Alice MAVRODIN
- muzicolog -
(n. 04.11.1941 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1960-1965) cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Tudor Ciortea (contrapunct), Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor). S-a perfecţionat cu Igor Markevitch (teoria dirijatului şi analiză muzicală) la Monte Carlo şi St. Cézare (1969-1980).
     Redactor muzical (1965-1992) şi realizator (1992-1999) la Soc. Rom. Radiodifuziune din Bucureşti. A susţinut comunicări ştiinţifice, prelegeri, concerte-lecţii în ţară şi peste hotare (Franţa). A publicat studii, eseuri, cronici, recenzii în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, TEMPO (Londra), ACTUALITATEA MUZICALĂ.
     A realizat cicluri de emisiuni radiofonice (STIL ŞI PERSONALITATE ÎN ARTA DIRIJORALĂ, MUZICA – OGLINDĂ A EPOCII, MUZICA FRANCEZĂ DE LA LULLY LA RAMEAU, ISTORIA MUZICII ÎN DATE ş. a.). A colaborat la DICŢIONARUL DE TERMENI MUZICALI (Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984). A îngrijit şi coordonat volume de STUDII DE MUZICOLOGIE.

     MUZICOLOGIE (volume): VERDI. Monografie. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; RAMEAU. Monografie. Bucureşti, Edit. Muzicală,1974.
     
     MUZICOLOGIE (Studii): IGOR MARKEVITCH: VARIATIONS, FUGUES AND ENVOI ON A THEME OF HANDEL, în: TEMPO, Londra, nr. 133, 4 IX 1980; WHAT THE CONDUCTOR OWES TO THE COMPOSER, în: TEMPO, Londra, nr. 133, 4 IX 1980.
     
     EDIŢII CRITICE: AMINTIRI DESPRE ENESCU, BRÂNCUŞI ŞI ALŢI PRIETENI. Bucureşti, Edit. Eminescu, 1987; IGOR MARKEVITCH. EDITION ENCYCLOPÉDIQUE DES NEUFS SYMPHONIES DE BEETHOVEN. Prefaţă (OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE ÉDITION). Paris, Edit. Van de Velde, 1982-1983.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     C.S.B. [Const. Stihi-Boss]. RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ. ALICE MAVRODIN. VERDI... în: SCIA, Bucureşti, Tom 18, nr. 2, 1971; Avakian, Dumitru. RAMEAU ŞI EPOCA ENCICLOPEDIEI, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 34 (7449), 16 VIII 1974; Popovici, Doru. RECENZIE. MONOGRAFIA „RAMEAU” DE ALICE MAVRODIN, în: MUZICA, Bucureşti, 24, nr. 8, 1974; Mălin, Ioana. LEGENDARELE IUBIRI. ISTORIA MUZICII ÎN DATE, în: ROM. LIT., Bucureşti, 13, nr. 18, 1 V 1980; Cronicar. EDUCAŢIA MUZICALĂ, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 23, nr.51, 20 XII 1980; PUNCTE CARDINALE. BEETHOVEN ENCICLOPEDIC, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 6 (1839), 5 II 1982; Mălin, Ioana. EMISIUNI NOI ŞI VECHI, în: ROM. LIT., Bucureşti, 28 IV 1983; Popovici, Doru. OMAGIU LUI BEETHOVEN, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 17 (646), 29 IV 1983; Mălin, Ioana. SPRE 1 MARTIE, în: ROM. LIT., Bucureşti, 1 III 1984; Mălin, Ioana. RADIOFONIE POETICĂ ŞI MUZICALĂ, în: ROM. LIT., Bucureşti, 28 VI 1984; Creţu, Viorel. „STUDII DE MUZICOLOGIE”, în: ROM. LIT., Bucureşti, 18, nr. 27, 4 VII 1985; STUDII DE MUZICOLOGIE, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 14, nr. 297, 1 VIII 1985; Şulea, Constanţa. RECENZII. STUDII DE MUZICOLOGIE, VOL. XVIII, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 11, 1985; Sava, Iosif. ALICE MAVRODIN, în: PANORAMIC RTV, Bucureşti, 6, nr. 9 (269), 27 II 1995, idem în: MUZICIENII LUI MARCONI. Vol. 1. Bucureşti, Edit. Scripta, 1995; Mălin, Ioana. LECŢIILE VACANŢEI, în: ROM. LIT., Bucureşti, 31 VII 1986; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.5, 2002

UCMR