUMĂ? – chinonic; LA RÂURILE BABILONULUI – chinonic; PRE STĂPÂNUL, pentru cor de femei (ACUM SLOBOZEŞTE) şi prelucrări de melodii psaltice; pentru cor mixt (HRISTOS A ÎNVIAT; FERICIRILE; VENIŢI SĂ NE ÎNCHINĂM; TROPARUL ÎNVIERII, ehul 2; TROPARUL ÎNVIERII, ehul 4; TROPARUL ÎNVIERII, ehul 6; TROPARUL CRUCII; TROPARUL BOBOTEZEI; SFINTE DUMNEZEULE, ehul 5; HERUVIC, ehul 8; AXION DUMINICAL, ehul 8; TATĂL NOSTRU, ehul 5]; 3 PRELUCRĂRI DE COLINDE (1947 – 1957) pentru cor mixt (DE SARA SE VOROVEA) pentru cor mixt şi cor de copii (STEAUA SUS RĂSARE; FLORILE DALBE); TRĂIASCĂ ALEŞII POPORULUI (1950), solo, cor mixt şi pian, versuri de Radu Boureanu; CÂNTEC PENTRU SĂRBĂTOAREA MUNCII (1950), 2 soli (voci) şi pian, versuri de Dan Grigorescu; CÂNTEC DE PACE (1951), solo, cor de copii, cor mixt şi pian, versuri de Tudor Bogdan; SECERIŞUL (1951), solo, cor mixt şi pian, versuri de Ion Marinescu; CÂNTA O VIOARĂ LA DOFTANA (1951), solo şi cor mixt, versuri de Dumitru Vasilescu – Liman; ŞI TOT ÎNAINTE, PIONIERE, 'NAINTE! (1952), cor de copii, versuri de Vasile Iosif; BALADA REPUBLICII MELE (1952), solo, cor mixt şi orchestră, versuri de Eugen Frunză; STĂ DE VEGHE-NTREG POPORUL (1952), solo, cor mixt şi pian, versuri de Dumitru Vasilescu – Liman; SPRE ALBELE UZINI HIDROCENTRALE (1952), solo, cor mixt şi orchestră, versuri de Dumitru Vasilescu – Liman; SUB STEAG (1953), cor de copii, versuri de Mihail Gavril; RĂSUNĂ SATUL (1954), cor mixt şi orchestră, versuri de Vlaicu Bârna; CÂNTEC DE PRIETENIE (1954), cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna şi Tudor Măinescu; CÂNTEC VESEL OSTĂŞESC (1955), solo, cor bărbătesc şi orchestră, versuri de Florin Raba; DRAGA NENII, MĂRIOARĂ (1955), cor mixt şi orchestră, melodie şi versuri populare; TOATĂ LUMEA VREA SĂ MOR (1955), cor mixt şi orchestră, melodie şi versuri populare; BUNĂ SEARA, MÂNDRĂ BUNĂ (1956), cor mixt, melodie şi versuri populare; PATRIA MEA (1957), cor de copii sau femei, versuri de Elena Dragoş; PE VALE, LEANO, PE VALE (1957), cor mixt, melodie şi versuri populare; SÂRBA DE LA OLTINA (1961), cor mixt, melodie şi versuri populare; BEŞTEPEANCA (1962), cor de femei şi pian, melodie şi versuri populare; CA BADEA FLĂCĂU MAI RAR (1963), cor mixt, melodie şi versuri populare; CUM RĂSARE SOARELE (1963), cor mixt, melodie şi versuri populare; CÂNTĂ CUCU-N PAR DE VIE (1971), cor de femei, versuri populare; LEGENDĂ (1972), cor de femei, versuri de Nicolae G. Ionescu; SEARĂ PONTICĂ (1973), cor de femei, versuri de Grigore Sălceanu; PE CÂMPIILE ROMÂNE (1975), cor de femei, versuri de Dumitru Vasilescu – Liman; DU-MĂ DORULE (1979), cor de femei, melodie şi versuri populare; DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ (1980), cor de femei, versuri populare; DRAGĂ-MI ESTE POIENIŢA (1981), cor de femei, melodie şi versuri populare; CÂNTECEL DIN DOBROGEA (1981), cor de femei, versuri populare; ALE NOASTRE RĂDĂCINI (1982), cor mixt, versuri de Dumitru Vasilescu – Liman; CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII DIN PERIOADA OCTOIHULUI, cor mixt, text liturgic. A compus heruvice, ectenii, axioane, tropare, a armonizat colinde şi cântece de stea.
     
     MUZICĂ VOCALĂ (VOCE ŞI PIAN): ÎN CASA-N CARE-AU STAT DE VEGHE CRINII (1943), versuri de Mihail Dor Zissu; TRECE BADEA PE MĂGURĂ (1950), Bucureşti, ESPLA, 1951; FOAIE VERDE, IARBĂ MARE (1950), versuri de Lucia Habără; BAIRAMDEDE (1950), versuri de Grigore Sălceanu; MINERIŢA DE LA JII (1951), versuri de Ion Serebreanu.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE MUZICII (1965; EXD 1107, EXD 1108) (în colaborare cu Ion Vicol); 100 SOLFEGII (1957 – 1970); 400 DICTATE MUZICALE (1957 – 1977); TEORIA MUZICII, Vol. 1, Bucureşti, Edit. Univ. Naţionale Muzică, 2004.
     
     BIZANTINOLOGIE: INTONAŢIA EHURILOR NEO-BIZANTINE, în: CERCETĂRI MUZICOLOGICE, Bucureşti, nr. 5, 1988; MUZICA DE TRADIŢIE BIZANTINĂ ÎN ŞCOALA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ, în: BYZANTION, Iaşi, Vol. 2, 1990; CÂNTAREA FERICIRILOR ÎN CREAŢIA CORALĂ A COMPOZITORILOR ROMÂNI, în : ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, Vol. 2, nr. 1, 2000; DIALOGUL MUZICAL ÎN LITURGHIA ORTODOXĂ, în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, Vol. 4, 2002; DIALOGUL MUZICAL ÎN LITURGHIA ORTODOXĂ (PARTEA A DOUA). DE LA VOHODUL CU SFÂNTA EVANGHELIE PÂNĂ LA „VREMEA CÂNTĂRII ÎNTREIT SFINTE”, în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, Vol. 5, 2003; CREAŢIA LITURGICĂ A LUI CONSTANTIN BACIU, în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, Vol. 7, 2004.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     UN CONCERT REMARCABIL / CANTATA INDEPENDENŢEI/, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 283, 16 V 1952; Spătaru, Dim. VIAŢA MUZICALĂ. CÂTEVA PRIME AUDIŢII DE MUZICĂ SIMFONICĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 2, nr. 7, 1952; Diaconescu, Dem. EDIŢIE NOUĂ A CENACLULUI MUZICAL CONSTĂNŢEAN, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 6658, 11 I 1970; Diaconescu, Dem. CADENŢE MUZICALE, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 7012, II, 1971; Diaconescu, Dem. UN PREVIZIBIL REVIRIMENT ÎN ACTIVITATEA CENACLULUI MUZICAL, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 7247, 5 XII 1971; Diaconescu, Dem. COMPOZITORII DOBROGENI LA RAMPĂ, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 7419, 27 VI 1972; Sbârcea, George. CREAŢIE ŞI INTERPRETARE MUZICALĂ LA CONSTANŢA, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7 (238), 1972; Diaconescu, Dem. CENACLUL MUZICAL LA PRIMA MANIFESTARE INAUGURALĂ A STAGIUNII ACTUALE, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 7515, 18 X 1972; Negulescu, Claudiu. CÂNTECELE CONSTANŢEI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 10 (241), 1972; Diaconescu, Dem. SĂRBĂTOARE MUZICALĂ LA COBADIN, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 7714, 9 VI 1973; Strahilevici, Arcadie. UN DUBLU SUCCES AL ARTEI AMATOARE DIN JUDEŢUL NOSTRU, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 7698, 22 V 1973; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. DICŢIONAR DE MUZICĂ, Bucureşti, Edit. Ştiinţ. Şi Encicl., 1979; Călinescu, Constanţa şi Feiter, Ion. DIMENSIUNILE UNOR VOCAŢII, Constanţa, 1979; Călinescu, Constanţa. ÎN EDUCAŢIE, MUZICA ARE UN ROL COVÂRŞITOR, în: LITORAL, Constanţa, nr. 967, 20 VII 1980; Ionescu, Nicolae G. EUTERPE LA TOMIS, Constanţa, 1981; Strahilevici, Arcadie. O PRIMĂ ŞI REUŞITĂ ÎNCERCARE DE ISTORIE A MUZICII CONSTĂNŢENE, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 10087, 8 II 1981; Diaconescu, Dem. CONSTANŢA (CENACLUL MUZICAL), în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8 (359), 1982; Miclea, Iovan. FESTIVALUL „IOAN D. CHIRESCU”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1 (364), 1983; Cristian, Ion. INTERPRETĂRI PE MĂSURA FRUMUSEŢII FOLCLORULUI DOBROGEAN, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 10788, 15 V 1983; Vaşloban, Gavril. DRUMUL AFIRMĂRII ARTISTICE, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 10901, 25 IX 1983; Antonescu, C. O IMPORTANTĂ CONTRIBUŢIE LA AFIRMAREA MUZICII CORALE ROMÂNEŞTI, în: DOBR. NOUĂ, Constanţa, nr. 11270, 2 XII 1984; Ioniţă, Monica. OMAGIU, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 26, 22 VI 1984; Ioniţă, Monica. MOMENT MUZICAL CONSTĂNŢEAN, în: ROM. LIT., Bucureşti, 18, nr. 1, 3 I 1985; Cosma, Viorel. MUZICIENI DIN ROMÂNIA. Lexicon, Vol. 1 (A – C), Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989; L.V. DARURI PENTRU MELOMANI, în: AZI, Bucureşti, nr. 860, 19 IV 1955; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Cosma, Viorel. TE DEUM LAUDAMUS, în: RAMPA, Bucureşti, nr. 34, 24 XII 1997; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997; Baltazar, Loredana - Dragoş, Alexandrescu. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 2003; Catrina, Constantin. IPOSTAZE ALE MUZICII DE TRANZIŢIE BIZANTINĂ DIN ROMÂNIA, Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003; Velea, Marin. EVOLUŢIA MUZICII PSALTICE ŞI A MIŞCĂRII CORALE RELIGIOASE DIN ROMÂNIA, Bucureşti, Edit. Daim, 2004; Comandaşu, George Tiberiu. TREI VOCAŢII ÎMPLINITE, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 358, 12 I 2004; Ionescu, Gheorghe C. MUZICA BIZANTINĂ ÎN ROMÂNIA. DICŢIONAR CRONOLOGIC, Bucureşti, Edit. Sagittarius, 2003; Vartolomei, Luminiţa. ANIVERSĂRI. DRAGOŞ ALEXANDRESCU, MUZICIAN ŞI SACERDOT, în: MUZICA, Bucureşti, 15, nr. 1 (57), 2004.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR