Anghel Emilian URSU
- compozitor, dirijor, ofiţer şi profesor -
(n. 19.02.1927 Ghirbom - Alba)

     Studiile muzicale le-a început timpuriu, la Reg. 91 Infanterie din Alba-Iulia (copil de trupă – instrumentist), continuându-le la Şc. Militară de Muzică din Bucureşti (1948-1951) cu Petre Niţulescu (teorie-solfegiu), Atanasie Danu şi Marţian Negrea (armonie), Constantin A. Ionescu (dirijat coral), Hans Hoerath şi Ţigănilă (clarinet), Nicolae Marcovici (pian), George Breazul (istoria muzicii), Dan Petrescu (acustică muzicală), Petre Giugaru şi Ioan Totan (dirijat fanfară) şi la Cons. Bucureşti (1953-1958) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Paul Con­stantinescu şi Ion Dumitrescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Mircea Basarab şi Alexan­dru Paşcanu (orchestraţie), Tudor Ciortea (forme muzicale), Ion Ghiga (citire de partituri), George Breazul şi Emilia Comişel (folclor), Dragoş Tănăsescu (pian), C. Silvestri (dirijat orchestră).
     Ofiţer – şef de muzică la Fanfara Coman­damentului Armatei a II-a din Bucureşti (1951-1953), la Fanfara Academiei Militare Generale din Bucureşti (1953-1958), şef al secţiei repertoriu muzical, locţiitor al inspectorului general în Inspectoratul General al Muzicilor Armatei din Bucureşti (1958-1975), comandant al Şc. Militare de Muzică din Bucureşti (1975-1977), inspector general al muzicilor militare din România (1977-1991) cu grad de general de brigadă. A dirijat concerte simfonice de fanfară, concerte estivale în parcuri şi staţiuni balneo-climaterice. A întreprins turnee artistice ca dirijor în Elveţia, Franţa, Belgia, Iugoslavia, Polonia, Bulgaria, Rusia, Iran, Sudan. A publicat articole în MUZICA, APĂRAREA PATRIEI, OBSERVATORUL MILITAR etc. A fost distins cu Ordinul MERITUL MILITAR cls. III (1966), cls. II (1971) şi cls. I (1976), cu Premii ale Uniunii Compozitorilor (1978) şi cu Ordinul STEAUA R.P.R. cls. V (1979).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: GLORIE (1983), simfonie pentru solişti, cor bărbătesc şi fanfară, versuri de Nicolae Dumbravă, p.a. Bucureşti, 26 I 1985, Fanfara Reprezentativă şi Corul An­sam­blului Armatei, Emilian Ursu; BRAV CONDUCĂTOR (1986), cantată pentru bariton, cor bărbătesc şi fan­fară, versuri de Emil Almăşan şi Marius C. Nica.
     
     MUZICĂ DE FANFARĂ: MARŞ PENTRU TINERET (1960). Bucureşti, Edit. Militară, 1961 (STM 0985); FLORILE PATRIEI (1974), marş. Bucureşti, Edit. Militară, 1977; EROII INDEPENDENŢEI (1977), marş. Bucureşti, Edit. Militară, 1977 (CS 0144); MARŞUL PRIETENIEI (1977). Bucureşti, Edit. Militară, 1977; AMINTIRI DIN VALEA NILULUI (1977), vals. Bucureşti, Edit. Militară, 1977; ŞOIMII PA­TRIEI (1977), marş. Bucureşti, Edit. Militară, 1977; UVERTURA FESTIVĂ �” (1977). Bucu­reşti, Edit. Militară, 1978; SUITA ROMÂNEASCĂ NR. 1 (1977). Bucureşti, Edit. Militară, 1978; TULNIC CARPATIN (1978), fantezie. Bucureşti, Edit. Militară, 1979; UNIREA (1978), marş de concert. Bucureşti, Edit. Militară, 1979 (ST-EXE 02424); PĂMÂNT ROMÂNESC (1978), suită. Bucureşti, Edit. Militară, 1979 (ST-EXE 02025); MĂRĂŞEŞTI – 1817 (1979), poem simfonic. Bucureşti, Edit. Militară, 1981; GLIE STRĂBUNĂ (1981), suită. Bucureşti, Edit. Militară, 1982; SĂRBĂTOAREA TINERETULUI (1982), suită. Bucureşti, Edit. Militară, 1983; ŞTEFAN, DOMN CEL MARE (1982), preludiu. Bucureşti, Edit. Militară, 1984; RAP­SODIA ROMÂNĂ NR. 1 „TRAN­SIL­VA­NA” (1988), p.a. Bucureşti, 24 VII 1988, Fan­fara Reprezentativă a Armatei, Emilian Ursu;; SIMFONIA A II-A „OFRANDĂ PATRIEI” (1988), p.a. Bucureşti, 27 XII 1987, Fanfara Reprezentativă a Armatei, Emilian Ursu (numai SCHERZO); RAPSODIA ROMÂNĂ NR. 2 (1987), p.a. Bucureşti, IV 1989, Muzica Reprezentativă a Armatei, Emilian Ursu; MAREA UNIRE 1918 – ALBA-IULIA (1990).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: CVARTET PENTRU INSTRUMENTE DE ALAMĂ (1988).
     
     MUZICĂ CORALĂ: COMANDANTUL SUPREM (1984), marş festiv pentru cor bărbătesc şi pian/fanfară, versuri de Jean Gheliuc.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: METODĂ PENTRU CLARINET (în colaborare cu Dumitru Răuţă şi Emil Chiriac). Bucureşti, Edit. Militară, 1964.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Tarco, L. ÎNSEMNĂRI DE TELESPECTATOR. ARTIŞTI MILITARI PE ECRAN, în: APĂRAREA PATRIEI, Bucureşti, 14, nr. 46 (358), 25 II 1958; PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR PE ANII 1976-1977. MUZICĂ DE FANFARĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 6 (309), VI 1978; Cosma, Viorel. UN REUŞIT CONCERT DE FANFARĂ, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 7, nr. 137, 15 VII 1978; Cosma, Viorel. MANIFESTĂRI ARTISTICE ÎN CADRUL FESTIVALULUI NAŢIONAL „CÂNTAREA ROMÂNIEI”. CONCERT DE FANFARĂ LA ATENEUL ROMÂN, în: APĂRAREA PATRIEI, Bucureşti, 35, nr. 1 (646), 3 I 1979; Dogaru, Anton. CONCERT FESTIV, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 52 ( 1781), 26 XII 1980; Pelearcă, Ion. 150 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA PRIMELOR MUZICI MILITARE ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 2 (341), II 1981; Vlad, Ulpiu. PRIME AUDIŢII DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN INTERPRETAREA MUZICII REPREZENTATIVE A ARMATEI, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 1-2 (352-353), I-II 1982; Dogaru, Anton. VIAŢA MUZICALĂ. CONCERTE OMAGIALE, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 3 (366), III 1983; Cosma, Viorel. SPECTACOL FESTIV DE AMPLĂ REZONANŢĂ PATRIOTICĂ, în: APĂRAREA PATRIEI, Bucureşti, 29, nr. 49, 7 XII 1983; V.[artolomei] L.[uminiţa]. CONCERT, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 50 (1935), 9 XII 1983; Marinescu, Mihaela. VIAŢA MUZICALĂ. CONCERT OMAGIAL, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 1 (376), I 1984; Cosma, Viorel. VIBRANTELE ACORDURI ALE CÂNTECULUI PATRIOTIC, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 53, nr. 12.903, 17 II 1984; Buciu, Dan. CREAŢII. SIMFONIA „GLORIE” PENTRU COR, SOLIŞTI ŞI FANFARĂ DE EMILIAN URSU, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 6 (381), VI 1984; Cosma, Viorel. MUZICA REPREZENTATIVĂ A ARMATEI DIN NOU PE SCENA ATENEULUI ROMÂN, în: APĂRAREA PATRIEI, Bucureşti, 41, nr. 27 (6803), 3 VII 1985; Sbârcea, George. CONCERT VOCAL-SIMFONIC AL MUZICILOR MILITARE, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 1 (388), I 1985; Creţu, Viorel. CONCERT OMAGIAL, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 28, nr. 7 (1189), 16 II 1985; Popovici, Doru. UN REMARCABIL CONCERT VOCAL-SIMFONIC, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 3 (390), III 1985; D.[oru] P.[opovici] DIALOG CU TIMPUL, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 26 (759), 28 VI 1985; Nichifor, Şerban. VIRTUŢILE ARTEI PATRIOTICE, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 6 (393), VI 1985; Gherghiceanu, Carmen. CONCERT SUSŢINUT DE MUZICA REPREZENTATIVĂ A ARMATEI, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 9 (396), IX 1985; Cosma, Viorel. DISCOGRAFIE. OMAGIU EROILOR PATRIEI, în: VIAŢA MILITARĂ, Bucureşti, 38, nr. 1, I 1986; Zăvoianu, Elena. PANORAMIC, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 6 (791), 7 II 1986; Sbârcea, George. CONCERT VOCAL-SIMFONIC OMAGIAL, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 5 (404), V 1986; „COMANDANTUL SUPREM” – MARŞ FESTIV PENTRU FANFARĂ SIMFONICĂ ŞI COR BĂRBĂTESC DE EMILIAN URSU, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 5 (404), V 1986; Nicolae, Lucica. UN NOU DISC PENTRU IUBITORII MUZICII DE FANFARĂ, în: VIAŢA MILITARĂ, Bucureşti, 39, nr. 11, XI 1986; Groza, Vasile. PROFUNDE VIBRAŢII ALE CÂNTECULUI PATRIOTIC, REVOLUŢIONAR, în: INF. BUC., Bucureşti, 34, nr. 10.344, 27 I 1989; Dogaru, Anton. ONOR COMANDANTULUI SUPREM, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 5 (2098), 30 I 1987; Creţu, Viorel. CONCERT ANIVERSAR, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 30, nr. 19 (1304), 9 V 1987; Andriescu, Anca. CONCERT VOCAL-SIMFONIC OMAGIAL, în: ROM. LIT., Bucureşti, 45, nr. 13.221, 11 V 1987; Boghian, Nicolae. SPRE TOT MAI ÎNALTA CINSTIRE A ARTEI ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI. CONVORBIRE CU COLONELUL EMILIAN URSU – INSPECTORUL GENERAL AL MUZICILOR MILITARE, în: VIAŢA MILITARĂ, Bucureşti, nr. 10, X 1987; Florea, Anca. SĂRBĂTOARE A PRIMĂVERII, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 32, nr. 17 (1047), 29 IV 1989; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Cosma, Viorel. MARTE ŞI EUTERPE. MUZICĂ ŞI ARMATĂ. Eseuri, studii, cronici muzicale (1946-1996). Bucureşti, Edit. Universalia, 1996; Badea, Ion. ÎN PAS DE DEFILARE. Bucureşti, Edit. Militară, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Cosma, Viorel. 40 DE ANI ÎN FOTOLIUL DE ORCHESTRĂ. ESEURI, STUDII, CRONICI MUZICALE. Vol. 2 (1977-1986). Bucureşti, Edit. Pegasus Press, 2003.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR