Boldizsar CSIKY
- compozitor şi profesor -
(n. 03.10.1937 Târgu Mureş)

     Studiile muzicale le - a început la Lic. muzică din Tîrgu - Mureş (1954 - 1955) cu Trózner József (teorie - solfegiu, armonie) şi Tróznert Sárolta (pian), continuâdu - le la Cons. Cluj - Napoca (1955 - 1961), cu Jodál Gabor (armonie), Eisikovics Max (contrapunct), Sigismund Toduţă (compoziţie), Jogamas János (folclor), Lakatos István (istoria muzicii), Kardos Magdalena (pian).
      Secretar muzical (1961 – 1990) şi director la Filarmonica din Tîrgu - Mureş (1990 - 1997); profesor de muzică de cameră la Lic. muzică din Tîrgu - Mureş (1961 - 1970) şi profesor de armonie, contrapunct, forme muzicale, istoria muzicii la Lic. Pedagogic cu profil muzical din Tîrgu - Mureş (1970 - 1978). A scris studii, articole, cronici muzicale, recenzii etc. în MUZICA, VATRA (Tîrgu - Mureş), Igaz Szó (Tîrgu - Mureş) etc. A susţinut conferinţe, concerte - lecţii, comunicări ştiinţifice, emisiuni de radio.
      A fost distins cu premiul Uniunii Compozitorilor (1971) premiul Academiei Române (1980), premiul "Bartók – Pásztory” al Academiei FR. LISZT din Budapesta (1984).

      MUZICA DE SCENĂ: ÁLLATMESEK (Fabule) de Zsigmond Móricz (1960), prem. Cluj - Napoca, 1960, Teatrul de păpuşi; BRAVUL SOLDAT SVEJK de Jaroslav Hasek (1965), prem. Tîrgu - Mureş, 1965, Teatrul de păpuşi; GROBIANUL BINEFĂCĂTOR de Carlo Goldoni (1969), prem. Tîrgu - Mureş, 1969, Teatrul de păpuşi; ELEFĂNŢELUL CURIOS de Rudyard Kipling şi Nina Cassian (1979), prem. Tîrgu - Mureş, 1970, Teatrul de păpuşi; FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI de Ion Creangă (1972), prem. Tîrgu - Mureş, 1972, Teatrul de păpuşi; SÂNZIANA ŞI PEPELEA de V. Alecsandri (1973), prem. Tîrgu - Mureş, 1973, Teatrul de păpuşi; Burghezul gentilom de Molière (1974), prem. Tîrgu – Mureş, 1974, Teatrul de păpuşi; JÁNOS VITÉZ (Ion Viteazul), de Petöfi Sándor (1976), prem. Tîrgu - Mureş, 1976, Teatrul de păpuşi.
     
      MUZICĂ VOCAL - SIMFONICĂ: OCTOMBRIE (1960), cantată pentru tenor, cor mixt şi orch., versuri de Bodor Pál; FÁKLYAVIAVÖK (Purtătorii de făclii) (1961), cantată pentru mezzo soprană, cor mixt şi orch., versuri de Veress Zóltan, p. a. Tîrgu - Mureş, 1965, Fil., Szalmán Lóránt; SUITĂ DE CÂNTECE POPULARE CEANGĂIEŞTI (1964), pentru cor mixt şi orch., p. a. Tîrgu - Mureş, 1964, Ansb. de cântece şi jocuri, Szalmán Lóránt; GÖRÖG ILONA (1966), baladă pentru cvartet vocal şi orch. de cameră, versuri populare, p. a. Tîrgu - Mureş, 1967, Ansb. de cântece şi jocuri Szarvady Iuliu; HERVADJ RÓZSÁM (Ofileşte - te, draga mea) (1971), suită pentru cor mixt şi orch., versuri populare, p. a. Tîrgu - Mureş, 1973, Corul Fil. şi Ansb. instrumental Birtalan Judit; BALADA CELOR SAPTE CERBI (1975), pentru solişti vocali, cor mixt şi orch., versuri populare prelucrate de N. Stoenescu, p. a. Tîrgu - Mureş, 1975, Fil., Szalmán Lóránt; TREI LIEDURI (1980), pentru soprană şi orch. de cameră, versuri de Friedrich Hölderlin, (1. ABBITTE; 2. HÄLFTE DES LEBENS; 3. DAS ANGENEHME), p. a. Tîrgu - Mureş, 1981, CAMERATA TRANSSYLVANICA; BARCSAI (1980), baladă pentru cor mixt şi orch., versuri populare, p. a. Tîrgu - Mureş, 1981, Fil., Szalmán Lóránt.
     
      MUZICĂ SIMFONICĂ: UVERTURA PENTRU ORCHESTRĂ (1960); SIMFONIE (1960), p. a. Tîrgu - Mureş, 1965, Fil., Remus Georgescu; DOUĂ PIESE PENTRU ORCHESTRĂ (1965), p. a. Tîrgu - Mureş, 1966, Fil. Remus Georgescu, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970 (STM - ECE 0907); PRELUDIU, FUGĂ, POSTLUDIU (1969), p. a. Tîrgu - Mureş, 1969, Fil. Szalmán Lóránt (ST - ECE 01504); VITÉZI ÉNEKEK (Cântece de vitejie) (1972), 3 melodii după Tinódi Lantos Sebestyen pentru coarde şi lăută, p. a. Tîrgu - Mureş, 1972, Orch. Camerata Transsylvanica f. dirijor, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1976 (ST - ECE 01154); RÉGI ERDÉLYI ÉNEKEK ÉS TÁNCOK (Cântece şi dansuri vechi ardeleneşti) (1974), pentru coarde şi lăută, p. a. Tîrgu - Mureş, 1974, Camerata Transsylvanica, f. dirijor, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1976; NÉGY VÁSZLAT VONOSKRO (Patru schiţe pentru coarde) (1976), p. a. Tîrgu - Mureş, 1977, Camerata Transsylvanica, f. dirijor, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1978 (ST - ECE 01807); A HEGY (Muntele) (1979), poem simfonic, p. a. Tîrgu - Mureş, 1980, Fil., Cristian Mandeal.
     
      MUZICĂ DE CAMERĂ: RECITATIVO, ADAGIO, FUGA (1958), pentru flaut şi pian; ARIE PENTRU FLAUT SOLO (1959), SONATINA PENTRU PIAN (1959); DOUĂ PRELUDII PENTRU PIAN (1960); SONATA NR. 1 PENTRU PIAN (1960); RECITATIV ŞI FUGA PENTRU PIAN (1961); STUDIU PENTRU MÂNA STÂNGĂ (1963), pentru pian; SONATA NR. 2 PENTRU PIAN (1964); VARIAŢIUNI PE O TEMĂ DE BACH (1965), pentru pian; 4 PIESE PENTRU PIAN SOLO (1974), pentru copii (CANON; JOC; TAMBURINA; ALB - NEGRU); DIVERTISMENT PENTRU 8 SUFLĂTORI ŞI CONTRABAS (1989).
     
      MUZICĂ CORALĂ: TREI PIESE PENTRU COR DE COPII (1959), versuri de Domokos Szilágyi; DOUĂ CANOANE PENTRU COR DE FETE (1960), versuri de Weöres Sandor; MUNKADAL (Cântec de muncă) (1960) pentru cor mixt, versuri de Horváth Imre; A KÖZTÁRSASÁGHOZ (Către Republică) (1963), versuri de Horváth Imre; A KATÁG VIRÁGA (Cicoarea) (1965), pentru cor de femei, versuri populare; BIRTATÓ (Îndemn) (1965), pentru cor mixt, versuri de Hajdu Zoltán; FÉNYES CSILLAG (Stea strălucitoare) (1965), pentru cor mixt, versuri de Márki Zoltán; PIATALSÁG (Tinereţe) (1965), pentru cor mixt, versuri de Domokos Szilágyi; SZIYEMBEN ÖRIZTEM (Am păstrat în inimă), pentru cor de femei, versuri de Horváth Imre, în: MÜVELÖDÉS, Bucureşti, nr. 12, 1969; TREI PIESE PENTRU COR DE COPII (1979), versuri de Weöres Sandor; ÖSZ (Toamna) (1979), pentru cor de copii, versuri de Domokos Szilágyi; DÓZSA GYÖRGY LAKOMÁJÁN (Ospăţul lui Gheorghe Doja) (1979), pentru cor mixt, versuri de Ady Endre; DE – NCEPUTUL LUMII DINTÂI (1997), pentru cor mixt, versuri de Moxa.
     
      MUZICĂ VOCALĂ: ELMENT A HÓ A HEGYEKRÖL (Dezgheţ în munţi) (1957), pentru soprană şi pian, versuri populare; MIÓTA ELMENTÉL (De cînd m - ai părăsit) (1962), pentru tenor si pian, versuri de Attila József; ÖRIZEM A SZEMEDET (Păstrez ochii tăi), pentru soprană şi pian, versuri de Ady Endre.
     
      PRELUCRĂRI ŞI ARANJAMENTE DE FOLCLOR (ST - EPE 0934, ST - ECE 0241); CÂNTECE DE LA RĂSCRUCI (1962), pentru soprană şi orch. mică; SUITĂ DE DANSURI POPULARE CIANGĂIEŞTI (1963), pentru cor mixt si orch.; MINDEN MADÁR (Pasărea părăsită) (1964), pentru soprană şi orch. mică; MINDE MADÁR (Pasărea părăsită) (1964), pentru soprană şi orch. mică, SUITĂ DE DANSURI POPULARE DIN SĂLAJ (1967), pentru cor mixt şi orch. mică; CÂNTECE DE LA GHIMEŞ (1967), pentru soprană şi orch. mică; CÂNTECE DE LA CÎMPIE (1968), pentru soprană şi orch. mică; SUITĂ DE DANSURI POPULARE DE TÎRNAVE (1971), pentru cor mixt şi orch. mică; CÂNTECE DIN COMUNA SIC (1972), pentru soprană şi orch. mică; LEÁNYSORS (Soroc de fată) (1978), cîntece pentru soprană şi orch. mică.
     
     MUZICOLOGIE: A ZENZKARI MUZSIKA MAROSVÁSÁRHELVEN (Muzica pentru orchestră la Tîrgu - Mureş), în: ZENETUDOMÁNYI IRÁSOK, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1977.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Zoltan A. ÚJ SZIMFÓNIA (O nouă simfonie), în: UTUNK, Cluj - Napoca, 8 V 1964; Farkas, J. VÁSÁRHELYI ZENESZERZÖKNÉL, în: UTUNK, Cluj - Napoca, 14 IX 1966; Pandelescu, J. V. P. MIRCEA BASARAB ŞI HILDE SOMER, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 43 (1046), 28 X 1966; Gr. B. 2 ZENEKARI DARAB (Două piese pentru orchestră), în: VÖRÖS ZÁSZLÓ, Tîrgu - Mureş, 17 VI 1967; Teronyi Ede. KÉT FIATAL MÜVÉSZ KOLOZSVÁRI BEMUTATKOZÁSA (Debutul clujean a doi tineri artişti), în: UTUNK, Cluj - Napoca, 18 XI 1967; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. LEXICON, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Birek, László. CSIKY - BEMUTATÓ A FILHARMÓNIA HANGVERSENYÁN (Primă audiţie de C. la concertul Filarmonicii), în: VÖRÖS ZÁSZLÓ, Tîrgu - Mureş, 17 II 1970; Constantinescu, Grigore. RETROSPECTIVĂ MUZICALĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 9 III 1971; Codreanu, Petre. CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERĂ DIN TÎRGU - MUREŞ, în: MUNCA, Bucureşti, 31 III 1971; Elian, Edgar. PRELUDIU, FUGĂ, POSTLUDIU DE CSIKY BOLDIZSÁR, în: MUZICA, Bucureşti, 22, nr. 6, 1972; Katona, Szabo István. AZ ÚJ ÉLET LEXICONA, în: ÚJ ÉLET, Bucureşti, nr. 37, 1972; Ross, Marnie. ORCHESTRA GIVES CAPABLE CONCERT, în: GREENSBOROGH DAILY NEWS, Greensborogh, 7 VII 1974, Hoffman, Alfred. FILARMONICA DIN TÎRGU - MUREŞ, în: ROM. LIT., Bucureşti, 21 VI 1979; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI, Vol. 1, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; Dânşoreanu, Bujor. POEMUL SIMFONIC "MUNTELE", în: ST. ROŞIE, Tîrgu - Mureş, 23 VI 1979; Sava, Iosif şi Vartolomei Luminiţa. DICŢIONAR DE MUZICĂ, Bucureşti, Edit. Ştiinţ. Encicl., 1979; Breuer, János. ZENEI KRÓNICA (Cronica muzicală), în: HÉPSZABADSÁG, Budapesta, 15 IV 1980; INTERNATIONAL WHO'S WHO IN MUSIC AND MUSICIANS DIRECTORY, IXth Edit. Cambridge, Melrose Press, 1980; Breuer, János. ZENEI KRÓNICA (Cronica muzicală), în: HÉPSZABADSÁG, Budapesta, 19 V 1981; Eberle, Gottfried. DAS UNBEKANTE RUMÄNIEN, în: DER TAGESSPIEGEL, Berlin W., 29 V 1981; Popescu; Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1981; Nagy, Ibolya. BALLADA - BEMUTATO (Prima auditie a Baladei), în: Vörös Zászló, Tîrgu - Mureş, 24 VI 1982; BROCKHAUS RIEMANN - ZENEI LEXICON, Vol. 1, Budapesta, Zenezmükiadó, 1983; Sava, Iosif şi Rusu, Petre. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ÎN DATE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; MAGYAR ÉS MEMZETKÖZI "KI KICSODA ?", 1992. Budapest, 1992, idem, 1994; ROMÁNIAI MAGYAR "KI KICSODA ?", 1997. Oradea - Cluj - Napoca, Edit. Scripta, 1996; KI KICSODA ARADTÓL - CSIKSZVEDÁIG ? Vol. 1. Miercurea - Ciuc, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997; MAGYAR KUTATÓK KÜLFÖLDÖN, Budapest, 1998.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR