Despina PETECEL
- muzicolog -
(n. 05.05.1949 Craiova)
sau CLICK AICI!

     STUDII: Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1973).
     
     ACTIVITATE PROFESIONALĂ: Redactor la secţia de CRITICĂ ŞI MUZICOLOGIE a Radiodifuziunii Române (1975-1989); realizator şi producător de emisiuni în secţia de ESTETICĂ a Societăţii Române de Radiodifuziune (1990-2007), membră a UCMR (din 1981), membră în Biroul de muzicologie (1994-1998 şi 1998-2002), DR. ÎN MUZICOLOGIE (din 2003) cu distincţia MAGNA CUM LAUDE, la Universitatea de Muzică din Cluj-Napoca. A întreprins CĂLĂTORII DE STUDII în Ungaria, Franţa, Italia, Anglia, SUA (1990, 1993, 1995, 1998).
     
     ACTIVITATE RADIOFONICĂ: realizează cicluri COMPLEXE de emisiuni: MUZICIENII NOŞTRI SE DESTĂINUIE (1975-1986), TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN CREAŢIA CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ (1987-1989), MUZICA - SFERĂ A INTERFERENŢELOR (1990-2007), ATELIER DE CREAŢIE (1990-2007), OGLINZI (1998-2000), UNIVERSALITATEA LUI GEORGE ENESCU (1994-2007), MUZICOLOGIA -TRADIŢII ŞI PERSPECTIVE (1999-2001), MUZICA VIITORULUI - O NOUĂ CONSONANŢĂ? (2002-2003), CĂRTURARI ÎN AMBIANŢA LOR (2003) etc.; a organizat şi prezentat, în Studioul „Mihail Jora” al Societăţii Române de Radiodifuziune, CONCERTUL COMEMORATIV EXTRAORDINAR: GEORGE ENESCU ŞI... ZEII SĂI, MOZART ŞI BEETHOVEN (1995).
     
     ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: cronici, articole, studii, recenzii, portrete de compozitori, dialoguri cu muzicieni şi personalităţi artistice din ţară şi de peste hotare în: Muzica, Actualitatea muzicală, Studii de muzicologie, Spectacolul muzicii, Revista Radio, România literară, 󈯎”, revista ARTE (Gubbio, Italia); a conceput programe de concert şi comentarii ale unor CD-uri de muzică românească contemporană etc.
     
     ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: a susţinut comunicări ştiinţifice în cadrul Simpozioanelor Internaţionale: „George Enescu” (la toate ediţiile, începând din 1981), „W.A. Mozart”, „Domenico Scarlatti”, Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi (Bucureşti), „Palestrina” (Franţa şi Italia), Festivalul Muzical Internaţional „George Enescu” (Pella, SUA) etc.
     
     PREMII ŞI DISTINCŢII
     Premiul UCMR (1995, 2001); Premiul „Mihail Jora” (1991, 2000); Medalia comemorativă „George Enescu” (1995); Premiul „Iosif Sava” (1998), Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Române (2005), Ordinal „Meritul Cultural” în grad de Cavaler (2008).

     VOLUME DE MUZICOLOGIE:
     
     Iuliu I. Roşca. MUZICA LA SFÂRŞIT ŞI ÎNCEPUT DE SECOL (1882-1904). Ediţie îngrijită, prefaţă, note, indice de nume şi bibliografie, Ed. Muzicală, 1987; MUZICIENII NOŞTRI SE DESTĂINUIE (vol. I, Ed. Muzicală, 1990, vol. II, Ed. Muzicală, 1995, vol. III, Ed. Muzicală, 2001); DE LA MÍMESIS LA ARHETIP, Ed. Muzicală, 2003, retipărit de Editura Virgiliu în 2006; MUZICA – SFERĂ A INTERFERENŢELOR, Ed. Muzicală, 2013; GEORGE ENESCU – REVERIE ŞI MIT, Ed. Muzicală, 2014.
     
     
     PARTICIPĂRI LA VOLUME COLECTIVE:
     
     DICŢIONAR DE TERMENI MUZICALI, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, reeditat în 2008; co-autoare a vol. MĂRTURII EPISTOLARE de Hector Berlioz (trad. din lb. fr. împreună cu Octav Nicolescu, 1987); Marcel Mihalovici, AMINTIRI DESPRE ENESCU, BRÂNCUŞI ŞI ALŢI PRIETENI, Ed. Eminescu, 1990; GEORGE ENESCU ŞI MUZICA SEC. XX, Ed. Muzicală (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2009); DER NEUE PAULY. ENZYKLOPÄDIE DER ANTIKE, vol. 15, partea a II-a (Stuttgart, 2002) cu articolul despre INFLUENŢE BIZANTINE ÎN MUZICA ŞI ARTA PLASTICĂ ROMÂNEASCĂ A SEC. XX.
     
     
     BIBLIOGRAFIE PARŢIALĂ (din aproape 300 de apariţii)
     
     Ioana Mălin, zeci de CRONICI RADIO referitoare la emisiunile din ciclul MUZICIENII NOŞTRI SE DESTĂINUIE, apărute în ROMÂNIA LITERARĂ, în perioada 1976-1986; Ioana Ieronim, RADIO, în Luceafărul nr. 27/1979; Geo Bogza, O ISTRIE DE SUNETE... , în România literară, nr. 15/1984; Cleopatra Lorinţiu, CLIPA DESTĂINUIRILOR, în Dimineaţa, 8 Septembrie 1990; Viorel Cosma, IMAGINEA LUI ENESCU ÎNCEPE SĂ SE NUANŢEZE, în Jurnal Internaţional, nr. 233/1991; Viorel Cosma, MATINEU COPLEŞITOR, în Meridian, 19 Mai/1995; Costin Tuchilă, ENESCU, PENTRU SECOLUL XXI?, în Adevărul literar şi artistic, nr. 269/1995; Iosif Sava, MUZICIENII LUI MARCONI, Bucureşti, Ed. Scripta, 1995; Radu Gheciu, ENESCU ŞI ZEII SĂI, în Actualitatea muzicală, nr. 129/1995; Ada Brumaru, ENESCU ŞI ZEII SĂI, în Spectacolul muzicii, nr. 24/1995; Ion Pop, MUZICIENII NOŞTRI SE DESTĂINUIE, în Piaţa Literară, Cluj-Napoca, nr. 6/2002; Valentina Sandu-Dediu, CARTEA DE MUZICĂ. PE PORTATIV, în România literară, nr. 7/2004; Viorel Cosma, MUZICIENI DIN ROMÂNIA - Lexicon biobliografic, vol. VII (N-O-P), Ed. Muzicală 2004, pp. 348-352; Titus Vîjeu, SCRIPTA MANENT – Ghid bio-bliografic al scriitorilor din Radio (1928-2004), Ed. Societăţii Române de Radiodifuziune, 2004, pp. 243-245 etc.

UCMR