Ada BRUMARU
- muzicolog şi critic muzical -
(n. 05.07.1930 Bucureşti – m. 07.07.2008 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucureşti (1949-1955) cu George Breazul (teorie-solfegiu, istoria muzicii), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Constantin Bugeanu, Adriana Sachelarie, Andrei Tudor (istoria muzicii), Ion Vicol, Dumitru D. Botez (dirijat coral) şi Nelly Antonescu (pian).
     
     Redactor muzical (1950-1954), şef de redacţie (1954-1972) şi realizator (1972-1986) la Radioteleviziunea Română. A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, comunicări ştiinţifice în ţară şi în străinătate (Bruxelles - 1962, Roma - 1971). A elaborat seriale de emisiuni de educaţie muzicală, scenarii radiofonice şi de televiziune, scenarii pentru spectacole de sunet şi lumină (J. Haydn, R. Wagner, J.S. Bach şi G. Fr. Handel). A realizat emisiuni dedicate culturii muzicale româneşti la „Radio-France Musique” din Paris (1982-1986), în colaborare cu Michel Godard (Franţa). A făcut parte din jurii naţionale şi internaţionale de concursuri muzicale (Prix musical de Radio Brno-Brno 1969, Premiul „Italia” - Florenţa, 1970).
     
     A întreprins călătorii de studii şi documentare în Franţa, URSS, R.F. Germania, Polonia, Cehoslovacia etc. A scris articole, studii, recenzii, cronici muzicale etc. În „Muzica”, „Studii şi cercetări de istoria artei”, „Studii de muzicologie”, „Revue Roumaine”, „Contemporanul”, „România literară”, „La Roumanie d'aujourd'hui”, „Narodnaia Rumânia”, „Flacăra”, „Magazin”, „Scânteia”, „România liberă”, „Munca”, „Neuer Weg”, „Scânteia tineretului”, „Buletinul UNESCO” etc. A redactat programe de sală şi prezentări de discuri. A fost distinsă cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1972).

     MUZICOLOGIE
     • Romantismul în muzică, vol. I-II, Bucureşti, 1962;
     • Aspecte ale liricii eminesciene în creaţia compozitorilor contemporani, în „Studii şi cercetări de istoria artei” nr.2, Bucureşti, 1964;
     • Particularităţi ale stilului vocal în creaţia lui George Enescu, în „Studii muzicologice” nr.4, Bucureşti, 1968;
     • Arta interpretului şi spiritul contemporan, în „Studii muzicologice” nr.17, Bucureşti, 1971;
     • Vârstele Euterpei: Clasicismul, Bucureşti, 1972;
     • Rahmaninov, în „Buletinul UNESCO” nr. 3-4, Bucureşti, 1973;
     • Jocul permanenţelor, Bucureşti, 1976;
     • Alban Berg şi disimularea atitudinilor romantice, în „Studii muzicologice” nr.20, Bucureşti, 1985.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

UCMR