Şerban NICHIFOR
- compozitor şi violoncelist -
(n. 25.08.1954 Bucureşti)
  
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Anul absolvirii: 1977.
     Actualul loc de muncă şi funcţia: Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Facultatea de Interpretare Muzicală, Catedra de Muzică de Cameră şi Ansambluri de Orchestră – Conferenţiar Universitar Doctor.
     
     
     EDUCAŢIE
     
     • 1992-1994 – Studii de doctorat la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,
     Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală, Specialitatea Teoria Superioară a Muzicii, Coordonator Prof.Univ.Dr. Victor GIULEANU; Diploma de Doctor în Muzicologie, în urma susţinerii în ziua de 7 Mai 1994 a Tezei de Doctorat „MUSICA CAELESTIS - Anamorfoza Sacrului în Arta Sunetelor”, evaluate cu calificativul "Foarte Bine”
     • 1990-1994 – Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Profilul Teologie
     Pastorală; Licenţiat in Teologie – Profilul Teologie Pastorală, cu media generală de licenţă 9,57;
     • 1973-1977 – Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, Facultatea de
     Instrumente şi Canto, Secţia Violoncel, Clasa Prof.Univ. Serafim ANTROPOV; totodată a urmat şi cursurile clasei de compoziţie şi orchestraţie, Clasa Prof.Univ. Aurel STROE; Diploma de Licenţă în Muzică, Specialitatea Violoncel, cu media 10 (şef de promoţie pe ţară);
     • 1961-1973 – Liceul de Muzică Nr. 1 din Bucureşti; Diploma de Bacalaureat pentru Secţia Umanistă, cu media generală 8,90.
     
     Alte forme de educaţie:
     • 1984 – Bursa oferită de Internationales Musikinstitut Darmstadt (IMD) – Germania , la „Internationale Ferienkurse fur Neue Musik”, cursuri de compoziţie cu Morton FELDMAN, Ton DE LEEUW şi Brian FERNEYHOUGH;
     • 1982 – Bursă în cadrul „International Visitor Leadership Program” oferită de United States Information Agency (USIA) şi de Institute for International Education (IIE) la Universităţile Stanford, Urbana – Illinois şi Michigan;
     • 1981 – Bursă la Cursurile Internaţionale de Fenomenologia Muzicii şi de Dirijat Orchestră la Filarmonica din Munchen – Germania, oferită de Sergiu CELIBIDACHE;
     • 1980 - Bursă oferită de Internationales Musikinstitut Darmstadt (IMD) – Germania, la „Internationale Ferienkurse fur Neue Musik”, cursuri de compoziţie cu Tristan MURAIL şi Wolfgang RIHM;
     • 1980 – Bursă la Cursurile Internaţionale „Musicultura – Folklore and Traditional Music in Contemporary Composition Techniques”, oferită de Eduard van Beinum Foundation, Queekhoven, Breukelen – Olanda; compoziţia cu Ton DE LEEUW, folclorul extra-european cu William P. MALM;
     • 1978 – Bursă oferită de Internationales Musikinstitut Darmstadt (IMD), la „Internationale Ferienkurse fur Neue Musik”, cursuri de compoziţie cu Mauricio KAGEL, Gérard GRISEY, Cristóbal HALFTER, Helmut LACHENMANN.
     
     
     EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ŞI ARTISTICĂ/ CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
     
     • 1996-prezent – Conferenţiar Universitar Doctor la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Facultatea de Interpretare Muzicală, Catedra de Muzică de Cameră şi Ansambluri de Orchestră; în anul 2003 a iniţiat la Facultatea de Interpretare Muzicală cursurile „Limbaje Muzicale Contemporane”/ „Muzica Nouă” conexe unui Laborator de Computer Music , elaborând în perioada 2003-2008 lucrări didactice specifice: „Introducere în Computer Music”, „Modele Postmoderne de Analiză Muzicală”, „Ipostaze ale Postmodernismului Muzical”, „Postmodern Cello Music” în anul 2005, rezultatele obţinute în acest cadru (materializate şi prin numeroasele creaţii muzicale realizate de studenţi) au contribuit în mod esenţial la acreditarea de către CNCSIS a Centrului de Cercetare Ştiinţifică al Facultăţii de Interpretare Muzicală.
     • 1995-prezent – Compozitor, membru titular al SABAM – Belgia;
     • 1993-1996 – Lector Universitar Doctor la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Facultatea de Interpretare Muzicală, Catedra de Muzică de Cameră şi Ansambluri de Orchestră;
     • 1990-1993 – Profesor de Violoncel la Şcoala Generală nr.170 – clase de Muzică Bucureşti;
     • 1988-1990 – Consultant Artistic la Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti;
     • 1986-1987 – Profesor de Violoncel la Şcoala Generală nr. 49 – clase de muzică din Bucureşti;
     • 1983-1985 – Profesor de Violoncel la Şcoala Generală nr.170 – clase de muzică din Bucureşti;
     • 1981-1983 – Profesor de Violoncel la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti;
     • 1979-prezent – Compozitor şi Muzicolog cu Nr. Licenţă Internaţională ISMN 000.46.37.65.67;
     • 1977-1981 – Violoncelist la Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti;
     • 1977-prezent – Compozitor, membru titular al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România;
     • 1977-1995 – Compozitor, membru titular al GEMA – Germania.
     
     
     ACTIVITATE INTERNAŢIONALĂ
     
     • 2007 – Membru titular al „European Chamber Music Teachers Association”
     • 2006 – Membru de Onoare al Uniunii Compozitorilor Belgieni
     • 2000 – Membru titular al „European Conference of Promoters of New Music”
     • 1995 – Membru titular al SABAM (Belgia)
     • 1994 – Membru titular al „Living Music Foundation” (USA)
     • 1992 – Workshop pe tema "Musical Anamorphosis” susţinut la Fundaţia Gaudeamus din Amsterdam (Olanda)
     • 1977 – Membru titular al GEMA (Germania)
     
     
     PREMII ŞI DISTINCŢII (selecţie):
     
     • 2008 – Ofiţer al „ORDINULUI COROANEI BELGIENE”/ „ORDRE DE LA COURONNE”
     • 2000 – Comandor al „ORDINULUI NAŢIONAL PENTRU MERIT”
     • 1982 – Premiul „George Enescu” al Academiei Române”
     • 1980, 1982 şi 1988 – Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România
     • 1977-1999: Premii internaţionale de compoziţie la Amsterdam (First Prize Gaudeamus – 1977), Tours (1977), Evian (1978), Atena (ISCM Prize – 1979), Toledo (1980), Urbana – Illinois (1983), Trento (1984 şi 1993), Roma (Premio „Valentino Bucchi” – 1985), Bydgoszcz (Prize „Musica Antiqua Europae Orientalis” – 1986), Hong Kong (ISCM Prize – 1988), Jihlava (1994), Karlsruhe (1996), Koln (1997), Newtown – Wales (1998), Birmingham – Alabama (1998), Luxembourg (1999).
     
     
     COMPETENŢE LINGVISTICE: limba franceză (foarte bine), limba engleză (bine), limba germană (bine).

     ACTIVITATE COMPONISTICĂ (selecţie de lucrări):
     
     CREAŢIA LIRICĂ, VOCAL-SIMFONICĂ, SIMFONICĂ ŞI CONCERTANTĂ
     
     o „Constellations” for Orchestra (1977)
     o Symphony I „Shadows” (1980)
     o Cantata „Sources” (1977)
     o Cantata „Gloria Heroum Holocausti” (1978)
     o Opera „Miss Christina” (libretto by Mircea ELIADE, 1981)
     o Symphony II „Via Lucis” (1985)
     o Symphony III „American Symphony – I” (1986)
     o Symphony IV „American Symphony – II” (1987)
     o Symphony V „Pro Patria" (1987)
     o Symphony VI „Time Archways” (1988)
     o Symphony VII „Cello Memoirs” (2004)
     o Cantata „Remember”, poem by Victor BARLADEANU (1988)
     o „Missa da Requiem” (1990)
     o Chamber-Opera „Talaria” (libretto by Etienne DE SADELEER, 1994)
     o Cantata „Per CHRISTUM” (1997)
     o „Concerto GRIEGoriano” for Piano and Orchestra (1997)
     o Chamber-Opera „Le Martyre de Saint Claude DEBUSSY” (libretto after Claude DEBUSSY and E.A.POE, 1999)
     o Video-Opera „Tribute to Joseph Smith, The American Prophet” (2004)
     o Symphonic Poem „Cries from Earth to Heaven – To The HOLOCAUST MARTYRS” (2007)
     o Video-Opera „SHOAH” (2008)
     o Cantata „Summer Memories”, poem by Leon VOLOVICI (2008)
     
     
     CREAŢIA CAMERALĂ, VOCALĂ ŞI CORALĂ:
     
     o „Postludium" per Organo (1975)
     o „Sorcova" per Coro Misto a capella (1995)
     o Quartetto per Archi I – „Anamorphose” (1976)
     o „Carols” per Trombone e Percussione (1978)
     o „Invocatio” per Flauto e Celesta (1979)
     o „Canto di Speranza” per Flauto, Violino, Viola, Cello e Pianoforte (1981)
     o „Onirophonie” per Fl., Vn.e Pf. (1982)
     o „Chanson d'Antan” per Vn.e Pf. (1983)
     o „Carnyx” per Clarinetto (1984)
     o „Tango for Yvar” per Pf. (1984)
     o Quartetto per Archi II – „Vallons de l'Oubli” (1984)
     o „Aprite le porte di questo castel” per Coro Maschile (1984)
     o „Morendo” per Cb. e Pianoforte (1985)
     o 𔄲 Melodies Irlandaises d'Amerique” per 2 Ob., C.i. e 2 Fg. (1985)
     o „Czarna Rosa” per Mezzo-Soprano e Pf. (1986)
     o 𔄳 Canti Rumeni di Natale” per 4 Trombe, 4 Tromboni ed Organo (1986)
     o „Horn Call Rag” per Corno e Pf. (1986)
     o „AVE MARIA” per Soprano ed Organo (1987)
     o „Isola di Euthanasios” – Sonata „sopra acqua e pietra” per Pianoforte (1988)
     o „Transgressio” per Fl., Ob. e Fg. (1989)
     o „Battuta” per Percussione (1989)
     o „Lacrimosa” per Tenore e Pf. (1989)
     o „Meditatio” per Organo (1990)
     o Missa „Actio Gratiarum Oecumenica” per Coro Misto a capella (1991)
     o „NATALIS DOMINI” per Coro Misto a capella (1992)
     o „Isihia” per Cello (1992)
     o „Epiphania” per Cello e Pianoforte (1993)
     o „Rorate Caeli” per Soprano ed Orchestra da Camera (1994)
     o „Medium per Arpa” (1995)
     o „Medium per Flauto” (1995)
     o 𔄯 Christmas German Chorals” for Organ (1997)
     o „Hommage a DEBUSSY” per 2 Pf. – ossia Pf. e Nastro Magnetico (1998)
     o „La Nuit Obscure” per Orchestra da Camera (1998)
     o „Invocation a Themis” per Sax.Alto (2001)
     o „Isihia” for violoncello and tape (2002)
     
     
     CREAŢIA MUZICOLOGICĂ:
     
     o Tratatele: „MUSICA CAELESTIS – Anamorfoza Sacrului în Arta Sunetelor” şi „The Hermeticism of Claude Debussy”
     o Diferite lucrări didactice: „New Chamber Music Hypostasis”, „Fenomenologia Cvartetului de Coarde”, compendium-ul „Introducere în Computer Music” , „Modele Postmoderne de Analiză Muzicală”, „Ipostaze ale Postmodernismului Muzical”, „Postmodern Cello Music”, „Arta Fugii de J.S.Bach în versiunea pentru dublu cvartet de chitare” etc.
     o Lucrări publicate de: Editura Muzicală, Bucureşti; Editura UNMB, Bucureşti; Edition Modern,
     o Munchen; „Pro musica Studium”, Roma; „Quadrivium Music Press”, New York; „Dohr Verlag”, Koln; Edition SCORE-ON-LINE (France) a.s.o.
     o Prime audiţii şi înregistrări (Radio, CD, DVD) în România, USA, Belgia, Olanda, Italia, Franţa, Spania, Germania, Polonia, Anglia, Austria, Japonia, Grecia etc.
     
     
     ACTIVITATEA INTERPRETATIVĂ (CA VIOLONCELIST):
     
     o în calitate de solist şi în ansamblul „INTERMEDIA”, înfiinţat împreună cu compozitoarea şi pianista Liana ALEXANDRA – numeroase concerte şi înregistrări în Europa şi în USA, inclusiv în cadrul festivalului internaţional „NUOVA MUSICA CONSONANTE” iniţiat de Liana ALEXANDRA şi de Şerban NICHIFOR la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.http://isurvived.org/SerbanNichifor-music.html
http://www.geocities.com/serbannichifor/classic_blue.html
http://www.myspace.com/nichiforserban
http://www.free-scores.com/partitions_gratuites_serbannichifor.htm

UCMR