Luminiţa VARTOLOMEI KIVU
- muzicolog şi critic muzical -
(n. 03.08.1945 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început în particular, cu profesoara de pian Coralia Georgescu (1951-1952), continuându-le ca autodidact (1953-1959), apoi la Lic. DIMITRIE CANTEMIR din Bucureşti (1959-1963) cu profesorii de muzică Ion Scornea şi Ion Fălculete (teorie-solfegiu) şi la Şc. Populară de Artă din Bucureşti (1960-1964) cu Dan Mizrahy (pian) şi Feodor Oancea (teorie-solfegiu), încheindu-le la Cons. Bucureşti (1963-1968) cu Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu şi Nicolae Coman (armonie), Nicolae Buicliu şi Dinu Ciocan (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Aurel Stroe (orchestraţie), Iosif Csire şi Irina Odăgescu (citire partituri), Emilia Comişel (folclor), Dragoş Tănăsescu (pian), Jean Bănescu (canto), Petre Crăciun şi Silvia Secrieriu (cor), Adriana Sachelarie, Ovidiu Varga, Liviu Brumariu şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), George Bălan (estetică muzicală). A luat lecţii particulare de armonie cu Liviu Rusu (1962-1963).
     Redactor la Radiodifuziunea Română (1968-1973), consultant artistic la Filarmonica GEORGE ENESCU (1973-1975), redactor principal la revista CONTEMPORANUL (1975-1990), a fondat şi a condus revistele ACTUALITATEA MUZICALĂ (1990-2001) şi SPECTACOLUL MUZICII (1995-1997). A întreprins călătorii de documentare şi a participat la colocvii şi festivaluri muzicale internaţionale în Bulgaria, Franţa, URSS, Polonia, Germania, Iugoslavia, Danemarca, Suedia. A publicat peste 1500 de analize, articole, eseuri, recenzii, interviuri şi cronici muzicale în CONTEMPORANUL, MUZICA, TEATRUL, REVISTA ROMÂNĂ, ROMÂNIA AZI, CINEMA, LITERATORUL, EXCLUSIV MAGAZIN, ACTUALITATEA MUZICALĂ, MELOS, SCENA, ADEVĂRUL, ADEVĂRUL LI­TERAR ŞI ARTISTIC, TEATRUL AZI, ROMÂNIA LITERARĂ, TOMIS (Constanţa), CAIETE CRITICE ş.a. A realizat sute de emisiuni de radio (ciclurile TEME CELEBRE, CARTEA ORGII, SUNT COMPOZITOR, ŞAPTE DECENII DE MUZICĂ, MICROENCICLOPEDIE MUZICALĂ ş.a.) şi a colaborat la zeci de emisiuni de televiziune (COLOCVIUL CRITICILOR MUZICALI, SERATA MUZICALĂ ş.a.). A scris zeci de texte pentru programe de sală sau coperte de disc. A organizat primele festiva­luri naţionale consacrate muzicii vocale (Sfântu Gheorghe, 1981), operei de cameră (Roman, 1982) şi coregrafiei (PANORAMIC ROMÂNESC DE BALET CONTEMPORAN, Focşani, 1983). A colaborat la realizarea ENCICLOPEDIEI MUZICII ROMÂNEŞTI de Viorel Cosma, Bucureşti, Edit. ARC, 2005 (Vol. 1). A fost coordonatorul Biroului Secţiei de Muzicologie şi Critică Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (2002-2019). A fost distinsă cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1985, 1992 şi 2001), Premiul Academiei Ro­mâ­ne (2002) şi Ordinul MERITUL CULTURAL cls. I (2004).

     MUZICOLOGIE (studii): „ETEROMORFIE” DE ŞTEFAN NICULESCU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, VI 1969; „VITRALII” DE MIHAI MOLDOVAN, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 9, IX 1969; PROCEDEE POLIFONICE ÎN INVENŢIUNILE LA 2 ŞI 3 VOCI DE BACH, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 5, 1969; SIMFONIA A VII-A „ENERGIA” DE WILHELM BERGER, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, III 1971; EVOLUŢIA SEMIOGRAFIEI ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ. STUDIU PRELIMINAR, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 6, 1971; CANTATA „CA SĂ FACI PORTRETUL UNEI PĂSĂRI” DE DUMITRU CAPOIANU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 11, XI 1972; „CVARTETUL CONSONANŢELOR” DE PASCAL BENTOIU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1, I 1974; OPERA-FRESCĂ „TREPTE ALE ISTORIEI” DE MIHAI MOLDOVAN, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5, V 1974; CONCERTO PER ARCHI NR. 2 DE SIGISMUND TODUŢĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, II 1975; CICLUL DE LIEDURI „PRO PACE” DE CARMEN PETRA-BASACOPOL, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, III 1975; SIMFONIA A II-A DE ANATOL VIERU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7, VII 1975; RESPONSABILITATEA ACTULUI CRITIC, în: MUZICA, Bucureşti, 25, nr. 11 (278), XI 1975; PLOVDIV, ORAŞ AL MUZICII ŞI AL PICTURII, în: MUZICA, Bucureşti, 27, nr. 10 (301), X 1977; CVARTETUL DE COARDE „ANAMORFOZĂ” DE ŞERBAN NICHIFOR, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7, VII 1978; INCANTAŢII II DE LIANA ALEXANDRA ŞAPTEFRAŢI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5-6, V-VI 1979; CRITICA MUZICALĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 8 (383), VIII 1984; PORTRET COMPONISTIC. DAN BUCIU, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 6 (405), VI 1986.
     
     CRITICĂ MUZICALĂ (volume): SOCLU PENTRU EFEMERIDE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1993; STOP-CADRU ÎN SONOR. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2001 (Vol. 1) şi 2002 (Vol. 2); TEATRUL DIN UMBRA MUZICII. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003; TOTUL (NUMAI) DESPRE MUZICĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; NATURĂ MOARTĂ CU VOCI, INSTRUMENTE ŞI BAGHETE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2005 (Vol. 1) şi 2006 (Vol. 2); GHIDUL CITITORULUI DESPRE MUZICĂ. București, Editura Muzicală, 2008; SOCLU PENTRU EFEMERIDE. Ediția a II-a. București, Editura Muzicală, 2013; INEVITABILELE RĂMĂȘIȚE. București, Editura Muzicală, 2013.
     
     LEXICOGRAFIE: DICŢIONAR DE MUZICĂ. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979 (în colaborare cu Iosif Sava); MUZICĂ ŞI MUZICIENI. Bucureşti, Edit. Romfel, 1992 (în colaborare cu Iosif Sava); MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997 (în colaborare cu Iosif Sava)
     
     Critic muzical de înaltă ţinută profesională, L. V. s-a format în atmosfera celei mai serioase reviste româneşti de cultură din a doua jumătate a secolului XX (Contemporanul), fapt care i-a marcat întregul parcurs al carierei. Apropierea timpurie de teatru a ajutat-o să devină un excelent exeget al lucrărilor scenice, cu accent pronunţat pe genul coregrafic, unde s-a afirmat plenar. Provocările lui Iosif Sava şi Viorel Cosma de a se angaja în elaborarea unor lucrări de lexicografie (lexicoane, dicţionare, enciclopedii) au stimulat-o să se îndrepte în perioada de maturitate şi pe drumul spinos al volumelor de sinteză creatoare a culturii româneşti. Stilul literar sobru, concis, tăios, exprimarea limpede, tranşantă, rigoarea şi echilibrul judecăţilor de valoare au înscris-o pe L. V. în rândul celor mai obiectivi critici români, paginile sale de cronică muzicală constituindu-se într-un fond de idei indispensabil oricărui cercetător al istoriei muzicii româneşti. Antologiile sale de cronici, articole şi interviuri se impun prin originalitatea gândirii analitice, dar mai ales prin viziunea de perspectivă asupra fenomenului artistic din secolul nostru.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     J.[alobeanu] A.[nca]. CĂRŢI-REVISTE-DISCURI, în: SCIA, Bucureşti, Tom. 17, nr. 1, 1970; PREMIILE A.T.M. (ACORDATE DE COLEGIUL CRITICILOR MUZICALI, PE ANUL 1981), în: ROM. LIT., Bucureşti, 14, nr. 15, 8 IV 1982; Sava, Rodica. GENEROASELE RESURSE ALE IDENTITĂŢII CREATOARE (II), în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 3 (378), III 1984; Negulescu, Claudiu. TINEREŢEA MUZICII. DOUĂ CORURI, în: FLACĂRA, Bucureşti, nr. 41, 10 X 1986; Rep. ACTUALITATEA MUZICALĂ, în: LIBERTATEA, Bucureşti, 3, nr. 355, 20 II 1991; Codreanu, Petre. „SOCLU PENTRU EFEMERIDE” SAU FIXAREA ÎN TIMP, în: LITERATORUL, Bucureşti, nr. 29, 10 VII 1992; Şerban-Pârâu, Oltea. LUMINIŢA VARTOLOMEI, SOCLU PENTRU EFEMERIDE, EDITURA MUZICALĂ, BUCUREŞTI, 1992, 249 P., 117 LEI, în: MERIDIAN, Bucureşti, 31 VIII 1992; Sandu-Dediu, Valentina. CARTE. LUMINIŢA VARTOLOMEI. SOCLU PENTRU EFEMERIDE, în: MELOS, Bucureşti, nr. 9, IX 1992; Constantinescu, Grigore. LECTURI PARALELE, în: AZI, Bucureşti, 15 XII 1992; Popovici, Doru. „SOCLU PENTRU EFEMERIDE”..., în: UNIVERSUL ROMÂNESC, Bucureşti, 15 I 1993; Sava, Iosif. RADIOFONIŞTII, în: PANORAMIC RADIO-TV, Bucureşti, 5, nr. 15 (223), 11 IV 1994; Sava, Iosif. LUMINIŢA VARTOLOMEI – 50, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1995; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif. MUZICIENII LUI MARCONI. Bucureşti, Edit. Scripta, 1995; Sârbu, Cristina. LUMINIŢA VARTOLOMEI: „SOCLU PENTRU EFEMERIDE”, în: MELOS, Bucureşti, nr. 1-2, I-II 1997; Dugneanu, Paul. CARTEA DE BALET. O PANORAMĂ A BALETULUI ROMÂNESC, în: RAMPA, Bucureşti, nr. 30 (161), 26 XI 1997; PREMIILE FORUMULUI MUZICAL ROMÂN, în: ABC, Bucureşti, nr. 65, 11 V 2001; Cosma, Mihai. STOP-CADRU ÎN SONOR, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 12, XII 2001; Oţeanu-Bunea, Smaranda. TEATRUL DIN UMBRA MUZICII DE LUMINIŢA VARTOLOMEI, în: MELOS, Bucureşti, nr. 1-3, III 2003; Caraman-Fotea, Daniela. TEATRUL DIN UMBRA MUZICII, în: DIMINEAŢA, Bucureşti, 27 IV 2004; Zottoviceanu, Elena. O RECOLTĂ BOGATĂ, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 35, 8-14 IX 2004; Gh. I. LA DECERNAREA PREMIILOR ACADEMIEI PE 2002..., în: ADEVĂRUL, Bucureşti, nr. 4502, 22 XII 2004; Popovici, Doru. LUMINIŢEI VARTOLOMEI, în: AMURG SENTIMENTAL, Bucureşti, 11, nr. 1 (117), I 2005; PREMIILE ACADEMIEI, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 1, I 2005; Cosma, Viorel. RETROSPECTIVA CĂRŢII MUZICALE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 3, III 2005.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR