Cristea ZALU
- compozitor, pianist şi profesor -
(n. 01.05.1932 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început în copilărie cu Nadia Chebap (pian), continuându-le la Lic. Muzică nr. 1 din Bucureşti (1947-1953) cu Filaret Barbu (teorie-solfegiu), Alteuliu Pitiş (pian), Nicolae Marcovici (muzică de cameră), Viorel Cosma (istoria muzicii), Emanuel Elenescu (armonie), Constantin Bobescu (muzică de cameră) şi la Cons. Bucureşti (1953-1959) cu Marţian Negrea şi Alfred Mendelsohn (compoziţie), Ioan D. Chirescu şi Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Paul Constantinescu (armonie), Zeno Vancea şi Nicolae Buicliu (contrapunct), Theodor Rogalski (orchestraţie), Tudor Ciortea (forme muzicale), Ion Marian (cor, dirijat coral), Silvia Şerbescu (pian), George Breazul şi Radu Negreanu (istoria muzicii), Tiberiu Alexandru (folclor), Ion Ghiga (dirijat orchestră), Paul Jelescu (citire de partituri). S-a perfecţionat după absolvenţa Conservatorului cu Florica Musicescu (pian).
     Asistent, lector, conferenţiar şi profesor de pian la Cons. Bucureşti (1958-2003). A susţinut o intensă activitate concertistică în ţară şi peste hotare (Ungaria – 1958, Polonia – 1959, Cehoslovacia – 1964, Germania, Grecia, SUA, Ecuador, Franţa). A participat la diverse simpozioane de muzicologie, mASTER-CLASS (de pian) în străinătate (Grecia, Polonia, Ecuador). A publicat articole, eseuri, studii în CERCETĂRI DE MUZICOLOGIE, MUZICA etc. Este membru al Uniunii Compozitorilor (1965) şi SACEM/ Paris (1985).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: STEMA ŢĂRII (1957), cantată pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri de Mihai Beniuc; CANTATA REPUBLICII (1959), bariton, cor mixt şi orchestră, versuri de Cristea Zalu; NOI, FIICE DRAGI ŞI MAME (1980), cor de femei şi orchestră, versuri de Ioan Melinte.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: CONCERT PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1964); SIMFONIA EROICĂ (1968), p.a. Ploieşti, 1974, Fil.; TREI DANSURI ROMÂNEŞTI PENTRU ORCHESTRĂ SIMFONICĂ (1983).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: TREI PRELUDII PENTRU PIAN (1951); PASTORALĂ ŞI SCHERZO PENTRU OBOI ŞI PIAN (1953); TEMĂ CU VARIAŢIUNI ŞI PASSACAGLIA (1955), pian solo; SONATA-POEM PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (Disc Electrecord); CVARTET DE COARDE (1958, rev. 1969); 3 PIESE LIRICE PENTRU PIAN (1960) (Cuprinde: STUDIU TABLOU; ELEGIE; CÂNTEC DE LEAGĂN); 10 PIESE PENTRU PIAN (1960) (Cuprinde: ÎNSERAREA; GLUMĂ; NOCTURNA; PÂRÂIAŞUL; REVERIE; JOC TINERESC; JOC DE DOI; RONDO; BĂTUTA; BOCET); 5 INVENŢIUNI PENTRU PIAN (1962) (Cuprinde: ALLEGRETTO; ALLEGRETTO; ANDANTE; ALLEGRO; INVENŢIUNE); SONATA PENTRU CLARINET ŞI OBOI (1964); SONATA CONCERTANTĂ PENTRU PIAN (1969) (Disc Electrecord); 4 PIESE PENTRU PIAN (1969) (Cuprinde: CAPRICCIO; PASTORALĂ; MEDITAŢIE; VIZIUNI). Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1971; 4 MINIATURI PENTRU PIAN (1978), în: MICI PIESE ROMÂNEŞTI PENTRU PIAN. Caietele 1-4. Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1978; 3 PIESE PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1979) (Cuprinde: TOAMNA; PE STADION; MARŞUL PITICILOR), în: PIESE DE REPERTORIU ROMÂNESC PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN. Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1980; SONATA PENTRU CLARINET ŞI PIAN (1979); SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN „IN MEMORIAM GEORGE ENESCU” (1981). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1986 (Disc Electrecord).
     
     MUZICĂ CORALĂ: PATRIA, PARTIDUL ŞI POPORUL (1977), cor mixt, versuri de Ioan Melinte; ŞASE MADRIGALE (1981), cor mixt, versuri de Lucian Blaga.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: 2 LIEDURI (1977), soprană şi pian, versuri de Teresa-Maria Moriglioni-Drăgan (NOI; ÎNTOARCERE); TREI LIEDURI PE VERSURI DE EMINESCU (1984), voce înaltă şi pian (STELELE-N CER; SOMNOROASE PĂSĂRELE; ŞI DACĂ...); CÂNTEC DE DRAGOSTE (1986), soprană şi pian, versuri de Nicolaus Lenau; CÂNTEC PENTRU MNEMOSYNE (1986), soprană şi pian, versuri de Ioana Ieronim; DECOR (1986), soprană şi pian, versuri de George Bacovia; CÂNTEC HAIDUCESC (1986), bas şi pian, versuri de Lucian Blaga.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Pandelescu, J. V. CONCERTELE-PRODUCŢIE ALE CLASELOR INSTRUMENTALE DE LA CONSERVATORUL „CIPRIAN PORUMBESCU”, în: ROM. LIB., Bucureşti, 29 VI 1954; Hoffman, Alfred. CONCERTELE ABSOLVENŢILOR CONSERVATORULUI, în: INF. BUC., Bucureşti, 4 VII 1958; L. C. CONCERT SIMFONIC INAUGURAL, în: INF. BUC., Bucureşti, 5 X 1962; Vulpe, Damian. TINERE TALENTE, în: DRAPELUL ROŞU, Timişoara, 26 III 1963; Bughici, Dumitru. PUNCTE DE VEDERE..., în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, III 1964; Ursinschi, Valerian. LUCRĂRI NOI – ÎMPLINIRI NOI, în: STEAGUL ROŞU, Bacău, 10 I 1969; Airinei, S.[ilvestru]. CRONICĂ DE CONCERT: DESPRE PIANISTUL CRISTEA ZALU, în: CLOPOTUL, Botoşani, 27 V 1969; Sporici, V. ALLEGRO CON SPIRITO, în: STEAGUL ROŞU, Bacău, 15 III 1972; V. G. UN CONCERT-EVENIMENT, în: STEAGUL ROŞU, Bacău, 10 IV 1972; J.[ean] V.[ictor] P.[andelescu]. MIRCEA CRISTESCU – CRISTEA ZALU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1974; Mare, Octavian. CRISTEA ZALU ÎNTR-UN REMARCABIL CONCERT, în: STEAGUL ROŞU, Bacău, 27 III 1974; Dumitrescu, Iancu. ARGINT RĂTĂCITOR, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 18 VI 1974; Geoldeş, Avram. SUCCESUL INTERPRETĂRILOR UNOR LUCRĂRI DE MARE VALOARE, în: CRIŞANA, Oradea, 12 V 1976; Gherman, Liliana. CRONICA NR. 3, în: CRONICA, Iaşi, 3 III 1978; Csire, József. EMLÉKEZETES HANGVERSENY/ CONCERTMEMORABIL, în: ELÖRE, Bucureşti, 20 VI 1980; Cazaban, Costin. CRONICĂ DE CONCERT, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 31 X 1981; Drăgulescu, Theodor. CRONICĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 12, XII 1981; Marinescu, Mihaela. CRONICA DISCULUI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1983; Bungărzan, Raluca. CRONICĂ RADIO, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 4 XI 1983; Lerescu, Sorin. SABINA COLEAŞĂ – CRISTEA ZALU, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 7 (382), VII 1984; Airinei, Irina. UN POEM ÎNTR-UN DISC, în: AZI, Bucureşti, 2, nr. 421, 11 X 1991; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Comandaşu, Cristina. LA CEAS ANIVERSAR, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 274, 29 IV 2002.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR