Alexandru HRUBARU
- compozitor -
(n. 04.06.1944 Greci - Tulcea)

     Absolvent al Şcolii Elementare nr.6 şi al Şcolii Medii nr.1 din Tecuci – Galaţi, secţia reală (1951 – 1962). Tentativă eşuată de admitere la Conservatorul ieşean.
     
     Stagiul militar, satisfăcut, la trupă (1962 – 1964), lăsat la vatră cu gradul de soldat fruntaş. Tot timpul liber al celor doi ani, folosit pentru studiul solfegiului şi notarea pe portativ a unor melodii, din memorie.
     
     A doua tentativă de admitere, reuşită, de aceasta data, cu cea mai mare medie.
     Între anii 1964 – 1969, Facultatea de Pedagogie a Conservatorului de Muzică „G. Enescu” din Iaşi, secţia Pedagogie, având ca profesori pe: Constantin Constantinescu și Adrian Diaconu la teoria muzicii, Anton Zeman, armonie, Vasile Spătărelu, contrapunct și forme muzicale, Achim Stoia, orchestrație, Ion Pavalache, Virginia Spătărelu, Sabin Păutza, dirijat cor, George Pascu și Mihail Cozmei, istoria muzicii, Gheorghe Ciobanu, folclor, Liliana Gherman, citire de partituri, Mircea Dan Răducanu, pian. La repartiţia pe posturi, Studioul de Radio Iaşi intenţionează angajarea sa şi a altor doi colegi, dar unul dintre posturi este „tăiat”, ad hoc (tatăl fusese exclus din PCR în anii 1953-1954).
     
     Pentru aprofundarea cunoştinţelor muzicale, opţiune pentru postul de sufleur la Opera Română din Iaşi, post ocupat prin concurs (1969 – 1977).
     
     Propunere de a frecventa cursurile Secţiei de compoziţie, nou înfiinţate, în 1970, doar în calitate de „audient”. Experienţa repetată şi în anul 1973. (Admiterile la această secţie aveau loc odată la trei ani.)
     
     Admis, în sfârşit, în anul 1976, la Secţia de compoziţie, după trecerea, în această perioadă, prin Spitalul TBC Paşcanu din Iaşi și Preventoriul TBC din Sânpetru – Braşov. Este şi anul căsătoriei cu Anca Maria Hrubaru (Bejenaru).
     
     Din anul 1977 până în 1984, redactor muzical la Radio Iaşi, instituţie care nu aprobă frecventarea celei de a doua facultăţi, la zi, urmată, cum era firesc, de exmatricularea din facultate.
     
     Apoi, din 1984, când s-au desfiinţat toate Studiourile teritoriale de radio din ţară, şi până în 1990, din nou, sufleur la Opera Română din Iaşi (cu aproape un an înainte, refuzul de a mai semna o emisiune cu un pronunţat caracter propagandistic, şi iniţierea demersurilor pentru întoarcerea la Opera din Iaşi, ca sufleur).
     
     La Universitatea de Arte „G. Enescu”, din anul 1990, redactor la Cabinetul acustic, obţinând în 1995, prin concurs, în aceeaşi instituţie, postul de conferenţiar universitar la disciplina armonie.
     
     Din anul de învaţămînt 2006 – 2007, încadrat, la vîrsta de 62 de ani, pe postul de asistent (conf. univ., fără doctorat). Anul 2007 fiind, conform legii, anul ieşirii la pensie, încadrat, prin contract, în aceleaşi condiţii.
     
     După ieșirea la pensie, în 2010, devine membru al UCMR.
     
     Deţinător al unei Menţiuni la Concursul de Cântece Ostăşeşti, ed. a IV-a, 1978, a Premiului Special al Juriului la Concursul de Compoziţie „Gavriil Musicescu”, ed. I, 1988 şi a Diplomei de Onoare pentru merite excepţionale în creaţie şi în misiunea de mentor al valorilor tinere, oferită de Universitatea de Arte „G. Enescu” Iaşi, 2005.

     I. C R E A Ț I E
     
     MUZICĂ CORALĂ (pentru cor mixt):
     01. Litanie la Monumentul calvarului din Aiud, pentru cor și orchestră. Textul: Pr. Asist. Univ. Dr. Nastasă Gabriel (înregistrare electronică)
     02. Colind din zona Mureș – Turda. Prelucrare după culegerea Bela Bartok (înregistrare electronică)
     03. De-ar fi lumea-n pace. Prelucrare după culegerea Pavel Delion (înregistrare electronică)
     04. Două cântece moldovenești. Prelucrare după culegerea Pavel Delion (înregistrare electronică)
     05. Cinstiți creștini. Prelucrare după culegerea George Breazul (înregistrare electronică)
     06. Pe Hristos mi l`a`ngropat. Prelucrare după culegerea George Breazul (înregistrare electronică)
     07. Moș Crăciun. Prelucrare după culegerea George Breazul (corul Colindătorii al Parohiei Sf. Cuv. Antonie cel Mare, Iași, 2004)
     08. Mare minune. Prelucrare după culegerea George Breazul (corul Colindătorii al Parohiei Sf. Cuv. Antonie cel Mare, Iași, 2004)
     09. Sus, boieri. Prelucrare după culegerea George Breazul (înregistrare electronică)
     10. Douăsprezece fațete ale armoniei – Studii de armonie (înregistrare electronică)
     
     ARMONIZĂRI:
     01. Hristos a Înviat 1, 2, 3. (înregistrare electronică)
     
     MUZICĂ CORALĂ pentru voci egale:
     01. Aici din totdeauna, pentru cor bărbătesc și orchestră. Versuri: Aurel Brumă. Prima
     audiție la Televiziunea Română, 1978, Corul și Orchestra Ansamblului Armatei. Tipărită în
     volumul „Te apăr și te cânt Patria mea”, Ed. Militară, București, 1979
     02. Modele pentru joaca de-a vorbele. Versuri: Tudor Arghezi (înregistrare electronică)
     03. Numere naturale, pentru cor de copii și pian. Prelucrare după culegerea Emilia Comișel
     (înregistrare electronică)
     04. Treizecișidouă de colinde. Prelucrare după culegerea George Breazul (înregistrare
     electronică)
     
     MUZICĂ INSTRUMENTALĂ:
     01. Studiu exhaustiv pentru două intervale și trei ritmuri – Trio pentru coarde / orchestră de
     coarde (înregistrare electronică)
     02. În căutarea lui J.S. Bach. Cinci canoane: la secundă, terță, cvartă în oglindă, la cvintă în
     oglindă, canon augmentat și în oglindă, toate pe tema basului Variațiunilor Goldberg; un Canon în
     mișcare retrogradă și Două invențiuni la două și trei voci (înregistrări electronice)
     
     MUZICĂ UŞOARĂ:
     01. Arhimede. Versuri: Vasile Voiculescu. Interpretează: actorul Sergiu Tudose și formația de muzică ușoară condusă de Cristian Gârlea
     02. Pace în țara primăverii. Versuri: Constantin Munteanu. Interpretează: Angela Ciochină și orchestra condusă de Sabin Păutza. Solo saxofon: Virgil Popovici
     03. Iași iubit, inima noastră. Versuri: Constantin Munteanu. Interpretează: George Ifrim, acompaniat de un grup orchestral condus de Corneliu Calistru
     
     
     
     II. L U C R Ă R I D I D A C T I C E
     
     01. Curs de armonie, Ed. Artes, Iași, 2006
     02. Studii diatonice și cromatice în 24 de tonalități majore și minore, Ed. Artes, Iași, 2003
     03. Studiul solfegiului cu ajutorul calculatorului – 24 de solfegii cu acompaniament de pian, Ed. Artes, Iași, 2003
     04. Probleme de poliritmie, în colaborare cu Andrei Hrubaru-Roată, Ed. Artes, Iași, 2014
     05. Elemente de tehnică pianistică, în colaborare cu Andrei Hrubaru-Roată, Ed. Artes, Iași 2003
     
     
     
     III. T R A D U C E R I
     
     01. Arnold Schoenberg, Fundamentele compoziției muzicale, în colaborare cu Neonila Negură, Ed. Institutului Național pentru Societatea și Cultura Română, Iași, 1998
     02. Arnold Schoenberg, Funcțiile structurale ale armoniei, în colaborare cu Iulia Oana Negruș și Andrei Hrubaru-Roată, Ed. Artes, Iași, 2003 (uz intern)
     03. Boguslaw Schäffer, Introducere în compoziție, în colaborare cu Gheorghe Duțică și Andrei Hrubaru-Roată, Ed. Artes, Iași, 2005 (uz intern)
     B i b l i o g r a f i e:
     
     01. Mihail Cozmei, Dicționar bibliografic, Ed. Artes, Iași 2010
     02. Melania Boțocan, George Pascu, Hronicul muzicii ieșene, Ed. Noel, Iași, 1997
     03. Andrei Hrubaru-Roată, Arhitecturi muzicale, Ed. Artes, Iași, 2014
     04. Andrei Hrubaru-Roată, Probleme de poliritmie, Ed. Artes, Iași, 2014

UCMR