Adrian POP
- compozitor şi profesor -
(n. 10.09.1951 Cluj)

     Studiile muzicale le-a început de timpuriu cu tatăl său, compozitorul şi dirijorul Dorin Pop, continuându-le la Cons. Cluj (1970-1975, completare compoziţie 1975-1976) cu Sigismund Toduţă şi Cornel Ţăranu (compoziţie), Albert Markos (teorie-solfegiu), Hans Peter Türk, Ede Terenyi, Tudor Jarda (armonie), Ede Terenyi (contrapunct), Vasile Herman (forme muzicale), Dorin Pop (dirijat coral), Romeo Ghircoiaşiu (istoria muzicii), Emil Simon (dirijat orchestră), Traian Mârza (folclor), Gabor Jodal (orchestraţie). A frecventat cursuri de perfecţionare cu Ştefan Niculescu şi Aurel Stroe (Piatra-Neamţ, 1972, 1973, 1982), Dieter Salbert (Bayreuth, muzică live-electronic, 1974, 1975), Ton de Leeuw (Burgas, Atelier de compoziţie, 1979; Amsterdam, 1984, 1988), Joji Yuasa (Amsterdam, Atelier de compoziţie, 1988). Este doctor în muzicologie la Universitatea de Muzică din Cluj (2001), cu teza RECVIEMUL ROMÂNESC (Cluj, Edit. Media Music, 2004).
     Profesor la Şc. Populară de Artă din Cluj (1976-1982), secretar muzical (1983-1991), director (1991-1995) şi consultant artistic (din 1995) la Filarmonica TRANSILVANIA din Cluj-Napoca, colaborator (1985-1992) şi conferenţiar (din 2001) la Academia de Muzică GH. DIMA din Cluj-Napoca. A publicat articole şi recenzii în MUZICA, STEAUA (Cluj), TRIBUNA (Cluj), UTUNK (Cluj) etc. Este membru fondator la Fundaţiile GHEORGHE DIMA (1990), SIGISMUND TODUŢĂ (1991) şi la Societatea Română MOZART (1991) din Cluj-Napoca. A fost distins cu Premiul de compoziţie al Uniunii Compozitorilor (1978, 1980, 1989), Premiul Academiei Române (1996), Premiile concursurilor internaţionale de la Tours (1978), Arezzo (1979), Trento (1982, 1984, 1986), Roodeport/ Africa de Sud (1983), Spital an der Drau/ Austria (1986). A întreprins călătorii de documentare în Germania (1974, 1975), Italia (1980) etc.

     MUZICĂ DE TEATRU: HAMLET (2001), muzică de scenă la piesa lui William Shakespeare, premiera Cluj-Napoca, 2001, regia Vlad Mugur.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: ETOS I (1976), piesă pentru orchestră, p.a. Cluj, 20 X 1977, Fil., Remus Georgescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983 (ST-ECE 02591); CONCERT PENTRU VIOLONCEL ŞI ORCHESTRĂ (1975, rev. 1987), p.a. Cluj, 26 V 1975, Orch. Cons., Petre Sbârcea, p.a. (versiunea rev.) Cluj, 24 V 1988, Fil., Edward Civjel: SOLSTIŢIU (1979), piesă pentru orchestră, p.a. Cluj, 22 V 1982, Fil., Emil Simon; TRIPTIC (1998), piesă pentru orchestră, p.a. Bucureşti, 29 XII 1998, Fil., Christoph Rehl.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: TRIOSONATA (1974), flaut, oboi, violoncel şi clavecin: OSTINATI (1976), pian şi ansamblu de percuţie; TEMPI (1976), contrabas solo; INVENŢIUNI (1978), flaut, violoncel, contrabas şi percuţie; HEXAGON (1981), pentru 3 percuţionişti (ST-ECE 02591); FIGURAŢII (1981), corn, trompetă şi trombon; INVENZIONI (1992), flaut, violă, violoncel şi percuţie; 8 BAGATELE PENTRU CVARTET DE COARDE (1996); SONATA PENTRU CVINTET DE SUFLĂTORI (1997), flaut, oboi, clarinet, corn şi fagot.
     
     MUZICĂ ELECTRONICĂ: COLINDA SOARELUI (1974), flaut, percuţie şi bandă magnetică; MONOCROMIE (1975), flaut + flaut piccolo, flaut + flaut bas şi bandă magnetică.
     
     MUZICĂ CORALĂ: VINE HULPE DI LA MUNTE (1974), cor mixt, versuri populare. Seattle/ SUA, Edit. Musica Romanica, 1997 (ST-EXE 01975); IMN STUDENŢESC (1974), cor mixt, versuri de Octavian Goga. Oradea, Edit. Imprimeriei de Vest, 2002 (ECE 01169); FATĂ DALBĂ DE-MPĂRATU (1975), cor mixt, versuri populare. Oradea, Edit. Imprimeriei de Vest, 2002 (ST-EXE 03537); SLOBOAZÂ-NE GAZDĂ-N CASĂ (1975), cor mixt, versuri populare. Oradea, Edit. Imprimeriei de Vest, 2001 (ST-EXE 03537; ST-EXE 01938); NOI N-AM PIERIT (1976), cor mixt, versuri de A. Şorobeta; DECÂT LA-MPĂRAT CĂTANĂ (1977), cor mixt, versuri populare; ŞEZĂTOARE NI-I DEPLIN' (1977), cor mixt, versuri populare; HORA CĂTANELOR (1977), cor mixt, versuri populare; TRECU-MI-ŞI, MAI MĂRGU-ŞI (1978), cor mixt, versuri populare; SĂ LUPŢI MEREU (1979), cor mixt, versuri de A. Dalergu; CÂND SPUN PARTID (1979), cor mixt, versuri de Eugen Frunză; ANTICO INVERNO (1979), cor mixt, versuri de Salvatore Quasimodo; DUCE-M-OI ŞI N-OI VENI (1980), cor mixt, versuri populare; LA BĂDIŢA SU'PĂRETE (1980), cor mixt, versuri populare; CINE NU NE-A LĂSA-N CASĂ (1981), cor mixt, versuri populare; CÂNTEC DE PACE (1981), cor mixt, versuri de C. Şerban. Seattle/ SUA, Edit. Musica Romanica, 1997; TROUVÈRES (1981), coruri mixte, versuri din lirica truverilor (Cuprinde: POURQUOI ME BAT MON MARI; QUAND JE VOIS L'AUBE DU JOUR VENIR; QUAND JE VOIS HIVER RETOURNER); PĂ DEALU' CU STÂNJENILE (1981), cor mixt, versuri populare. Roma, Edit. Pro Musica Studium, 1985; CARA AGNESE (1982), cor mixt, versuri populare. Trento, Federazione Cori del Trentino, 1983; DI UN ALTRO LAZZARO (1983), cor mixt, versuri de Salvatore Quasimodo. Bucureşti, Edit. Pedagogică, 1983; E DOVE VASTU BELA GIULIETA (1984), cor mixt, versuri populare trentine. Roma, Edit. Pro Musica Studium, 1985; IO SONO STANCO (1984), cor mixt, versuri populare trentine. Roma, Edit. Pro Musica Studium, 1985; PĂMÂNT AL TRECERII MELE (1984), cor mixt, versuri de Aurel Rău; IZVOARE SUB ZĂPEZI (1984), cor mixt, versuri de Adrian Popescu; LA CE LINĂ DE FÂNTÂNĂ (1984), cor mixt, versuri populare. Oradea, Edit. Imprimeriei de Vest, 2002; HORA MIRESEI (1985), cor mixt, versuri populare. Oradea, Edit. Imprimeriei de Vest, 2002; ŢARĂ (1985), cor mixt, versuri de Lucian Blaga; VIEN QUA, VIEN QUA BEPINA (1985), cor mixt, versuri populare trentine. Roma/ Lyon, Edit. A. Cour Joie, 1987; RIFUGIO D'UCCELLI NOTTURNI (1986), cor mixt, versuri de Salvatore Quasimodo; OPT BAGATELE/ GALGENLIEDER-BAGATELLEN (1986), cor mixt, versuri de Christian Morgenstern. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; GRE IERNIŢĂ Ş-O PTICATU (1989), cor mixt, versuri populare; AŞ-O ZÂS BĂDIŢA-N SAT (1989), cor mixt, versuri populare; IUBIRI (1989), cor mixt, versuri de Reiner Maria Rilke; JUPÂNU GĂZDARE (1990), cor mixt, versuri populare; KONTULA LEMONIA (1994), cor mixt, versuri populare greceşti; CHRIST IST ERSTANDEN (1996), cor mixt, versuri de Johann Wolfgang Goethe; HIC CANIT HYMNUS (1996), cor mixt, versuri tradiţionale religioase, în limba latină; CE VEDERE MINUNATĂ (2001), cor mixt, versuri populare; LA CARINGA (2003), cor mixt, versuri populare spaniole.
     
     MUZICĂ PENTRU COPII: PATRU MINIATURI PENTRU COARDE (1982), 2 viori, violă şi violoncel; TOCCATINA (1986), pian solo; DIN CIMPOI (1986), pian; RONDINO (1987), pian; UNCLE SAM (1987), pian; NORI DE TOAMNĂ (1988), pian; COLINDE (1998), cor de copii pe 2 şi 3 voci egale (Cuprinde: COLO SUS ŞI MAI ÎN SUS; TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT; MIRON VÂNĂTORIU; ÎN VÂRFURI LA NOUĂ MERI; SUS BOIERI, NU MAI DURMIŢI).
     
     MUZICĂ VOCALĂ: DOUĂ RECITATIVE LIRICE (1976), voce şi pian, versuri de Lucian Blaga (Cuprinde: EPITAF PENTRU EURIDICE; CÂNTECUL SOMNULUI); ŞAPTE FRAGMENTE DIN TRISTAN TZARA (1995), voce şi pian; CINCI CÂNTECE DE DRAGOSTE (1998), voce şi pian, versuri de Rainer Maria Rilke.
     
     MUZICĂ DE JAZZ: AREAL (1978), chitară, chitară bas, flaut, pian şi baterie.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Ţăranu, Cornel. MUZICA TINERILOR, în: TRIBUNA, Cluj, 19, nr. 44 (984), 30 X 1975; Popovici, Doru. PRIME AUDIŢII DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ, în: ROM. LIB., Bucureşti, 19 IV 1976; Dumitrescu, Iancu. CÂTEVA MOMENTE, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 282, 30 IV 1976; Constantinescu, Grigore. AL 23-LEA CONCERT DEZBATERE, în: MUZICA, Bucureşti, 26, nr. 5, V 1976; Caranica-Fulea, Mihaela. CREAŢII DE COMPOZITORI CLUJENI, în: MUZICA, Bucureşti, 26, nr. 8 (287), VIII 1976; Buciu, Dan. SUCCESE INTERNAŢIONALE ALE MUZICII ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 12 (315), XII 1978; Dumitrescu, Iancu. MUZICA TÂNĂRĂ, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 430, 2 III 1979; Popovici, Fred. „ETOS I” DE ADRIAN POP, în: MUZICA, Bucureşti, 29, nr. 7 (322), VII 1979; Stan, Radu. UN SISTEM AL MUZICII ROMÂNEŞTI, în: ROM. LIT., Bucureşti, 16 VIII 1979; Hasnaş, Irina. PRIME AUDIŢII DE MUZICĂ DE CAMERĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 4 (331), IV 1980; Cârneci, Carmen. PRIME AUDIŢII, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 4 (355), IV 1982; Creţu, Viorel. TINERI COMPOZITORI, în: ROM. LIT., Bucureşti, 1, nr. 15, 8 IV 1982; Vlad, Ulpiu. CONTACTE INTERNAŢIONALE, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 12 (363), XII 1982; Ghelman, Sofia. ADRIAN POP, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 2 (389), II 1985; Alexandra, Liana. UN TÂNĂR COMPOZITOR ÎN ACTUALITATE, în: ROM. LIT., Bucureşti, 18, nr. 15, 11 IV 1985; Negulescu, Claudiu. OVAŢII LA ATENEUL ROMÂN, în: FLACĂRA, Bucureşti, 4 V 1985; Roşu, Michaela. PREZENŢE ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 8 (395), VIII 1985; PREZENŢE ROMÂNEŞTI, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 48 (2037), 29 XI 1985; Popovici, Doru. REALIZĂRI INCONTESTABILE!, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 19 (908), 13 V 1988; Vartolomei, Luminiţa. „SOLSTIŢIU”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 23 (2168), 3 VI 1988; Dogaru, Anton. „SOLSTIŢIU”, în: ROM. LIT., Bucureşti, 21, nr. 32, 4 VII 1988; Sandu-Dediu, Valentina. CONCERTUL RADIOTELEVIZIUNII, în: SLAST, Bucureşti, 8, nr. 41 (368), 15 X 1988; P. A., H. CONCERTUL ORCHESTREI STAATSKAPELLE. MANDEAL ŞI MORAVEK, în: SÄCHSISCHES TAGEBLATT, Dresda, 9 XI 1988; Hübner, Wilhelm. NEOBIŞNUIT: AL DOILEA CONCERT AL ORCHESTREI STAATSKAPELLE, în: DIE UNION, Dresda, 4 XI 1988; Şofron, Demostene. DESCHIDEREA STAGIUNII LA FILARMONICĂ [Interviu], în: ADEVĂRUL, Cluj, 12 IX 1990; Hoffman, Alfred. REVENIREA LUI VLADIMIR ORLOV, în: ROM. LIB., Bucureşti, 16 III 1991; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR (1920-1995). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Ţăranu, Cornel. LA ANIVERSARE. ADRIAN POP, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 243, 10 IX 2001; Cosma, Viorel. RETROSPECTIVA CĂRŢII MUZICALE. [RECVIEMUL ROMÂNESC], în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 7, VII 2005.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005


UCMR