Fred POPOVICI
- compozitor, muzicolog şi profesor -
(n. 27.07.1948 Brăila)
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1967-1972) cu Constantin A. Ionescu (teorie-solfegiu), Adrian Raţiu (armonie), Dinu Ciocan (contrapunct), Ştefan Niculescu (compoziţie), Alexandru Hrisanide (orchestraţie), Adriana Sachelarie şi Viorel Cosma (istoria muzicii), Iovan Miclea (cor, dirijat coral), Vasile Dinu (folclor). A participat la INTERNAZIONALE FERIENKURSE FÜR NEUE MUSIK din Darmstadt, cu Cristobal Halffter, Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough. A fost invitat la Inst. de Cercetări Electroacustice din Berlin (1983), la IRCAM din Paris (1990, 1993, 1996), la LES ATELIERS UPIC din Massy (1993), la TECHNISCHE UNIVERSITÄT din Berlin (1993) şi la LONDON UNIVERSITY (1996, 1997).
     Profesor de teorie-solfegiu la Lic. Artă GEORGE ENESCU din Bucureşti (1973-1976) şi la Şc. Generală nr. 134 din Bucureşti (1976-1983), profesor de compoziţie la Academia de Muzică din Iaşi (după 1996), consilier în Ministerul Culturii (din 1993). A fondat Cursul internaţional de muzică pentru computer din Sinaia. A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate, concerte-lecţii în ţară şi peste hotare. A publicat studii, articole, cronici, recenzii în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, ACTUALITATEA MUZICALĂ, SECOLUL 20, CONTEMPORANUL, ROMÂNIA LIBERĂ, NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK – SCHOTT (Mainz), DER STANDARD (Viena), VIITORUL ROMÂNESC. A realizat emisiuni de radio şi televiziune. Este membru la GEMA (Germania).

     MUZICĂ DE TEATRU: ...„G”... [Gavrilescu] (1987), operă, libretul de Fred Popovici şi Diana Popovici, după nuvela LA ŢIGĂNCI de Mircea Eliade, prem. Bremen, 16 V 1988, Orch. de Studio RTV şi Teatrul din Bremen, Ludovic Bács.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: VINEREA TIMPULUI (1980), cantată de cameră pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Ştefan Augustin Doinaş.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: SINFONIETTA (1973); SECVENŢE (1977), piesă pentru ansamblu, p.a. Bucureşti, 10 I 1979, Orch. Soc. MUZICA, Radu Cozărescu; ARCUIRI (1977), piesă pentru orchestră, p.a. Bucureşti, 19 V 1980, Orch. Soc. MUZICA, Radu Cozărescu; MELOS III (1978), piesă pentru orchestră, p.a.. Bucureşti, 17 I 1980, Orch. Simfonică RTV, Paul Popescu; 5 PIESE PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1979, rev. 1998); HETEROSYNTHESIS II (1980), piesă pentru orchestră de suflători, p.a. Bucureşti, 15 IV 1980, MUSICA REDIVIVA, Ludovic Bács; CONCERT PENTRU FLAUT ŞI 11 INSTRUMENTE (1980), p.a. Bucureşti, 23 VI 1980, OMNIA, Marin Soare; CONCERT PENTRU CLARINET ŞI ORCHESTRĂ (1980, rev. 1982), p.a. Bucureşti, V 1987, Orch. Simfonică RTV; ÎN CĂUTAREA cÂNTECULUI PIERDUT (1980); ARCUIRI II (1981); CONCERT PENTRU VIOLONCEL ŞI ORCHESTRĂ (1984), p.a. Bucureşti, IX 1985, HYPERION, Iancu Dumitrescu; D'AL UN CONCERTO GROSSO (1989), pentru un instrument de suflat solo, 5 solişti, orchestră şi acompaniament electronic; CONCERTUL NR. 1 PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (1989), CONCERT PENTRU FLAUT ŞI ORCHESTRĂ (1990), p.a. Bucureşti, V 1997, Orch. Academiei de Muzică; TRIPLU CONCERT PENTRU SAXOFON, PERCUŢIE, CLAVIATURI ŞI ORCHESTRĂ DE CAMERĂ (1996), p.a. Bucureşti, V 1998, Orch. Naţională Radio; CONCERT PENTRU TROMBON ŞI ORCHESTRĂ (1998); TRIANGOLO, APERTO (1999), piesă pentru 3 grupuri orchestrale, 3 solişti şi acompaniament electronic: CONCERTUL NR. 2 PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (2000).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATA PER PIANOFORTE (1974); TREI PIESE (1974), pentru cvartet de coarde: MELOS I (1975), vioară solo; MELOS II (1977), cvartet de coarde; MELOS II ½ (1978), cvintet de suflători; CONCENTRICE (1979), pian solo: DERIVAŢII (1980), ansamblu de cameră; IN-CON-SECVENŢE (1981), ansamblu de cameră; SUSPINUL UNUI SUNET I (1983), vioară solo; INTRODUCERE ÎN ANATOMIA SUNETULUI (1983), violoncel sau ansamblu cameral sau ansamblu de coarde; ITINERARII ÎN INTERIORUL SUNETULUI I, II şi III (1991, 1993, 1995), diferite ansambluri camerale. OUT OF(F) SOUNDS TRACKS II (1998), ansamblu cameral; TRAJECT(ART)AU(D)RE (2002), piesă pentru ansamblu de cameră.
     
     MUZICĂ CORALĂ: TRIPTIC CORAL (1979), cor mixt; JOC SECUND (1981), cor mixt, versuri de Ion Barbu; SUSPINUL UNUI SUNET II (1988), cor mixt.
     
     MUZICOLOGIE: ROMANIAN MUSIC. PAST AND PRESENT. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986; CONSECINŢE ALE FENOMENULUI REZONANŢEI NATURALE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA MUZICALĂ CONTEMPORANĂ, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 21, 1989; PROSPECTARE, PROIECTARE, PROGRAMARE ÎN ANATOMIA SUNETULUI, în: MUZICA, Bucureşti, 9, nr. 2, 1998.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     R. F. GERMANIA [ZILELE MUZICII ROMÂNEŞTI], în: ROM. LIT., Bucureşti, 21, nr. 24, 9 VI 1988; Rusu, Cornel. O OPERĂ DUPĂ MIRCEA ELIADE, în: ROM. LIT., Bucureşti, 21, nr. 24, 9 VI 1988; DĂNCEANU, LIVIU. Opera „G”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 25 (2170), 17 VI 1988; V. M. PREZENŢE ROMÂNEŞTI. LA FESTIVALUL „PRO MUSICA NOVA” DE LA BREMEN, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 32, 4 VIII 1988; Ciobanu, Maia. PORTRET COMPONISTIC, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 14 (2211), 31 III 1989; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Şerbănescu, Liviu. RUDĂ ÎNDEPĂRTATĂ A LUI GEORGE ENESCU, FRED POPOVICI DEMONSTREAZĂ CĂ MUZICA PE CALCULATOR ARE UN VIITOR, în: EVENIMENTUL DE WEEK-END, Bucureşti, nr. 14, 7 IV 2000.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR