Alfred Alessandrescu
– compozitor, pianist, dirijor, critic muzical –
(n. 02.08.1893 Bucureşti – m. 18.02.1959 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început încă din şcoala primară (1900-1904) şi liceu (1904-1912) cu Emilia Saegiu (pian) şi Rudolf Peters (teorie-solfegiu, armonie), urmînd - în paralel - şi Cons. Bucureşti (1903-1911), cu D. G. Kiriac (teorie-solfegiu, armonie), Alfonso Castaldi (armonie, contrapunct, compoziţie), Dimitrie Dinicu (muzică de cameră), Emilia Saegiu (pian). S-a perfecţionat la Schola Cantorum din Paris (1913-1914, 1923-1924), cu Vincent d'Indy (compoziţie, orchestraţie) şi Auguste Sérieyx (muzică gregoriană). A audiat cursul de compoziţie al lui Paul Vidal la Conservatoire national de musique din Paris (1913-1914). Paralel a urmat cursuri la Facultatea de drept din Paris (1913-1914), pe care le-a întrerupt din cauza izbucnirii primului război mondial.
     
     A debutat ca dirijor la Fil. Bucureşti (20.XII. 1915), activînd ca dirijor (1926-1940) şi subdirector (1926-1937) la Fil. Bucureşti, pianist de muzică de cameră (1919-1945), dirijor la Op. Rom. din Bucureşti (1921-1959), profesor de teorie-solfegiu (1932-1934) şi de armonie-contrapunct (1938-1939) la Cons. Bucureşti, director muzical la Radiodifuziunea Română (1933-1938, 1945-1947), director artistic şi dirijor permanent la Orch. simfonică Radio-Bucureşti (1933-1959).
     
     Corespondent muzical al revistelor Musica din Paris (1912-1914), Comoedia din Paris (1912-1914), Le Ménestrel din Paris (1920-1939), Il Pianoforte din Torino (1922-1927), Musical Courier din New York, The Chesterian din Londra (1922-1923). A fost cronicar muzical permanent la ziarele bucureştene de limbă franceză L'Orient (1918-1920) şi L' Indépéndence Roumaine (1921-1930), dar a colaborat şi la Muzica, Studii muzicologice, Contemporanul, Muzică şi Poezie, Flacăra, Rampa, Focul, Radio- Adevărul, Scînteia, România Liberă, Curierul Muzical, Gazette de Prague, Tribuna (Cluj) ş.a.
     
     A scris programe de sală la Opera Română din Bucureşti.
     
     A susținut numeroase emisiuni radiofonice, concerte-lecţii, conferinţe.
     
     A colaborat cu articole la volumele MUZICA ROMÂNEASCĂ DE AZI de Petre Niţulescu (1938), 25 ANI DE MUZICA ROMÂNEASCĂ de Ion Dumitrescu (Soc. Com. Rom., 1945).
     
     A întreprins turnee artistice ca dirijor in Franţa (1924, 1937, 1957) şi Germania (1937). A concertat - ca pianist acompaniator şi ca dirijor - alături de George Enescu, Jacques Thibaud, Enrico Mainardi, Eugen Polak, Alma Moodle, Cvartetul de coarde Rosé, Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, Sviatoslav Richter, Nathan Milstein, Jose Iturbi, Milos Sadlo, Robert Soetens, M. Ciampi etc.
     
     A fost distins cu premiul V de compoziţie (1911) al revistei Musica din Paris (din 420 de concurenţi), Premiul II onorific (1913) şi Premiul I de compoziţie George Enescu (1916), Ordinul Meritul Cultural în gradul de Cavaler, cls. I (1940), Cavaler al Legiunii de onoare franceze (1930), Ordinul Meritul Cultural, cls. I (1940), Ordinul Muncii, cls. II (1953), Maestru emerit al artei (1954).

     MUZICĂ SIMFONICĂ
     • Amurg de toamnă (1910), schiţă pentru orchestra de coarde, Bucureşti, 1957, primă audiţie, Bucureşti, 10 noiembrie 1918, Orchestra Societăţii „Amicii orbilor”, Celestino Piaggio;
     • Didona (1911), poem simfonic după Eneida de Virgiliu, primă audiţie, Bucureşti, 10 martie 1913, Orchestra Ministerului Instrucţiei Publice, Dimitrie Dinicu;
     • Fantezie română pentru orchestră mare (1913), primă audiţie, Bacău, 22 septembrie 1978, Orchestra Simfonică;
     • Acteon (1915), poem simfonic, Bucureşti, 1956. primă audiţie, Bucureşti, 20 octombrie 1915, Orchestra Ministerului Instrucţiei Publice, Alfred Alessandrescu.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Vals lent (1910), pian solo;
     • Sonate pour piano et violon (1914), partea I;
     • Adagio pentru 2 viori şi pian (1916), Timişoara, 1924;
     • Piece pour qttatour i cordes (1921), Allegro.
     
     MUZICĂ VOCALĂ (voce şi pian-orchestră):
     • Sagesse (1910), versuri de Andre Rivoire, traducere de Alfred Alessandrescu (Înţelepciune);
     • Aube (1915), versuri de Rosemonde Rostande;
     • Nuit d'automne (1916), versuri de Henry de Regnier;
     • Six melodies (1914-1917), Paris, 1922:
     1. Dansez sur ma porte (1914), versuri de Elena Văcărescu, în româneşte de Horia Furtună, în Culegere de lieduri de compozitori români, Bucureşti, 1967;
     2. Chanson bleu et brune (1914), versuri de Elena Văcărescu, în româneşte de Horia Furtună;
     3. Idylle triste (1914), versuri de Elena Văcărescu, în româneşte de Horia Furtună;
     4. Folie (1916), versuri de Elena Văcărescu, în româneşte de Horia Furtună;
     5. Le rideau de ma voisine (1916), versuri de Alfred de Musset, în româneşte de Domnica Păun, în Culegere de lieduri de compozitori români, Bucureşti, 1967;
     6. Berceuse (1917), versuri de Tristan Klingsor, în româneşte de Vlaicu Bârna; Chanson triste (1917), versuri de Tristan Klingsor.
     
     ORCHESTRAŢII ŞI TRANSCRIPŢII
     M. Bârcă, I. Borgovan, T. Brediceanu, I.D. Chirescu, M. Chiriac, Ed. Caudella, S.V. Drăgoi, A. Eliade, D. Florescu, T. Flondor, Diamandi Gheciu, H. Jerea, N. Kirculescu, A. Mendelsohn, St. Neaga, L. Profeta, V. Popovici, Z. Popescu, Emil Skeletti, M. Socor, V. Timiş, Ov. Varga, A. Vieru, A. Winkler, J.S. Bach, J. Bramhs, J. Canteloube, P.I. Ceaikovski, E. Chausson, Cl. Debussy, G. Fr. Handel, P.V. Kulikov, K. Millocker, V. Muradelli, M. Ravel, G. Rossini, J. Strauss, G. Verdi, H. Wood etc. (peste 100 de lucrări de toate formele şi genurile, de la lied şi marş până la cantată, concert, odă şi suită).
     
     MUZICOLOGIE
     • Scrieri despre George Enescu, în Studii muzicologice, Bucureşti, nr. 9, 1958;
     • Scrieri alese, ediţie critică de Ileana Raţiu, Bucureşti, 1977.
     
     TRADUCERI DIN LIBRETE
     • Don Giovanni, de W.A. Mozart;
     • Aurul Rinului, de R. Wagner;
     • Parsifal, de R. Wagner;
     • Thaas, de J. Massenet.
     
     A revizuit traducerile libretelor CARMEN de G. Bizet, TRAVIATA, AIDA de G. Verdi, şi LOUISE de G. Charpentier.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989


Muzicieni