Viorel MUNTEANU
- compozitor şi muzicolog -
(n. 02.05.1944 Reuseni - Suceava)

     A parcurs clasele elementare la Şcoala Generală din Reuseni (1951-1958) apoi cursurile Şcolii Normale „M. Eminescu” din Suceava (1958-1964) unde şi-a însuşit şi primele cunoştinţe şi deprinderi muzicale sub îndrumarea prof. Ştefan Iuriciuc; a studiat vioara la Şcoala Populară de Artă din Suceava, cu prof. Alexandru Zavulovici (1961-1964). Şi-a continuat pregătirea muzicală la Conservatorul de Muzică „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Dirijat şi Pedagogie, Secţia profesor de muzică (1964-1969), cu Constantin Constantinescu (teorie si solfegiu), Anton Zeman (armonie), Vasile Spătărelu (contrapunct, forme muzicale), Gheorghe Ciobanu (folclor), George Pascu, Mihail Cozmei (istoria muzicii universale şi româneşti), Ion Pavalache, Virginia Nagacevschi (ansamblu şi dirijat), Elena Cozmei (citire de partituri); Secţia compoziţie (1971-1975) cu Vasile Spătărelu (compoziţie şi forme muzicale), Anton Zeman (armonie, orchestraţie), Gavril Iranyi (contrapunct), Ion Baciu (dirijat orchestră). Urmează, de asemenea, un curs de specializare la Conservatorul ieşean (1975-1976) cu Vasile Spătărelu (compoziţie) şi un stagiu de documentare şi specializare în contrapunct şi compoziţie la Accademia Musicale di Santa Cecilia din Roma (1-30 XI 1980), sub conducerea compozitorului şi muzicologului Roman Vlad. Este doctor în muzicologie, titlu ştiinţific obţinut la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2000), prin susţinerea tezei cu tema – Roman Vlad, modernitate şi tradiţie, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Octavian Lazăr Cosma.
      A fost redactor muzical la Studioul Teritorial de Radio, Iaşi (1969-1977). Este ziarist atestat (1977), membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1977), membru al Societăţii Italiene a Autorilor si Editorilor (1989), membru al Fundaţiei „Sigismund Toduţă” din Cluj Napoca (1993) şi The American Biographical Institute (2000).
      Activitatea didactică: asistent universitar, disciplina Contrapunct (1969-1971), lector universitar, disciplina Tehnica contrapunctului şi a Fugii, Teoria instrumentelor (1977-1982, 1985-1990) la Consevatorul „George Enescu” din Iaşi; profesor universitar, disciplinele Principii de contrapunct şi Fugă (din 1991), Compoziţie muzicală (din 1998) şi în prezent la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. Profesor invitat în cadrul programului „Erasmus”, la Conservatoarele din Roma, Milano Pescara, centre de cultură unde a prezentat conferinţele: Universitatea „George Enescu” din Iaşi în contextul relaţiilor culturale româno – italiene (Milano – 23 mai 2006; Pescara - 5 mai 2008); Stiluri şi orientări în creaţia compozitorilor români contemporani (Milano – 24 mai 2006; Pescara – 6 mai 2008).
      Activitatea de organizare şi conducere: A fost şef al secţiei muzicale la Studioul din Iaşi al Radioteleviziunii Române (1982-1985, 1990-1991); şef al catedrei de Compoziţie – Dirijat (1993-1995), decan al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Pedagogie muzicală şi Teatru de la Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (1995-1996, 2000-2004); rector al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi ( 2004-2008 şi 2008-2012 a doua legislatură); director al Editurii Artes a Universităţii de Arte din Iaşi (1998-2004), membru în Colegiul de redacţie al Studioului de Radio Iaşi (din 1991), al Revistei Consemnări culturale editată de Filiala Iaşi a Academiei Române (din 2003) şi al revistei Artă şi educaţie artistică editată la Bălţi – R. Moldova.
      Este conducător de doctorat, domeniul Muzică (din 2001) şi referent de specialitate în comisii de acordare a titlului de doctor în muzică (Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Suceava, Chişinău). Este secretar al Filialei din Iaşi a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (din 2005) şi membru în Consiliul de conducere al UCMR (din 1990). A coordonat şi susţinut: comemorarea Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt la Viena (organizatori: Institutul Cultural Român şi Biserica Ortodoxă Română din Viena, în colaborare cu Ambasada României în Austria, decembrie 2004); comemorarea a 50 de ani de la trecerea lui George Enescu în eternitate, Iaşi, 2005; sărbătorirea a 145 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi, 2005; aniversarea Universităţii de Arte „George Enescu” la Viena, în colaborare cu Institutul Cultural Român şi dezvelirea plăcii comemorative George Enescu la Universitatea de Muzică şi Artă Dramatică din Viena, cu sprijinul Ministerului de Externe şi al Ambasadei României în Austria, 2005; comemorarea lui Constantin Brâncuşi, la 50 de ani de la trecerea în eternitate, Universitatea de Arte Iaşi, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 2007; organizator al „Festivalului Muzicii Româneşti”, serie nouă, Ed. a XI-a, a XII-a, a XIII-a şi a XIV-a Iaşi, 2007, 2008, 2009, 2010 (în colaborare cu Bujor Prelipcean, director al Filarmonicii „Moldova”); membru în Comitetul artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, Bucureşti, 2007; iniţiator al ciclului de manifestări Interart şi Interart în Europa (din 2007).
      Distincţii: Diplomă la Festivalul Muzicii Româneşti, 1978, acordată de Inspectoratul de Cultură Iaşi; Diplomă la festivalul Naţional de poezie „Mihail Eminescu” ed. a VI-a Iaşi, 1980 (pentru „De din vale de Rovine”); Premiul „George Enescu” al Academiei Române, 1981 (pentru „Glasurile Putnei”); Premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Muzicală organizat de Ministerul Culturii, 1985 (Rezonanţe II), 1987 (Invocaţii), 1989 (Cvartetul de coarde nr. 2); Atestare la Concursul Internaţional de Compoziţie, Ancona, Italia - 1986 (pentru Concertino şi Invocaţii); selecţionare şi impunerea în repertoriul obligatoriu de interpretare a lucrării Concertino la Concursul Internaţional de Muzică de Cameră, Martigny, Elveţia, 1987; Premiul special al juriului la Concursul Internaţional de Muzică de Cameră, Tokio Japonia, 1989, pentru Concertino (interpretat de Trio „Syrinx”); Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pentru Strop de ler (2001) şi pentru De rerum natura (2006); Premiul Opera Omnia al Fundaţiei Culturale a Bucovinei (2003); Premiul Societăţii Culturale Româno-Germane şi al Centrului Cultural German (Goethe Zentrum) pentru Simfonia I "Glossă” (2004); Titlul de lector univ. evidenţiat (M. E. Î., 1998); Diploma Societăţii Române de Radiodifuziune (Iaşi, 1996); Diploma The Research Bond of Advisors (2000) conferită de The American Biographical Institute; Diploma de Onoare pentru contribuţia la promovarea democraţiei, acordată de Societatea Română de Radiodifuziune (2001); Distincţie de vrednicie (2000), Mitropolia Moldovei şi Bucovinei; Diploma de Onoare şi Medalia Ştefan cel Mare şi Sfânt, conferită de Î.P.S. Daniel, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (2004); Tilul de Cetăţean de Onoare al Comunei Udeşti, jud. Suceava (2003); Diplomă de Excelenţă (Primăria Iaşi, 2004; Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Bacău, 2004); Diploma de onoare, Filarmonica „Moldova”, 2004; Medalia Meritul Cultural cl. I (2004); Diploma Consulting Editor pentru The Contemporary Who's Who, conferită de American Biographical Institute (2005); Diploma „De Scientio et Humanitate Arteque Optime Meritis”, Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi; Medalia de aur a Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava; Diploma „Omagiul Maestrului Viorel Munteanu”, UCMR; Profesor Universitar al anului – premiul III, „Gala premiilor în educaţie”, Fundaţia „Dinu Patriciu”, 2009; Titlul academic de doctor honoris causa acordat de Universitatea "Ovidius” din Constanţa (2006); Titlul de doctor honoris causa acordat de Universitatea "Valahia” – Târgovişte (2009); Titlul academic de doctor honoris causa acordat de Universitatea "Ştefan cel Mare” din Suceava (2011); Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava (2012).
      Deosebit de activ, ştiind să-şi argumenteze iniţiativele şi acţiunile, totodată, stăruitor în împlinirea lor, a reuşit să menţină în întreaga activitate o dreaptă cumpănă între tradiţie şi înnoire şi, cu deosebire, să pună în evidenţă valorile culturii muzicale, mai ales ale muzicii româneşti. Ca decan şi rector a iniţiat, coordonat şi impulsionat activităţi menite să asigure o tot mai temeinică şi înaltă profesionalitate procesului de formare a viitorilor muzicieni şi artişti (bunăoară, prin concursurile naţionale de interpretare, creaţie şi muzicologie şi prin activităţi de perfecţionare prin masterat şi doctorat); de asemenea, a iniţiat şi coordonat activităţi de afirmare a Universităţii de Arte „George Enescu” (programul Interart) în ţară (prin cicluri de manifestări în Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Piatra Neamţ), dar şi peste hotare (prin schimburi de programe artistice susţinute de studenţi şi cadre didactice, prin conferinţe şi dezbateri cu caracter estetic).
      În creaţie, interesul pentru tradiţia folclorică sau de sursă bizantină se împleteşte armonios cu elementele specifice unor sintaxe din secolul nostru, rezultatul fiind o muzică de expresie lirică, născută din mişcarea polifonică a vocilor şi sugestivele contraste timbrale, din tensiunea provocată adesea de raportul dintre structurile melodice şi ritmice tonifiante şi complexele armonico - polifonice de tip eterofonic sau atonal. În acest sens, caracterizarea sintetică a muzicologului Vasile Tomescu este definitorie pentru creaţia lui Viorel Munteanu: Expresivitatea fundamentată pe dezvoltarea unui melos cu profunde rădăcini în folclor şi în cântarea bizantină, organicitatea formei înlăuntrul căreia pulsează o infinitate de elemente contrastante, proeminenţa acordată eterofoniei în dialogul vocilor, bogăţia coloristic timbrală şi relieful modal sunt componente ale spiritualităţii noastre esenţializate... La fel, gândurile lui Iosif Sava: Viorel Munteanu este unul dintre cei care aduce în Iaşul secular, semnele unei noi şcoli componistice, perfect particula- rizate în peisajul contemporan. Ancorat în pământul Moldovei, sorbind puteri din manuscrisele Putnei, aducând în portative încărcate de ştiinţă, rigoare constructivă, căutare novatoare, dorinţa de a trece rampa, toate miresmele Moldovei.

     ACTIVITATEA DE CREAŢIE
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: * Închinare (Ştefan cel Mare), poem–cantată (1975, rev. 1981), versuri de Ion Chiriac, primă audiţie – Vaslui, 27 IX 1975, Orchestra simfonică şi Corul „G. Musicescu” ale Filarmonicii „Moldova” din Iaşi, solist Visarion Huţu, dirijor Ion Baciu; înregistrări: Radio Iaşi, aceeaşi interpretare; Societatea Română de Radiodifuziune, Orchestra Naţională Radio, Corul mixt şi Corul de copii, solişti Ionel Voineag şi Virginia Manu, dirijor Ion Baciu; aceeaşi interpretare, CD Electrecord, Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii, vol. I, Creaţii vocal simfonice şi simfonice de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 595; CD şi partitura, Editura Artes, 2013. *Glasurile Putnei (1980, poem pentru orchestră de coarde şi cor bărbătesc), versuri din manuscrisul lui Evstatie de la Putna (1511), primă audiţie – Orchestra de cameră şi Corul „G. Musicescu”, Iaşi, 16 V 1980, dirijor Ion Baciu; aceeaşi interpretare, CD – Pagini religioase din creaţia compozitorilor ieşeni, Edit. Trinitas; Bucureşti: Edit. Muzicală, 1982 şi Iaşi: Edit. Trinitas, vol. Învăţătură şi credinţă, 2005; Disc Electrecord, ST–ECE 03668/1990, Orchestra Filarmonicii „Moldova”, dirijor Florentin Mihăescu; acceaşi interpretare, CD Electrecord, Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii, vol. II, Creaţii vocal simfonice şi camerale de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 596; CD–ul Thurgauer Jugend – Symphoniorchester, Konzerte 2002, dirijor Hartmut Wendland, Elveţia; înregistrări: Societatea Română de Radiodifuziune, Orchestra Naţională Radio şi Corul Madrigal, dirijor Iosif Conta; Orchestra de cameră Tescana, dirijor Ovidiu Bălan; Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, dirijor Emil Simon; înregistrare – Radio Chişinău, Orchestra de cameră, dirijor Alexandru Samoilă; TvR Iaşi, Orchestra simfonică a Filarmonicii "Moldova”, dir. Ovidiu Bălan, aceeaşi interpretare „Antologia Muzicii Româneşti – CD 32, producător UCMR, 2009; Orchestra simfonică şi corul Filarmonicii ieşene (Concert omagial 2004), dirijor Doru Morariu. * Poemele luminii (1982) pentru tenor (sau soprană) şi orchestră, versuri de Lucian Blaga - primă audiţie, Botoşani, 26 XI 1982, Ionel Voineag şi Orchestra Filarmonicii din Botoşani, dirijor Ludovic Bacs; înregistrare – Societatea Română de Radiodifuziune, Georgeta Stoleriu şi Orchestra Filarmonicii din Iaşi, dir. Ion Baciu; în aceeaşi interpretare, CD Electrecord, Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii, vol.I, Creaţii vocal simfonice şi simfonice de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 595; CD şi partitura, Editura Artes, 2013. *Rezonanţe II – Omagiu lui Ciprian Porumbescu pentru cor mixt şi orchestră (1983), versuri de Vasile Filip, primă audiţie – Radio Iaşi, 24 XII 1983, Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii „Moldova”, dirijor Ion Baciu; înregistrare – Societatea Română de Radiodifuziune; aceeaşi interpretare CD Electrecord, Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii, vol. I, Creaţii vocal simfonice şi simfonice de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 595; CD-4 Antologia muzicii româneşti. Creaţii corale româneşti, licenţă UCMR – AM 5A F05500595, Editura Muzicală şi Societatea de Radiodifuziune Bucureşti, 2005; RTV Iaşi, aceeaşi formaţie, dirijor Doru Morariu; Bucureşti: Edit. Muzicală, 1996. * Triptic psaltic (Iubi–Te–voi, Doamne, după E. Humulescu; Axionul Învierii – Îngerul a strigat, după Macarie şi D. G. Kiriac; Miluieşte–mă, Dumnezeule, după G. Cucu) pentru soprană şi orchestră de coarde (1993), primă audiţie – Iaşi, 9 II 1993, Ada Burlui – soprană şi Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova”, dirijor Horia Andreescu; înregistrări: Radio Iaşi, aceeaşi interpretare; Societatea Română de Radiodifuziune – Ada Burlui şi Orchestra de cameră Radio, dirijor Cristian Brâncuşi; CD Viorel Munteanu, vol. III, Muzică sacră, Colinde şi Cântece de stea, Edit. Trinitas şi Roton PM 2058-2, Iaşi, 2005; CD Pagini religioase din creaţia compozitorilor ieşeni în vol. Învăţătură şi credinţă (ediţie bilingvă), Edit. Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2005; TvR Iaşi, Orchestra simfonică a Filarmonicii din Iaşi, solistă Ada Burlui, dir. George Vintilă; partitura, în Viorel Munteanu – Muzică sacră, Iaşi: Edit. Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 2004. * Suita I de Crăciun pentru cor mixt şi orchestră (1991), primă audiţie – Spania, 19 XII 1991, Granada, Corul şi Orchestra Filarmonicii Naţionale din Republica Moldova, dirijor Octav Calleya (Spania); înregistrare – Radio Chişinău (aceeaşi formaţie, dirijor Dumitru Goia). * Suita a II–a de Crăciun pentru soprană, tenor, cor de copii şi orchestră (1995), primă audiţie – Bucureşti 21 XII 1995, Cezar Dima, Minodora Spinei, Corul Angeli al Studioului de Radio Iaşi, Orchestra Liceului de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi, dirijor Ilie Hrubaru; înregistrări: Societatea Română de Radiodifuziune - aceeaşi interpretare ; Corul de copii şi Orchestra de cameră Radio, dirijor Cristian Brâncuşi; Radio Chişinău, Corul „Vocile primăverii”, Orchestra Compa-niei Teleradio – Moldova, solişti Florin Chişlaru, Gabriela Tocaru, Cristina Doagă, Nadina Trohin, dirijor Gheorghe Mustea, dirijorul corului Ştefan Andronic; CD – ul Cu noi este Dumnezeu, Republica Moldova, aceeaşi interpretare; CD Viorel Munteanu, vol. III - Muzică sacră, Colinde şi Cântece de stea, Edit. Trinitas şi Roton PM 2058-2, Iaşi, 2005; Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000 (în Strop de ler, vol. II), Suita a II-a de Crăciun, variantă pentru soprană, tenor, cor mixt, pian şi intrumente de percuţie, primă audiţie – Iaşi, Cantores Amicitiae, dirijor Nicolae Gâscă, partitură edit. Artes, a Universităţii de Arte „George Enescu”, Iaşi, 2009. * Simfonia I "Glossă" pentru tenor, cor mixt şi orchestră (1996), versuri de M. Eminescu, primă audiţie – Bacău, Festivalul Internaţional Zilele muzicii contemporane, 7 VI 2002 – Bogdan Cojocariu, Corul „G. Musicescu” al Filarmonicii din Iaşi, Orchestra Filarmonicii „M. Jora” din Bacău, dirijor Ovidiu Bălan, dirijorul corului Doru Morariu; înregistrare – Radio Iaşi, Bogdan Cojocariu, Corul „G. Musicescu”, Orchestra Filarmonicii din Iaşi, dirijor Ovidiu Bălan; aceeaşi interpretare - CD şi partitura – Editura Do mino(r), Bucureşti, 2004; CD Electrecord, Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii, vol. II, Creaţii vocal simfonice şi camerale de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 596, Corul şi Orchestra Naţională Radio, dirijor Ovidiu Bălan, solist Marius Budoiu – tenor, dirijorul corului Dan Mihai Goia; Antologia muzicii româneşti - Creaţii simfonice româneşti, - CD 18, licenţă UCMR-ADA 6AF 1850 18289, Editura Muzicală şi Editura Casa Radio, Bucureşti, 2006. *La Naşterea Domnului – suită pentru soprană, cor de copii şi orchestră (2004), în: Viorel Munteanu – Muzică sacră, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2004; Antologia muzicii româneşti -Creaţii corale româneşti – CD 8, licenţă UCMR-ADA R01 AF 1450 11334, Star Media Music, UCMR şi Casa Radio, Bucureşti, 2007. Întoarceri la Blaga (2013) – şapte poeme pentru soprană şi orchestră (Autoportret, Dar munţii unde-s?, Lumina de ieri, Ioan se sfâşie-n pustie, Visătorul, Cântecul obârşiei, Vreau să joc!), primă audiţie – Bacău, 30 IX 2013, Festivalul Muzicii Contemporane, Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, solistă Mihaela Grăjdeanu, dirijor Ovidiu Bălan.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: *Rezonanţe I (1976, rev. 1979), poem pentru orchestră, primă audiţie – Iaşi, 9 V 1976, Orchestra Conservatorului „George Enescu”, dirijor Corneliu Calistru; înregistrare – Societatea Română de Radiodifuziune, Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, Bacău, dirijor Ovidiu Bălan; acceaşi interpretare, CD Electrecord, Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii, vol.I, Creaţii vocal simfonice şi simfonice de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 595. * Passacaglia pentru orchestră (1979), primă audiţie – Piatra Neamţ, 8 VI 1980, Orchestra Filarmonicii din Iaşi, dirijor Ion Baciu; înregistrare – Societatea Română de Radiodifuziune, Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, Bacău, dirijor Ovidiu Bălan; acceaşi interpretare, CD Electrecord, Ştefan – 500. Închinare la veşnicia luminii, vol. I, Creaţii vocal simfonice şi simfonice de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 595. * Concerto grosso nr. 1 şi Concerto grosso nr. 2 (1985, după G. Musicescu), prime audiţii – Iaşi, 15 II 1985, Orchestra Filarmonicii, dirijor George Vintilă; înregistrări – Societatea Română de Radiodifuziune, aceeaşi interpretare; Orchestra de cameră Radio, dirijor Cristian Brâncuşi; CD Viorel Munteanu, vol. III, Muzică sacră.Colinde şi Cântece de stea , idem partituri, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Roton PM 2058 - 2, Iaşi, 2005, CD (C) & (P) 2005 Roton, România PM 2058 – 2 (comentariu – Muzică sacră, Colinde şi cântece de stea de Alexandru Leahu). *Concerto per archi (1993), primă audiţie – Bacău, 18 IV 1994, Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, dirijor Ovidiu Bălan, partitură edit. Artes, 2009; înregistrări : Radio Chişinău, Orchestra Naţională de Cameră a Republicii Moldova, dirijor, Radu Postăvaru, Societatea Română de Radiodifuziune, Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, Bacău, dirijor Ovidiu Bălan; Partitură, Iaşi, edit.Artes (comentariu – Spirit neoclasic şi expresie modernă în Concerto per Archi, de Viorel Munteanu), 2009; * Umbre şi geneze – concert pentru flaut şi orchestră de coarde (2009), primă audiţie Iaşi, 30 IV 2009, Dorel Baicu-flaut, orchestra Filarmonicii „Moldova”, dir. Ovidiu Bălan, partitură edit.Artes, 2009, (comentariu – Momentul primei audiţii absolute); Partitura, reducţie pentru flaut şi pian, edit. Artes, 2011.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ. * Cântec fără cuvinte, pentru pian, (1971). *Preludii pentru pian (1972). *Passacaglia pentru pian (1973). *Ipostaze – variaţiuni pentru clarinet şi pian (1971), Bucureşti: Editura Muzicală, 1984, înregistrare : Societatea Română de Radiodifuziune, Dumitru Sâpcu – clarinet, Vasile Tarnavschi – pian. * Sonata pentru vioară şi pian (1974), Bucureşti: Editura Muzicală, 1986, înregistrări: Radio Iaşi, Ştefan Lory – vioară, Mihaela Constantin – pian; Societatea Română de Radiodifuziune, Cristian Pintilie – vioară, Mihaela Constantin – pian. *Refrene – Cvartetul de coarde nr. 1 (1975), înregistrare – Radio Iaşi, Cvartetul Voces. * Invocaţii pentru clarinet solo (1986), Bucureşti: Editura Muzicală, 1996, LP Electrecord, ST–ECE 03668/1990, Dumitru Sâpcu; Compact Disc realisé et presenté par L'Aassociation Culturelle et Litteraire Tristan Tzara de Moineşti, Roumanie et le Centre Culturel Francais de Iaşi, Roumanie. * Concertino pentru flaut, oboi şi fagot (1986), Trio Syrinx-LP Electrecord ST–ECE 03102/1987, înregistrare: Societatea Română de Radiodifuziune, aceeaşi interpretare. *Fără cuvinte I, pentru oboi solo (1988), înregistrare: Dorin Gliga, Societatea Română de Radiodifuziune. * Cvartetul de coarde nr. 2 (1988), Cvartetul Voces, LP Electrecord ST–ECE 03668/1990, înregistrare: Societatea Română de Radiodifuziune, aceeaşi interpretare şi CD Electrecord, Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii, vol. II, Creaţii vocal simfonice şi camerale de Viorel Munteanu, Bucureşti, EDC 596, CD Cvartetul Cantabile, partitura edit. Artes, 2010. *Fără cuvinte II, pentru flaut şi chitară (1991). * Ballata pentru fagot solo, piesă obligatorie la Concursul Naţional de Fagot, Iaşi, ed. a II-a (2005), imprimare: Radio-Iaşi, solist Mihai Timofte; Estratto, pentru flaut solo, piesă obligatorie la Concursul Naţional de Flaut, Iaşi. 2010, partitură edit.Artes, 2009, * Estratto pentru flaut solo, Iaşi, edit.Artes,(comentariu – Viziunea interpretului de Baicu-Simon, Dorel, 2009; Lamento (In memoriam Adrian Berescu) pentru violină solo (2012), înregistrare TVR Iaşi şi Radio Iaşi, violonistul Remus Azoiţei.
     
     MUZICĂ VOCALĂ. * Dorul, Vei plânge mult ori vei zâmbi ?, Din părul tău, versuri de Lucian Blaga (1973), înregistrări: Radio Iaşi, Maria Boga Verdeş – soprană, Mihaela Constantin – pian. * Autoportret (1985) pentru soprană şi pian, versuri de Lucian Blaga, înregistrari: Radio Iaşi, Adriana Mesteş – soprană, Adriana Bera – pian; Ada Burlui – soprană şi Gabriela Marcovici - pian; Radio Bucureşti – Georgeta Stoleriu – soprană şi Verona Maier – pian. * Nebănuitele trepte (Sibiu 2007), pentru soprană şi grup instrumental, versuri de Lucian Blaga, p. a. Sibiu, 19 V 2007, Bianca Manoleanu-soprană, dirijor Dorel Paşcu-Rădulescu, partitură Edit. Artes, 2009, Partitură, Iaşi, edit.Artes (comentariu – Portret al artistului la maturitate, de Dan Voiculescu ), 2009; Întoarceri la Blaga (2013) – şapte poeme pentru soprană şi pian (Autoportret, Dar munţii unde-s?, Lumina de ieri, Ioan se sfâşie-n pustie, Visătorul, Cântecul obârşiei, Vreau să joc!), primă audiţie Festivalul Internaţional „George Enescu”, 7 IX 2013, Bianca şi Remus Manoleanu; Memoria razei (2013), versuri de George Popa, poem pentru mezzosoprană şi pian; Cântecul obârşiei, Visătorul şi Vreau să joc! (2013), versuri de Lucian Blaga, pentru soprană, clarinet, fagot şi pian. Î
     
     MUZICĂ CORALĂ. * Cântec pentru Ţara de Sus (1969), versuri de Iancu Şerban, înregistrare: Radio Iaşi, Corul „G. Musicescu” al Filarmonicii „Moldova”, Iaşi, dirijor Ion Pavalache; Întorcu se–ntorc (1969), versuri populare, Edit. Inspectoratul de Cultură Iaşi, 1978; Când eram în vremea mea (1972), versuri populare, prelucrare pentru cor pe voci egale, în: România, leagăn drag, Inspectoratul de Cultură Vaslui, 1978, înregistrări: Radio Iaşi, Corul „G. Musicescu”, dirijor Ion Pavalache; De rerum natura (1975, rev. 2005), versuri de Lucian Blaga, înregistrări: Societatea Română de Radiodifuziune, Corala Animosi, dirijor Sabin Păutza; Antologia muzicii româneşti-Creaţii corale româneşti, Cd 6, licenţă UCMR ADA 6 AF 1850 12295, Edit. Muzicală şi Casa Radio, Corul Radio, dirijor Dan Mihai Goia, Bucureşti, 2006; De din vale de Rovine (1977), madrigal pentru cor mixt, versuri de M. Eminescu, Editura Muzicală, Bucureşti, 1995, înregistrare: Radio Iaşi, Corul „G. Musicescu”, dirijor Ion Pavalache; Vis de ţară (1979), versuri de Vasile Filip, Edit. Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, Bucureşti, 1981, înregistrare: Radio Iaşi, Corul „G. Musicescu”, dirijor Ion Pavalache; Să fim demni învăţători (1978), cor mixt / 3 voci egale, versuri de Vasile Filip, în volumul File din Istoria Şcolii Normale "M. Eminescu" din Suceava de Gheorghe Giurcă, Suceava, 1994; Colindele grâului (1985) – suită pentru cor de copii şi grup instrumental (Abu, abu, abua; Şi–ai lu; Bob de grâu; Măi pământ, pământ; Hai soare, hai; Pruncul câmpului; Joc de grâu), versuri de Aurel Brumă, Edit. De Conservatorul „George Enescu”, Iaşi, în Culegere de Pavel Delion, 1986; Editura Muzicală, Bucureşti, 1996; înregistrare: Radio Iasi, Corul Angeli, dirijor Ilie Hrubaru; Mai lângă tronul tău – după Fr. Search (1991); Imn copilului Isus – după O. de Lagastine (1991), Casetă audio, Angeli – De ziua Domnului, Roton P 3001, CD – ul Odihna lacrimii, Republica Moldova, Corala Vocile primăverii, dirijor Ştefan Andronic; Trei crai de la răsărit, Domnul Isus Hristos şi Leru-mi Doamne (1991), în Colinde şi Cântece de stea, Culegere de Pavel Delion, Edit. Academia de Arte „George Enescu”, Iaşi, 1993; E ziua învierii (1992), Fecioara astăzi – condac (1994), Casetă audio, Angeli – De ziua Domnului, solişti Minodora Spinei şi Vasile Filimon, Roton P 3001; 150 colinde pentru coruri pe voci egale (1996), Edit. Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000 (în Strop de ler, vol. I, ediţie îngrijită de Viorel Bârleanu); înregistrări – selecţiuni: Radio Iaşi şi Caseta audio Colinde şi cântece de stea, Roton (2003), Corul de fete al Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi, dirijor, prof. Viorel Bârleanu; CD 2041- 2, Roton (2003); în aceeaşi interpretare: Steaua sus răsare; Plecat, mi-a plecat; Pe dealul mănăstiresc; Colo-n sus şi mai în sus; Sculaţi, sculaţi, boieri mari (Basarabia); Grele ploi au mai venit; Se luară Maica Sfântă; Prin cel celui vişinel; A cui curţiu-aiestea-s curţiu; Ia sculaţi, boierii mari; Printre munţi şi printre văi; Maria se preumbla; La gura privalului; Maica Sfântă a pornit; Sculaţi, sculaţi, boieri mari (Basarabia, variantă); La doi meri şi la doi peri; În oraşul Vitleem; Vine marea cât de mare; Mi-a crescut şi mi-a născutu; Jiul mic mare-o vinitu; Ciucuri verde de mătase; Mâine anul se-nnoieşte; CD Viorel Munteanu, vol. III, Muzică sacră. Colinde şi Cântece de stea, Edit. Trinitas şi Roton PM 2058-2, Iaşi, 2005; CD Strop de ler, Corul de fete al Şcolii Normale „Vasile Lupu”, dirijori Dorina Iuşcă, Viorel Bârleanu, Iaşi, 2007; Triptic (1996) şi Suita a II–a de Crăciun pentru soprană, tenor, cor de copii, pian şi instrumente de percuţie (1999), Edit. Trinitas, Iaşi, 2000 ( şi în Strop de ler, vol. II); Glasurile Putnei, pentru cor mixt a cappella, în: Caiet de coruri, Edit. Muzicală, Bucureşti, 2004; Antologia corală „Lăudăm pre Domnul” (Troparul Bunei Vestiri – după Dimitrie Suceveau, transcriere de Florin Bucescu; axion la Buna Vestire – după Macarie Ieromonahul; Fecioara astăzi – pentru cor bărbătesc, Tatăl Nostru – după Anton Pann, pentru cor mixt); colinde la două voci egale (Maria se preumbla, Sfânta Maică a lui Hristos, La doi meri, la doi prăsazi, A cui curţiu-aiestea-s curţiu, Maica Sfântă a pornit, Steaua sus răsare, Trei crai de la răsărit-Moldova, Trei crai de la răsărit-Banat, Adam dacă a greşit,Colindăm, Doamne);Colinde la trei voci egale (Maria se preumbla, La doi meri, la doi prăsazi, Dinaintea istor curţiu, Printre munţi şi printre văi, Coborât-o, coborât, Mi-a crescut şi mi-a născut, Jos, în sus şi iar în jos, Sculaţi, sculaţi, boieri mari, Maica Sfântă a pornit, Sculaţi, sculaţi boieri mari, În oraşui Vitleem, Leru-mi Doamne); Glasurile Putnei pentru cor mixt, Edit.Artes, 2010.
     
     MUZICĂ UŞOARĂ. Când ninge (1970), versuri de George Lesnea, înregistrare: Radio Iaşi, solist Cornel Constantiniu; Să ascultăm colindătorii (1983), versuri de Emilian Marcu, înregistrare: Radio Iaşi, Corala Cantores Amicitiae (dirijor Nicolae Gâscă) şi Orchestra condusă de Titel Popovici; Rogvaiv pe portativ (1985), spectacol de revistă (în colaborare cu Titel Popovici), versuri de Aurel Brumă.
     
     LUCRĂRI CU CARACTER DIDACTIC. Suită transilvană (după Sabin Drăgoi) pentru flaut, oboi, clarinet şi fagot (1989); Solfegii modale (1982), Ed. Conservatorului din Iaşi, 1987, în Curs de teoria muzicii de Elena Gâscă; Cântece pentru copii (1989), în: Repertoriu de Pavel Delion, Edit. Conservatorului din Iaşi, 1989; Repertoriu pentru flûte de pan (1990) – 45 de cântece populare şi piese din repertoriul universal (aranjamente, prelucrări, adaptări) pentru flaut şi pian sau 2, 3 şi 4 flaute (clasa de nai Voicu Vasinca, Lausanne - Elveţia).
     
     ORCHESTRAŢII, ARANJAMENTE INSTRUMENTALE, PRELUCRĂRI : Ch'io mai vi possa de G. F. Händel, Nina de G. B. Pergolese, Le violette de Al. Scarlatti (1979) pentru soprană şi Trio de coarde; Arietta de A. Caldara, Ave Maria de L. Luzzi, Concert de Gh. Cucu (din Liturghie) pentru soprană, flaut şi Trio de coarde (1994); Gebet de H. Wolf (1994) pentru soprană, flaut şi cvartet de coarde; Pur dicesti, de Antonio Lotti, La Zingarella de G. Paisiello (1987) pentru soprană, oboi şi trio de coarde (repertoriul formaţiei Concentus musicus, solistă Ecaterina Zărnescu, cond. Ştefan Zărnescu, înregistrări la Radio Iaşi); Scena a 3-a, Aurelius and chorus, din opera King Arthur de Henry Purcell (1991), pentru tenor, cor mixt şi orchestră; înregistrare: Radio Iaşi, Corul şi Orchestra Operei Române din Iaşi, solist Ionel Voineag, dirijor Corneliu Calistru; Trio în Sol major pentru violoncele (după Duetto per violoncelli) de J. Haydn (1994), în repertoriul formaţiei „Ştefan Zărnescu” (Tübingen – Germania); Dans ţărănesc de Constantin Dimitrescu pentru patru flaute (1990), în repertoriul formaţiei Voicu Vasinca (Lausanne – Elveţia); Dans ţărănesc de Constantin Dimitrescu pentru patru violoncele (1993), în repertoriul formaţiei „Ştefan Zărnescu” (Tübingen – Germania); Core'ngrato de Salvatore Cordillo şi Chitarra romana (1994) pentru flaut, clarinet, cvintet de coarde şi pian, în repertoriul formaţiei Concerto Strauss din Milano (Italia), cond. Cristian Pintilie; O, ce veste minunată (după D. G. Kiriac) pentru 2 soli (copii), tenor, cor de copii şi orchestră (1994), Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, în Strop de ler vol. II; înregistrare: Radio Iaşi, Corul ”Angeli” şi Orchestra Filarmonicii „Moldova”, solist Ladislau Nagy, dirijor Gheorghe Costin, dirijorul corului, Ilie Hrubaru; Floricica de Francisc Hubic, Steaua sus răsare şi Trei păstori de Timotei Popovici, Moş Crăciun de D.G. Kiriac, Echo des montagnes de Bethlehem şi Il est né, le divin Enfant (trad. fr.), Dormi, Gesú şi Ninna Nanna (trad. it.), Casetă audio, Angeli – De ziua Domnului, Roton P 3001; Polonaise de concert (op. 14) de David Popper (1996) pentru violoncel şi orchestră, interpretare în concert – 17 XI 1996, Katharina Nörr – cello şi Jugendsinfonicorchester, Tübingen (Germania) dirijor Gudni Emilsson; Hora staccato (după Grigoraş Dinicu, J. Heifetz) pentru vioară solo, trio (vioară, violă, violoncel) şi orchestră de coarde (1997) şi Souvenir de Moscou de H. Wieniawski, pentru vioară şi orchestră de coarde (1997) - interpretări în concerte – Jugendsinfonicorchester Tübingen (Germania) ; Hymne a L'enfant Jésus (după O. de Lagastine), pentru soprană, mezzosoprană, cor de copii şi orchestră (1999), înregistrare: Radio Iaşi, Corul Angeli şi Orchestra Operei Române Iaşi, dirijor Corneliu Calistru; Panis Angelicus de César Franck, pentru soprană, cor de copii şi orchestră, înregistrare: Radio Iaşi, Corul Angeli şi Orchestra Operei Române Iaşi, solistă Ada Burlui, dirijor Corneliu Calistru; CD – ul Odihna lacrimii, Republica Moldova.
      Pentru originalitatea şi valoarea lor, lucrările semnate de V. Munteanu au fost până în prezent interpretate în peste 400 de concerte şi festivaluri muzicale din România, Anglia, Austria, Bulgaria, Cehia, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Rep. Moldova, Rusia, Slovacia, Spania, Turcia, SUA.
     
     
     ACTIVITATEA MUZICOLOGICĂ
     
     VOLUME PUBLICATE: Stilul palestrinian, Edit. Conservatorului din Iaşi, 1980; Introducere în opera lui Roman Vlad, Fundaţia „Sfânta Apollonia”, Iaşi, 1994; Roman Vlad: Recitind "Sărbătoarea primăverii" de Igor Stravinki (traducere din limba italiană în colaborare cu Metodiu Ciubara) – ediţie îngrijită şi adăugită de Viorel Munteanu (studiu-Roman Vlad, exeget al operei stravinskiene, note, comentarii, cronologia creaţiei şi Mic album I. Stravinski), Editura Naţional, Bucureşti, 1998; Roman Vlad: Istoria dodecafoniei (traducere din limba italiană în colaborare cu Irina Sofia Passa), ediţie îngrijită şi adăugită de Viorel Munteanu (studiu, note şi comentarii), Editura Naţional, Bucureşti, 1998; Roman Vlad – modernitate şi tradiţie, Editura Muzicală, Bucureşti, 2001; În loc de prefaţă, în: Restitutio. Intelectuali români la Roma: Roman Vlad (ediţie bilingvă îngrijită şi prefaţată de V. Munteanu, trad. de Irina Sofia Passa şi Roxana Sînescu), Iaşi: Edit. Artes a Universităţii de Arte „George Enescu”, 2009.
     
     STUDII: Creaţia de lieduri a compozitorului Achim Stoia (1978) în: Arta, nr. 8, martie, 1999, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi; Un minunat instrument (Voces) în: Convorbiri literare, nr. 11, Iaşi, 1983; Un muzician de origine română în cultura italiană – Roman Vlad, în Convorbiri literare - Almanah, Iaşi, 1984; Consonanţe (Vasile Spătărelu), în: Convorbiri literare nr. 3, Iaşi, martie, 1984; Autenticitate şi sinteză, în Convorbiri literare, nr. 9, Iaşi, 1985; Generaţii de muzicieni, în Convorbiri literare, nr. 10, Iaşi, 1985; O "voce" distinctă în muzica universală, în Cronica, Iaşi, 29 III 1985; Roman Vlad, în: Muzica nr. 2, Bucureşti, 1985; Rezonanţe ale muzicii bizantine în muzica românească contemporană (1988); Omagiu Maestrului Wilhelm G. Berger, în: Cronica, 15 VII 1993; Rezonanţe, în Neamul Românesc, Serie nouă, anul I, nr. 3, Iaşi, mai 1993 şi în Excelsior, Rev. Şcolii Normale „M. Eminescu”, anul V, Nr. 2 (14), Suceava, 1995; Voces – un "Stradivarius" ieşean, în Neamul Românesc, Iaşi, 16 VII 1993; Concert omagial Roman Vlad – Doctor Honoris Causa al Academiei de Arte „G. Enescu”, Edit. Filarmonica „Moldova”, Iaşi, 1994; George Enescu în spaţiul artistic american, în: Cronica, 1󈝻 IX 1995 şi Fundaţia Academică "Petre Andrei”, Anuar, Tomul IV, Iaşi, 1995; Igor Stravinski în viziunea lui Roman Vlad, în: Cronica, Iaşi, serie nouă, nr. 1, iunie 1997; Roman Vlad - Întoarceri la Bach, în Artes, nr. 1, Academia de Arte „George Enescu”, Iaşi, 1995 şi în: Muzica, serie nouă, anul IX, nr. 3(35), iulie-august, 1998; Roman Vlad şi teatrul muzical, în: Dinu Lipatti contemporanul nostru, Caietul Simpozionului Internaţional „Dinu Lipatti”, editat de UNESCO – Comisia Naţională a României, Academia de Muzică, Bucureşti, 1996 şi în: Muzica, serie nouă, anul VII, nr. 1 (25), ianuarie-martie, Bucureşti, 1996; Roman Vlad – gândirea muzicologică, partea I, în: Muzica, serie nouă, anul VIII, nr. 4 (32), octombrie-decembrie, Bucureşti, 1997 şi partea a II-a în Muzica nr.1/1998; Roman Vlad, exeget al operei stravinskiene, în: Roman Vlad Recitind "Sărbătoarea primăverii" de I. Stravinski, Edit. Naţional, Bucureşti, 1998; Întâlnirea compozitorilor români cu dodecafonia, în volumul lui Roman Vlad, Istoria dodecafoniei, Edit. Naţional, Bucureşti, 1998; Teatrul muzical şi muzica de film în creaţia lui Roman Vlad, în: Cronica, Iaşi, nr. 1, ianuarie 1999; De la poietic (poiein) la poeticitatea muzicii în viziunea lui Roman Vlad, în: Cronica, Iaşi, nr. 10, octombrie 1999; Muzica în relaţie cu metafizica, ştiinţa şi religia în viziunea lui Roman Vlad, în: Cronica, Iaşi, partea I, noiembrie 1999 şi partea a II-a, ianuarie 2000; Roman Vlad – opera deschisă, în: Cronica, decembrie 1999 şi în: Muzica, serie nouă, anul XI, nr.1 (41), ianuarie – martie, Bucureşti, 2000; Roman Vlad, o operă monumentală şi restituirea ei în cultura româna, în: Divanul înţeleptului, Iaşi, noiembrie 2002 (partea I) şi decembrie 2002 (partea a II-a); Ştefan Niculescu – Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” în: Cronica, Iaşi, nr. 7, iulie 2003; Roman Vlad, membru de onoare al Academiei Române (Laudatio şi Catalogul creaţiei); Roman Vlad, în: Ateneu, serie nouă, Bacău, octombrie 2004; The implications of gastro-esophageal reflux in ENT inflommatory with insolvement related to voice quality of professional singers (în colaborare cu M. D. Cobzeanu, D. Rusu, V. Drug, Al. Ciochină, M. Moscalu), Rodos-Grecia (5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery), 2004; Gândind la Enescu, în: Vitraliu, Bacău, mai 2005, republicat în: Artă şi educaţie artistică, Bălţi - R. Moldova (2005); Cuvânt de întâmpinare, în: Învăţătură şi credinţă. 145 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Edit. Trinitas, 2005; Gândind la Enescu, Omagiu Orfeului moldav (Comemorare - 50), în: Byzantion Romanicon, VII, Iaşi, 2007; O rememorare plină de semnificaţii (145 de ani de învăţământ artistic la Iaşi), în: Byzantion Romanicon, Iaşi, 2007.
     
     COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, printre care: Roman Vlad – opera muzicologică, UNMB, 1987; Muzică de scenă şi muzică de film în creaţia lui Roman Vlad, Universitatea de Arte „George Enescu”Iaşi, 1998; Întâlnirea compozito- rilor români cu dodecafonia, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 1999; Modalismul în Suita a II-a de Crăciun (Creaţie proprie), Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, 1999; Creaţia lui Roman Vlad între modern şi postmodern, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, 2000; Roman Vlad - Arta variaţiunii, ciclu dedicat lui J. S. Bach, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, 2001; Simfonia "Glossă" (creaţie proprie) şi aplicarea formei literare în muzică, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, 2003; Studierea defectelor vocale în cânt (în colaborare cu M. D. Cobzeanu, Al. Ciochină), Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, 2003; Omagiu lui George Enescu (Simpozionul George Enescu), Iaşi, 2005; Roman Vlad-Restitutio, Iaşi, 2009 (Festivalul Muzicii Romaneşti, ed. a XIII-a).
     
     CICLURI RADIOFONICE: Muzica şi muzicienii noştri (1973-1977); Melomanii moldoveni (1971-1977); Univers muzical (1975-1977, în colaborare cu Val Gafta); Istoria muzicii româneşti de la origini până în zilele noastre (1984-1985), în colaborare cu Biroul secţiei de muzicologie a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România); Musica aeterna: Antologie J. Haydn (1992-1993) şi L. v. Beethoven – Integrala creaţiei de muzică de cameră (1993-1994).
     
     Director al proiectului de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică – Catalogul manuscriselor de muzică sacră, secolele XI-XX, vol. I şi II, şi CD I, II, finanţat de CNCSIS pe anul 2007, preşedinte al grantului fiind Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Edit. Artes,Iaşi, 2010.
     
     Ediţii critice: Roman Vlad -Cantata pentru cor mixt şi orchestră, Iaşi: Edit. Artes, 2009; Roman Vlad – Simfonietta, Iaşi: Edit. Artes, 2009; Chaconne. Bocet pentru pian, Iaşi: Edit. Artes, 2009; Lieduri pe versuri de Lucian Blaga, Iaşi: Edit. Artes, 2009; Antologia corală „Lăudăm pre Domnul”, (în colaborare cu Viorel Bârleanu şi Florin Bucescu), Edit. Artes, 2010.
     
     
     DISCOGRAFIE.
     
     * Romanian Contemporary Music - Viorel Munteanu (disc de autor): Glasurile Putnei, Invocaţii, Cvartetul de coarde nr. 2, Electrecord ST – ECE 03668. *Romanian Contemporary Music – Viorel Munteanu: Concertino, Trio „Syrinx”, Electrecord ST – ECE 03102. * La Cle de'horizon, musique pour Tristan Tzara, Viorel Munteanu: Invocazioni per clarinetto solo, L'association Culturelle et Litteraire „Tristan Tzara” et le Centre Culturel Francais de Iaşi, Romanie (1998); Suita a II-a de Crăciun pentru soprană, tenor, cor de copii şi orchestră, Corala „Vocile primăverii”, dir. Ştefan Andronic, Chişinău, Rep. Modova (2000); Die Stimmen von Putna, Thurgauer Jugend Symphonicorchester, Konzerte 2002, TGJSO – 7-02-47 (Elveţia). * Odihna Lacrimii. Corala „Vocile primăverii”, dir. Ştefan Andronic şi aranjamente corale: Panis Angelicus de C. Franck, Hymne a L'enfant Jesus de O. de L'agestne, Liceul teoretic român-englez „Ion Creangă” Chişinău, Rep. Moldova (2003). * Ştefan – 500. Închinare la veşnicia luminii, Vol. I - Creaţii vocal-simfonice şi simfonice de Viorel Munteanu (Ştefan cel Mare, poem cantată, versuri de Ion Chiriac, Corul mixt, Corul de copii şi Orchestra Naţională Radio, solişti: Virginia Manu -soprană, Ionel Voineag - tenor, dir. cor. Aurel Grigoraş, Eugenia Văcărescu, dirijor Ion Baciu; Poemele luminii, pentru soprană şi orchestră, versuri Lucian Blaga, solistă Georgeta Stoleriu, cu Orchestra Filarmonicii „Moldova” Iaşi, dir. Ion Baciu; Rezonanţe II - Omagiu lui Ciprian Porumbescu, Corul „Gavriil Musicescu” şi Orchestra Filarmonicii „Moldova”. dir. Ion Baciu, dir. cor. Ion Pavalache; Pssacaglia pentru orchestră / Rezonanţe I, poem dedicat memoriei lui George Enescu, Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, dir. Ovidiu Bălan CD Electrecord, EDC 595 ADD (2004). * Idem,Vol. II: Creaţii vocal-simfonice şi camerale de Viorel Munteanu (Glasurile Putnei, Corul „Gavriil Musicescu”, dir. Ion Pavalache şi Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova”, dir. Florentin Mihăiescu; Cvartetul de coarde nr. 2 , Cvartetul Voces ; Simfonia I „Glosă”, pe versuri de M. Eminescu, Corul şi Orchestra Naţională Radio, solist Marius Budoiu, dir. Ovidiu Bălan, dir. cor Dan Mihai Goia), Electrecord, EDC 596 ADD (2004). * Idem, Vol. III - disc de autor Muzică sacră. Colinde şi Cântece de stea (Triptic psaltic. Concerti grossi nr. 1 şi 2, Colinde şi Cântece de stea (11 piese corale), Suita a II-a de Crăciun) Orchestra de Cameră Radio, dir. Cristian Brâncuşi; Orchestra Filarmonicii „Moldova”, dir. George Vintilă; Orchestra Teleradio Moldova, dir. Gheorghe Mustea; solişti: Ada Burlui, Gabriela Tocanu,Cristina Doagă, Nadina Trohin, Florian Chişlaru, Edit. Trinitas şi Roton – România, PM 2058 – 2. * CD- 4- Antologia muzicii româneşti - Creaţii corale româneşti (Rezonanţe II), UCMR – ADA 5 A F05500, co-producător SRR. * CD-6, idem (De rerum natura, versuri de Lucian Blaga), UCMR – ADA 6AF 185012295, co-producător SRR. * CD-7, idem (Suita - La Naşterea Domnului), UCMR – ADA, co-producător SRR. * Suita a II-a de Crăciun pentru soprană, tenor, cor de copii şi orchestră, Liceul Teoretic român/englez "Ion Creangă”, Chişinău – Rep. Moldova. * CD - 10 Colinde şi cântece de stea (aranjate pentru cor de V. Munteanu), Corul de fete „Strop de ler” al Şcolii Normale „Vasile Lupu” Iaşi, Roton – România, PM 2041 – 2. * CD – Sub a numelui tău umbră - Simfonia I-a „Glossă” de Viorel Munteanu, Edit. Domino, ISBN 973-8496-24-1 (2004). * CD-18, Antologia muzicii româneşti. Creaţii simfonice (Viorel Munteanu – Simfonia I-a „Glossă”), UCMR – ADA 6AF 185012289, co-producător SRR. * CD - Învăţătură şi credinţă (Viorel Munteanu – Triptic psaltic; Glasurile Putnei), Edit. Trinitas, ISBN 973-7834-3, Iaşi (2005). * CD – 6 piese corale de Viorel Munteanu, Corul de fete „Strop de ler” al Şcolii Normale „Vasile Lupu” Iaşi (2007); Antologia Muzicii Româneşti – creaţie simfonică românească ( Glasurile Putnei), CD 32, UCMR (comentariu – Glasurile Putnei, de Gheorghe Firca), 2009;
     
     
     FILMOGRAFIE.
     
     Arhire,Vasile – Cu şi despre Viorel Munteanu, film de televiziune, TvR Iaşi, 2008; Glasurile Putnei, film de televiziune, TVR Iaşi 2013, regia Violeta Gorgos, imaginea Cristian Sbîngu, premiat la Festivalul Internaţional de Film, Diaporamă şi Fotografie „Toamna la Voroneţ”, a XXXIII-a ediţie, 2013, secţiunea Film turistic.
     BIBLIOGRAFIE:
     
     Dicţionare Enciclopedii, Cataloage.
     Popescu, Mihai - Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti – vol. 2, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1981; Sava, Iosif şi Rusu, Petru - Istoria muzicii universale în date, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1983; Popescu,Mihai - Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti – Supliment, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1987; Sava, Iosif / Vartolomei, Luminiţa - Muzică şi muzicieni, Dicţionarele Romfel, Bucureşti, 1992; International Who's Who in Music, International Biographical Centre, Cambridge, 1996; Satco, Emil şi Pânzar, Ioan. Personalităţi bucovinene, vol. VII, Dicţionar, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava, Fundaţia Culturală a Bucovinei, Suceava, 1997; 1000 Leaders of World Influence, Special Commemorative Edition, American Biographical Institute, 2001; 2000 Outstanding Musicians of the 20th Century, International Biographical Centre, Cambridge, 2002; Who's Who în România, Ediţie specială, Bucureşti 2002; Leading Intellectuals of the World, 2nd Editions, American Biographical Institute, 2002; Cosma,Viorel - Muzicieni din România. Lexicon,Vol.VI (Max-Mus), Bucureşti: Edit. Muzicală, 2003; Satco, Emil - Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Edit. Grup Muşatini, Suceava 2004.
     
     Sinteze istoriografice.
     Ciobanu, Gheorghe – Prefaţă la studiul Păreri critice asupra muzicii româneşti de Al. Zirra (1938), în: Studii de muzicologie, XVIII, Bucureşti: Edit. Muzicală, 1984; Cozmei Mihail - 125 de ani de învăţământ artistic de stat (1860-1985), Conservatorul „George Enescu”, Iaşi, 1985; Comes, Liviu şi Rotaru, Doina. Tratat de contrapunct vocal şi instrumental, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1986; Gâscă, Nicolae - Tratat de teoria instrumentelor, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1988; Radio Iaşi - Jumătate de veac de radiofonie la Iaşi, Studioul Iaşi, 1991; Cozmei, Mihail - Filarmonica „Moldova” Iaşi – 50, Edit. Filarmonica „Moldova” (Biblioteca melomanului), Iaşi, 1992; Giurcă, Gheorghe - File din istoria Şcolii Normale „Mihai Eminescu” din Suceava, Editura Licurici, Suceava, 1994; Cozmei, Mihail - Pagini din istoria învăţământului artistic din Iaşi (1860-1995), Edit. Academia de Arte „George Enescu”, Iaşi, 1995; Cosma, Octavian Lazăr - Universul muzicii româneşti, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1995; Cozmei, Mihail - Filiala din Iaşi a Uniunii ieri şi azi, în Muzica, nr 4, 1995; Lăcătuşu, Gloria - Casa glasurilor noastre – Radio Iaşi, 55 de ani, Edit. Cronica, Iaşi, 1996; Chirştiuc, Olga - Filarmonica „Mihail Jora” Bacău XL, Monografie, Filarmonica Bacău, 1996; Boţocan, Melania / Pascu, George - Hronicul muzicii ieşene, Edit. Noël, Iaşi, 1997; Bălan, Paula - Însemnări. Schiţe şi cronici muzicale, Iaşi: Edit. Petra Dia, 1997; Buzera, Alexie - Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din sec. al XIX-lea, Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 1999; Cosma, Octavian Lazăr - Simfonicele Radiodifuziunii Române, Bucureşti: Societatea Română de Radiodifuziune, 1999; Câmpeanu, Gabriela - 60 de ani de radiofonie în Moldova, Iaşi: Institutul European, 2001; Tomi, Ioan - Corul Filarmonicii „Banatul” Timişoara. 50 ani de activitate, 1951-2001, Timişoara: Edit. Mirton, 2001; Firca, Clemansa Liliana - Modernitate şi avangardă în muzica ante şi interbelică a secolului XX (1900-1940), Bucureşti: Edit. Fundaţiei Culturale Române, 2002; Sandu - Dediu, Valentina – Muzica românească între 1944-2000, Bucureşti: Edit. Muzicală, 2002; Dănceanu, Liviu - Zilele muzicii contemporane. Ediţia a XVII-a, Bacău: Tip. Inter-Proiect, 2003; Chelaru,Carmen / Ciobanu, Anca / Matei, Silvia / Cantea, Mihai - Filarmonica ieşeană la 60 de ani, Iaşi: Filarmonica „Moldova”, 2003; Sandu - Dediu,Valentina - Muzica nouă între modern şi postmodern, Bucureşti: Edit. Muzicală, 2004; Dediu, Dan - Radicalizare şi guerrilla, Bucureşti: Edit. Muzicală, 2004; Zaborilă, Mihai - Panoramic artistic, Iaşi: Edit. Pim, 2005; Toronciuc, Maria - Snata pentru vioară şi pian în creaţia compozitorilor ieşeni în secolul XX, Iaşi: Edit. Artis, 2007; Vasiliu, Alex – Muzicologie şi jurnalism la radio, în: Muzicologia şi jurnalismul (coordonator, L. Vasiliu) Iaşi: Edit. Artes, 2007; Chelaru,Carmen – Filarmonica „Moldova” la 65 de ani, Iaşi: Edit. Fundaţiei Academice AXIS, 2009; Cucui, Ion / Gorghiu, Laura Monica – In Honorem Viorel Munteanu, (au semnat scrisori şi articole omagiale prof.univ.dr. Laura Vasiliu, prof.univ.dr. Tatiana Moroşanu, prof.univ.dr. Gheorghe Firca , prof.univ.dr. Ştefan Angi, prof.univ.dr. Victoria Melnic, prof.univ.dr. dan Voivulescu, prof. univ. dr. Florenţa Marinescu, conf.univ.dr. Carmen Cristescu, prof.univ.dr. Gheorghe Duţică, prof.univ.dr. Alexandru Leahu, conf. univ. dr. Florin Bucescu şi prof.univ. Octavian Lazăr Cozma, Vasile Tomescu, Nicolae Dascălu, Constantin Popa, Iosif Sava, Viorel Bârleanu, Alex Vasiliu) Târgovişte: Valahia University Press, 2009.
     
     Pagini de memorialistică.
     Pascu, George / Sava, Iosif – Muzicienii Iaşului, Bucureşti: Edit. Muzicală, 1987; Cozmei, Mihail – Voces sau triumful Cvartetului, Iaşi: Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Iaşi, 1993; Dinu, Iulia D. – Sfânta cărare a muzicii, Iaşi: Edit Noël, 1994; Potângă, Constantin – Ofrandă Euterpei, Bucureşti: Edit. Semn 94, 1998; Gheciu, Radu – Viaţa ca o simfonie - Ion Baciu, Bucureşti: Edit. Muzicală, 2004, Brumă Aurel – Aleea fără statui, (cap. Udeşti, Universul de sub Oadeci), Iaşi, edit. Performantica, 2009,.
     
     Articole. Cronici. Studii.
     Sava, Iosif - Primul festival de muzică românească, în : România literară, Bucureşti, 10 V 1973; Dediu, Constantin - Săptămâna muzicii româneşti – Manifestări de deosebit ecou, în: Flacăra Iaşului, 15 V 1973; Gherman, Liliana – Săptămâna muzicii româneşti- Concertele, în: Cronica, Iaşi, 25 V 1973; Pascu, George - Săptămâna muzicii româneşti – Marginalii, în Flacăra Iaşului, 8 V 1974; Gherman, Liliana - Ecouri la săptămâna muzicii româneşti – Dimensiunile valorii, în: Cronica, Iaşi, 17 V 1974; Pascu, George - Creaţia muzicală ieşeană, în: Flacăra Iaşului, 10 VI 1974; Pascu, George - Săptămâna muzicii româneşti – Cvartete, în: Flacăra Iaşului, 20 V 1975; Elian, Edgar - A şaptea microstagiune a Conservatorului din Iaşi la Bucureşti – Corul de cameră "Animosi", în: Muzica nr. 6, Bucureşti, iunie 1975; Constantinescu, Grigore - Săptămâna muzicii româneşti la Iaşi, în: Muzica nr. 7, Bucureşti, iulie 1975; Stan, Radu - Muzică, în: România literară, Bucureşti, 2 X 1975; Hoffman, Alfred - Viaţa muzicală vasluiană, în : România liberă, Bucureşti, 14 X 1975; Pascu, George - Festivalul muzicii româneşti, în: Flacăra Iaşului, 12 V 1976; Constantinescu, Grigore - A IV-a ediţie a Festivalului muzicii româneşti, în: Muzica, nr. 6, Bucureşti, iunie 1976; Balan, Paula - Concerte de cameră, în: Cronica, Iaşi, 19 V 1978; Cazaban, Costin - Festivalul muzicii româneşti, în: Muzica, nr. 6, Bucureşti, iunie, 1978; Pascu, George - Tradiţie şi actualitate în muzica ieşeană, în: Muzica, nr. 6, Bucureşti, iunie, 1978. Dabija, Eustaţiu - Armoniile de vineri seara, în: Steagul Roşu, Bacău, 10 III 1979; Marc, Octavian - Concertele filarmonicii, în: Ateneu, Bacău, martie 1979; Dinutz, Mircea - Cenaclul "G.Bacovia" al Revistei "Ateneu", în: Ateneu, Bacău, martie 1979; Gherman, Liliana - Final de stagiune, în: Cronica, Iaşi, 6 VII 1979; Hoffman, Alfred - Pasiune muzicală la Iaşi, în: România literară, Bucureşti, 13 III 1980; Oţeanu, Smaranda - Muzica – publicul tânăr, în: Scînteia, Bucureşti, 11 IV 1980; Enea, Borza - Recital de clarinet, în: Făclia, Cluj, 3 V 1980; David, Dora Maria - Concertul orchestrei de cameră a Filarmonicii „Moldova”, în: Flacăra Iaşului, 18 V 1980; Bălan, Paula - Festivalul muzicii româneşti – Orchestra de cameră, în: Cronica, Iaşi, 25 V 1980; Drăgulescu, Theodor - Festivalul muzicii româneşti, în: Muzica, nr. 7, Bucureşti, iulie 1980; Gherman, Liliana – Final de stagiune simfonică, în: Cronica, Iaşi, 11 VII 1980; Sava, Iosif - Ecouri ieşene, în: Muzica nr. 8, Bucureşti, iulie 1980; Gherman, Liliana – Formaţii şi solişti ai Conservatorului „George Enescu”, în: Cronica, Iaşi, 1 I 1981; Elian, Edgar - Actualitatea tradiţiei, în: Contemporanul, Bucureşti, 30 IV 1981; Gherman, Liliana - Compozitorul Viorel Munteanu, în: Ateneu, Bacău, decembrie 1981; Vasile, Vasile - Premiu de compoziţie, în: Cronica, Iaşi, 5 II 1982; Popovici, Doru - Succese tinereşti, în: Săptămâna culturală a capitalei, Bucureşti, 14 III 1982; Bucescu, Florin - Gr. Panţiru şi muzica veche, în: Cronica, Iaşi, 19 III 1982; Creţu, Viorel - Tineri compozitori, în: România literară, Bucureşti, 8 IV 1982; Cîrneci, Carmen - Prime audiţii, în: Muzica nr. 4, Bucureşti, aprilie 1982; Barbu, Casiu - "Glasurile Putnei" de Viorel Munteanu, în; Steaua, Cluj, aprilie-mai, 1982; Oţeanu, Smaranda - Pagini de muzică românească în concertele actualei stagiuni, în: Scînteia, Bucureşti, 7 V 1982; Gherman, Liliana – „Festivalul muzicii româneşti” - Un concert de o remnarcabilă ţinută artistică, în: Flacăra Iaşului, 13 V 1982; Gherman, Liliana – „Festivalul muzicii româneşti” - Prezenţe simfonice, în: Cronica, Iaşi, 21 V 1982; Zarea, Diana Ozana - Orchestra simfonică băcăoană la Ateneul Român, în: Steagul Roşu, Bacău, 22 V 1982; Dinu, Iulia – Şcoala ieşeană de compoziţie, în: Cronica, Iaşi, 11 VI 1982; Vasile, Vasile - "Glasurile Putnei" de Viorel Munteanu, în: Muzica, nr. 6, Bucureşti, iunie 1982; Dănceanu, Liviu - Orchestra simfonică din Bacău, în: Muzica, nr. 8, Bucureşti, august 1982; Codreanu, Petre - Festivalul muzicii româneşti, în: Muzica, nr. 9, Bucureşti, septembrie 1982; Dănceanu, Liviu - Poemul-cantată "Ştefan cel Mare" de Viorel Munteanu, în: Muzica, nr. 4, Bucureşti, aprilie 1983; Drăgulescu, Theodor - Realizări în muzica vocal-simfonică, în: Muzica, nr. 10, Bucureşti, octombrie 1983; Gherman, Liliana – O nouă stagiune de concerte, în: Cronica, Iaşi, 14 X 1983; Vulpe, Damian - Cronică de concert, în: Drapelul Roşu, Timişoara, 15 XI 1983; Sava, Iosif - În câteva centre muzicale ale ţării – Bacău, în: Muzica, nr. 11, Bucureşti, noiembrie 1983; Vasile, Vasile - Figura lui Ştefan cel Mare în muzica românească, în: Studii de muzicologie, vol. XVII, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1983; Murgu, Doru - "Glasurile Putnei" de Viorel Munteanu, în: Orizont, nr. 6, Timişoara, iunie, 1984; Gherman, Liliana - Festivalul muzicii româneşti, în: Muzica, nr. 7, Bucureşti, iulie 1984; Bejenaru, Mircea - La Radio Iaşi - "Istoria muzicii româneşti", în: Cronica, Iaşi, 5 X 1984; Vasile, Vasile – Şcoala muzicală de la Putna, în: Cronica, Iaşi, 26 X 1984; Cozmei, Mihail - Primă audiţie românească, în: Flacăra Iaşului, 19 II 1985; Gherman, Liliana - Concerte, în: Cronica, Iaşi, 22 II 1985; Misievici, Cristian - Recursul la folclor, în: Cronica, Iaşi, 5 IV 1985; Hrubaru, Alexandru - Portret componistic – Viorel Munteanu, în: Muzica, nr. 4, Bucureşti, aprilie 1985; Abrudan, Lucia - Pagini muzicale de excepţie, în: Flacăra Iaşului, 15 X 1985; Boţocan, Melania - Recitaluri la Conservatorul ieşean, în: Flacăra Iaşului, 23 X 1985; Gherman, Liliana - Concert simfonic extraordinar, în: Cronica, Iaşi, 25 X 1985; Stoiciu, Vasilica - Muzicieni ieşeni la o toamnă suceveană, în: Flacăra Iaşului, 5 XI 1985; Gherman, Liliana – Ovidiu Bălan la pupitrul orchestrei ieşene, în: Cronica, Iaşi, 8 XI 1985; Tănase, Oltea - Stagiunea permanentă, în: Zori noi, Suceava, 15 XI 1985; Vasile, Vasile - Omagii lui Ciprian Porumbescu, în: Cronica, Iaşi, 17 I 1986; Pascu, Alexandru - Niciodată nu va exista o societate fără muzică - Interviu cu Roman Vlad, în: Cronica, Iaşi, 14 II 1986; Bălan, Paula - Conservatorul din Iaşi la 125 de ani, în: Muzica, nr. 2, Bucureşti, februarie 1986; Speranţia, Dorin - Convorbiri cu Roman Vlad, în: Ateneu, Bacău, februarie 1986; Roşu, Michaela - Bacău – Zilele muzicii contemporane, în: Muzica, nr. 4, Bucureşti, aprilie 1986; David, Dora Maria - Recitalul Trio-ului "Syrinx", în: Flacăra Iaşului, 6 VI 1986; Gherman, Liliana - Trio-ul "Syrinx", în: Cronica, Iaşi, 20 VI 1986. Suşnea, Adina - Formaţia "Archeus", în: Muzica, nr. 7, Bucureşti, iulie 1986; Elian, Edgar - Craiova – Săptămâna muzicii de cameră, în: Muzica, nr. 8, Bucureşti, august 1986; Gherman, Liliana - Zilele muzicii româneşti, în: Muzica, nr. 8, Bucureşti, august 1986; Palade, Radu N - Afirmări ale muzicii de cameră, în: Drum nou, Braşov, 11 X 1986; Cozmei, Mihail - Personalitatea Iaşului muzical, în: Cronica, Iaşi, 19 XII 1986; Vasile,Vasile - Cuvânt înainte şi Omagii, în: Iraclie şi Ciprian Porumbescu de Leca Moraru, Edit. Muzicală, Bucureşti, 1986; Codreanu, Petre - Trio "Syrinx> în: Muzica, nr. 5, Bucureşti, mai 1987; Spînu, Diana - În inima publicului, în: Opinia studenţească, nr. 6-7, Bucureşti, 1987; Redactor - Trio "Syrinx" al cincilea premiu internaţional, în: Steagul Roşu, Bacău, VII 1987; Vasiliu - Strugaru, Otilia - Apariţii editoriale şi discografice – Viorel Munteanu, în: Cronica, Iaşi, 14 VIII 1987; Stan, Ecaterina - Zilele muzicii contemporane, în: Muzica, nr. 8, Bucureşti, august 1987; Dogaru, Anton - Coruri profesioniste, în: Muzica, nr. 9, Bucureşti, septembrie 1987; Paquita, Garcia - Il Trio "Syrinx" - D'ario Hoy (Spania), în: Caceres, 17 X 1987; Senra, Molina – Enrique - Un infrecuente trio de viento – D'ario Hoy (Spania), Caceres, 18 X 1987; Aranda, Joaquin - Palacio di Sastago – Trio "Syrinx" (Spania), în: Herald de Aragon, 21 X 1987; Elian, Edgar - Noi imprimări ale Trio-ului "Syrinx" la Casa "Electrecord", în: Tribuna României, Bucureşti, 1 XI 1987; Marinescu, Mihaela - Recital Dumitru Sâpcu, în: Muzica, nr. 12, Bucureşti, decembrie 1987; Raţiu, Adrian - Trio „Syrinx”, Disc Electrecord ST –ECE – 03102, Bucureşti, 1987; Elian, Edgar - Viorel Munteanu (pliant), Edit. Muzicală, Bucureşti, 1987; Gherman, Liliana - Versiune interpretativă, în: Cronica, Iaşi, 15 IV 1988; Pascu, George - Cronica discului, în: Cronica, Iaşi, 22 IV 1988; Cozmei, Mihail - Zilele muzicii româneşti, în: Cronica, Iaşi, 20 V 1988; Bălan, Paula - Zilele muzicii româneşti, în: Flacăra Iaşului, 26 V 1988; Bălan, Paula - Prime audiţii cu "Voces", în: Flacăra Iaşului, 27 V 1988; Bălan, Paula - Jubileul corului "G. Musicescu", în: Cronica, Iaşi, 28 V 1988; Bălan, Paula - Concertul formaţiei "Syrinx", în: Flacăra Iaşului, 28 V 1988; Misievici,Cristian – Repere camerale, în: Cronica, Iaşi, 3 VI 1988; László, Francisc - Trio "Syrinx", în: Agenda manifestărilor Festivalului "G.Enescu", nr. 4, Bucureşti, 29 IX 1988; Florea, Anca - Prezenţe româneşti, în: Muzica, nr. 2, Bucureşti, februarie 1989; Cozma, Carmen - Pe podiumurile de concert ale lumii, în: Cronica, Iaşi, 17 IX 1989; Bogdan, Ioana - Filonul de aur al tradiţiei în creaţia muzicală contemporană, în: Flacăra Iaşului, 21 X 1989; B.J. - Le Trio "Syrinx" a Grandson – Plein de virtuosité (Elveţia), în: 24 Heures, Lausanne, 17 XI 1989; Roberti, Arlette - Trio "Syrinx" a la Cathedrale (Elveţia), în: 24 Heures, Lausanne, 13 VII 1990; Leonte, Aurel - Marile repere. Fascinaţia Putnei (Cronica discului), în: Azi, Bucureşti, 23 XI 1990; Pascu, George - Cronica discului – Viorel Munteanu, în: Cronica, Iaşi, 7 XII 1990; Gruise, Malcom - Huddersfield Contemporary Music Festival (Anglia), Huddersfield, decembrie 1990; Tomescu, Vasile - Viorel Munteanu, Disc Electrecord ST-ECE 03668, Bucureşti, 1990; David, Dora Maria – Centenar Mihail Jora, în: Opinia, Iaşi, 3 IX 1991; Redactor - "Glasurile Putnei", în Evenimentul, Anul II, Nr. 295, Iaşi, 17 iulie 1992; Manovici, George - "Glasurile Putnei" la Botoşani, în: Gazeta de Botoşani, Anul III, Nr. 723 (serie nouă), 1 XII 1992; Matei, Gheorghe - Filarmonica "Moldova" şi ... Yehudi Menuhin, în: Opinia, serie nouă, Anul IV, nr. 916, Iaşi, 14-15 VIII 1993; Pascu, George - Omagierea maestrului Roman Vlad, în Arc nr. 3-4 (11-12), Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1994; Vasiliu, Alexandru - Aniversări – Viorel Munteanu, în: Actualitatea muzicală, anul V, nr. 109, II / septembrie, Bucureşti, 1994; Speranţia, Dorin - Interviu imaginar, în: Introducere în opera lui Roman Vlad, Fundaţia „Sfânta Apollonia”, Iaşi, 1994; Sârbu, Cristina - Introducere în opera lui Roman Vlad, în Actualitatea muzicală, anul V, nr. 109, II/ septembrie, Bucureşti, 1994; Constantinescu, Vasile - Muzică şi filosofie, în: Cronica, Anul XXIX (1400), Iaşi, 16-31 X 1994; Ursu, Ileana - Orizontul sacrului în muzica românească, în: Muzica, nr. 1, Bucureşti, ianuarie 1996; Zarea, Ozana - Afinităţi elective, în: Monitorul de Bacău, Anul II, Nr. 73 (131), 28 III 1996; Cozmei, Mihail - Mişcarea dadaistă şi muzica. Două lucrări muzicale inspirate din scrierile lui Tristan Tzara, în: Dacia literară, Anul VII (serie nouă), nr. 22(3), Iaşi, martie 1996; Zăiceanu, Mihaela - Sursele bizantine ale Poemului vocal-simfonic "Glasurile Putnei" de Viorel Munteanu, în: Byzantion - Revista de arte bizantine, Academia de Arte „George Enescu”, Iaşi, 1996; Diaconescu, Tanţa - Omagiu unui precursor, în: Actualitatea muzicală, Anul VIII, Nr. 181 (II/septembrie), Bucureşti, 1997; Firca, Gheorghe - Tristan Tzara: Hic et nunc, în: La clé de l'horizon, musique pour Tristan Tzara, L'Association Culturelle et Litteraire „Tristan Tzara”, Moineşti, Editura Vinea, Bucureşti, 1998; Robciuc, Vasile - La clé de l'horizon, musiques pour Tristan Tzara, Compact Disc realisé et presenté par L'Association Culturelle et Litteraire „Tristan Tzara” de Moineşti, Roumanie et Centre Culturel Francais de Iaşi, Roumanie, 1998; Vasiliu, Alexandru - Strângătorul de "boabe", în: Monitorul, nr. 109 (2392), Iaşi, 11 V 1998; V.A. - Curriculum Vitae, în; Cronica, serie nouă, Anul XXXIV (1481), Nr. 5, Iaşi, mai 1999; Vasiliu, Alex - Schiţe la un portret neterminat, în: Cronica, Serie nouă, Anul XXXIV (1481), Nr. 5, Iaşi, mai 1999; Vasiliu, Laura - Profil de compozitor: Viorel Munteanu – 55, Coordonate spaţio-temporale, în: Cronica, Serie nouă, Anul XXXIV (1481), Nr. 5, Iaşi, mai 1999; Duţică, Gheorghe - Reflecţii despre un muzicolog (Viorel Munteanu), în: Cronica, Serie nouă, Anul XXXIV (1481), Nr. 5, Iaşi, mai 1999; Popovici Doru - Eveniment editorial: Recitind "Sărbătoarea primăverii" de Stravinski, în: România Mare, Bucureşti, 1 X 1999; Vasiliu, Laura - Coordonate ale temporalităţii şi ale spaţialităţii în Cvartetul al II-lea de Viorel Munteanu, în: Artes, Studii de teoria artei (2-3), Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, 1999; Popovici, Doru - "Istoria dodecafoniei" de Roman Vlad, în: România Mare, Bucureşti, 28 VII 2000; Popovici, Doru - Creaţii de Viorel Munteanu, în: România Mare, Nr. 533, Anul XI, Bucureşti, 29 IX 2000; Manovici, George - "Strop de ler", în: Viaţa Botoşanilor, Anul 1, Nr. 14, 14-20 XII 2000; Vasiliu, Alex - Remediu pentru zarva de peste an, în: Monitorul, Nr. 299 (2890), Iaşi, 18 XII 2000; Bârleanu, Viorel - Cuvânt înainte, în: Strop de ler (vol.I) de Viorel Munteanu şi Viorel Bârleanu, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000; Bârleanu, Viorel - În loc de prefaţă, în: Strop de ler (vol. II) de Viorel Munteanu, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000; Popovici, Doru - Omagiu colindelor, în: Actualitatea muzicală, Anul XII, Nr. 261 (II/ianuarie), Bucureşti, 2001; Bedreagă, Isabel - Compozitorul Viorel Munteanu invitat de onoare la Clubul Artelor "Underground", în: Monitorul de Suceava, Anul VII, nr. 35 (1592), 14 II 2001; Cozmei, Mihail - Strop de ler – o realizare singulară, în: Cronica, Serie nouă, Anul XXXVI (1502), Nr. 2, Iaşi, II 2001; Duţică, Gheorghe - Racorduri spirituale, în: Cronica, Serie nouă, Anul XXXVI (1502), Nr. 2, Iaşi, II 2001; Bucescu, Florin - Strop de ler ieşean, în: Cronica, Serie nouă, Anul XXXVI (1502), Nr. 2, Iaşi, II 2001; Vasiliu, Alex - Memoria undelor Radio Iaşi, în Monitorul, Iaşi, 5 XI 2001, nr. 252 (3152); Kalmuski-Zarea, Ozana - Daruri muzicale, în Deşteptarea, Bacău, 5 XII 2001; Kalmuski-Zarea, Ozana - Revelaţii muzicale, în Deşteptarea, Bacău, 31 I 2002; Dragea, Emiliu - Muzica românească în concert, în Adevărul de Cluj, 15 IV 2002; Popovici, Doru - Eveniment editorial: Roman Vlad – modernitate şi tradiţie (de Viorel Munteanu), în Revista România Mare, Bucureşti, 5 IV 2002; Kalmuski-Zarea, Ozana - Zilele muzicii contemporane, în Deşteptarea, Bacău, 3 VI 2002; Kalmuski-Zarea, Ozana - Zilele muzicii contemporane, (avancronica muzicală), în Deşteptarea, Bacău, nr. 3667, Bacău, 7 VI 2002; Vasiliu, Alex - Glosări …. metamuzicale, în Ziarul de Iaşi, 10 VI 2002, nr. 52(3331); Vlad, Daniela - Visul împlinit, în Ateneu, Anul 39 Nr. 7 (394), iulie 2002; Bucescu, Florin - Premiu prestigios obţinut de Editura Trinitas, în Candela Moldovei, Anul XI, nr. 6-7/ iunie-iulie, Iaşi, 2002; …. Premiile de creaţie ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 2001, în Revista Muzica, Serie nouă - Anul XIII, nr. 2 (50) aprilie – iunie, Bucureşti, 2002; Kalmuschi – Zarea, Ozana - Trecut şi viitor, în Viaţa băcăoană, Anul IX , nr. 311, 13-19 VII 2002, serie nouă; Wagner, Senta - Lecţia de pasiune, în ; Cronica, Iaşi, serie nouă, nr. 12 XII 2002, Anul XXXVII 1524; Bălan, Paula - Vreme trece, vreme vine, în Cronica, Iaşi, serie nouă, nr. 1 I 2003, Anul XXXVIII 1525; Bălan, Paula - Simfonia I Glossă de Viorel Munteanu, în Actualitatea Muzicală, serie nouă, Bucureşti, februarie 2003; Vasile, Vasile - Viorel Munteanu - personalitatea complexă a lui Roman Vlad, în: Revista Muzica, serie nouă - Anul XIV, nr. 2(54), Bucureşti, aprilie – iunie 2003; Firca, Gheorghe - Roman Vlad revăzut de Viorel Munteanu, în Actualitatea Muzicală, serie nouă, Bucureşti, martie 2003; Kalmuski-Zarea, Ozana - Viorel Munteanu – 60, în: Cronica, serie nouă, Iaşi, nr. 5, mai 2004; Firca Gheorghe - Portrete – Viorel Munteanu, în Actualitatea Muzicală, serie nouă, Bucureşti, mai 2004; Vasiliu, Alex - Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii – Creaţii vocal simfonice şi simfonice de Viorel Munteanu, vol. I, Bucureşti, Electrecord, EDC 595; Firca, Gheorghe - Ştefan – 500 Închinare la veşnicia luminii – Creaţii vocal-simfonice şi camerale de Viorel Munteanu, vol. II, Bucureşti, Electrecord, EDC 596; Bucescu, Florin - Sentimentul creştin şi expresia cântării religioase la români, în volumul Viorel Munteanu - Muzică sacră, Editura Trinitas, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 2004; Edit. Trinitas, Cuvânt înainte la volumul Viorel Munteanu – Muzică sacră, Carte tiparită cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2004; Duţică, Gheorghe - Arhetipul – Glossă şi retorica melogramei bivalente, în Simfonia I Glossă de Viorel Munteanu, Edit. Do-mino(r), Bucureşti, 2004; Cernica, Doina - Concertul, în: Crai nou, Anul XV, Nr. 3703, Suceava, 10 VII 2004; Bucescu, Florin - Viorel Munteanu – 60. Muzică sacră, în ; Ateneu, Bacău, iulie 2004; Cozmei, Mihail – Momente faste, în ; Actualitatea Muzicală, serie nouă, Bucureşti, august 2004; Rădulescu, Al. I. – Ştefan cel Mare – 500, în: Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Bucureşti, 10, 2004; Bucescu, Florin - Cantata Ştefan cel Mare şi Glasurile Putnei la Viena; Negru, Ramona - Ştefan – 500. Închinare la veşnicia luminii, în: Artes, revistă a Universităţii de Arte „George Enescu” , nr. 1, Iaşi, trimestrul I , 2005; Bucescu, Florin - Ecouri ale comemorării ştefaniene la Viena, în: Cronica, serie nouă, Iaşi, februarie 2005; Marincaş, Octaviana - Sfântul Ştefan cel Mare - comemorat la Viena, în ; Candela Moldovei, Iaşi, ianuarie – februarie 2005; Marincaş, Octaviana - Ecouri târzii ale comemorării Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt la Viena, în ; Revista Română, Anul XI, Iaşi, martie 2005; Hîrlav Maistrovici, Sanda – Radu Gheciu -„Viaţa ca o simfonie”, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 3, 2005; Marinescu, Mihaela - Comemorare George Enescu la Universitatea de Arte, în ; Actualitatea Muzicală, serie nouă, Bucureşti, iunie 2005; Iaţeşen, Loredana - Comemorare Enescu, în ; Cronica, Iaşi, nr. 6, iunie 2005; Pr. Dascălu, Nicolae - Semicentenar George Enescu la Universitatea de Arte din Iaşi, în ; Candela Moldovei, Iaşi, nr. 6, iunie 2005; +++ - Seară culturală ieşeană la Viena, în: Arta, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, iulie 2005; Amironoaie, Ioan - Întru Eminescu şi Enescu, sub un semn emblematic, în ; Monitorul de Neamţ, 5 VII 2005; Amironoaie, Ioan - Sub un semn emblematic, în ; Actualitatea Muzicală, serie nouă, Bucureşti, august, 2005; Cosma, M. – Sărbătoare academică la Iaşi, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 11, 2005; Popescu, Adriana – Tradiţie şi modernitate la Universitatea de Arte din Iaşi (interviu), în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 11, 2005; Zaborilă, Mihai – Panoramic artistic (cronici), Iaşi: Edit. Pim, 2005; Iaţeşen, Loredana – Comemorare Enescu, în: Actualitatea muzicală ieşeană, 1, decembrie, 2005; Vasiliu, Alex – Tineri muzicieni la Viena, în: Actualitatea muzicală ieşeană, 1, decembrie, 2005; M. C. – George Enescu pe note şi pe cuvinte, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 1, 2006; Vasiliu, Alex – Muzicieni ieşeni la Viena, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 1, 2006; Duţică, Gheorghe – Sabin Pautza - memento ieşean, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 2, 2006; Burghelea, Rodica – Concert de concerte, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 2, 2006; Firca, Gheorghe – Un gest simbolic, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 3, 2006; Pr. Dascălu, Nicolae - Un omagiu adus Bisericii, în: Candela Moldovei, 1-4, 2006; Lungu, Florian – Academic jazz, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 3, 2006; Postelnicu, Ruxandra -„Ceea ce am devenit eu, poate deveni oricine”, declară I. Holender, în: Actualitatea muzicală ieşeană, 2, iunie, 2006; Burghelea, Rodica - Zilele Vasile Spătăărelu, în: Actualitatea muzicală ieşeană, 2, iunie, 2006; Bălan, Paula – Viorel Munteanu la 65 de ani, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 6, iunie 2006; Frăţilă, Andra – Evenimente muzicale la Constanţa, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr.7, 2006; Vasiliu, Alex - O săptămână marcată de spiritul lui Sergiu Celibidache, în: Actualitatea muzicală ieşeană, Iaşi, nr. 3, noiembrie 2006; Ocneanu, Gabriela – Teatrul „Leonard” a împlinit 50 de ani, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 9, 2006; +++ - Academica. Festival „Celibidache”, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 11, 2006; Bălan, Mihaela – Cornel Ţăranu la Iaşi, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 12, 2006; Gheorghe, Graţiela – Maestrul Viorel Munteanu, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, în: Telegraf, 8 VI 2006, Constanţa; Firca, Gheorghe – Tineri compozitori ieşeni, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 6, 2007; Andron, Diana Beatrice – Sub semnul performanţei profesionale, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr. 11, 2007; Cozmei, Mihail –Festivalul Muzicii Româneşti, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr. 12, 2007; Popescu, Adriana - Sursa bizantină a poemului vocal-instrumental Glasurile Putnei de Viorel Munteanu, în: Byzantion Romanicon, VII, Iaşi, 2007; Chiţu, Ciprian - Prelucrarea citatului folcloric şi psaltic în volumele de colinde Strop de ler de Viorel Munteanu, în: Byzantion Romanicon, VII, Iaşi, 2007; Vlad, Daniela – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi la Festival der sakralen Musik, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr. 1, ianuarie 2008; Frăţilă, Andra – Festivalul Muzicii Romaneşti, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr. 1, ianuarie, 2008; Angi, Ştefan – Conotaţii româneşti şi europene ale ethosului moldovenesc în artă. Paradigma Glossă, în: Muzica, serie nouă, 1, ianuarie-martie 2008; Dănilă, Zamfira-Irina – Un volum aşteptat cu interes: Byzantion Romanicon VII (2007), în: Muzica, serie nouă, 1, ianuarie-martie, 2008; Preot dr. Neacşu, Gheorghe – Byzantion Romanicon, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr. 4, 2008; Vasiliu, Laura – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi - noi paşi spre lume, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr. 6, 2008; Leahu, Anca – Portret Vasile Spătărelu, în: Artes, Iaşi, 6, 2008; László, Francisc – Ars musicologia, 2005, în: Artes, Iaşi, 6, 2008; Nae, Lăcrămioara – Viorel Munteanu. Melograma: o viziune nouă asupra conceptului de lied, în: Artes, Iaşi, 7, 2008; Dănilă, Zamfira – Masterclass de cânt bizantin cu Lycougors Angelopoulos, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 9, 2008; Gherman, Liliana – Iaşi-a XII-a ediţie a Festivalului muzicii româneşti, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 11, noiembrie, 2008; Luchian, Florin – Turneu european, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 12, decembrie, 2008; Dănilă, Irina Zamfira – Simpozion Internaţional de Bizantinologie la Iaşi, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 1, 2009; Vasiliu, Laura – Laudatio, în: Actualitatea Muzicală, Bucureşti, 4, 2009; Bălan, Paula – Elogiu lui Viorel Munteanu, în: Actualitatea Muzicală, 6, 2009; Angi,Ştefan – Cluj, Modern la a 8-a ediţie,27 martie – 1 aprilie2009, în: Muzica, Bucureşti, 2, 2009; Duţică, Luminiţa – Spirit neoclasic şi expresie modernă în "Concerto per archi" de Viorel Munteanu, în Studii de muzicologie, vol. IV (coordonator Maria Georgeta Popescu), Iaşi: Edit. PIM, 2009; Brânduş, Nicolae – SNR-SIMC.Conotaţii literare, în: Actualitatea Muzicală,7,Bucureşti, 2009; Pop, Ionică – Festivalul Cluj-Modern – 2009, în: Actualitatea Muzicală, 7, Bucureşti, 2009; Bălan, Mihaela – Profesorul şi discipolii săi, în: Actualitatea Muzicală, 7, 2009; Giulvezan, Ovidiu – Muzica românească mereu vie, în: Actualitatea Muzicală, 8, 2009; Marinescu, Florenţa-Nicoleta – Şcoala românească de cânt, între tradiţie şi modernitate, ed. A II-a, în: Actualitatea Muzicală, 8, Bucureşti, 2009; Leahu, Anca – Masterclass de cânt bizantin, ed. a II-a în: Actualitatea Muzicală, 8, Bucureşti, 2009; Timiş, Vasile – Concerte corale, în: Actualitatea Muzicală, 10, 2009; Iaţeşen, Loredana – Muzică românească la Iaşi, în: Actualitatea Muzicală, 11, Bucureşti, 2009; Melnic Victoria – Composer Viorel Munteanu: Touches to the portrait, în Musical Science in the post – International Internet Conference, aprilie,3, 2010; Toronciuc Maria, Viorel Munteanu, Sonata pentru vioară şi pian, în Artes, vol.9-10, Iaşi, edit.Artes,2010, Vasiliu Laura - Coordonate ale temporalităţii şi ale spaţialităţii în Cvartetul al II-lea de Viorel Munteanu, în Quartetto II, de V.Munteanu, Iaşi, edit.Artes,2010, Cernica Doina – Doctorat în istoria culturală a Bucovinei, în Crai nou, Suceava, 1.VI.2006; Lucaci Cristina – Viorel Munteanu a fost reales rector la Universitatea de Arte în Ziarul de Iaşi, 20 II 2008; Bălan Mihaela – Vreme trece, vreme vine, toate.s vechi şi nouă toate ..., în Arta, Iaşi, 11 V 2008; Andron Diana-Beatrice – Sub semnul perfomenţei profesionale, în Arta, Iaşi, 11 V 2008; +++ „InterART”, Progetto di collaborazione europea în Tempo libero, Pescara-Italia, 8 X 2008; +++ Pescara, InterART in Europe, în Tg Rosetto, Pescara, 8 X 2008; +++ La musica rumena, al Conservatorio d'Annunzio di Pescara, în Tutto Pescara, 8 X 2008; +++ InterART in Europe: Musica rumena al Conservatorio di Pescara, în PrimaDaNoi.it, Pescara, 9 X 2008; +++ Docenti et studenti romeni ospiti del Conservatorio, în Il Tempo, Pescara, 9 X 2008; +++ InterART in Europe – 13 e 14 ottobre 60 musicisti rumeni al Pescara, în Sambuceto.info, Pescara, 9 X 2008; +++ InterART in Europe musica rumena al Conservatorio, în Musica, Calssica Sipario, Pescara, 11 X 2008; +++ Progetto con la Rumania. Performance di marionette e concerti al Conservatorio în Pescara e provincia, 13 X 2008; +++ Progetto InterART in Europe – Musicisti Rumeni a Pescara, în Bacheca d'Abruzzo, 13 X 2008; Cernica Doina – Extraordinarul concert de la universitate, în Crai Nou, Suceava, 14 XI 2008; Huiban Laura – Filarmonica bacăuană concertează în Cernăiţi, de 1 Decembrie, în Ziarul de Bacău, 1 XII 2008; Lucaci Cristina – Bilanţul rectorilor după un an de mandate, în Ziarul de Iaşi, 4 XII 2008; Arsene Alexandru – Recompensat cu titlul şi diploma Doctor Honoris Causa, în Dâmboviţa, Târgovşte, 3 III 2009; Bălan Paula – Viorel Munteanu, poemul cantată „Ştefan cel Mare” în cuprinsul creaţiei, în Cronica, serie nouă, Iaşi, 3 III 2009; Elisei Grigore – Viorel Munteanu, un împlinitor, în Dacia Literară, Iaşi, nr.4, 2009; Chelaru, Ionela –La mulţi ani, maestre Viorel Munteanu, în 24 ore, Iaşi, 1 V 2009; Nistor Oana – Compozitorul Viorel Munteanu, omagiat pe scena Filarmonicii ieşene, în Lumina,Iaşi, 4 V 2009; Bălan Paula – Viorel Munteanu – 65 , în Cronica, Iaşi, 5 V 2009; Elisei Grigore – Un ziditor al României eterne, în Evenimentul, Iaşi, 6 V 2009; Cernica Doina – Viorel Munteanu, în Crai Nou, Suceava, 9 V 2009; Ţârc Mirela – „Ars Nova” , din nou pe scena Festivalului Cluj Modern, în Tribuna, Cluj Napoca 1-15 V 2009; Carp Cristina – Portret de compozitor: Viorel Munteanu. „Glasurile Putnei”, la festivalul „Leonard”, în Viaţa liberă, Galaţi, 23 V 2009; Kalmuski – Zarea, Ozana – Compozitorul Viorel Munteanu, în Zile şi Nopţi, Bacău, 24 V 2009; Balan Mihaela – Profesorul şi discipolii săi: Viorel Munteanu – Ciprian Ion, Bogdan Chiroşcă, în Arta, Iaşi 25 V 2009; +++ Fundaţia „Dinu Patriciu” – Gala Premiilor îm Educaţie. Câştiguri 2009; Iaţeşen loredana – Festivalul Muzicii Româneşti, în Cronica, Iaşi, noiembrie 2009; Agafiţei Nicolae – Premiile Festivalului – Concurs naţional de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă „Buna Vestire”, ed. X-a, în Obiectiv de Suceava, 26 III 2010; Constantinescu Grigore – Muzicieni romîni, prezenţe europene , Radio România Muzical, Bucureşti, 29 IV 2010; Pauliuc Oana – „Lira de Aur a plecat la Iaşi, iar elevii suceveni au obţinut 27 premii şi menţiuni, în Obiectiv, Suceava, 7 VI 2010; Mircea Mihai – Un veritabil eveniment muzical românesc, în Totpal, Ploieşti 5 VII 2010; Negrea Miruna – Surpriza cea mare, în, Actualitatea prahoveană, Ploieşti, 12 VII 2010; Dănila Zamfia Irina - Antologie corală de excepţie apărută la Universitatea de Arte „George Enescu”,în Lumina, Iaşi, 15 VII 2010; Popovici Doru – Maestrul Nicolaie Iliescu şi formaţia „Philarmonia”, în România Mare, Bucureşti, 8 VIII 2010; Toma Gabriela - Viorel Munteanu, profesorul care promovează artişti, în Adevărul de seară, Iaşi, 31 VIII 2010.
     
     Interviuri.
     Vasile,Vasile – Interviu cu bizantinologul Dimitri Conomos-Canada, în: Cronica, Iaşi, 2 IX 1983; Iacobescu, Al. – Festivalul muzicii româneşti. Convorbire cu compozitorul Viorel Munteanu, în: Cronica, Iaşi, 25 V 1984; Hasan, Alexandra - "O naţiune care nu are cântec nu are istorie" - interviu cu compozitorul Viorel Munteanu, în: Flacăra Iaşului, 9 IX 1986; Hasan, Alexandra - "Folclorul şi istoria cele mai autentice izvoare ale creaţiei" - interviu cu compozitorul Viorel Munteanu, în: Flacăra Iaşului, 29 VIII 1987; Iacobescu, Al. – Bucurie şi satisfacţie estetică - interviu cu compozitorul Viorel Munteanu, în: Cronica, Iaşi, 30 IX 1988; Severin, Constantin - "Nu se poate continua fără legătura cu trecutul, dar nici fără ceva nou" - interviu cu compozitorul şi muzicologul Viorel Munteanu, în: Monitorul de Suceava, Anul VII, nr. 35 (1592), 14 II 2001; Dănăilă, Natalia – Ostenindu-ne mai mult, dialog cu prof. univ. dr. Viorel Munteanu, rectorul Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, în: Arta, iulie 2005; Amironoaie, Ioan - "Toate-s vechi şi nouă toate" - interviu cu Viorel Munteanu, rectorul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, despre avatarurile glossei şi muzica de suflet, în: Monitorul de Neamţ, 6 VII 2005; Păpuşoiu Liliana – Viorel Munteanu, Rectorul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi: „Cred că putem construi ceva împreună – o muzică mai bună”, în Flux, Chişinău, 12 III 2010.

     Mihail COZMEI, Existenţe şi împliniri - Dictionar biobibliografic

UCMR