Ulpiu VLAD
- compozitor, muzicolog şi profesor -
(n. 27.01.1945 Zărneşti)

     Studiile muzicale le-a început în oraşul Zărneşti, sub îndrumarea tatălui său, şi le-a continuat la Şc. de Muzică din Braşov (1956-1957) cu Florica Cristorian (pian), apoi la Liceul de Muzică nr. 1 din Bucureşti (1958-1964) cu Pavel Tornea (oboi), Florenţa Albu (pian), Matei Jurebiţă şi Filaret Barbu (teorie-solfegiu), Constantin Petrovici (orchestră) şi la Cons. Bucureşti (1964-1971) cu Boris Zelinschi şi Edy Guţi (oboi), Iosif Conta (orchestră), Filip Bulimar-Pitaru (muzică de cameră), Mircea Chiriac (armonie), Anatol Vieru (compoziţie), Dan Constantinescu (armonie), Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Paul Jelescu (citire de partituri), Zeno Vancea şi Myriam Marbe (contrapunct), Tudor Ciortea (forme), Emilia Comişel (folclor). S-a perfecţionat la Cons. SANTA CECILIA din Roma (1971-1972) cu Virgilio Mortari (compoziţie). A participat la INTERNATIONAL COMPOSER'S WORKSHOP de la Borovetz (1981), şi INTERNATIONAL COMPO­SER'S WORKSHOP „GAUDEAMUS” de la Amsterdam (1984), conduse de Dimiter Christoff şi Ton de Leeuw. Şi-a luat doctoratul în muzică la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2004).
     Cercetător în folclorul muzical la Cons. Bucureşti (1971-1977) şi la Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice din Bucureşti (1977-1980), redactor (1980-1984) şi director (1984-1992) la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, director la Direcţia Muzicii din Ministerul Culturii (1992-1993), conferenţiar (1993-1996) şi profesor (din 1996) la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Este membru (din 1973) şi vicepreşedinte (din 2006) al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A publicat articole şi studii în MUZICA, REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR, ACTUALITATEA MUZICALĂ etc. A făcut culegeri şi transcrieri de folclor, a susţinut comunicări ştiinţifice şi conferinţe, a participat la emisiuni de radio şi televiziune, a fost membru în juriile unor concursuri de compoziţie, de folclor sau de interpretare, a participat la schimburi culturale internaţionale în Cehoslovacia, URSS, Ungaria, Germania, Olanda, Norvegia, Israel, SUA. A transcris folclor (în colaborare) pentru volumul FOLCLOR DIN PRAHOVA de C. Manolache (1972). A fost distins cu Premiul GEORGE ENESCU al Academiei Române (1985), cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1991, 1995, 2000, 2003) şi cu Ordinul MERITUL CULTURAL în grad de ofiţer (2004).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: ACESTA-I PĂMÂNTUL (1970), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Eugen Frunză; MOZAIC (1974-1978), ciclu cameral – vocal-simfonic, având posibilităţi nelimitate de combinare atât între diferitele instrumente ale orchestrei simfonice, cât şi între acestea şi cvartetul vocal. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1982.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: CUM GREU DIN ADÂNCURI (1971, rev. 1981), simfonie concertantă pentru violoncel, pian şi orchestră, p.a. Timişoara, 26 III 1983, Fil., Horia Andreescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; VISE I (1972), orchestră de coarde, p.a. Bucureşti, 30 V 1972, Orchestra CAMERATA, Paul Staicu (ST-ECE 03516); ADUCERI AMINTE (1973), alămuri, coarde şi percuţie, p.a. Roma, 6 VI 1973, Orchestra SANTA CECILIA, Anton Şuteu; TIMPUL OGLINZILOR (1974), orchestră de cameră, p.a. Bucureşti, 27 IV 1974, Orchestra CAMERATA, Paul Staicu; SIMFONIA BREVIS „INSCRIPŢIE ÎN INIMI” (1978), p.a. Timişoara, 31 III 1979, Fil., Nicolae Boboc. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989; SIMFONIA I „DRUMURI ÎN LUMINĂ” (1979), p.a. Ploieşti, 7 XII 1988, Fil., Horia Andreescu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1985; CONCERTUL PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE „VISE II” (1982), p.a. Craiova, 5 VI 1982, Fil., Radu Ciorei. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1992; SIMFONIA II „DIN INIMI” (1984), p.a. Timişoara, 26 V 1985, Fil., Peter Oschanitzky. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1988; IZVOARE (1987), poem simfonic; LUMINI ÎN ASFINŢIT (1991), p.a. Timişoara, 9 V 1993, Fil., Remus Georgescu; DIN BUCURIA VISELOR (1991), concert pentru orchestră de coarde, p.a. Bucureşti, 29 V 1991, Orchestra CONCERTO, Dorel Paşcu-Rădulescu; JOCUL VISELOR I (1992), concert pentru orchestră de cameră, p.a. Bucureşti, 24 V 1992, Orchestra CONCERTO, Dorel Paşcu-Rădulescu; DEODATĂ, VISELE (1994), concert pentru orchestră de cameră, p.a. Bucureşti, 29 V 1994, Orchestra CONCERTO, Dorel Paşcu-Rădulescu (CD Edit. Muzicală 006); LUMINA VISELOR (1995); FRESCĂ (2001), ansamblu instrumental, p.a. Bucureşti, 19 IX 2001, Orchestra CONCERTO, Dorel Paşcu-Rădulescu; REZONANŢE PE FOND PAL (2002), trei piese pentru harpă şi orchestră de coarde, p.a. Bucureşti, 23 V 2002, Orchestra CONCERTO, Dorel Paşcu-Rădulescu; PRIN FEREASTRA REZONANŢELOR (2003), ansamblu instrumental, p.a. Bucureşti, 18 IV 2003, Orchestra CONCERTO, Dorel Paşcu-Rădulescu; POETICA VISELOR (2003), trei piese pentru solişti şi ansamblu instrumental imprimat pe bandă magnetică; PRIN LUMINA REZONANŢELOR (2004), violoncel şi orchestră de cameră; LUMINĂ PENTRU VIITOR (2006), flaut, harpă şi orchestră de flaute, p.a. Paris, 12 X 2006, Orchestra Franceză de Flaute, P. A. Biget.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATA PENTRU OBOI ŞI PIAN/CLAVECIN (1969); REMEMORĂRI DIN AUGUST (1970), septet pentru flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, corn, pian şi percuţie; LACRIMILE (1970), soprană, corn englez şi pian, versuri de Lucian Blaga; PLUMB (1970), cvartet vocal, flaut, clarinet, 2 tromboni, tubă şi gong, versuri de George Bacovia; GÂNDURI (1971), flaut şi harpă; MOZAIC (1974-1978), ciclu de piese solo pentru: soprană, alto, tenor, bas, flaut piccolo, flaut, oboi, corn englez, clarinet în Si bemol, fagot, corn în Fa, trompetă în Si bemol, trombon, tubă, vioara I, vioara II, violă, violoncel, contrabas, harpă, pian, percuţie I, percuţie II, percuţie III; SCHIŢĂ I (1974), flaut solo; SCHIŢĂ II (1975), violă solo; CVINTET (1977), clarinet, trompetă, vioară, violă şi pian, din ciclul MOZAIC; COMENTARIU LA MOZAIC (1977), octet pentru corni; MOZAIC III (1978), trio de coarde; PEISAJ DE IARNĂ (1981), nonet pentru flaut piccolo, clarinet, fagot, trompetă, trombon, vioară, violă, violoncel şi pian, din ciclul MOZAIC (ST-ECE 01980); ACUARELĂ (1981), oboi solo; CUMPĂNA LUMINII (1982), flaut piccolo, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, harpă, pian, percuţie, vioară, violă, violoncel şi contrabas, din ciclul MOZAIC (ST-ECE 03516); FLORI PENTRU PACE (1982), cvartet de coarde; MOZAIC V (1983), cvintet pentru suflători; PRIMĂVARA (1984), trio de coarde nr. 1. Zürich, Carciofoli Verlagshaus, 1994; CODEX CAIONI (1984), aranjament pentru cvintet de suflători; MEZZO-MOZAIC (1984), mezzosoprană şi clarinet; DIN GRAIURILE PĂCII (1986), cvintet de suflători şi bandă magnetică; TRIO DE COARDE (1987); VESTIGIU (1997), oboi solo; PEISAJ ÎNSORIT (1987), trio de coarde nr. 2; PORTRETE (1987), harpă solo; PE ACEST PĂMÂNT ÎNSORIT I (1988), trio de coarde nr. 3; TRIO DE COARDE (1990); BUCURIA VISELOR I (1990), cvintet pentru flaut, vioară, violă, violoncel şi percuţie; BUCURIA TRECERII (1991), trio de coarde nr. 4; TAINA VISELOR I (1992), cvintet pentru suflători; TIMPUL VISELOR (1993), cvartet pentru flaut, clarinet, pian şi percuţie; TAINA VISELOR II (1993), cvintet pentru suflători şi harpă; BUCURIA VISELOR II (1994), cvintet pentru flaut, clarinet, vioară, violă şi violoncel; LEGENDA VISELOR (1994), septet pentru flaut/oboi, clarinet, fagot, pian, percuţie, vioară şi violoncel. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1999; SCÂNTEIEREA VISELOR (1995), cvartet pentru flaut, vioară, violă şi violoncel; DIN LUMINA VISELOR I (1995), cvartet pentru flaut, vioară, violă şi violoncel; DINCOLO DE VISE (1995), generator de lucrări improvizatorice; DIN LUMINA VISELOR II (1996), cvartet pentru flaut, vioară, violă şi violoncel; DINCOLO DE VISE III (1996), suflători, coarde şi tastaturi. München, Edition Pro Viva (ISPV 186 CD); TAINA VISELOR III (1996), trei piese pentru octet (flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, percuţie şi pian); TREI STRUCTURI DIN VISE (1996), vioară solo; ÎMPLETIREA VISELOR I (1997), trei piese pentru 3 flauţi, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, percuţie, pian, vioară, violă şi acordeon; ÎMPLETIREA VISELOR II (1997), trei piese pentru flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, percuţie, pian, harpă, vioara I, vioara II, violă şi violoncel; REZONANŢE-N VIITOR (1997-1998), 12 piese solo pentru: clarinet (I şi V), fagot (II şi VI), corn (III), oboi (IV), flaut (VII), percuţie (VIII), violoncel (IX), vioară (X), pian (XI), harpă (XII); PEISAJ ÎNFLORIT (1999), violă solo; ÎMPLETIREA VISELOR III (1999), trei piese pentru flaut, oboi, clarinet, saxofoane, fagot, corn, trompetă, pian, percuţie, soprană, vioară, violă şi violoncel, versuri de Ulpiu Vlad; REZONANŢE PE FOND ALB (2000), două piese pentru cvartet (saxofoane, trombon, percuţie şi pian); REZONANŢE PE FOND BLEU (2000), două piese pentru flaut şi violoncel; REZONANŢE PE FOND MOV (2000), trei piese pentru septet (oboi, clarinet, fagot, pian, percuţie, vioară şi violoncel; REZONANŢE PE FOND VERDE (2001), două piese pentru flaut, harpă şi violoncel; DINCOLO DE VISE V (2002), suflători, coarde şi tastaturi. München, Edition Pro Viva (ISPV 193 CD); REZONANŢE PE FOND BLEU II (2004), flaut, trompetă şi violoncel; PE ACEST PĂMÂNT ÎNSORIT II (2005), cvartet de coarde; FLORI ŞI REZONANŢE (2005), trio pentru saxofon, violă şi pian; DINCOLO DE VISE VI (2006), suflători, coarde, percuţie şi bandă magnetică.
     
     MUZICĂ CORALĂ: BUCURIA ÎMPLINIRII – DE NUNTĂ (1988), cantată pentru cor a cappella, (ST-EXE 03475).
     
     MUZICĂ ELECTRONICĂ: REZONANŢE PE FOND ROŞU I (2004); REZONANŢE PE FOND ROŞU II (2004), trio pentru flaut, percuţie, pian şi bandă magnetică; REZONANŢE-N VIITOR XI B (2004), pian şi bandă magnetică; LUMINA REZONANŢELOR ALBASTRE I (2005), concertino pentru ansamblu şi bandă magnetică; LUMINA REZONANŢELOR ALBASTRE II (2005), violă şi bandă magnetică; LAMENTO (2005), corn şi bandă magnetică; ALB ŞI REZONANŢE (2006), violă şi bandă magnetică; GRI ŞI REZONANŢE (2006), harpă şi bandă magnetică; PRIVIND MUZICA APEI (2006), harpă şi bandă magnetică.
     
     MUZICOLOGIE: BIO-BIBLIOGRAFIE CONSTANTIN BRĂILOIU, în: REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR, Bucureşti, Tom. 24, nr. 1, 1979; HARRY BRAUNER, în: REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR, Bucureşti, Tom. 33, nr. 3, 1988; DETERMINĂRI SELECTIVE ÎN POETICA VISELOR. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2005.
     
     După o fructuoasă experienţă de interpret (oboist), compozitorul U. V. a reuşit în scurtă vreme să-şi contureze o gândire creatoare proprie. Natura sa interioară orientată spre elaborarea de lucrări complexe, puternic energizate, precum şi experienţa cucerită în performanţa interpretativă, l-au condus către o serie de piese de virtuozitate (Sonata pentru oboi, Simfonia concertantă „Cum greu din adâncuri”), ce aveau să confirme ulterior deschideri artistice spre opusuri de superioară potenţialitate creativă. Nevoia de flexibilitate şi încălzire a materiei sonore l-a condus la un punct culminant, metaforic denumit Mozaic, însă cu nelimitate posibilităţi de combinaţii instrumentale şi vocale. Astfel s-au născut diverse partituri, de la duete şi triouri până la piese pentru orchestră de cameră, cu o multiplă diversitate de îngemănări instrumentale, de la forme aparent clasice până la cele mai imprevi­zibile împletiri de structuri libere, asimetrice, frânte. Continuând dezvoltarea tipului de Mozaic, U. V. a ajuns la o nouă experienţă personală creatoare, grupată în CICLUL VISELOR şi CICLUL REZONANŢELOR. Dacă visul (în sensul părăsirii realităţii către lumea sonoră eternă) l-a condus pe compozitor la concepţia bazată pe ideea de selecţie, rezultată dintr-o profundă tensiune spirituală, în schimb rezonanţa a materializat încercarea de a transcrie reverberaţiile acestor încordări ale momentelor de zbucium. Ineditul explorărilor sale sonore în muzica românească a conferit muzicii lui U. V. un interes particular, despre care timpul îşi va spune cuvântul, fiindcă profesiona­lismul autorului a evitat speculaţiile avangardiste gratuite ce au măcinat muzica nouă din pragul veacului nostru.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     A) ARTICOLE LEXICOGRAFICE: DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY. Vol. 15. Cambridge, International Biographical Centre; WHO'S WHO IN MUSIC AND MUSICIANS' DIRECTORY. Ed. VII-XVII. Cambridge, International Biographical Centre, 1975-2002; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; MEN OF ACHIEVEMENT. Ed. XIII. Cambridge, International Biographical Centre; INTERNATIONAL DIRECTORY OF DISTINGUISHED LEADERSHIP. Ed. VII-IX. Raleigh (North Carolina, USA), American Biographical Institute; FIVE THOUSAND PERSONALITIES OF THE WORLD. Ed. VI. Raleigh (North Carolina, USA), American Biographical Institute, 1998; FIVE HUNDRED LEADERS OF INFLUENCE. Ed. VII. Raleigh (North Carolina, USA), American Biographical Institute, 1998; Goléa, Antoine şi Vignal, Marc. LAROUSSE. DICŢIONAR DE MARI MUZICIENI. Traducere şi completări privind compozitorii români de Oltea Şerban-Pârâu. Bucureşti, Edit. Univers Enciclopedic, 2000; 2000 OUTSTANDING MUSICIANS OF THE 20-TH CENTURY. Cambridge, International Biographical Centre, 2001; THE INTERNATIONAL WHO'S WHO IN CLASSICAL MUSIC. London, Europa Publications, 2003 şi 2004; DOCUMENTATION AND COMMUNICATION CENTER FOR REGIONAL MUSIC BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF BALKAN COMPOSERS. Edited by Sokol Shupo. ASMUS 2005.
     B) ARTICOLE BIOBIBLIOGRAFICE: Buciu, Dan. VIAŢA MUZICALĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, VI 1970; COMPOZITORI ŞI COMPOZIŢII, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 42, 23 X 1970; Angelescu, Gh. P. CRONICA CONSERVATORULUI, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 10 IV 1971; Dumitraşcu, Ilie. TINERE TALENTE ÎN FAŢA CONSACRĂRII. UN TÂNĂR COMPOZITOR, ULPIU VLAD, în: VIAŢA STUDENŢEASCĂ, Bucureşti, nr. 19, 12 V 1971; CONCERTUL CLASELOR DE COMPOZIŢIE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, VI 1971; PROMOŢIA TRĂIEŞTE PRIN PERSONALITĂŢILE EI, în: VIAŢA STUDENŢEASCĂ, Bucureşti, nr. 26, 28 VI 1971; Pihuleac, Stelian. STUDENŢII ŞI RENAŞTEREA MUZICII DE CAMERĂ, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 25, VI 1972; Musicus. SOLO-URI, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 23 VI 1972; V. J. ORCHESTRA „CAMERATA”, în: MUZICA, Bucureşti, 7 VII 1972; Bogdan, Radu. UN DEBUT PRESTIGIOS, în: ROM. LIB., Bucureşti, 10 VI 1973; Cronicar. RECITAL DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 23 III 1973; PREZENŢE ROMÂNEŞTI PESTE HOTARE, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 15 VI 1973; Petrescu, Hrisanta. TINERI ARTIŞTI. COMPOZITORUL ULPIU VLAD, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, nr. 7723, 21 III 1974; Popovici, Doru. PRIME AUDIŢII, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 1 XI 1974; Vartolomei, Luminiţa. RESURSELE TRADIŢIEI AUTOHTONE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 20 XII 1974; Stan, Radu. TINERI COMPOZITORI, în: ROM. LIT., Bucureşti, 6 V 1976; Sava, Iosif. PRIMELE ZILE, în: ROM. LIT., Bucureşti, 16 IX 1976; Vartolomei, Luminiţa. MENIREA SUPREMĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 17 IX 1976; Cazaban, Costin. LA CALD, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 18 IX 1976; Dumitrescu, Iancu. RECITALURI CRITICE, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 11 II 1977; Cazaban, Costin. FIŞIER, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 12 II 77; Constantinescu, Grigore. AL 28-LEA CONCERT-DEZBATERE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, III 1977; PATRU SECVENŢE, în: SĂPTĂMÂNA, 4 XI 1977; Vartolomei, Luminiţa. INTERPRETAREA CREATOARE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 16 XII 1977; Popovici, Doru. O NOUĂ GENERAŢIE, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 15 VI 1979; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979 (Vol. 1) şi 1981 (Vol. 2); Brînduş, Nicolae. CONCERT CAMERAL, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7, VII 1979; Brauner, Harry. SĂ AUZI IARBA CUM CREŞTE. Bucureşti, Edit. Eminescu, 1979; Dumitrescu, Iancu. CRITICĂ DE REVELAŢIE, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 476, 18 I 1980; Georgescu, Corneliu Dan. ULPIU VLAD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 12, 1980; Creţu, Viorel. PRIME AUDIŢII DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1981; Tartler, Grete. FORMĂ ŞI SEMNIFICAŢIE, în: VIAŢA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti, nr. 12, 1981; Vartolomei, Luminiţa. TINEREŢE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 19 III 1982; Dogaru, Anton. PRIME AUDIŢII, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, IV 1982; Creţu, Viorel. TINERI COMPOZITORI, în: ROM. LIT., Bucureşti, 8 IV 1982; Creţu, Viorel. PATRU UNIVERSURI SONORE, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 18, 29 IV 1982; Oţeanu, Smaranda. PAGINI DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ îN CONCERTELE ACTUALEI STAGIUNI, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, nr. 12349, 7 V 1982; Cazaban, Costin. PRIME AUDIŢII, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, nr. 19, 8 V 1982; Stoianov, Carmen. SIMFONIA I DE ULPIU VLAD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, VI 1982; Tomescu, Gabriel. NOUTĂŢI LA ELECTRECORD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, III 1983; László, Ferenc. PARTTALAN SZABADSAG?, în: BRASSOI LAPOK, Braşov, nr. 28, 1983; Bănăţeanu, Ion. DISCUL, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 15, 15 IV 1983; Codreanu, Petre. ANSAMBLUL „CONCERTO”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7, VII 1983; ÎNTÂLNIREA TINERILOR MUZICIENI DIN OPT ŢĂRI, în: ASPECTE DIN UNGARIA – BULETIN ILUSTRAT AL AMBASADEI R. P. UNGARE ÎN R. S. ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 2, 1984; Popovici, Fred. INTRODUCERE LA UN STUDIU AL OPEREI MUZICALE DESCHISE: MOZAIC DE ULPIU VLAD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, VI 1984; Dănceanu, Liviu. COMPOZITORI CONTEMPORANI – ULPIU VLAD, în: ATENEU, Bacău, nr. 9, 1984; Creţu, Viorel. LUCRĂRI CAMERALE ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 12, XII 1984; Popovici, Fred. MUSICA NOVA, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, IV 1985; Romeci, Anca. CRONICA DISCULUI, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 24, 14 VI 1985; Vartolomei, Luminiţa. A FACE TĂCEREA SĂ CLAMEZE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 8 XI 1985; Hoffman, Alfred. SPICUIRI, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 49, 5 XII 1985; Popovici, Fred. ZILELE MUZICII DE CAMERĂ. A CINCEA ZI, în: DRUM NOU, Braşov, nr. 12884, 6 VII 1986; Roşu, Michaela. PREZENŢE ROMÂNEŞTI, în: MUZICA, Bucureşti, 1986; László, Francisc. SĂPTĂMÂNA BRAŞOVEANĂ A MUZICII DE CAMERĂ, în: ASTRA, Braşov, nr. 8, 1986; Roşu, Michaela. SIMFONIA A II-A „DIN INIMI” DE ULPIU VLAD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, IV 1986; Dumitrescu, Iancu. AUTENTICITATE ŞI ANVERGURĂ, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 30, 24 VII 1987; ROMANIAN MUSICIANS TO PERFORM, în: DAILY EGYPTIAN, Carbondale, Illinois, USA, 11 XI 1987; ROMANIAN VISIT UNIVERSITY DURING ONE – MONTH U.S. TOUR, în: DAILY EGYPTIAN, Carbondale, Illinois, USA, 16 XI 1987; Crişan, Constantin. SEARĂ DE MUZICĂ LA BIBLIOTECA AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI, în: TRIB. ROM., Bucureşti, nr. 362, 15 IV 1988; Popovici, Doru. DOUĂ BUCURII…, în: SĂPTĂMÂNA, 31 III 1989; Popovici, Doru. TRIUMFUL CANTABILITĂŢII, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 9 VI 1989; Vartolomei, Luminiţa. TIPĂRITURA MUZICALĂ – EXPRESIE A VIGORII CREATOARE. DIALOG CU COMPOZITORUL ULPIU VLAD, DIRECTORUL EDITURII MUZICALE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 26, 23 VI 1989; Sava, Iosif. SONORITĂŢI AMERICANE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1990; Brumaru, Ada. GRĂDINA SUNETELOR. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1991; Sandu-Dediu, Valentina. ULPIU VLAD – BUCURIA VISELOR, CVINTET PENTRU FLAUT, VIOARĂ, VIOLĂ, VIOLONCEL ŞI PERCUŢIE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 1991; Pricope, Eugen. LA ÎNĂLŢIMEA EXIGENŢELOR, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 31, 15 VI 1991; Raţiu, Adrian. CURAJUL DE A RISCA, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 56, 1 VII 1992; Arvunescu, Luminiţa. AVENTURA SONORĂ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 57, 15 VII 1992; Sandu-Dediu, Valentina. ULPIU VLAD – DIN BUCURIA VISELOR, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 1992; Hoffman, Alfred. CRONICA FESTIVALULUI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1992; Airinei, Irina. DIRECTOR NOU, PROBLEME VECHI, în: AZI - FEŢELE CULTURII, Bucureşti, 19 I 1993; Popa, Carmen. SONURI CONTEMPORANE, în: CURIERUL NAŢIONAL, Bucureşti, 28 I 1993; Şerban-Pârâu, Oltea. CE SE VA ÎNTÂMPLA CU MUZICA ROMÂNEASCĂ? INTERVIU CU DL. ULPIU VLAD, DIRECTOR AL DIRECŢIEI MUZICII DIN MINISTERUL CULTURII, în: MERIDIAN, Bucureşti, 29 I 1993; Dan, Adriana. REMEMBERANCE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 71, 15 II 1993; Vartolomei, Luminiţa. DEMNITATEA UNEI PROFESIUNI, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 77, 15 V 1993; Sandu-Dediu, Valentina. ULPIU VLAD A COMPOSER PORTRAIT I, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1993; Sandu-Dediu, Valentina. SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI. CRONICI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1993; Sandu-Dediu, Valentina. ULPIU VLAD A COMPOSER PORTRAIT II, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1993; Anghel, Irinel. SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI. CALITATE ŞI CANTITATE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 103, 1994; Codreanu, Petre. SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI. CONSTANTE ŞI VARIABILE în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 103, 1994; Raţiu, Adrian. RISCURI ŞI TRIUMFURI, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 103, 1994; Lissek, Bernd. NEUE MUSIK ALS EIN GLANZLICHT, în: WESTDEUTCHE ZEITUNG, Mittwoch, 19 X 1994; Sandu-Dediu, Valentina. ORCHESTRA DE CAMERĂ „CONCERTO”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1994; Sandu-Dediu, Valentina. COMPOZITORUL ULPIU VLAD LA 50 DE ANI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1, 1995; Popovici, Fred şi Marinescu, Mihaela. TRADITION UND ERNEUERUNG, în: MUSIK TEXTE, nr. 57-58, III 1995; Sandu-Dediu, Valentina. SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI, în: MUZICA, nr. 3, 1995; Brumaru, Ada. PROIECŢIE SATURATĂ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 126, 1995; Pruteanu, Vasile. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ZILELE MUZICII CONTEMPORANE”, EDIŢIA IX, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1995; Codreanu, Petre. ZIUA MUZICII INTERNAŢIONALE, în: VITRALIU, Bacău, nr. 8, 1995; Tomescu, Vasile. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL GEORGE ENESCU, ED. XIII. CVINTETUL CONCORDIA, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1995; Velea, Alina. PRIETENIA COMPOZITORILOR, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 129, 1995; Secară, Constantin. UNITATE ŞI DIVERSITATE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 137, 1995; Sandu-Dediu, Valentina. ORCHESTRA DE CAMERĂ „CONCERTO”, în: MUZICA, nr. 2, 1995; PREMIILE DE CREAŢIE ALE UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR PE ANUL 1995, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1, 1996; PREMIILE DE CREAŢIE ALE UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 142, 1996; Popa, Carmen. ETALOANE DE INTERPRETARE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 151, 1996; Beimel, Thomas. WUPPERTAL. ÎNSEMNĂRI PERSONALE LA PIESA „DINCOLO DE VISE” DE ULPIU VLAD, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 151, 1996; Moga, Doina. CONCORDIA, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1996; Sassenhausen, Hartmut von. DER ÜBERFALL WURDE NACHTRÄGLICH VERTONT, în: KULTUR IN WUPPERTAL, Wz Montag, 13 V 1996; Dănceanu, Liviu. UN FESTIVAL AL NAŢIUNILOR, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 160, 1996; Dănceanu, Liviu. CONTINUITATE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 161, 1996; Anghel, Irinel. ORIENTĂRI, DIRECŢII, CURENTE ALE MUZICII ROMÂNEŞTI DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1997; Diaconescu, Tanţa. VIRTUALITĂŢI EPIFANICE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 169, 1997; Tomescu, Vasile. ELABORARE ŞI CONCRETIZARE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 175, 1997; Petecel Theodoru, Despina. PERMANENŢE ÎN S.I.M.N. ORCHESTRA DE CAMERĂ „CONCERTO” A ACADEMIEI DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI ŞI ANSAMBLUL GERMAN „PARTITA RADICALE”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1997; Dănceanu, Liviu. LUDICONIRISM, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 177, 1997; Schraad, Daniel von. EHRUNG FÜR EINE BEDEUTENDE KOMPONISTIN, în: WESTDEVBERE ZEITUNG, Wuppertal, 3 III 1998; Füredi, Ladislau. ROMÂNII ÎN LUME. IN MEMORIAM MYRIAM MARBE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 194, 1998; Petecel Theodoru, Despina. ARTA DE A FLUIDIZA CONCERTELE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 200, 1998; Beimel, Thomas. „DINCOLO DE VISE”. SCHIŢE LA O „NONOPERĂ” DE ULPIU VLAD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1998; Smărăndescu, Cipriana. DIN NOU „ARCHAEUS”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1998; Dănceanu, Liviu. MINICAMPANIE ITALIANĂ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 212, 1999; Spânu, Diana. JUNIORII CREAŢIEI MUZICALE CONTEMPORANE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 215, 1999; Diaconescu, Tanţa. CONVERGENŢELE PERFORMANŢEI INTERPRETATIVE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 216, 1999; Sassenhausen, Hartmut von. COMPONISTIN AUS RUMÄNIEN SCHRIEB FÜR PARTITA RADICALE, în: KULTUR IN WUPPERTAL, 17 IV 1999; Mehedinţeanu, Ioana. SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI – EDIŢIA A IX-A, în: OPUS, Bucureşti, Supliment nr. 2, 28 mai 1999; Baltazar, Loredana. SENTIMENTUL TRAGICULUI ÎN MUZICA NOUĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1999; Lumpe, Vera. ISOLIERT, în: FRANKFURTER RUNDSCHAU, 31 VII 1999; Secară, Constantin. ARCHAEUS – CONSECVENŢĂ ŞI STIL, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1999; Marian, Marin. SURÂSUL LUI HARRY, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1999; Avakian, Dumitru. CREAŢIA ZILELOR NOASTRE, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 42, 20 X 1999; Marinescu, Mihaela. RECITAL DE FAGOT, în: ACT. MUZ., nr. 235, 1999; B. A. O OBLIGAŢIE INTERIOARĂ: SĂ SCRIU O LUCRARE DEDICATĂ VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI, în: REALITATEA EVREIASCĂ, Bucureşti, nr. 114-116 (914-916), 16 III - 15 IV 2000; Cosma, Viorel. ÎNTRE BAROC ŞI CONTEMPORANI, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 242, 2000; Diaconescu, Tanţa. IDENTITATEA CREATORULUI DE CURSĂ LUNGĂ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 242, 2000; Baltazar, Loredana. VISĂRI ÎN OGLINZI SONORE…, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 243, 2000; Marinescu, Mihaela. POEZIE ŞI MUZICĂ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 247, 2000; Diaconescu, Tanţa. ESENŢE ALE MESAJULUI MUZICAL ÎN LIMBAJ CONTEMPORAN, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 248, 2000; Vlad, Gheorghe. UN EVENIMENT MUZICAL ANIVERSAR, în: TRIBUNA ANTIFASCISTĂ, Bucureşti, nr. 3 (23), 2000; Popa, Carmen. ANSAMBLUL „ARCHAEUS”. NEDEZMINŢIRE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 2000; Dănceanu, Liviu. HANOVRA. ESCALADAREA AUDITIVULUI, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 252, 2000; Marinescu, Mihaela. RECITAL CAMERAL, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 2000; Grigorescu, Olga. HARPA SPANIOLILOR, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 256, 2000; PREMIILE DE CREAŢIE ALE UCMR PE ANUL 2000, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 266, 2001; GHID BIBLIOGRAFIC: MUZICA ROMÂNEASCĂ DIN ULTIMII 50 DE ANI REFLECTATĂ ÎN REVISTA MUZICA (1950-1999). Ed. de Monica Grigore, Oana Mehedinţeanu şi Patricia Nedelescu. Bucureşti, Edit. Opus, 2001; Dănceanu, Liviu. ESEURI IMPLOZIVE. Edit. Corgal Press, Bacău, 2001; PREMIILE DE CREAŢIE ALE UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR PE ANUL 2000, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 2001; Marinescu, Mihaela. SUB SEMNUL EUFONIEI în: ACT. MUZ., Bucureşti, 12, Supliment, VII 2001; Balint, George. FLORI OFERITE DE ARCHAEUS, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 5, 2001; Lerescu, Sorin. CONCERT ARCHAEUS, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 2001; Vartolomei, Luminiţa. STOP-CADRU ÎN SONOR. Vol. 1. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2001; Sandu-Dediu, Valentina. MUZICA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1944-2000. Edit. Muzicală, Bucureşti, 2002; Beimel, Thomas. „FASCINATION”. DIE ZWÖLFTE INTERNATIONALE WOCHE DER NUEN MUSIK IN BUKAREST, în: MUSIKTEXTE, Köln, VIII 2002; Petecel Theodoru, Despina. SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI. EDIŢIA A XII-A. 23-30 MAI 2002, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 2002; Vartolomei, Luminiţa. PIETRE PENTRU PIEDESTAL, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 7, 2002; Christoff, Dimiter. INTERVIU CU ULPIU VLAD, în: MUSIC. YESTERDAY. TODAY. TWO-MONTHLY MAGAZINE, Sofia, nr. 1, 2003; Baltazar, Loredana. IN NOMINE (ARCHAEI), în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 2003; Todea, Eugen. MUZICA ROMÂNEASCĂ LA LOC DE CINSTE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 9, 2003; Sârbu, Camelia-Anca. O CLASĂ DE COMPOZIŢIE: „MOZAIC” DE ULPIU VLAD, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 2003; Manolache, Laura. MUZICA ROMÂNEASCĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 2003; Cosma, Viorel. 40 DE ANI ÎN FOTOLIUL DE ORCHESTRĂ. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Pegasus Press, 2004; PREMIILE DE CREAŢIE ALE UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA PE ANUL 2003, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1, 2004; PREMIILE U.C.M.R. PE ANUL 2003, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 3, 2004; Baltazar, Loredana. LABORATORUL „HYPERION”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 2004; Lesle, Lutz. ROMANIA TODAY 3, în: NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK, Leipzig. nr. 5, 2004; Nofze, Mathias. ROMANIA TODAY 3, în: DAS ORCHESTER, Mainz, nr. 11, 2004; Sandu-Dediu, Valentina. MUZICA NOUĂ ÎNTRE MODERN ŞI POSTMODERN. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ LA 140 DE ani. Privire istorică. Bucureşti, Edit. Universităţii Naţionale de Muzică, 2004; Baltazar, Loredana. PORTRET ANIVERSAR ULPIU VLAD, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 5, 2005; Popa, Carmen. SINCRETISM CONTEMPORAN & MORE..., în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 2005; M. C. PE SCURT, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 3, 2005; Baltazar, Loredana. PANORAMIC ROMÂNESC, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 2005; Baltazar, Loredana. PORTRET ANIVERSAR ULPIU VLAD, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 5, 2005; Balint, George. MOMENT FINAL, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 6, 2005; Lungu, Florian. SUGESTII PENTRU DIALOGUL ARTELOR, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 6, 2005; Măniuţ, Petruţa-Maria. CONFLUENŢE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 7, 2005; Balint, George. MUZICĂ ROMÂNEASCĂ LA PACHET, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 10, 2005; Petecel Theodoru, Despina. „ARCHAEUS” DUPĂ 20 DE ANI, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 11, 2005; Vartolomei, Luminiţa. NATURĂ MOARTĂ CU VOCI, INSTRUMENTE ŞI BAGHETE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2005; Grigorescu, Olga. UN DEBUT ŞI 5 PRIME AUDIŢII, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 2, 2006; I. S.-C. RÊVES ET MIRAGES, în: Dernières Nouvelles d'Alsace, Strasbourg, 28 II 2006; Petecel Theodoru, Despina. ULPIU VLAD – „FĂURITORUL” DE VISE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 3, 2006; Avakian, Dumitru. ÎN CĂUTAREA UNEI FORMULE IDENTITARE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 6, 2006; Mociulschi, Adrian Leonard. DESCHIDEREA: MOMENTE SONORE PLINE DE ORIGINALITATE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 6, 2006; Nemescu, Octavian. PE TĂRÂMUL CONFUZIILOR POSIBILE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 6, 2006; Vartolomei, Luminiţa. DENSITATE ŞI DIVERSITATE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 6, 2006; Marian, Marin. ACOUSMANIA 2006, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 7, 2006; Dumitrescu, Iancu. ULPIU VLAD, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 7, 2006.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR