Lucian VLĂDESCU
- compozitor, profesor şi dirijor -
(n. 14.10.1952 Moreni - Dâmboviţa)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. de Muzică nr. 1 din Bucureşti (1960-1971) cu Elisabeta Suciu şi Constantin A. Ionescu (teorie-solfegiu), I. Elian şi A. Anghelescu (vioară), continuându-le la Cons. Bucureşti (1971-1975) cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Mircea Chiriac (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Dan Constantinescu (compoziţie), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Constantin Bugeanu (dirijat), Adriana Sachelarie, Ovidiu Varga şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comişel şi Vasile Dinu (folclor), Lavinia Tomulescu-Coman (pian).
     Profesor de pian şi de ansamblu instrumental la Şc. Populară de Artă din Târgovişte (1976-1990), referent la Orchestra de Cameră Radio din Bucureşti (1990-1992), maestru de cor (1992-1994) şi dirijor de orchestră (din 1994) la Teatrul Naţional de Operetă ION DACIAN din Bucureşti. A întreprins turnee artistice în SUA (1974), Marea Britanie (1980, 1981), Franţa (1980, 1993), Olanda (1981), Israel (1995, 2006), Italia (1997, 2003, 2004), Germania (1999).

     MUZICĂ DE TEATRU: PAC, POC, PIC (2002), musical în 2 acte, libretul de George Popovici; PRINŢUL (2004), operetă/musical, libretul de Aurel Storin.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: LUMINA MEA (1976), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Nicolae Coman, p.a. Bucureşti, 1 VI 1976, Orchestra RTV şi Corul Conservatorului, Petre Bocotan.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: CONCERT PENTRU PIAN, INSTRUMENTE DE SUFLAT ŞI PERCUŢIE (1975), p.a. Bucureşti, 28 VI 1975, Orchestra Conserva­torului, Grigore Iosub.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SUITĂ ÎN STIL PRECLASIC (1972), pian; TEMĂ CU VARIAŢIUNI (1973), în caracter popular românesc, pian; RONDO PENTRU PIAN (1973); SONATA PENTRU VIOARĂ SOLO (1974); TRIO PENTRU PIAN, VIOARĂ ŞI VIOLONCEL (1974); TRIO PENTRU SUFLĂTORI (1988), oboi, clarinet şi fagot.
     
     MUZICĂ CORALĂ: CÂNTARE ROMÂNIEI (1977), cor mixt, versuri de Vasile Chiriac; BALAURUL (1980), cor mixt, versuri de Vasile Alecsandri; LUI CEAUŞESCU, MARELE BĂRBAT (1989), cor mixt.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: DOUĂ LIEDURI PE VERSURI DE ION VINEA ŞI RAINER MARIA RILKE (1973), voce şi pian; JAZZONIA (1981), lied, versuri de Langston Hughes; HOME SICK BLUES (1981), lied, versuri de Langston Hughes; FANTEZIE DE JAZZ (1981), lied, versuri de Carol Sandburg.
     
     MUZICĂ UŞOARĂ: JOC DE LA MORENI (1979), big-band.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Buciu, Dan. VIAŢA MUZICALĂ. TINERI COMPOZITORI ŞI DIRIJORI ÎN SCENĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 23, nr. 6 (247), 1973; Buciu, Dan. TINERI COMPOZITORI PE SCENA RADIOTELEVIZIUNII, în: MUZICA, Bucureşti, 26, nr. 8 (287), 1976; Avakian, Dumitru. PRIME AUDIŢII DIN CREAŢIA TINERILOR COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 6 (357), 1982; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; TEATRUL NAŢIONAL DE OPERETĂ „ION DACIAN”. LA ANIVERSAREA A 50 DE ANI. Bucureşti, Edit. ARC, 2000.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR