Vasile TIMIŞ
- compozitor şi dirijor -
(n. 20.04.1922 Sighet - Maramureş)

     Studiile muzicale le-a început la Cons. LIRA din Bucureşti (1940-1942) cu Nicolae Oancea (teorie-solfegiu), Miron Constantinescu (pian) şi Leon Mendelsohn (violă), continuându-le în particular (1943-1946) cu Radu Negreanu (pian), Benjamin Bernfeld (violă), Alfred Mendelsohn (armonie), Eduard Lindenberg (dirijat orchestră) şi la Cons. Bucureşti (1949-1953) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Alfred Mendelsohn (contrapunct), Leon Klepper (compoziţie), Theodor Rogalski (orchestraţie), Constantin Silvestri (dirijat orchestră), Zeno Vancea (istoria muzicii), Alexandru Rădulescu (violă).
     
     Dirijor de cor la ATELIERELE GRAFICE din Bucureşti (1945-1952), consilier muzical la Casa de discuri ELECTRECORD din Bucureşti (1954-1957), metodist principal la Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare din Bucureşti (1962-1970), consilier artistic la Filarmonica GEORGE ENESCU din Bucureşti (1971-1977), profesor de ansamblu coral şi dirijat la Şc. Populară de Artă din Bucureşti (1978-1983). A susţinut conferinţe, prelegeri, emisiuni de radio şi televiziune. A publicat articole, studii, cronici în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ. A dirijat concerte la Filarmonicile din Bacău, Ploieşti, Botoşani. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1949). A fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1971, 1979, 1982) şi cu Premiul REINE MARIE JOSÉ din Geneva (1980).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: HORIA (1950), poem pentru alto, bariton, cor mixt şi pian, versuri de Mălina Cajal; PE DRUMUL TINEREŢII (1953), cor mixt, 4 harpe şi orchestră de coarde, versuri de Constantin Cârjan. Bucureşti, ESPLA, 1955.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: RAPSODIA PENTRU ORCHESTRĂ (1950); DIAFONII, concert pentru orchestră de cameră; FANTASME (1979), jocuri polifonice pentru 18 instrumente de suflat, p.a. Ploieşti, 1980, Fil., Horia Andreescu (CD - Electrecord); CONCERT PENTRU CLARINET, TROMPETĂ, PIAN, ORCHESTRĂ DE COARDE ŞI PERCUŢIE; SIMFONIA DE CAMERĂ (1990), 11 instrumentişti; CONCERTUL NR. 1 PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (1993), p.a. Bucureşti,1994, Orch. Radio, Paul Popescu (CD - Electrecord); SIMFONIA „N” (NATURA) (1993), p.a. Bucureşti, 1994, Orch. Radio, Iosif Conta (CD – Electrecord); CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ (1995), p.a. Bucureşti, 1995, Orch. Radio, Paul Popescu (CD – Electrecord); CONCERTUL NR. 2 PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (2005).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1953); RONDO PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1954), în: MUZICA, Bucureşti, Supliment nr. 11-12, 1954; ÎN TABĂRĂ (1959), suită pentru pian; VARIAŢIUNI SERIALE PENTRU PIAN; CALEIDOSCOP, sextet pentru flaut, clarinet, harpă şi cvartet de coarde; SERENADĂ, cvintet de alămuri şi percuţie; EBDES improvizaţii pentru clarineţi şi bandă magnetică; TREI MIŞCĂRI PENTRU PERCUŢIE ŞI BANDĂ MAGNETICĂ; CVARTETUL DE COARDE NR. 1; SIMBOLURI (1992), clarinet, vibrafon şi percuţie; GONGURI (1993), gonguri, cinele şi bandă magnetică; CVARTETUL DE COARDE NR. 2; OCTOPHONY (2001), opt clarineţi; DIVERTISMENT RUSTIC (2002), cinci fagoţi; PASSACAGLIA (2003), violă solo; FAGOTRIO (2003), trei fagoţi; ŞASE DANSURI ROMÂNEŞTI (2003), un instrument şi pian. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003 (Cuprinde: CIULEANDRA; TRILIŞEŞTI; FLORICICA; PĂHĂRELU; CADÂNEASCA; CĂLUŞU); SUITA PENTRU PIAN LA 4 MÂINI (2004); FLAUTO-BASSO (2004), flauţi, cvintet de alămuri şi percu­ţie; SEPTARCHAEUS TEATRAL (2005), formaţie came­rală; TRAIECTORII CU GONGURI (2005), formaţie camerală.
     
     MUZICĂ CORALĂ: MARŞ TINERESC DE 1 MAI (1950), cor mixt, versuri de Ion Duda; HORA PENTRU 23 AUGUST (1950), cor mixt, versuri Alexandru Raicu; CÂNTECUL OŢELARILOR (1950), cor mixt, versuri de Gica Iuteş; HORA PENTRU G.A.S. (1950), cor mixt, versuri de Eugen Frunză; PACEA PATRIEI APĂRĂM (1952), cor mixt, versuri de Constantin Teodori; STRUNGARUL DEPUTAT (1952), cor mixt, versuri de Vasile Liman; ÎN OSPEŢIE (1952), cor mixt, versuri de Ion Zăgan; CODRULUI CERUI O CREANGĂ (1953), cor mixt, versuri de Constantin Cârjan, în: MUZICA, Bucureşti, 4, Supliment nr. 1, I 1954; FRATE SOVIETIC, PRIETEN IUBIT (1953), cor mixt, versuri de Constantin Teodori; SLAVĂ PARTIDULUI (1953), cor mixt, versuri de Păuna Răzvan; PARTID, PUTERE NEÎNFRÂNTĂ (1953), cor mixt, versuri de Ion Hobană. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1955; PE ARIPI ARGINTII (1954), cor mixt, versuri de Păuna Răzvan; SOARELE PRIETENIEI (1954), cor mixt, versuri de Ion Serebreanu; CÂNTECUL CARPAŢILOR (1955), cor mixt, versuri de Păuna Răzvan; CUCULEŢ DE PE RĂZOR (1955), cor mixt, versuri de Constantin Cârjan; PARTID, CÂRMACI CĂLIT ÎN LUPTE (1955), cor mixt, versuri de Ion Hobană, în: MUZICA, Bucureşti, 5, Supliment nr. 10, X 1955; CÂNTEC DESPRE ZOIA (1956), cor mixt, versuri de Elena Dragoş, în: MUZICA, Bucureşti, 7, Supliment nr. 7, VII 1957; ACEST PĂMÂNT E PATRIA NOASTRĂ (1956), cor mixt, versuri de E. Szicklay; DUNĂRE, DUNĂRE (1957), cor mixt, versuri de Cicerone Theodorescu; AESE MÂNDRA SACI DE IN (1957), cor mixt, versuri de Alexandru Andriţoiu; ŢARĂ, TÂNĂRĂ MIREASĂ (1957), cor mixt, versuri de Ion Socol; NOI DIN APE-AM STRÂNS LUMINĂ (1957), cor mixt, versuri de B. Corlesciu; ÎN PĂDURI (1957), cor mixt, versuri de Ştefan Iureş; MUNCITORI – BIRUITORI (1958), cor mixt, versuri de R. Mureşan; LA GRIVIŢA ROŞIE (1958), cor mixt, versuri de George Demetru; VIN ALEGERILE IARĂ (1958), cor mixt, versuri de R. Mureşan; MARŞ SPORTIV (1958), cor mixt, versuri de Păuna Răzvan; CÂNTECUL TRENULUI (1958), cor mixt, versuri de George Demetru; COLECTIVA-N SĂRBĂTOARE (1958), cor mixt, versuri de S. Babacov; PARTID MĂREŢ AL CLASEI MUNCITOARE (1960), cor mixt, versuri de Păuna Răzvan; CÂNTECUL MECANICULUI DE LOCOMOTIVĂ (1960), cor mixt şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu; PRIN HOLDELE BOGATE (1962), cor mixt, versuri de Nicolae Nasta; O MÂNDRIE AM PE LUME (1962), cor mixt, versuri de Constantin Cârjan; ŢARA MEA CU CER SENIN (1962), cor pentru voci egale şi pian, versuri de Nicolae Nasta; SECERĂM HOLDE BOGATE (1962), cor mixt şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu. Bucureşti, Edit. Casei Centrale a Creaţiei Populare, 1962; CÂMP DE AUR ÎNFRĂŢIT (1963), cor mixt, versuri de T. Constantinescu; SONDORII (1964), cor mixt, versuri de Păuna Răzvan; CÂNTEC DE ÎNTRECERE (1964), cor mixt, versuri de Traian Iancu; STANE CĂPITANE (1967), poem coral, versuri de Tudor Arghezi. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1977; BALADA LOTRULUI (1969), cor mixt şi pian, versuri de Constantin Cârjan; SĂ NE TRĂIEŞTI, PARTID IUBIT (1970), cor mixt şi pian, versuri de Constantin Duică; SLĂVIM ACEASTĂ ŢARĂ (1974), cor mixt, versuri de Stelian Filip; CÂNTEC DE MINERI (1975), cor mixt şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu; FLOARE DE CÂMP (1975), cor bărbătesc cu solo de tenor, versuri de Ioan Meiţoiu; PARTIDUL E-N TOATE (1976), cor mixt şi pian, versuri de George Lesnea; UN CÂNTEC NE E MUNCA (1976), cor mixt şi pian, versuri de Constantin Cârjan; PARTID, ÎŢI MULŢUMIM (1977), cor mixt şi pian, versuri de Lucian Avramescu, în: MUZICA, Bucureşti, 29, nr. 4 (319), IV 1979; idem, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Ed. îngrijită de Ştefan Andronic. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; FLOAREA MUNCII (1978), cor mixt şi pian, versuri de Ion Socol; TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA (1976), cor pentru voci egale, versuri de Constantin Cârjan, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA! Bucureşti, Edit. Militară, 1976; CÂND PRIVESC DRAPELUL (1976), cor pentru voci egale, versuri de Valentin Deşliu, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA! Bucureşti, Edit. Militară, 1976; PARTIDULUI (1979), cor mixt şi pian, versuri de Nicolae Labiş; MUNCEŞTE ŢARA (1979), cor mixt şi pian, versuri de I. Crânguleanu; CINE NUMELE ŢI-A DAT (1980), cor pentru voci egale, versuri Marieta Sava Bursuc; PLAI DE PACE (1980), cor mixt, versuri de Constantin Cârjan; SOLIE ROMÂNEASCĂ (1980), cor mixt, solo şi pian, versuri de Marieta Sava Bursuc; VORONEŢ (1980), poem coral, versuri de Marieta Sava Bursuc; CINSTIŢI STINDARDUL ROMÂNIEI (1980), cor pentru voci egale, versuri de V. Chiriţă, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA! Bucureşti, Edit. Militară, 1980; LAURII PĂCII VOM APĂRA (1981), cor mixt, versuri de Constantin Crişan; STRĂLUCITOARE VEGHE (1981), cor mixt, versuri de Marieta Sava Bursuc, în: CÂNTECE SUB TRICOLOR. Lucrări corale. Bucureşti, Edit. ICED, 1983; VREM PACE PE TERRA (1981), cor mixt şi pian, versuri de Constantin Cârjan; ÎN TÂNĂRĂ PATRIE (1982), cor mixt, versuri de Dan Rotaru; GLORIA PATRIEI ÎNĂLŢĂM (1982), cor pentru voci egale, versuri de Nicolae Nicolae, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA! Bucureşti, Edit. Militară, 1982; MÂNDRĂ ZI DE AUGUST (1984), cor mixt, versuri de Marieta Sava Bursuc, în: VICTORII ÎN AUGUST. Cântece patriotice. Bucureşti, Edit. ICED, 1984;; VICTORIA TRĂIASCĂ (1985), cor mixt, versuri de Viorel G. Cozma; RONDUL LUMINII (1985), cor mixt, versuri de Marieta Sava Bursuc; AĂRANII (1985), poem coral; BELŞUG ŞI VOIE BUNĂ; CANTATĂ EROICĂ; CÂMP DE AUR ÎNFRĂŢIT; CÂNTEC DE CONSTRUCTORI; CÂNTEC PENTRU ŢESĂTOARE; CÂNTEC PENTRU ZIUA VICTORIEI; CÂNTECELE ŢĂRII DIN CARPAŢI; CÂNTECUL MARINARILOR; CETĂŢILE SOARELUI; COLECTIVA-N SĂRBĂTOARE; CONSTRUIM; CUM TU, PARTID, NE-AI ÎNVĂŢAT; CUVÂNTUL MINERILOR; DE CINCI DECENII; DE STRAJĂ ŢĂRII; DE VEGHE PE MARE; DRAGĂ-MI ESTE HAINA MILITARĂ; DULCEA VATRĂ ROMÂNIE; ESTE ZIUA SĂRBĂTORII; E VREREA PATRIEI ÎNTREGI; FĂURARI DE FRUMUSEŢI; FEMEI MUNCITOARE; FETELE DE LA GRĂDINĂ; FRUMOASĂ NE EŞTI, ROMÂNIE; HAI, OŢELARI; HORA ÎN GOSPODĂRIE; IMN DACIC; ÎNTRECEREA E CHIPUL ŢĂRII; MARŞUL GĂRZILOR MUNCITOREŞTI; MARŞUL PĂCII; MUNCA NOASTRĂ MINUNATĂ; MUNCITORI BIRUITORI; NE ÎNFRĂŢESC ACELEAŞI ASPIRAŢII; NE LEAGĂ ACELAŞI GÂND ŞI DOR; O! ROMÂNIE, VATRA MEA; O, PATRIE, IZVOR DE FRUMUSEŢI; O ŢARĂ AM SUB SOARE; PARTID ÎN LUPTE ÎNCERCAT; PARTID, NE EŞTI SLĂVIT CONDUCĂTOR; PARTIDUL ÎNALŢĂ CHEMARE; PARTIDULUI EU DĂRUI; PATRIE-NSORITĂ; PE DRUM DE GLORII; PENTRU FERICIREA TA, VOTEAZĂ; PENTRU PACE CONSTRUIM; PE SUB PLETE DE PĂDURE; PRIN JERTFE DE EROI; ROMÂNIA-I O GRĂDINĂ; ROMÂNIE, PLAI DE FLORI; REPUBLICĂ A TINEREŢII; REPUBLICĂ DE FRUMUSEŢI; SĂ FII!; SĂRBĂTOAREA RECOLTEI; SCUMP PĂMÂNT STRĂMOŞESC; SLĂVITĂ ROMÂNIE SOCIALISTĂ; STÂNG, DREPT, STÂNG; STEAGUL VIEŢII DE NE-NFRÂNT; SUB STEAGUL PĂCII; SUNTEM AI PATRIEI OSTAŞI; TRACTORIŞTII-N CÂNTEC ARĂ; TRĂIASCĂ PARTIDUL; ŢARA M-A CHEMAT CĂTANĂ; ŢARĂ CA-N POVESTE; ŢARĂ DE GLORIE ŞI CÂNT; ŢARĂ FRUMOASĂ; ŢARĂ SCUMPĂ CA UN VIS; UN IMN PURTAT ÎN INIMI; UNIŢI SUB RAZA UNUI SINGUR FAR; URMAŞII LUI MANOLE; URMĂM PARTIDUL; VISURI ÎNFLOREASCĂ; ZIDIM O ŢARĂ NOUĂ.
     
     MUZICĂ CORALĂ PENTRU COPII ŞI TINERET (pe voci egale): MARŞ TINERESC DE 1 MAI (1950), versuri de I. Duda; ÎN NOI E FORŢA TINEREŢII (1951), cor mixt, versuri de E. Gonciu; UTEMIŞTI DIN ŢARA-NTREAGĂ (1951), cor mixt, versuri de Elena Dragoş; DIMINEAŢA (1952), versuri de Horia Aramă; SCRISOARE PIONIERILOR SOVIETICI (1952), versuri de E. Petrescu; ALBINA ŞI TRÂNTORUL (1952), versuri de T. Freamăt; IUBITĂ ZI DE ÎNTÂI MAI (1953), versuri de Constantin Cârjan; ZBOARĂ, SĂNIUŢĂ (1953), , versuri de N. Smirnov; PRIETENIA NI-I DRAGĂ (1953), versuri de Eduard Jurist, în: MUZICA, Bucureşti, 4, Supliment nr. 6, VI 1954; PE-NTINSE ZĂPEZI (1953), versuri de Dinu Ifrim; CÂNTEC PENTRU ANUL NOU (1953), versuri de Constantin Teodori; CÂNTECUL BRADULUI (1954), versuri de Eduard Jurist; CÂNTECUL SCHIORILOR (1954), versuri de Tiberiu Utan; FLOARE ALBĂ (1954), versuri de Ion Jipa; UN CÂNT TINERESC PENTRU PACE (1954), cor mixt, versuri de Constantin Teodori; MICII FOTBALIŞTI (1955), versuri de V. D. Gheorghe; CÂNTEC PENTRU PARTID (1955), versuri de Elena Dragoş; CÂNTECUL MICILOR TURIŞTI (1955), versuri de Ioana Zamfir; SE LEAGĂNĂ FRUNZA (1956), versuri de R. Mureşan; MOŞ GERILĂ, TE-AŞTEPTĂM (1956), versuri de G. Teodorescu; CEI TREI PRIETENI (1956); SFÂRŞIT DE CARNAVAL (1957); ANII NOŞTRI-S PRIMĂVERI (1957), versuri de I. Zamfir; RAZA DE SOARE (1958), versuri de Mălina Cajal; BUNĂ DIMINEAŢA (1958), versuri de Elena Dragoş; CÂNTEC PENTRU 7 NOIEMBRIE (1958), versuri de Elena Dragoş; STROPI DE SOARE PE OGOARE (1959), versuri de Eduard Jurist; ŞCOALĂ NOUĂ (1960), versuri de Ştefan Iureş; PORNIM, PRIETENI, MARŞUL PĂCII (1960), versuri de Nicolae Labiş, în: PROGRAMUL DE RADIO, Bucureşti, 5, nr. 193, 29 VII 1955; CÂNTEC PENTRU DISTINCŢIA PIONIEREASCĂ (1961), versuri de C. Săbăreanu; TINEREŢE (1961), versuri de Ioana Colan, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Ed. îngrijită de Ştefan Andronic. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; ÎNTRECERE PE SĂNIUŢE (1962), versuri de E. Gonciu; DRUMURI DRAGI (1963), versuri de V. Popa şi Eduard Jurist; CÂNTECUL ŞOIMILOR (1963), cor mixt, versuri de Vladimir Colin; IMNUL TINEREŢII NOASTRE (1969), versuri de Ion Socol; UTECIŞTII (1969), versuri de Constantin Duică, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Ed. îngrijită de Ştefan Andronic. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; STUDENŢIMEA ROMÂNIEI (NOI, STUDENŢII ROMÂNIEI) (1975), versuri de Constantin Cârjan, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Ed. îngrijită de Ştefan Andronic. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; PLAI DE PACE, PLAI DE DOR (1979), versuri de Constantin Cârjan, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Ed. îngrijită de Ştefan Andronic. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; CE BINE-I ÎN MUNŢI (1980), versuri de Constantin Cârjan, în: CÂNTECUL, PRIETENUL NOSTRU. Antologie 1944-1984. Ed. îngrijită de Ştefan Andronic. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; DINTR-UN CÂNTEC DRAG, STUDENŢESC (1985), versuri de Constantin Cârjan; ANII TINEREŢII; ANI FRUMOŞI DIN SORT RĂSAR; ÎNĂLŢĂM LUMINII ZBOR; MARŞ SPORTIV; NOI SUNTEM TINERETUL; NE EŞTI DRAG, STADION MINUNAT; PURTĂM SOLIA TINEREŢII; SPRE STADION; STUDENŢIE; SUFLET TÂNĂR, CÂNTEC TÂNĂR; TINERI, FORŢA N-O CRUŢAŢI; TINEREŢEA UTECISTĂ; TINEREŢE, FLAMURĂ DE AUR; VENIŢI CU NOI PE STADION; VÂRSTĂ DE AUR, STUDENŢIE DRAGĂ.
     
     MUZICĂ UŞOARĂ: MAI STAI O CLIPĂ DOAR (1962), voce şi pian, versuri de George Demetru; NUMAI O SEARĂ, voce şi pian, versuri de George Demetru; VALSUL LITORALULUI (1964), voce şi pian, versuri de Ion Horea. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1965; MĂ-NTREB UNEORI (1968), voce şi pian, versuri de Constantin Cârjan. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1968; SINGURI ÎN LINIŞTE (1970), voce şi pian, versuri de Stelian Filip; DE-ACUMA NU TE-OI MAI VEDEA, voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu; MÂNDRULIŢĂ DE LA COZIA, voce şi pian, versuri populare; IUBIREA SCHIMBĂ TOATE-N LUME (1972), voce şi pian, versuri de Mălina Cajal; BĂTRÂNUL PARC (1972), voce şi pian, versuri de Constantin Cârjan; CU TINE-NCEPE PRIMĂVARA, voce şi pian; CÂND IUBEŞTI PE CINEVA, voce şi pian; E CÂNTEC ÎN ORICE FEREASTRĂ, voce şi pian; TE JOCI CU VORBELE MEREU, voce şi pian; UN VIS, voce şi pian; ŞTIU O POVESTE, voce şi pian; ÎŢI CER, voce şi pian.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: ŞTIU (1965), lied pentru voce şi pian, versuri de Mihu Dragomir; ŢARĂ, TÂNĂRĂ MIREASĂ (1965), voce şi pian, versuri de Ion Socol; VIITOR (1971), voce şi pian, versuri de Nicolae Labiş.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Vartolomei, Luminiţa. CONTINUITATE ÎN MODERNITATE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 13 XII 1974; Ungureanu, Val. MIŞCĂRII CORALE – ATENŢIA MERITATĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 23, nr. 6817, 9 VIII 1975; Dumitrescu, Iancu. MISCELANEA, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 553, 10 VII 1981; Negulescu, Claudiu. VALOAREA CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI ŞI GUSTUL PUBLIC, în: FLACĂRA, Bucureşti, 32, nr. 29 (1466), 22 VII 1983; NOTE ŞI INFORMAŢII, în: MUZICA, Bucureşti, 4, nr. 2, II 1984; DIN ACTIVITATEA UNIUNII COMPOZITORILOR, SECŢIA DIDACTICĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 1 (388), I 1985; Brînduş, Nicolae. POEMUL VOCAL-SIMFONIC „HOREA” DE VASILE TIMIŞ, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 1 (388), 1985; Vartolomei, Luminiţa. ELEMENTE CONSTITUTIVE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1986; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; D. P. EVENIMENT, în: ACT. MUZ., Bucureşti, 11, nr. 237, 15 I 2000; Sandu-Dediu, Valentina. DISCURI. CD DE AUTOR, în: ACT. MUZ., Bucureşti, 11, nr. 239, 15 II 2000; Popovici, Doru. VASILE TIMIŞ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 6, VI 2002.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR