Constantin BACIU
- compozitor, dirijor şi profesor -
(n. 13.07.1885 Vaslui – m. 08.10.1959 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Iaşi (1909-1912), cu Sofia Teodoreanu (teorie-solfegiu), Athanasie Theodorini (vioară), Alexandru Zirra (armonie), perfecţionându-se la SCHOLA CANTORUM Din Paris (1929-1932) cu Paul de Flem (compoziţie).
     
     Profesor suplinitor la catedra de armonie (1911-1912) şi profesor de teorie-solfegiu, armonie complementară şi ansamblu coral la Conservatorul din Iaşi (1922-1925, 1936- 1939); profesor de muzică la Liceul din Pomârla, Gimnaziul din Dorohoi şi Gimnaziul din Vaslui (1912- 1915), la Şcoala Normală „Vasile Lupu" din Iaşi (1915-1944); dirijor la Societatea Corală „DOINA" din Vaslui (1914-1915) şi la corul Reuniunii Femeilor Române din Iaşi (1922- 1929, 1933-1939); profesor de teorie-solfegiu la Şcoala Populară de Artă din Craiova (1948-1953) şi la Ansamblul Uniunii Generale a Sindicatelor din România (U.G.S.R.) din Bucureşti (1953-1959).
     
     A înfiinţat un Conservator particular la Iaşi şi – împreună cu Mihai Bârcă – CERCUL ARTELOR Din Craiova, susţinând prelegeri, cursuri şi conferinţe.
     
     A scris articole în REVISTA PROFESORILOR DE MUZICĂ „ARMONIA" din Botoşani.
     
     A publicat piese vocale în revista „Lumea copiilor" din Bucureşti.
     
     Un muzician extrem de bine pregătit profesional care nu a reuşit să se impună, fiind prea modest. Dacă vom adăuga şi faptul că sa mutat în trei centre musicale (Iaşi, Craiova, Bucureşti), luând totul de la început, vom avea încă o explicaţie a nemeritatului său anonimat. Totuşi piesa DORUL a constituit un şlagăr al formaţiilor corale din perioada interbelică, demonstrând atât măiestria în conducerea vocilor, cât mai ales capacitatea de valorificare a folclorului ce a stat la baza întregii sale creaţii, plasându-l în preajma maeştrilor genului (D.G. Kiriac, Ion Vidu, N. Lungu, Simeon Nicolescu, Ioan D. Chirescu, Mihai Bârcă).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ:
     
     NAŞTEREA LUI CRIST, oratoriu în patru părţi după texte biblice; MUNŢII NEAMŢULUI (1954), baladă pentru solişti, cor mixt şi orch., versuri populare; STEAGUL ROŞ (1954), cantată pentru cor mixt, recitator şi orch. p.a. Bucureşti, 1955, Corul Radio, Gheorghe Danga; BALADA DE PE BISTRIŢA (1959), pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri populare.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ:
     
     LITURGHIA ÎN LA BEMOL MAJOR PENTRU COR MIXT (1928), Iaşi, Tip. Cultura Românească /1929/; MELODII POPULARE ROMÂNEŞTI PENTRU SOLI, COR ŞI PIAN, Vol. I, Iaşi, Tip. Cultura Românească, 1926 (Cuprinde: FRUNZĂ VERDE IARBĂ NEAGRĂ; A VÎLCULUI; FRUNZĂ VERDE LOZIOARĂ; FIRE-A DRACULUI MARIE; BAT-O CRUCEA PE IOANA; AOLEO, FRATE PELINE; DORUL; SUS OPINCĂ; TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT; FLORILE DALBE; MULŢI ANI); Idem Vol. 2, Iaşi, Tip. Viaţa Românească, 1927 (Cuprinde: IMNUL FEMEILOR ROMÂNE, Versuri de Russei, pentru voci egale; FRUNZĂ VERDE IARBĂ NEAGRĂ, Melodie populară din Colecţia Vasiliu Tătăruş, notată de Sofia Teodoreanu, pentru voci egale; FIRE-A DRACULUI MĂRIE, melodie populară din Vîlcea, notată de Gh. Firra, pentru voci egale; BAT-O CRUCEA PE IOANA, melodie populară din Ştefăneşti – Vîlcea, notată de Gh. Firra, pentru voci egale; AOLEO, FRATE PELINE, Text şi melodie de la învăţătorul N. V. Chirilă, notată de Gh. Firra, pentru voci egale; DORUL, Versuri populare din Colecţia Ovid Densuşianu, pentru voci egale; TREI CRAI, Versuri populare, pentru voci egale; COLIND, Versuri populare, pentru voci egale; FLORILE DALBE, Colind popular, pentru voci egale; MULŢI ANI, Pentru voci egale); AOLEO, FRATE PELINE, versuri populare, pentru cor mixt, în: CÎNTECE PENTRU TINERET, Colecţie îngrijită de Constantin A. Ionescu, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1972; SĂMI FIE DRAG NUMAI MIE, Pentru cor mixt, versuri populare, în: ARMONIA, Botoşani, 4, nr. 7- 8, 1927; ILEANO, ILENUCO, FA ! Pentru cor mixt, versuri populare, în: ARMONIA, Botoşani, 5, nr. 1-2, 1928; ARE MĂ-SA FATĂ MARE, Pentru 3 voci femeieşti, versuri populare, în: ARMONIA, Botoşani, 5, nr. 3-4, 1928; MULŢI ANI, Pentru 3 voci egale, în: CARTE DE CÂNTECE De Timotei Popovici, P.I., Sibiu, Tip. Krafft şi Drotleff, 1937; FOŞNESC PĂDURILE SUB VÂNT, Pentru cor mixt, versuri de Ioan V. Meiţoiu, Bucureşti, Edit. Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1962; idem în Bucureşti, Edit. Muzicală, 1973, idem în Bucureşti, Edit. U.G.S.R., 1973.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE:
     
     SOLFEGII METODICE, EXEMPLE, EXERCIŢII, DEFINIŢIUNI SUMARE ŞI NOTIŢE EXPLICATIVE. SOLFEGII ARMONICE, Craiova, 1927.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     RECENZII, În: REV. PROF. MUZ., Botoşani, 3, nr. 7-8, 1926; M.G.P. [Posluşnicu]. RECENZII În: ARMONIA, Botoşani, 4, nr. 1, 1927; RECENZII ŞI NOUTĂŢI MUZICALE. MELODII POPULARE ROMÂNEŞTI , în: REV. COR. FANF. BANAT, LUGOJ, nr. 1, 15.IV.1927; RECENZII. SOLFEGII METODICE DE CONST. I. BACIU, În: REV. COR. FANF. BANAT, Lugoj, 1, nr. 5-6, 25.XII.1927; CRONICA. MELODII POPULARE ROMÂNEŞTI, CAIETUL I ŞI II DE DL. C. I. BACIU, În: IZVORAŞUL, Bistriţa-Mehedinţi, 7, nr. 5-6, 1929; M. Gr. P. [Posluşnicu]. RECENZII. LITURGHIA ÎN LA BEMOL MAJOR DE CONSTANTIN I. BACIU, În: ARMONIA, Botoşani, 6, nr. 1-2, 1929; Alexandrescu, Ioan. CONSTANTIN I. BACIU, În: MUZICA, Bucureşti, 9, nr. 10, 1959; Pascu, George. 100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA CONSERVATORULUI DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU" DIN IAŞI, Iaşi, Intreprinderea poligrafică, 1964; Popovici, Doru. MUZICA CORALĂ ROMÂNEASCĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1966; Pascu, George. 110 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA CONSERVATORULUI IEŞEAN, În: FLACĂRA IAŞULUI, Iaşi, 20.XI.1970; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. LEXICON, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Kiriac D.G. PAGINI DE CORESPONDENŢĂ. Ediţie îngrijită de Titus Moisescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1974; Moldoveanu, Nicu. PREOCUPĂRI DE MUZICĂ ŞI MUZICOLOGIE ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN ULTIMII 50 DE ANI (1925 – 1975), în: STUD. TEOL., Bucureşti, 29, nr. 3-4, 1977; Maftei, Ionel. PERSONALITĂŢI IEŞENE, Vol. 3, Iaşi, 1978; Nistor, Vasile, Alexandrescu Elisabeta şi Uglea Vasile. LICEUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU" DIN IAŞI (1855 – 1980). CONTRIBUŢII LA ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 125 DE ANI (1855 – 1980), Bucureşti, Edit. Did. Pedag. 1980; Cozmei, Mihail. 125 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC DE STAT (1860 – 1985), Iaşi, Litogr. Cons. „George Enescu", 1985. Buzilă, Serafim. GRAIUL NEAMULUI. PAGINI DIN MUZICA CORALĂ NAŢIONALĂ, Chişinău, Edit. Hyperion, 1991.); Stoian, I.M. DICŢIONAR RELIGIOS, Bucureşti, 1994; Jompan, Dumitru. NICOLAE URSU – CORESPONDENŢĂ, Reşiţa, CAIETE DE CULTUROLOGIE, „PRO MEMORIA", 1994; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA (1920 – 1995), Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Cozmei, Mihail. PAGINI DIN ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ARTISTIC DIN IAŞI (1860 – 1995), Iaşi, Edit. Acad. Arte „G. Enescu". 1995; Cosma, Viorel. INTERPREŢI DIN ROMÂNIA. LEXICON. Vol. 1 (A – F), Bucureşti, Edit. Galaxia, 1996; Sava Iosif şi Vartolomei Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997; Buzerea, Alexie Al. STUDII DE ETNO MUZICOLOGIE, Craiova, Edit. Sitech, 1999; Buzilă, Serafim. ENCICLOPEDIA INTERPREŢILOR DIN MOLDOVA. Ed. doua revăzută şi adăugită, Chişinău, Edit. ARC şi Edit. Muscum, 1999; Fetilă, Lucian. CONSTANTIN BACIU – IDENTIFICARE PRIN MUZICA CORALĂ, Radio România nr. 182, 10.VII.2000; Chipurici, Nicolae-îngrijitor ediţie. TEZAUR EPISTOLAR „IZVORAŞUL". Vol. 1, Drobeta Turnu-Severin, Edit. Centrul Jud. Al Creaţiei pop. Mehedinţi, 2001; Jompan Dumitru – ed. îngrijită de Timotei Popovici: Corespondenţă. STUDII DE PEDAGOGIE MUZICALĂ. Vol. 2, Timişoara, Edit. Eurostampa, 2002.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR