Ludovic BACS
- dirijor şi compozitor -
(n. 19.01.1930 Petrila – m. 30.06.2015 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început de timpuriu la Petrila (1939), cu Faubich Joseph (vioară), continuându-le la Cons. Cluj- Napoca (1948 – 1951), cu Major Ferenc (teorie-solfegiu), Jodál Gábor (armonie), Lakatos István (istoria muzicii), Jagamas János (folclor), Zsurka Péter (vioară), Uto Mária (pian), perfecţionându-se la Cons. P.I. Ceaikovski din Moscova (1951 – 1956) cu Ina Barsova (teorie-solfegiu, armonie), S.I. Evseev (contrapunct), Dimitri Rogal-Levitzki (orchestraţie), R.I. Gruber (istoria muzicii), Nikolai P. Anosov (dirijat), A.P. Tiţ (vioară). Paralel a urmat Facultatea de filosofie la Universitatea din Cluj-Napoca (1948 – 1949).
     
     Dirijor (1957 – 1997) şi director artistic (1965 – 1980) la Orchestra de Studio a Radioteleviziunii Române din Bucureşti; asistent la clasele citire de partituri şi muzică de cameră la Cons. Bucureşti (1960 – 1965). A fondat şi a condus Orchestra de muzică veche Ars Rediviva din Bucureşti (1966 – 1980).
     
     A întreprins turnee ca dirijor în Polonia (1972), Iugoslavia (1974), Spania (1975, 1979), R.F. Germania (1976), Olanda (1976), Elveţia (1976), R.D. Germană (1978), Bulgaria (1979), U.R.S.S. (1980), Ungaria (1981, 1983), Estonia, Italia, Lituania.
     
     A publicat studii, articole, cronici în: Muzica, Studii de muzicologie, A Hét, Elore, Ifjúmunkás, Radio România, Panoramic RTV, Actualitatea Muzicală etc.
     
     A susţinut conferinţe, concertelecţii, emisiuni de radio şi televiziune.
     
     A realizat înregistrări la Radio Bucureşti şi casa de discuri Electrecord.
     
     A abordat în egală măsură repertoriul renascentist şi baroc, clasic, romantic, modern şi contemporan, promovând un imens fond de lucrări vechi româneşti (semnate de Ioan Căianu, Valentin Greff Bacfarc, Georg Ostermayer, Gabriel Reilich, Johann Sartorius etc.) şi universale (G. Machaut, G. Binchois, J. Obrecht, J. Ockeghem, Josquin des Pres, W. Byrd, J. Bull), precum şi muzică de operă: Orfeo, Reîntoarcerea lui Ulysse în patrie, Încoronarea Popeei (Monteverdi), Înţeleptul Socrate (Telemann), Iphigenia în Aulida, Orfeu (Gluck), Regele Arthur (Purcell), Iulius Caesar (Händel), Parsifal (R. Wagner), Târgul din Sorocinsk (Musorgski), Castelul prinţului Barbă Albastră (Bartók), Zbor de noapte (Dallapicolla), Horia (S. Drăgoi), Ovidiu (C.C. Nottara), Michelangelo (Alfred Mendelsohn), Treptele istoriei (M. Moldovan), Jertfirea Iphigeniei (P. Bentoiu), Iona, Pedeapsa (A. Vieru), Logodna (N. Brânduş), Domniţa din depărtări (M. Barberis), Orestia I, Orestia II, Coeforele, Agamemnon (A. Stroe), D-ale carnavalului (E. Lerescu), Domnişoara Cristina (S. Nichifor), Crăiasa zăpezii (L. Alexandra) etc., muzică vocal-simfonică: Alegerea lui Hercule, oratoriile de Crăciun şi de Paşti, Matthäus-Passion (J.S. Bach), Il combatimento di Tancredi e Clorinda (Monteverdi), Cântecul pământului (G. Mahler), Cantata ciangăiască (T. Olah) etc., muzică simfonică: Simfonia în C (M. Haydn), Muzica apelor, Focuri şi artificii (Händel), Variaţiuni simfonice (A. Dvorak), Passacaglia (Webern), Verklärte Nacht (A. Schönberg), Concertul în RE (I. Stravinski), suitele I şi II din Romeo şi Julieta (S. Prokofiev), Simfonia a IV-a (Gh. Dumitrescu), Simfoniile II, III şi IV, Clepsidra I, Odă tăcerii, Museum musicum, Concert pentru flaut şi orchestră, Jocuri pentru pian şi orchestră (A. Vieru), Simfoniile II şi III (C. Ţăranu), Concert pentru clarinet şi orchestră, Passacaglia şi Fuga (T. Ciortea), Concert pentru orchestră de coarde, Suita pentru orchestră (T. Olah), Simfonia a III-a (A. Mendelsohn), Ritmuri citadine (N. Beloiu), Concert pentru flaut şi 13 instrumente (D. Rotaru), Simfonia I (A. Markos), Improvizaţie şi Fugă (G.W. Berger), Simfonia I (M. Brumariu), Cantemiriana, Memoria Putnei, Concert pentru violoncel şi orchestră (A. Pop), Concert pentru trompetă, Muzică de concert, Concert pentru clarinet şi orchestră (A. Popa), In Memoriam (Hans Peter Türk), Epitaf „Eftimie Murgu" (Doru Popovici) etc. Dirijor echilibrat, riguros, cu o gestică sobră, economicoasă, eficientă, Bács stăpâneşte cu autoritate repertoriul preclasic, baroc şi clasic, după cum se dovedeşte un bun cunoscător al muzicii contemporane. Excelent şi pasionat cercetător al creaţiei vechi româneşti, Bács a pus în valoare partituri rămase de sute de ani în arhive, valorificând un repertoriu inedit atât în ţară, cât şi peste hotare (Festivalul internaţional „Musica Antiqua Europae Orientalis" de la Bydgoszcz, Festivalul Muzicii Baroce de la Maribor etc.). Departe de a fi un şef de orch. spectaculos, Bács cucereşte prin exactitatea şi respectul partiturilor, prin echilibrul construcţiilor polifonice, prin coloritul timbral (în muzica contemporană), dar mai ales prin limpezimea temelor, planurilor sonore şi ideilor lucrărilor.
     
     A orchestrat numeroase cântece de masă. A realizat transcripţii de muzică veche pentru formaţii camerale de G. Machault, Guillaume Dufay, Josquin des Prcs, Johannes Ockeghem, Gilles Binchois, Daniel Speer etc., precum şi prelucrări orchestrale după Valentinus Graefius Bacfarc, Georgius Ostermayer, Johannes Sartorius, Tilman Susato etc. A scris muzica filmului documentar „Despre Design".
     
     A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, cls. V-a (1968).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: CINCI LIEDURI DUPĂ GABRIEL REILICH (1969), pentru soprană şi orch. de cameră, p.a. Bucureşti, 1970, Musica Rediviva, Ludovic Bács.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: VARIAŢIUNI PE TEMA UNUI COLIND (1966), pentru orch. de cameră; „DANSERYE" DUPĂ CODEX CAIONI (1968), pentru orch. de cameră, p.a. Bucureşti, 1970, Musica Rediviva, Ludovic Bács; SUITĂ DE DANSURI VECHI ROMÂNEŞTI (1978), p.a. Bucureşti, 1979, Musica Rediviva, Ludovic Bács.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: CVARTET PENTRU 4 VIOLONCELE (1966).
     
     MUZICĂ CORALĂ: CÂNTECUL AŞTEPTĂRII (1980), madrigal pentru 5 voci (mixte), versuri de Lucian Blaga; CÂNTEC SUB STELE (1980), madrigal pentru 5 voci (mixte), versuri de Lucian Blaga; CÂNTECUL NOPŢII (1980), madrigal pentru 5 voci (mixte), versuri de Lucian Blaga; ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBUL (Am plecat din ţara-mi dragă) (1980), prelucrare pentru cor mixt, după un cântec popular cules de G. Baston; ARRA GYERE AMERRE ÉN (Vino pe unde merg eu) (1980), prelucrare pentru cor mixt, după un cântec popular cules de G. Baston; BÖLCSODAL (Cântec de leagăn) (1980), pentru cor de femei, versuri de Ferenc István; VENIM ŢARĂ (1980), pentru cor de copii şi pian/orch., versuri de Gerhard Crejka; CÂNTECUL NOPŢII (1981), pentru solişti, cor bărbătesc şi pian/orch., versuri de Nichita Stănescu; PARTID AL FRUMUSEŢII (1982), pentru cor mixt, versuri de Violeta Zamfirescu; MENIRE (1982), pentru cor mixt, versuri de Vasile Zamfir; ROMÂNIEI (1982), pentru cor mixt, versuri de Ion Bănuţă; DOJNA (1982), pentru cor mixt, versuri de Horváth Imre; ÚJ ÉNEK (Cântec nou) (1982), pentru cor bărbătesc, versuri de Ligeti Erno; CERCURI (1982), poem pentru cor mixt, versuri de Miltiade Nenoiu; MAREA PORUNCĂ (1982), odă pentru bas solo, cor şi pian/orch., versuri de Cicerone Theodorescu; CA OMUL SĂ SE APROPIE DE OM (1983), pentru cor mixt, versuri de Franz Storch; FRUMUSEŢE (1983), pentru cor mixt, versuri de Eugen Jebeleanu; LUMINA PĂCII (1983), pentru cor mixt, versuri de Bogdan Boeriu; LA NOI (1983), pentru cor mixt, versuri de Ion Brad; CĂTRE PARTID (1983), pentru cor mixt, versuri de Mihai Negulescu; SZÜLOFÖLDEM (Pământul natal) (1983), pentru cor mixt, versuri de Lászlóffy Aladár; EMBLEMA LUI AUGUST (1985), pentru cor mixt şi pian/orch., versuri de Vlaicu Bârna; CU TOT CE AM (1985), pentru cor mixt, versuri de A. Bakonski; SCUT PUNEM PIEPTUL (1985), pentru cor bărbătesc şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu; SIMBOLUL DEMNITĂŢII (1986), pentru cor mixt şi pian/orch., versuri de Viorel G. Cozma; OMAGIU (1986), pentru alto, bas, cor mixt şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu; JURĂMÂNT DE TIHNĂ (1986), pentru cor bărbătesc şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu; ŞAPTE CANOANE HAZLII (1986), suită pentru cor de copii şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu.
     
     ORCHESTRAŢII ŞI TRANSCRIPŢII: ÎNCORONAREA POPEEI de Claudio Monteverdi; ARTA FUGII de J.S. Bach (STM-ECE 01308/ 01309); OFRANDA MUZICALĂ de J.S. Bach (STECE 01647); AMPHITRION de Henry Purcell; CONCERT PENTRU CONTRABAS ŞI ORCHESTRĂ de Serge Koussevitsky; CONCERT PENTRU HARPĂ ŞI ORCHESTRĂ de Karl Ditters von Dittersdorf.
     
     MUZICOLOGIE: ARTA FUGII DE J.S. BACH, în: STUDII DE MUZICOLOGIE, nr. 20, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1986; SIMFONIA V-A DE ANATOL VIERU, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 4, 1986.
     
     DISCOGRAFIE (SELECTIVĂ): Alexandra, Liana. CRĂIASA ZĂPEZII, operă-feerie (STECE 03259); Bach, J.S. ARTA FUGII (STM-ECE 01308 – 01309); Bach, J.S. OFRANDA MUZICALĂ (ST-ECE 01647); Bakfark, V.G. FANTEZIE (STM-ECE 01190); Bentoiu, Pascal. JERTFIREA IPHIGENIEI – operă radiofonică (ECE 0388); Căianu, Ion. DANSERIE Din CODEX CAIONI (STM-ECE 01190); Cernei, Elena. ARII DIN OPERE – Bizet, Gluck, Mozart, Rossini, Mascagni, Saint-Saëns, Thomas (ECE 0370; STM-ECE 0863); Constantinescu, Paul. VARIAŢIUNI LIBERE PENTRU VIOLONCEL ŞI ORCHESTRĂ (STM-ECE 01188); Haydn, Joseph. SIMFONIA Nr. 6 „LE MATIN" / nr. 7 „LE MIDI" / nr. 8 „LE SOIR" (STM-ECE); Lazăr, Filip. CONCERT DE CAMERĂ PENTRU BATERIE ŞI 12 INSTRUMENTE (ECE 0493); Lerescu, Emil. ECATERINA TEODOROIU – operă, selecţiuni (STM-ECE 01196), Mahler, G. DAS LIED VON DER ERDE KINDERTOTENLIEDER (ST-ECE 04038/04039); Petra- Basacopol, Carmen. CONCERT PENTRU HARPĂ ŞI ORCHESTRĂ (ECE 01862); Reilich, G. CINCI LIEDURI (STMECE 01190); Sartorius, J. Junior. DICTUM ÎN DO MAJOR (STM-ECE 01190); Speer, Daniel. TÜRKISCHER EULENSPIEGEL – fragmente (STM-ECE 01190); Stavru, Cornel. ARII DIN OPERE – Verdi/Wagner (ECE 01382); Vieru, A. CLEPSIDRA I (STM-ECE 0952); Vieru, A. CONCERT PENTRU FLAUT ŞI ORCHESTRĂ (ECE 0224); Vieru, A. SIMFONIILE NR. 2 Şi nR. 3 (ST-ECE 03973).
     
     FILMOGRAFIE (TV): MEDALION N. HERLEA (1968); OVIDIU – operă de C.C. Nottara (1972); ECATERINA TEODOROIU – operă de E. Lerescu (1974).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Hoffman, Alfred. În sălile de concert: Eugene Goosens. Un debut la orchestra Radio. LUDOVIC BÁCS, în: ROMÂNIA LIBERĂ, Buc., 17, nr. 4496, 27.III.1959; Pintér, Lajos. INTERJU BÁCS LAJOSSAL KÖZÖNSÉG ÜGYBEN (Interviu cu Ludovic Baci despre public), în: ELÖRE, Buc., 5.XII.1968; Pintér, Lajos. BUKARESTI HANGVERSENYEK (Concerte bucureştene – Ludovic Baci), în: ELÖRE, Buc., 14.III.1969; Pintér, Lajos. BÁCS LAJOS ÉS KOZMA MÁTYÁS A RÁDIOZENEKAR HANGVERSENYÉN. (Ludovic Baci şi Matyas Kozma la concertele orchestrei Radio), în: ELÖRE, Buc., 6.XI.1969; Pintér, Lajos. BÁCS LAJOS A RÁDIOZENEKAR HANGVERSENYÉN. (Ludovic Baci la pupitrul orchestrei Radio), în: ELÖRE, Buc., 6.XI.1969; Pandelescu, J.V. MUZICA VECHE DIN TRANSILVANIA, în: ROM. LIBERĂ, Buc., 21.II.1970; Sava, Iosif. REZONANŢELE UNOR MOMENTE DE ISTORIE MUZICALĂ, în: SCÂNT. TIN., 26, nr. 6455, 17.II.1970; Hoffman, A. MUZICĂ VECHE DIN TRANSILVANIA, în: CONTEMPORANUL, Buc., nr. 8 (1216), 20.II.1970; Sava, Iosif. PASIUNEA UNUI TÂNĂR ŞEF DE ORCHESTRĂ, în: SCÂNT. TIN., 26, nr. 6491, 31.III.1970; Hrisanide, Alexandru. SEARĂ DE MUZICĂ VECHE LA MUZEUL BRAN, în: CONTEMPORANUL, Buc., nr. 19 (1226), 8.V.1970; Moga, Doina. CU LUDOVIC BACI DESPRE: DESCOPERIRI ŞI RESTITUIRI MUZICALE, în: INF., Buc., 18, nr. 5153, 17.III.1970; Hoffman, Alfred. MARTHA KESSLER – FERDINAND WEISS – LUDOVIC BACI, în: CONTEMPORANUL, Buc., nr. 10 (1321), 3.III.1972; Hoffman, Alfred. LUDOVIC BACI, În: CONTEMPORANUL, Buc., nr. 10 (1321), 3.III.1972; Sava, Iosif. LUDOVIC BACI: „FLAUTUL FERMECAT" AUDIŢIE INTEGRALĂ, în: CONTEMPORANUL, Buc., nr. 13 (1324), 24.III.1972; Elian, E. „FLAUTUL FERMECAT" PE PODIUMUL RADIOTELEVIZIUNII, în: INF., Buc., 19, nr. 5781, 28.III.1972; Domokos, Szilágyi. OPERÁT – VAGY INKÁBB NE?, în: A HÉT, Buc., 3, nr. 35, 01.IX.1972; Elian, E. „TREPTE ALE ISTORIEI" DE MIHAI MOLDOVAN, în: INF., Buc., 20, nr. 6114, 26.IV.1973; Elian, E. VIAŢA MUZICALĂ. „TREPTE ALE ISTORIEI" DE MIHAI MOLDOVAN, în: MUZICA, Buc., 23, nr. 6 (247), VI.1973; Pandelescu, J.V. „MUZEU MUZICAL" DE ANATOL VIERU, în: MUZICA, Buc., 23, nr. 12 (253), XII.1973; Stan, Radu. „ORFEUL" LUI MONTEVERDI ÎN STAGIUNEA RADIOTELEVIZIUNII, în: TRIBUNA ROM., 3, nr. 30, 1.II.1974; Dumitrescu, Iancu. PUBLICUL CERE BACH, în: SĂPTĂMÂNA, nr. 202, 18.X.1974; Teutsch, Karl. DAS MEISTERSTÜCK. EIN BACHABEND UNTER LUDOVIC BACS, în: NEUER WEG, Buc., 26, nr. 7913, 18.X.1974; Elian, E. VIAŢA MUZICALĂ. LUDOVIC BACI ŞI ORCHESTRA DE MUZICĂ VECHE, în: MUZICA, Buc., 24, nr. 11 (265), XI.1974; Teutsch, Karl. BAROCKMUSIK IN BUKAREST. LUDOVIC BACS NEUES KAMMERORCHESTER / VALENTIN GHEORGHIU ALS ORGANIST, în: NEUER WEG, Buc., nr. 7975, 29.XII.1974; Malde, Julio Andrade. UN GRAN CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA RTV RUMANA, în: EL IDEAL GALLEGO, Coruña, 23.V.1975; Patiño. Ramon. UN GRATO CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA RADIO Y TELEVISION RUMANA, în: LA BOZ DE GALICIA, 23.V.1975; T., Enrique. CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE RUMANIA EN EL FOMENT, în: MATARO, 27.V.1975; Frechilla del Rey, Miguel. CONCIERTO POR LA ORQUESTA DE CÁMARA DE LA RADIOTELEVISIÓN RUMANA, în: EL MONDE DE CASTILLA, Valladolid, 28.V.1975; Sanchez, H. Garcia. LA ORQUESTA DE CAMARA DE R.T.V. RUMANA, în: LIBERTAD, 28.V.1975; Zuloaga, Pedro. ORQUESTA DE CAMARA DE LA RADIOTELEVISION RUMANA, în: VALLADOLID, 28.V.1975; Lao, Francisco R. BRILLANTE ÉXITO DE LA AGRUPACIÓN DE MÚSICA DE LA RADIO TELEVISIÓN RUMANA; Padin, F. LA ORQUESTA DE LA RADIODIFUSIÓN Y TV RUMANA CLAUSURÓ, BRILLANTEMENTE, EL CURSO DE JJ. MM., În: INFORMACIÓN LOCAL, 4.VI.1975; Munoz, F. EL CONJUNTO DE MUSICA ANTIGUA DE LA RADIODIFUSION RUMANA, EN LA FILARMONICA, în: LA TARDE, 5.VI.1975; Sanchez, H. Garcia. LA ORQUESTA DE CAMARA DE R.T.V. RUMANA; Sava, Iosif. ORCHESTRA STUDIO A RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE ÎN U.R.S.S., în: ROM. LITERARĂ, Buc., 8, nr. 43, 23.X.1975; Sava, Iosif. PREZENŢE ROMÂNEŞTI. ORCHESTRA DE STUDIO A R.T.V. ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ, în: MUZICA, Buc., 25, nr. 12 (279), XII.1975; Cristian, V. „FESTIVALUL SCHUMANN", În: MUZICA, Buc., 25, nr. 12 (279), XII.1975; Oţeanu, Smaranda. TEZAUR DE CÂNTEC ROMÂNESC, în: SCÂNTEIA, Buc., 45, nr. 10.431, 5.III.1976; Vartolomei, Luminiţa. O VALOARE PERENĂ A PATRIMONIULUI NAŢIONAL. MUZICA VECHE, În: CONTEMPORANUL, nr. 13 (1533), 26.III.1976; Tartler, Grete. UN FEL DE A AŞTEPTA MUZICA, în: LUCEAFĂRUL, Buc., 19, nr. 21, 22.V.1976; Constantinescu, Grigore. PREMIERĂ CU „IONA", în: TRIBUNA ROM., 5, nr. 99, 15.XII.1976; Cronicar. DIN CODEX-URI ŞI CRONICI, în: LUCEAFĂRUL, Buc., 20, nr. 2, 8.I.1977; Sava, Iosif. SERI DE ÎNALTĂ CULTURĂ MUZICALĂ, în: ROMÂNIA LITERARĂ, Buc., 10, nr. 2, 13.I.1977; Elian, E. COMPOZITORI TRANSILVĂNENI DIN SEC. XVI – XVIII, în: TRIBUNA ROM., Buc., 6, nr. 103, 15.II.1977; Dumitrescu, Iancu. OPERA FIDELIO", În: SĂPTĂMÂNA, Buc., nr. 324, 18.II.1977; Boldizsár, Csiky. KISLEXICON, în: ZENETUDOMANYI IRÁSOK, KRITERION, Bucureşti, 1977; Elian, E. BACH ÎNTR-O VIZIUNE ORIGINALĂ, în: TRIB. ROM., 6, nr. 121, 15.XI.1977; Cazaban, Costin. MIRIFICELE INSTRUMENTE ALE MUZICII, în: LUCEAFĂRUL, Buc., 21, nr. 10, 11.III.1978; Ţurcan, Nicolae. DIN ŢARĂ. BRAŞOV. INTEGRALA CANTATELOR PROFANE ŞI A CONCERTELOR BRANDENBURGICE DE J.S. BACH. JANUSZ PRZYBYLSKI – MARIANA STARK, în: MUZICA, Buc., 28, nr. 3 (306), 03.1978; Popescu-Deveselu, Vladimir. INTEGRALA CONCERTELOR BRANDENBURGICE, în: MUZICA, Buc., 28, nr. 4 (307), IV.1978; Cazaban, Costin. VIAŢA MUZICALĂ. PRIME AUDIŢII, în: MUZICA, Buc., 28, nr. 5 (308), V.1978; Sava, Iosif. FESTIVAL BACH, în: MUZICA, Buc., 28, nr. 6 (309), VI.1978; Sava, Iosif. MUSICA REDIVIVA, în: DISCUL, Buc., XII.1978; Cazaban, Costin. ELOCVENŢA TRECUTULUI, în: LUCEAFĂRUL, Buc., 22, nr. 8, 24.II.1979; Constantinescu, Gr. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU" A 8-A EDIŢIE. MUSICA REDIVIVA, în: MUZICA, Buc., 29, nr. 10 (325), X.1979; Şurianu, Horia. ANSAMBLUL „MUSICA REDIVIVA", În: MUZICA, Buc., 30, nr. 6 (333), VI.1980; Elian, E. FORMAŢII ORCHESTRALE ÎN STAGIUNEA CAMERALĂ A FILARMONICII „GEORGE ENESCU". MUSICA REDIVIVA, în: MUZICA, Buc., 30, nr. 7 (334), VII.1980; Elian, E. „OFRANDA MUZICALĂ" DE J.S. BACH ÎNTR-O NOUĂ VERSIUNE, în: TRIB. ROM., 9, nr. 188, 1.IX.1980; Elian, E. LUDOVIC BACI – DAN ATANASIU, în: MUZICA, Buc., 31, nr. 3 (342), III.1981; Scurtulescu, Dan. LUDOVIC BACI – GABRIEL AMIRAŞ, în: MUZICA, Buc., 31, nr. 4 (343), IV.1981; Cosma, Viorel. UN SUCCES AL GENULUI MUZICAL BUF, în: INF., Buc., 29, nr. 8941, 7.VII.1982; Cazaban, Costin. OPERA „D'ALE CARNAVALULUI" DE EMIL LERESCU, în: SCÂNTEIA, 51, nr. 12.413, 21.VII.1982; Dumitrescu, Iancu. ACCENT, în: SĂPTĂMÂNA, nr. 612, 27.VIII.1982; Tomescu, Vasile. LA MUSIQUE RENAISANCE ITALIENNE MONTEVERDI ET L'"INCORONAZIONE DIN POPEA" DANS L'ESPACE SPIRITUEL ROUMAIN. ASPECTS HISTORIQUES, ESTHÉTIQUES ET DE STYLE, în: MUZICA, Buc., 32, nr. 10 (361), X 1982; Cosma, Viorel. PREMIERĂ – EVENIMENT: „ORESTIA I" DE AUREL STROE, în: ROM. LIBERĂ, Buc., 41, nr. 11.953, 6.IV.1983; Kessler, Klaus. MUSIKALISCHES AUF UND AB, în: NEUE LITERATUR, Buc., 34, nr. 6, VI.1983; Scurtulescu, Dan. LUDOVIC BACI LA FILARMONICĂ, în: MUZICA, Buc., 33, nr. 6 (369), VI.1983; Negreanu, Radu. „CRĂIASA ZÂNELOR", În: MUZICA, Buc., 33, nr. 8 (371), VIII.1983; Vieru, Anatol. LA IZVOARE, în: CONTEMPORANUL, Buc., nr. 21 (1958), 18.V.1984; Vartolomei, Luminiţa. OPERA „PEDEAPSA" DE ANATOL VIERU, în: MUZICA, Buc., 34, nr. 9 (384), IX.1984; Elian, E. MUZICĂ PENTRU ORCHESTRĂ DE CAMERĂ, în: MUZICA, Buc., 35, nr. 1 (388), I.1985; Brînduş, Nicolae. POEMUL VOCAL-SIMFONIC „HOREA" DE VASILE TIMIŞ, în: MUZICA, Buc., 35, nr. 1 (388), I.1985; Scurtulescu, Dan. CONCERTELE RADIOTELEVIZIUNII. LUDOVIC BACI – CRISTINA ANGHELESCU – ALEXANDRA GUŢU, în: MUZICA, Buc., 35, nr. 3 (390), III.1985; Cosma, Viorel. CONCERTUL EVOCĂRILOR SUB BAGHETA LUI LUDOVIC BACS, în: TRIBUNA ROMÂNIEI, Buc., 14, nr. 289, 01.IV.1985; Andriescu, Anca Ioana. LUDOVIC BACI – ANDA PETROVICI – IOSIF CALEF, În: MUZICA, Buc., 35, nr. 8 (395), VIII.1985; Vartolomei, Luminiţa. RESTITUIRI (II), În: CONTEMPORANUL, Buc., nr. 36 (2077), 5.IX.1986; Cosma, Viorel. A ZENEI ÉVAD ESEMÉNYE: LISZT EMLÉK – HANGVERSENY, în: A HÉT, Buc., 8.I.1987; Gherman, Lilian. STIL ŞI EXPRESIE, în: CRONICA, Iaşi, 22, nr. 9 (1100), 27.II.1987; Romeci, Anca. CRONICA DISCULUI. VIZITA BĂTRÂNULUI CANTOR, în: SĂPTĂMÂNA, Buc., nr. 31 (868), 31.VII.1987; Popovici, Doru. ARDENTĂ DĂRUIRE, în: SĂPTĂMÂNA, Buc., nr. 32 (869), 7.VIII.1987; Misievici, Cristian. „VĂ PLACE … HÄNDEL?", În: CRONICA, Iaşi, 22, nr. 44 (1135), 30.X.1987; Elian, E. LUDOVIC BACI DIRIJÂND SIMFONII DE JOSEPH HAYDN, în: TRIBUNA ARTELOR, 15.XI.1987; P.D. ETERNITATEA CLASICILOR, în: SĂPTĂMÂNA, Buc., nr. 1 (890), 8.I.1988; Elian, E. „CRĂIASA ZĂPEZII" DE LILIANA ALEXANDRA. OPERĂ – FEERIE PENTRU COPII, În: TRIBUNA ROMÂNIEI, Buc., 17, nr. 357, 1.II.1988; Cosma, Viorel. MUZICIENI DIN ROMÂNIA. Lexicon biobibliografic. Vol. 1 (A-C), Buc. Edit. Muzicală, 1989; Andriescu, Anca Ioana. RELUARE DE STAGIUNE, în: TIN. LIB.: Supl. Lit. Art., Buc., 2, nr. 5 (6), 3.II.1990; Cosma, Viorel. RELUAREA STAGIUNII MUZICALE LA RADIOTELEVIZIUNE, în: LIBERTATEA, Buc. 2, nr. 42, 10.II.1990; Tuchilă, Costin. REAPARIŢIA CAPODOPEREI, în: ADEV. LIT. ART, Buc., 1, nr. 16, 22.IV.1990; Tuchilă, Costin. ŞI-A DESCHIS STAGIUNEA ORCHESTRA DE CAMERĂ A RTV, în: LIBERTATEA, Buc., 48, nr. 14.265, 27.IX.1990; Cosma, Viorel. „MISSA" DE BACH – EMBLEMATIC DEBUT DE STAGIUNE, în: LIBERTATEA, Buc., 2, nr. 235, 27.IX.1990; Sava, Iosif. MAESTRE BACS, NU „PIERDEŢI" MUSICA REDIVIVA, în: PANORAMIC RTV, Buc., 2, nr. 25 (77), 24.VI.1991; Cosma, Viorel. ARTIZANI AI FRUMOSULUI COTIDIAN, În: MERIDIAN, Buc., 2, nr. 213, 27.II.1993; Hoffman, Alfred. FAPTE MARI, în: ROM. LIBERĂ, Buc., 51, nr. 14921, 4.III.1993; Sava, Iosif. LUDOVIC BACS, în: PANORAMIC RTV, 4, nr. 28 (184), 12.VII.1993; Şerban-Pârâu, Oltea. TANDREŢEA UNUI SUNET DE VIOARĂ, în: MERIDIAN, 2, nr. 458, 20.XI.1993; Arzoiu, Ruxandra. „MESSIAH" – UN PUNCT DE PLECARE?, În: ROM. LIBERĂ, nr. 1157, 19.I.1994; Cosma, Viorel. RAFINAMENT ARTISTIC, în: MERIDIAN, Buc., 3, nr. 529, 16.II.1994; Arzoiu, Ruxandra. O RESTITUIRE PREŢIOASĂ, în: ROM. LIBERĂ, Buc., nr. 1229, 13.IV.1994; Cosma, Viorel. ZIUA RADIOULUI, ÎN AMBIANŢA LUI HÄNDEL ŞI BACH, în: MERIDIAN, Buc., 3, nr. 750, 3.XI.1994; Ionescu, Şerban N. WHO WAS WHO IN TWENTIETH CENTURY ROMANIA, Boulder, Columbia University Press, New York, 1994; Grigorescu, Olga. VALORI ALE ARTEI INTERPRETATIVE ROMÂNEŞTI: LUDOVIC BACS, în: PANORAMIC RTV, Buc., 6, nr. 3 (263), 16.I.1995; Cosma, Viorel. CONCURSUL „HARICLEA DARCLÉE". GALA LAUREAŢILOR, în: MERIDIAN, Buc., 4, nr. 998, 2.IX.1995; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Florea, Anca. BOTEZUL FOCULUI PENTRU „COLLEGIO STRAVAGANTE", în: AZI-FEŢELE CULTURII, 2, nr. 91, 27.XI.1996; Viorel, Cosma. INTERPREŢI DIN ROMÂNIA. LEXICON Vol 1 (A-F), Buc., Edit. Galaxia, 1996; ROMÁNIA MAGYAR „KI KICSODA 1997", Oradea/Cluj, Edit. RMDSZ – ScriptaRiado, 1996; „KI KICSODA" ARADTÓL CSIKSZEREDÁIG? Vol 1 (AK), Miercurea Ciuc, Pallas Akadémia Könyvkiadó, 1996; Zottoviceanu, Elena. EVENIMENTUL ŞI PUBLICUL, în: ROMÂNIA LITERARĂ, Buc., 30, nr. 28, 16.II.1997; Brumaru, Ada. ACTUALITATE, GUST, MODĂ ÎN MUZICILE DE ODINIOARĂ, în: COTIDIANUL, Buc., 7, nr. 85 (1736), 14.IV.1997; Orendi, Ana-Maria. NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ, în: ACTUALITATEA MUZICALĂ, Buc., 8, nr. 180, 1.IX.1997; Donos, Arcadie. NOAPTEA VESEL, ZIUA TRIST,. CUM L-AM INDUS ÎN EROARE PE MAESTRUL LUDOVIC BACI. DE LA NISTRU LA DÂMBOVIŢA, Buc., Edit. Sagitarius, 1998; N., P. MOZAIC DE CRĂCIUN, în: MELOS, nr. 1, I.1999; Codreanu, Petre. PROFESIONALISM ŞI ACURATEŢE STILISTICĂ, în: MELOS, nr. 2, III.1999; Cosma, Viorel. DE LA ELEGIE LA TRAGIC, în: RAMPA, Buc., nr. 106 (239), 2.VI.1999; Cosma, Viorel. LA ATENEU. MUZICĂ SLAVĂ, în: ACT. MUZ., Buc., 10, nr. 235, 15.XI.1999; Florea, Anca. CONCERTUL ORCHESTREI NAŢIONALE RADIO, în: MUZICA, Buc., nr. 4, 1999; Anghel-Kivu, Irinel. LUDOVIC BACS, în: ACT. MUZ., Buc., 11, nr. 241, 15.III.2000; Voiculescu, Dan. CONCERTE DE CONCERTE, în: ACT. MUZ., Buc., 11, nr. 257, 15.XI.2000; ERDELY MAGYAR „KI KICSODA 2000", Oradea, Edit. A Románia Magyar Demokrata Szovetseg és a Scripta Kiadó Közös Kiadványa, 2000; Mastacan, Daniela. LUDOVIC BÁCS. „MUZICIANUL ATITUDINILOR TEMEINICE", În: RADIO ROMÂNIA, nr. 309, 13.I.2002; Goia, Sorina. INTERVIU CU DIRIJORUL LUDOVIC BÁCS LA 75 DE ANI. „SUNT UN SIMPLU MUZICIAN",În: UNIVERSUL RADIO, Buc., nr. 12 (412), 27.I.2005; Vartolomei, Luminiţa. GRANDOAREA DISCREŢIEI ŞI INTERIORIZĂRII, în: ACT. MUZ., Buc., nr. 2, II.2005.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR