Adrian IORGULESCU
- compozitor şi profesor -
(n. 06.07.1951 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Muzică "DINU LIPATTI” din Bucureşti (1966-1970) cu Cecilia Manta (pian), Constantin A. Ionescu (teorie-solfegiu), continuându-le la Cons. Bucureşti (1970-1974) cu Aurel Stroe şi Tiberiu Olah (compoziţie), Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Constantin Bugeanu (dirijat), Ovidiu Varga şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Lavinia Coman (pian). A întreprins un stagiu de documentare la ACADEMIA NATIONALE SANTA CECILIA din Roma (1982). Este doctor în muzicologie.
     Profesor de armonie, contrapunct şi estetică la Lic. Artă "GEORGE ENESCU” din Bucureşti (1974-1990), lector (1990-1992), conferenţiar (1992-1997) şi profesor (din 1997) la Cons. Bucureşti, vicepreşedinte (1990) şi preşedinte (din 1992) al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A susţinut comunicări ştiinţifice, referate, conferinţe, emisiuni de radio şi televiziune. A fost distins cu premiile Uniunii Compozitorilor (1979, 1981, 1982, 1987, 1989) şi premiul Academiei Române (1988), precumşi premiul de compoziţie WORLD MUSIC CELEBRATION din Louisville (SUA). A semnat articole, studii, cronici, în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, CONTEMPORANUL etc. A întreprins călătorii de documentare în Cehoslovacia, SUA, Franţa, Anglia, Italia, Rusia, Ungaria, Germania.

     MUZICĂ DE TEATRU: REVOLUŢIA (1993), operă într-un act, libretul de Adrian Iorgulescu după piesa CONU' LEONIDA FAŢĂ CU REACŢIUNEA de Ion Luca Caragiale, prem. Bucureşti, 30 III 1997, Opera Română, Răzvan Cernat.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: RĂSCRUCE DE TIMP (1974), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Adrian Iorgulescu, p.a. Bucureşti, V 1975, Corul şi Orch. Cons., Cristian Mandeal; MOŞII (1978), cantată pentru cor mixt şi orcheastră, textul de Ion Luca Caragiale, p.a. Bucureşti, 30 X 1981, Fil., Mircea Basarab.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: SIMFONIA NR. 1 "NEBĂNUITELE TREPTE” (1975), p.a. Bucureşti, 10 XI 1978, Fil., Mircea Basarab; DIVERTISMENT PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1978), p.a. Târgu Mureş, 6 IV 1979, Fil., Cristian Mandeal; IPOSTAZE I (1977), concert pentru pian şi orcheastră, p.a. Oradea, IV 1978, Fil., Erwin Acel. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; IPOSTAZE II (1978), concert pentru clarinet, coarde şi percuţie, p.a. Ploieşti, 12 V 1983, Fil., Cristian Brâncuşi; SIMFONIA NR. 2 (1980), p.a. Cluj, 3 III 1982, Fil., Cristian Mandeal; IPOSTAZE III (1980, rev. 1993), concert pentru violoncel, suflători şi percuţie; IPOSTAZE IV (1984), concert pentru trei grupe de percuţie (ST – ECE 02442); SIMFONIA NR. 3 (1988); SEMNALE (1993), piesă pentru orchestră mare, p.a. Bucureşti, 10 XI 1995, Fil., Cristian Mandeal.
     
     MUZICĂ DE FILM: EMISIA CONTINUĂ (1984), regia Dinu Tănase.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATINA PENTRU PIAN (1972); SONATA PENTRU DOUĂ PIANE (1973); IMPROVIZAŢIE PENTRU VIOLONCEL (1975); PATRU INSCRIPŢII SONORE PENTRU PIAN (1976). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; MELOPEE (1976), trio pentru vioară, violă şi violoncel; VARIAŢIUNI PENTRU DOUĂ CVINTETE DE SUFLĂTORI ŞI COARDE (1976); CVARTET DE COARDE NR. 1 (1975, rev. 1996); MINIATURĂ PENTRU FLAUT ŞI PIAN (1984); ALTERNANŢE (1985), pentru clarinet, pian, percuţie, vioară, violoncel şi bandă magnetică; SONATINA PENTRU 2 PIANE (1985); CVARTET DE COARDE NR. 2 (1983); CVARTET DE COARDE NR. 3 (1983); CVARTET DE COARDE NR. 4 (1984); DIALOGURI (1991), vioară şi pian; ANTIFONIA (1998), pentru percuţie solo.
     
     MUZICĂ CORALĂ: PATRIE (1971), cor mixt, versuri de Ioan Alexandru; DUPĂ MELCI (1975), soprană, cor mixt şi percuţie, versuri de Ion Barbu; DOUĂ PASTELURI (1981), cor pe voci egale pentru copii, versuri de Tudor Arghezi, în: CÂNTAŢI CU NOI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1980; TINEREŢE (1981), cor pe voci egale pentru copii, versuri de Adrian Iorgulescu, în: CÂNTAŢI CU NOI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; STRIGĂTURI, cor de femei (1992) şi cor mixt (1994), versuri populare.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: CÂNTECELE STIHUITORULUI (1974), soprană şi pian, versuri de Lucian Blaga (Cuprinde: CÂNTEC ÎNAINTE DE A ADORMI; CÂNTECUL AŞTEPTĂRII; CÂNTECUL OBÂRŞIEI; CÂNTECUL SOMNULUI; CÂNTECUL VÂRSTELOR; SUB STELE); MEMENTO (1980), şase lieduri pentru voce, percuţie şi bandă magnetică, versuri de Frederico Garcia Lorca (Cuprinde: PRIZONIERA; ŢIPĂTUL; TĂCEREA; LA URECHEA UNEI FETE; CÂNTEC CU MIŞCARE; MEMENTO) (Electrecord); DESPRE NOI (1984), şase cântece de dragoste pentru alto şi violoncel, versuri de Adrian Iorgulescu (Cuprinde: UN JOC; VIZIUNE; URME; PASTORALA; MARŞ FORŢAT; DESPRE NOI).
     
     MUZICOLOGIE: DESPRE TIMP ŞI ATEMPORALITATE ÎN MUZICĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 37, nr. 6, 1987; TIMPUL MUZICAL. MATERIE ŞI METAFORĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1988; TIMPUL ŞI COMUNICAREA MUZICALĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1991.
     
     MUZICĂ DIDACTICĂ: ESTETICA. Manual pentru cls. a XII-a a Lic. de Artă (în colaborare cu Gheorghe Stroia şi Doina Stoian). Bucureşti, Edit. Didac.Pedag., 1978.
     
     Este dificil şi extrem de riscant să încerci o caracterizare a unui compozitor aflat la mijlocul carierei artistice, când surprizele pot interveni de la o etapă nouă la alta. Mai ales în cazul lui A. I. , un tip de creator în CONTINUĂ CĂUTARE a idealului major, deloc definitiv, pasionat după noutăţile limbajului contemporan, însă fără exagerările unui avangardism exterior. Peisajul divers al creaţiei, complet (operă, simfonie, concert, cvartet, cor, lied), oferă deja elementele de siguranţă pentru o caracterizare echilibrată, convingătoare, a unei personalităţi ce şi-a afat "matca” individualităţii, spre care aspiră orice compozitor. A. I. dispune de o surprinzătoare maturitate în stăpânirea formelor, a mânuirii aparatului orchestral printr-o cunoaştere remarcabilă a valenţelor şi virtuţilor fiecărui instrument. Chiar atunci când apelează la operă (REVOLUŢIA) sau la lied (DESPRE NOI), A. I. confirmă un meşteşug subtil a expresivităţii vocii umane. Există o melodicitate proprie incontestabilă, în ciuda libertăţii de confesiune lirică, care îl face atrăgător pentru ascultătorul neavizat, conservator, prea puţin receptiv de pildă, la ingeniozitatea "jocului" muzical al silabelor, cuvintelor, grupului de cuvinte sau strofelor unor versuri menite să confere relief unor sensuri ascunse ale partiturilor. Anumite formule arhetipale de esenţă folclorică (cvinta cimpoiului de pildă, în acompaniamentul cântecului DESPRE NOI) conduce la inedite efecte incantatorii ce se dezvăluie mai greu la o primă audiţie, însă prin repetare şi receptare sistematică, se transformă în esenţe particulare. Există în majoritatea lucrărilor sale simfonice şi camerale (CVARTETE) un sistem de ordine şi echilibru ce îi asigură lui A. I. o forţă şi maturitate profesionale care depăşeşte vârsta incertitudinilor şi experienţelor. "Sentimentul unei puternice reponsabilităţi” atât faţă de sine, cât mai ales faţă de ascultători l-a ferit de sinuozităţile prin care a trecut generaţia sa, apăsată de multitudinea curentelor şi limbajelor gratuite ce i-au măcinat pe mulţi creatori de la sfârşitul sec. XX. A. I. se înscrie printre reprezentanţii de certitudine ai şcolii româneşti al cărui crez definitiv, încă nu a fost rostit, chiar dacă rămâne perfect intuit.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Dânşoreanu, Bujor. DIN ŢARĂ. TÂRGU MUREŞ, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 2 (305), II 1978; Codreanu, Petre. PREPONDERENŢA CICLURILOR, în: SĂPTĂMÎNA, Bucureşti, nr. 415, 17 XI 1978; Tartler, Grete. "SĂNĂTATEA” SUNETULUI, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 22, nr. 25, 23 VI 1979; Dogaru, Anton. PRIME AUDIŢII, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 7 (322), VII 1979; Acel, Ervin. DOUĂ PRIME AUDIŢII, în: FAMILIA, Oradea, 115, nr. 4, IV 1979; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Vol. 1. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; Tartler, Grete. ÎNTRE IRONIE ŞI TENSIUNE, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, nr. 11, 15 III 1980; Hasnaş, Irina. PRIME AUDIŢII DE MUZICĂ DE CAMERĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 30 nr. 4 (331), IV 1980; Dogaru, Anton. Recenzii. ESTETICA – MANUAL PENTRU CLASA A 12-A A LICEELOR DE ARTĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 8 (333), VIII 1980; Popescu-Deveselu, Vladimir. TINERI COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 2 (341), II 1981; Stoianov, Carmen. DOUĂ IPOSTAZE ALE PERSONALITĂŢII, în: ROM.LIT., Bucureşti, 14, nr. 45, 5 XI 1981; Dogaru, Anton. CRONICA MUZICALĂ. PRIME AUDIŢII, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 45, 6 XI 1981; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1981; Şurianu, Horia. TINERI COMPOZITORI. VIOLETA DINESCU. CĂLIN IOACHIMESCU. ADRIAN IORGULESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 6 (357), VI 1982; Cazaban, Costin. LUCRĂRI CAMERALE ÎN PREMIERĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 9 (360), IX 1982; n. B. /Nicolae Brânduş/. MUZICA DECENIULUI 9, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 2 (365), II 1985; Cazaban, Costin. PRIME AUDIŢII, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 4 (367), IV 1983; Ciobanu, Maia. ÎN DEZBATERE: VALOARE, ADEVĂR UMAN ŞI SPIRIT PATRIOTIC, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 8 (371), VIII 1983; D. I. /Doina Ilniţchi/. NOUTĂŢI "ELECTRECORD”, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 12 (387), XII 1984; Popovici, Fred. TINERI COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 1 (388), I 1985; Popovici, Doru. TRIBUNA TINERILOR COMPOZITORI – VI, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 10 (397), X 1985; Hoffman, Alfred. MUZICĂ. CONCERT DE AUTOR, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 21 (2114), 22 V 1987; Cosma, Viorel. LUCRĂRI DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN PRIMĂ AUDIŢIE, în: TRIB.ROM., Bucureşti, 16, nr. 332, 15 I 1987; Creţu, Viorel. TINERI COMPOZITORI, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 30, nr. 11 (1296), 14 III 1987; Popovici, Doru. CONCERTELE TINEREŢII, în: SĂPTĂMÎNA, Bucureşti, nr. 22 (859), 29 V 1987; Creţu, Viorel. PORTRET COMPONISTIC, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 30, nr. 41 (1326), 10 X 1987; Vartolomei, Luminiţa. PORTRET DE COMPOZITOR, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 42 (2135), 16 X 1987; Negulescu, Claudiu. MUZICĂ. DOUĂ GENERAŢII, în: FLACĂRA, Bucureşti, 37, nr. 46 (1743), 18 XI 1988; Popovici, Doru. DOI TINERI COMPOZITORI, în: SĂPTĂMÎNA, Bucureşti, nr. 12 (953), 24 III 1989; Cosma, Viorel. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL "GEORGE ENESCU”. MOMENTE DE REFERINŢĂ, în: CONTEMPORANUL, nr. 42 (79), 18 X 1991; Şerban-Pârâu, Oltea. NOUA STAGIUNE A OPEREI ROMÂNE DIN BUCUREŞTI. DE LA VERDI LA... ADRIAN IORGULESCU (I), în: MERIDIAN, Bucureşti, 1, nr. 71, 30 IX 1992; Şerban-Pârâu, Oltea. NOUA STAGIUNE A OPEREI ROMÂNE DIN BUCUREŞTI. DE LA VERDI LA... ADRIAN IORGULESCU (II), în: MERIDIAN, Bucureşti, 1, nr. 72, 1 X 1992; Stroe Brumariu, Raluca. "SUPRAVIEŢUIM DE PE O ZI PE ALTA...", în: ROM.LIB., Bucureşti, 50, nr. 14.823, 4 XI 1992; Şerban-Pârâu, Oltea. UNIUNILE DE CREAŢIE – GRUPĂRI ÎN INTERIORUL CĂRORA S-A PUTUT FACE ARTĂ, în: MERIDIAN, Bucureşti, 2, nr. 446, 6 XI 1993; Şerban-Pârâu, Oltea. CASA ENESCU – SINGURUL EDIFICIU DE CULTURĂ BUCUREŞTEAN RESTAURAT DUPĂ 1989, în: MERIDIAN, Bucureşti, 2, nr. 447, 8 XI 1993; Şerban-Pârâu, Oltea. O REPLICĂ NECESARĂ. SITUAŢIA DREPTURILOR DE AUTOR ÎN COMPONISTICA ROMÂNEASCĂ, în: MERIDIAN, Bucureşti, 2, nr. 449, 10 XI 1993; Stoenescu, Livia. "SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI” (BUCUREŞTI 23-30 MAI), în: ROM.LIB., Bucureşti, nr. 1260, 21 V 1994; ÎNCEPÂND DE AZI. SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI, în: LIBERTATEA, Bucureşti, 6, nr. 1330, 24 V 1994; Butnaru, Ion. LA PALATUL CANTACUZINO. PREMII PENTRU ARTA CEA MAI SUBVERSIVĂ, în: LIBERTATEA, Bucureşti, 7, nr. 1541, 22 II 1995; Florea, Anca. CRUCIADA CREATORILOR LA PALATUL COTROCENI, în: SPECT.MUZ., Bucureşti, 1, nr. 2, 1 III 1995; Cosma, Viorel. FESTIVALUL "SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI”. GONG INAUGURAL SUB SEMNUL CREAŢIEI ROMÂNEŞTI, în: MERIDIAN, Bucureşti, 4, nr. 914, 27 V 1995; Cosma, Mihai. ULTIMUL CONCERT ROMÂNESC A FOST FOARTE APLAUDAT. LA ATENEU S-A CÂNTAT ADRIAN IORGULESCU, LIVIU GLODEANU ŞI PASCAL BENTOIU, în: LIBERTATEA, Bucureşti, nr. 1729, 15 XI 1995; Brumaru, Ada. MUZICĂ ŞI CUVINTE – CARAGIALE ŞI NOI, în: COTIDIANUL, Bucureşti, 7, nr. 79 (1730), 7 IV 1997; Adriescu, Anca Ioana. LA OPERĂ: CARAGIALE ŞI NOI, în: RADIO-ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 22, 10 IV 1997; Zottoviceanu, Elena. MUZICĂ. LA OPERĂ "CARAGIALE ŞI NOI”, în: ROM.LIT., Bucureşti, 30 IV 1997; Francia, Isabella. PIRATERIA AUDIO ŞI VIDEO A LUAT PROPORŢII DUPĂ APARIŢIA LEGII DREPTURILOR DE AUTOR, în: LIBERTATEA, Bucureşti, nr. 2143, 17 VII 1997; Francia, Isabella. PIRATERIA SE EXTINDE ŞI ÎN LUMEA MUZICII DE FILM, în: LIBERTATEA, Bucureşti, nr. 2151, 21 VII 1997; Axente, Laurenţia. MUZICA ROMÂNEASCĂ AR PUTEA FI COMPETITIVĂ, în: LIBERTATEA, Bucureşti, nr. 2178, 27 VIII 1997; Simon, Gabriela. LA FESTIVALUL "MAMAIA "97” S-A ÎNGRĂŞAT PORCUL ÎN AJUN, în: LIBERTATEA, Bucureşti, nr. 2180, 29 VIII 1997; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Popovici, Doru. ADRIAN IORGULESCU, în: ACT.MUZ., Bucureşti, 10, nr. 219, 15 IV 1999; Cristescu, Georgeta. OPERA ŞI LITERATURA, în: RADIO-ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 126, 31 V 1999; Popa, Carmen. CREAŢII. "DESPRE NOI”. 6 CÂNTECE DE DRAGOSTE PENTRU ALTO ŞI CELLO DE ADRIAN IORGULESCU, în: MUZICA, 10, nr. 2, IV-VI 1999; Buga, Ana şi Sârbu, Cristina Maria. 4 SECOLE DE TEATRU MUZICAL. Bucureşti, Edit. Du Style, 1999; Goléa, Antoine şi Vignal, Marc. Larousse. DICŢIONAR DE MARI MUZICIENI. Traducere şi completări privind compozitorii români de Oltea Şerban-Pârâu. Bucureşti, Edit. Univers Enciclopedic, 2000; Dănceanu, Liviu. ADRIAN IORGULESCU. ÎNTRE SCHIMBARE ŞI PERMANENŢĂ, în: RADIO-ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 233, 2 VII 2001.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.4, 2001


UCMR