Marina Marta VLAD
- compozitoare şi profesoară -
(n. 08.03.1949 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început în Bucureşti (1954-1960) cu Manya Botez (pian) şi Ionel Geantă (vioară), continuându-le la Lic. de Muzică nr. 1 din Bucureşti (1960-1965) cu Cecilia Geantă (vioară), Valentin Gabrielescu (teorie-solfegiu) şi Constantin Romaşcanu (cor), iar în particular (1965-1967) cu Ionel Geantă (vioară), Josette Hârsu (pian) şi Alexandru Paşcanu (armonie), perfecţionându-se apoi la Cons. Bucureşti (1967-1973) cu Ştefan Niculescu şi Aurel Stroe (compoziţie), Tudor Ciortea (forme muzicale), Victor Iusceanu şi Dragoş Alexandrescu (teorie-solfe­giu), Zeno Vancea şi Myriam Marbe (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Viorel Cosma, Liviu Brumariu şi Ioana Ştefănescu (istoria mu­zicii), Emilia Comişel (folclor), Vinicius Grefiens şi Alexandru Velehorschi (citire de partituri), Grete Miletineanu (pian), Iovan Miclea (cor).
     
     Asistent (1973-1990), lector (1990-1996) şi conferenţiar (1996-2002) la catedra de teorie-sol­fegiu şi citire de partituri de la Cons. Bucureşti. A susţinut conferinţe, concerte-lecţii, prelegeri, co­municări ştiinţifice, emisiuni radiofonice. Este membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor.

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: REZONANŢĂ (1972), cu titlul schimbat în PĂMÂNTUL ŢĂRII (1986), cantată pentru bariton, cor mixt dublu şi orchestră, versuri de Ion Brad, p.a. Bucureşti, 1972, Orches­tra CAMERATA şi Corul MADRIGAL, Paul Staicu.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: MIŞCARE SIMFONICĂ (1979), p.a. Bacău, 8 X 1982, Fil., Ovidiu Bălan; IMAGINI PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1980), p.a. Bucureşti, 15 V 1982, Orchestra CONCERTO, Dorel Paşcu-Rădulescu; DIPTIC CONTRASTANT (2004).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1973). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1982; PASSACAGLIA PE UN COLIND (1977), pian; CVARTET DE COARDE NR. 1 (1979); RONDO PENTRU PIAN (1978). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; SONATA PENTRU PIAN (1981). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1992 (ST-ECE 02442); CVARTETUL DE COARDE NR. 2 „ÎMPLINIRI” (1992) (ST-ECE 02442); DOUĂ SCHIŢE PENTRU TRIO DE COARDE (1983); LEGENDĂ şi ÎN CĂUTAREA JOCULUI I (1983), în: PIESE PENTRU PIAN DE COMPOZITORI ROMÂNI. Ed. îngrijită de Lavinia Coman. Bucureşti, Edit. Conservatorului, 1989; ÎN PĂDURE (1984), mică suită pentru pian. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1988; idem, în: Alexandru Dumitrescu. LA PIAN; Trio de coarde nr. 1 „INSCRIPŢII PENTRU PACE” (1984). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1986; TRIO DE COARDE NR. 2 „VIS DE PACE” (1985). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1988; RAZE DE LUMINĂ (1988), trio pentru flaut, oboi şi clarinet. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989; GÂNDURI PENTRU VIITOR (1989), cvartet pentru flaut vioară, violă şi violoncel; ÎN CĂUTAREA JOCULUI II (1994), pian; NATURĂ MOARTĂ I (1996), oboi solo; NATURĂ MOARTĂ II (1997), clarinet solo; NATURĂ MOARTĂ III (1998), pian solo; NATURĂ MOARTĂ IV (1998), vioară solo; NATURĂ MOARTĂ V (1999), violă solo; NATURĂ MOARTĂ VI (2000), violoncel solo; NATURĂ MOARTĂ VII (2000), flaut solo; NATURĂ MOARTĂ VIII (2001), fagot solo.
     
     MUZICĂ CORALĂ: GORUNUL (1985), madrigal pentru dublu cor mixt, versuri de Lucian Blaga; PESTE VÂRFURI (1986), cor de femei, versuri de Mihai Eminescu; LACUL (1986), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; SAT AL MEU (1986), cor mixt, versuri de Lucian Blaga.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: CÂNTEC DE LEAGĂN (1976), lied pentru soprană şi pian, versuri de Şt. O. Iosif.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: SOLFEGII. CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CONSERVATORUL „CIPRIAN PORUMBESCU” (1974-1990) (în colaborare). Bucureşti, Litogr. Conservatorului; SOLFEGII ATONALE (1984). Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1985 şi 1990; CONCURSUL DE ADMITERE. BUCUREŞTI. IAŞI. CLUJ (1997) (în colaborare). Bucureşti, Edit. Naţional; SOLFEGII ATONALE ŞI NEOMODALE (2001). Bucureşti, Edit. Universităţii Naţionale de Muzică.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Grigoriu, Theodor. CENACLUL TINERILOR COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 8 (311), VIII 1978; Marinescu, Mihaela. PRIME AUDIŢII ALE TINERILOR COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 9 (336), 1980; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1981; Cazaban, Costin. PRIME AUDIŢII, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1-2, 1982; Alexandra, Liana. TREI IPOSTAZE, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 44, 1 IX 1984; a.r. CRONICA COMPONISTICE, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 8 (741), 22 II 1985; Brînduş, Nicolae. STUDIOUL TÂNĂRULUI COMPOZITOR, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5, V 1985; WHO'S WHO IN MUSIC AND MUSICIANS' DIRECTORY. Ed. XII-XV; THE WOLRD WHO'S WHO OF WOMEN. Ed. IX. Cambridge, International Biographical Centre, 1986; Grigoriu, Theodor. MUZICA ŞI NIMBUL POEZIEI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1986; Sârbu, Cristina. MARINA VLAD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7, VII 1986; Dediu, Dan. CVINTETUL CONCORDIA, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 12, XII 1988; Popovici, Doru. NUANŢE ORFICE, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 20 VI 1989; Alexandra, Liana. IMAGINI COMPONISTICE FEMININE, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 42, 19 X 1989; GROVE DICTIONARY OF WOMEN COMPOSERS. 1994; Cosma. Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Popovici, Doru. PORTRETE. MARINA VLAD, în: ACT. MUZ., Bucureşti, 11, nr. 238, 1 II 2000; Sandu-Dediu, Valentina. MUZICA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1944-2000. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2002; THE INTERNATIONAL WHO'S WHO IN CLASSICAL MUSIC. London, Europa Publications, 2003 şi 2004; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI LA 140 DE ANI. Bucureşti, Edit. Universităţii Naţionale de Muzică, 2004.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR