Remus GEORGESCU
- compozitor şi dirijor -
(n. 23.08.1932 Timişoara)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1951 – 1956) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Marţian Negrea şi Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Leon Klepper (compoziţie), Theodor Rogalski (orchestraţie) George Georgescu şi Constantin Silvestri (dirijat orchestră), Adriana Sachelarie (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Ovidiu Drîmba (pian). A întreprins o călătorie de documentare şi perfecţionare în dirijatul de orchestră în SUA (1968 – 1969).
     Cercetător ştiinţific la Institutul de Folclor din Bucureşti (1956 – 1957), dirijor la Teatrul Liric din Constanţa (1957 – 1958), Filarmonica din Sibiu (1959 – 1960), Filarmonica din Oradea (1960 – 1963), Filarmonica din Târgu-Mureş (1963 – 1968) şi Filarmonica din Timişoara (1968 – 1992). A întreprins turnee artistice în Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Jugoslavia, URSS, SUA, Germania, Italia, Suedia, Anglia, Austria, Belgia, Danemarca, Franţa etc. A publicat articole, interviuri, cronici în MUZICA, TRIBUNA (Cluj), ACTUALITATEA MUZICALĂ, DRAPELUL ROŞU (Timişoara), ORIZONT (Timişoara).
     A susţinut emisiuni de radio şi televiziune, prelegeri, conferinţe, comunicări ştiinţifice, referate. A făcut parte din jurii naţionale de concursuri muzicale.
     A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, cls. V-a (1967) şi cls. IV (1968), cu premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1976).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: AMINTIRILE PĂMÂNTULUI (1959), baladă pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Mihai Beniuc, p.a. Oradea, 1961, Fil., Miron Raţiu (ECE 0980); BALADĂ (1966), pentru recitator, cor de femei şi orchestră, versuri de Adrian Maniu, p.a. Târgu-Mureş, III 1967, Ansb. de Stat, Szalman Loránt; CÂNTARE STRĂBUNILOR (PATRIUM CARMEN) (1977), oratoriu pentru solişti, recitatori, cor mixt şi orchestră mare, versuri de Radu Boureanu, Victor Tulbure, Eugen Frunză, Nicolae Dragoş, Ion Potopin, Camil Georgescu, Vania Gherghinescu, Zeno Ghiţulescu, p.a. Reşiţa, 25 IV 1977, Fil. Timişoara, Remus Georgescu (ST – ECE 02107).
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: PASSACAGLIA PENTRU ORCHESTRĂ (1955); POEM EROIC (1959), p.a. Oradea, 8 V 1961, Fil., Remus Georgescu; CONCERT PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1965), p.a Târgu-Mureş, 29 IX 1965, Fil., Remus Georgescu (STM – ECE 01154), Bucureşti, Edit. Muzicală, 1969; SIMFONIA DE RECVIEM (1971), p.a Timişoara, 17 V 1973, Fil., Remus Georgescu; EXORCISM (1975), concert pentru flaut şi orchestră de coarde, p.a. Timişoara, 13 V 1975, Fil., Remus Georgescu (EL CD 109); SUITĂ DE CÂNTECE ŞI DANSURI VECHI DIN BANAT (1977), p.a. Timişoara, 7 III 1977, Orch. Univ. din Timişoara, Damian Vulpe.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: CVARTET DE COARDE NR. 1 (1956); SONATĂ-POEM PENTRU VIOARĂ SOLO (1957); JOCURI DE COPII (1958), pian; SONATA PENTRU PIAN (1958); SUITA A II-A PENTRU PIAN (1963); INTERLUDIU ŞI TOCCATA (1969), pian, în: PIESE DE COMPOZITORI ROMÂNI CONTEMPORANI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1969; CVARTET DE COARDE NR. 2 (1978).
     
     MUZICĂ CORALĂ: PĂMÂNT CU APĂ LINĂ (1956), cor mixt, versuri populare; FOAIE VERDE MĂTRĂGUNĂ (1957), cor mixt, versuri populare; PRIMĂVARA (1959), cor mixt şi pian/orch., versuri de J. Becher; COPILIŢĂ CU NĂFRAMĂ, cor mixt, versuri populare, în: ÎNALŢĂ-TE CÂNTEC. Culegere de cântece. Târgu-Mureş, Casa regională a creaţiei populare, 1966; TE IUBESC, PATRIA MEA, cor mixt, versuri de Zeno Ghiţulescu. Târgu-Mureş, Casa regională a creaţei populare, 1965; ACESTA-I PĂMÂNTUL (1974), cor mixt, versuri de Eugen Frunză; ŢARA (1974), cor mixt, versuri de Vania Gherghinescu. Timişoara, Centrul de îndrumare a creaţiei populare, 1974; VATRA FERICII (1974), cor mixt, versuri de Victor Tulbure. Timişoara, Centrul de îndrumare a creaţiei populare, 1974; FRUMOASĂ PATRIE, poem pentru cor mixt à CAPPELLA, versuri de Radu Boureanu; ROMÂNIA (1974), poem coral pentru cor mixt, versuri de Eugen Frunză; ŢARĂ DE DOR (1974), poem coral, versuri de Petre Ghelmez; PORTRET DE PATRIE (1974), cor mixt, versuri de Nicolae Dragoş; DOUĂ CÂNTECE VECHI DIN BANAT (1974), cor mixt, versuri populare; COPIII ŢĂRII, cor mixt şi pian/orch., versuri de Camil Georgescu; IMN SOARELUI (1976), cor mixt à CAPPELLA şi cu orch., versuri de Nina Cassian. Timişoara, Centrul de îndrumare a creaţiei populare, 1978; ŢARĂ DE EROI (1976), cor mixt, versuri de Romulus Musteţiu; ŢARĂ DE VIS (1976), cor mixt, versuri de Camil Georgescu; PRIMĂVARĂ, cor mixt, versuri de Octavian Goga; STRĂBUNII (1976), cor mixt à CAPPELLA şi cu orch., versuri de Victor Tulbure. Timişoara, Centrul de îndrumare a creaţiei populare, 1978.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: SOMNOROASE PĂSĂRELE (1956), voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu; NOCTURNĂ (1956), voce şi pian, versuri de George Bacovia; ORAISON (1956), voce şi pian, versuri de Maurice Maeterlinck; LACUSTRĂ (1957), voce şi pian, versuri de George Bacovia; PRIMĂVARĂ (1974), voce şi pian, versuri de Octavian Goga; DE VA VENI (1974), voce şi pian, versuri de Octavian Goga; CLARA (1978), voce şi pian, versuri de Radu Stanca.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Toca, Mircea. "POEM EROIC”, în: TRIBUNA, Cluj, 12 IV 1962; Bărceanu, C. ÎN PRIMĂ AUDIŢIE, în: STEAUA ROŞIE, Târgu-Mureş, 25 II 1964; TALENT ŞI MĂIESTRIE ÎN SLUJBA PATRIEI SOCIALISTE. REMUS GEORGESCU, COMPOZITOR, PRIM-DIRIJOR …., în: STEAUA ROŞIE, Târgu-Mureş, 23 VIII 1964; Şumski, Alexandru. CONCERTUL PENTRU ORCHESTRĂ DE REMUS GEORGESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 16, nr. 12, 1966; Szabó, Csaba. REMUS GEORGESCU-COMPOZITOR, în: VÖRÖS ZÁSZLÓ, Târgu-Mureş, 31 VII 1968; Deleanu, I. CALITATEA REPERTORIULUI ESTE SECRETUL SUCCESULUI DE PUBLIC. INTERVIU CU REMUS GEORGESCU, în: ROM. LIBERĂ, Bucureşti, nr. 7261, 23 II 1968; Nora, Teodor. DIRIJORUL ŞI COMPOZITORUL REMUS GEORGESCU, în: SCÎNT. TIN., Bucureşti, nr. 6367, 4 XI 1969; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Mărgineanu, Maria. ÎNTRE DIRIJAT ŞI COMPOZIŢIE … INTERVIU CU COMPOZITORUL REMUS GEORGESCU, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 12 III 1972; Savinescu, Vasile. CONSOLIDĂRI, în: CRONICA SĂTMĂREANĂ, Satu Mare, 23 III 1972; Popovici, Doru. "SIMFONIA” DE REMUS GEORGESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 22, nr. 6, 1972; Jurca-Rovina, Ion. FLACĂRA MUZICII SE CERE ÎNTREŢINUTĂ ŞI TRANSMISĂ!, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 9 XII 1973; Vartolomei, Luminiţa. CONTINUITATE ŞI SPIRIT CONTEMPORAN, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 22 XI 1974; Boboc, Nicolae. ÎNSEMNĂRI. REMUS GEORGESCU, COMPOZITORUL, în: ORIZONT, Timişoara, 16 II 1978; Tomi, Ioan. SUCCES DE PRESTIGIU AL COMPONISTICII BĂNĂŢENE, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 9 IV 1978; Hoffman, Alfred. LUCRĂRI SIMFONICE ROMÂNEŞTI CU TEMATICĂ DE ACTUALITATE, în: ROM. LIBERĂ, Bucureşti, 27 V 1977; Tomi, Ioan. REMUS GEORGESCU, PREMIUL AL II-LEA PENTRU UN OPUS MONUMENTAL, în: ORIZONT, Timişoara, 23 VI 1977; Drăgulescu, Theodor. FILARMONICILE ÎN ETAPA FINALĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 27, nr. 7, 1977; Vulpe, Damian. EVENIMENT INAUGURAL LA FILARMONICĂ, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 22 IX 1982; Vulpe, Damian. UN NOU OPUS AL COMPOZITORULUI REMUS GEORGESCU, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 22 V 1983; Murgu, Doru. REMUS GEORGESCU. PORTRAIT, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 3, 1986; Peli, Margareta. SURPRIZA CEA MAI PLĂCUTĂ A SEZONULUI, în: VEST MATINAL, Timişoara, 1, nr. 68, 21 XII 1994; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA (1920 – 1995). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Giulvezan, Ovidiu. ECOURI MUZICALE TIMIŞORENE (1969 – 1996). Timişoara, Edit. Brumar, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Murgu, Doru. SEDUCŢIA MUZICII. Timişoara, Edit. Mirton, 1997; Răsvan, Constantin. FASCINAŢIA MUZICII. Braşov, Edit. Ecran-Magazin, 1998.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.3, 2000

UCMR