Laura MANOLACHE
- muzicolog, compozitoare şi profesoară -
(n. 11.05.1959 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. de Artă GEORGE ENESCU din Bucureşti, continuându-le la Cons. Bucureşti (1978-1982), cu Viorel Cosma (muzicologie), Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Tiberiu Olah (orchestraţie), Liviu Brumaru, Vasile Iliuţ şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Gheorghe Oprea (folclor), Alexandru Leahu (estetică), Adrian Raţiu (stilistică), Krimhilda Cristescu (pian). A urmat cursul opţional de compoziţie cu Myriam Marbe. A întreprins cercetări (pe bază de burse DAAD şi Elias) la Institutul de Muzicologie al Universităţii din Köln (1992-1993) cu prof. univ. dr. Klaus Niemöller şi prof. univ. dr. Jobst Peter Fricke, la Institutul de Muzicologie al Universităţii din Viena (1996) cu prof. Emil Lubej şi prof. univ. dr. Franz Födermayr şi la Institutul de Muzicologie al Universităţii din Osnabrück (1999) cu prof. univ. dr. Bernd Enders. Este doctor în muzicologie (1995) cu teza CONSONANŢĂ ŞI DISONANŢĂ. ÎNTRE ANTAGONISM ŞI COMPLEMENTARITATE.
     
     Profesor de muzică la Şc. Pop.de Artă din Giurgiu (1982-1983), referent muzical la Biblioteca Colecţiilor din Bucureşti (1983-1984), redactor muzical la Soc. Rom. de Radiodifuziune din Bucureşti (1984-1994), lector (1994-1997) şi conferenţiar (din 1997) la Cons. Bucureşti. A publicat studii, articole, cronici, interviuri etc. în: MUZICA, TRIBUNA MUZICOLOGICĂ, ACTUALITATEA MUZICALĂ etc. A susţinut comunicări ştiinţifice, referate, conferinţe, emisiuni radiofonice (REPERE ALE SIMFONISMULUI ROMÂNESC, METAMORFOZE ALE CREAŢIEI MUZICALE etc.). A fost distinsă cu premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1988) şi cu Marele premiu internaţional de compoziţie APERTO (1999).

     MUZICOLOGIE (volume): AMURGUL EVULUI TONAL. CONCEPTELE CONSONANŢĂ / DISONANŢĂ, DE LA ANTAGONISM LA COMPLEMENTARITATE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2001.
     
     MUZICOLOGIE (eseuri, studii): REVISTA FUNDAŢIILOR (1934-1947). STUDIU INTRODUCTIV. DESCRIEREA PERIODICULUI. BIBLIOGRAFIE ANALITICĂ. INDICE DE NUME PROPRII, în: TRIB. MUZICOL., Bucureşti, nr. 1, 1985; THEODOR ROGALSKI – POET AL CULORII SONORE, în: TRIB. MUZICOLOG., Bucureşti, nr.1, 1985; CONVORBIRE CU COMPOZITORUL TIBERIU OLAH, în: MUZICA, Bucureşti, 2, nr. 3, 1991; PORTRETE COMPONISTICE. ANATOL VIERU, în: MUZICA, Bucureşti, 7, nr. 2, 1996; MYRIAM MARBE. DESPRE PROPRIA CREAŢIE ŞI NU NUMAI, în: MUZICA, Bucureşti, 7, nr. 3, 1996; PORTRETE COMPONISTICE. ŞTEFAN NICULESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 8, nr. 3, 1997.
     
     EDIŢII CRITICE: GEORGE ENESCU. INTERVIURI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987 (vol. 1) şi 1989 (vol.2).
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: CONCERT PENTRU FLAUT ŞI ORCHESTRĂ (2002); SCOATEREA DIN ASCUNDERE (2002).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: HOMMAGE (1994), flaut solo; HOMMAGE À BACH (1994), pian; HOMMAGE À BARTÓK (1995), pian; HOMMAGE À DEBUSSY (1996), pian; SONATA PENTRU PIAN (1997); CVARTET DE COARDE (1998); HIMERA APELOR (1998), 4 percuţionişti; PRIVIRI (1999), trio pt. vioară, clarinet şi pian; IRIZĂRI (1999), pian la 4 mâini; PRIVIRI II (2000), violă, clarinet şi pian; SPRE LUMINĂ (2000), flaut / oboi, clarinet, pian, percuţie, vioară şi violoncel; ICOANE (2001), oboi, voce şi sextet de coarde.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Mălin, Ioana. RADIO T. V. MUZICĂ ŞI LITERATURĂ, în: ROM. LIT., Bucureşti, 20, nr. 28, 9 VII 1987; Sandu-Dediu, Valentina. INTERVIURI CU ENESCU, în: SLAST, Bucureşti, 8, nr. 46(373), 19 XI 1988; CONTRAPUNCT EDITORIAL. DESPRE INTERVIURILE LUI GEORGE ENESCU, în: RAMURI, Craiova, nr.2,(296), 1989; Codreanu, Petre. „GEORGE ENESCU – INTERVIURI”, în: ROM. LIT., Bucureşti, 22, nr. 10, 9 III 1989; Tomozei, Gheorghe. CATALOGUL CORĂBIILOR. CU GEORGE ENESCU, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 32, nr. 13(1403), 1 IV 1989; Holomeia, Virgil. RADIO. EDUCAŢIE MUZICALĂ, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 18, nr. 386, 15 IV 1989; Cozmei, Mihail. CARTEA DE ARTĂ. INTERVIURI DE GEORGE ENESCU, în: CRONICA, Iaşi, 24, nr. 26(1222), 30 VI 1989; Codreanu, Petre. INTERWIEWS MIT GEORGE ENESCU, în: RUMÄNISCHE RUNDSCHAU, Bucureşti, 43, nr.7, 1989; Râpeanu, Valeriu. INTERVIURILE LUI ENESCU, în: FLACĂRA, Bucureşti, 38, nr. 36(1785), 8 IX 1989; Staicovici, Ianca. ENESCU CENZURAT, în: VIAŢA CAPITALEI, Bucureşti, 1, nr. 4, 1 II 1990; Galben, Cornel. DIALOGURILE LUI ENESCU, în: ATENEU, Bacău, 27, nr. 2(243), 1990; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.5, 2002


UCMR