Gheorghe Carp
– compozitor –
(n. 08.09.1924 Gorban - Iaşi – m. 15.03.1988 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1948-1953), cu Ioan D. Chirescu, Vasile Popovici şi Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Theodor Rogalski (orchestraţie), Zeno Vancea (istoria muzicii), Sabin Drăgoi şi Emilia Comişel (folclor), Dumitru D. Botez (cor şi dirijat coral), Madelleine Cocorăscu şi Florin Eftimescu (pian), Viorel Ban (canto secundar).
     
     Profesor de teorie-solfegiu (1953-1957) şi director ( 1955-1956) la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti, profesor de muzică la Liceul I. L. CARAGIALE din Bucureşti (1959-1961), Liceul AUREL VLAICU din Bucureşti (1965-1967), Liceul Pedagogic din Bucureşti (1977-1978); redactor principal la Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti (1977-1984).
     
     A susţinut conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii, emisiuni radiofonice.

     MUZICĂ CORALĂ: O PATRIE SCUMP TEZAUR (1960), pentru cor mixt, versuri de Ion Serebreanu, Bucureşti, Edit. Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1961; CÎNTEC DE AUGUST (1961), pentru cor mixt, versuri de Stelian Filip; BOGATĂ PRIMĂVARĂ ÎN ŢARĂ ÎNFLORIM (1962), pentru cor mixt, versuri de Liviu Cernăianu; ROMÂNIE-A PRIMĂVERII, (1963), pentru cor mixt, versuri de Mihail Cosma, în: PATRIE VATRĂ STRĂBUNĂ, Bucureşti, Edit. UGSR, 1969; EROILOR (1964), pentru cor mixt, versuri de Mihail Cosma, în: SÎNTEM AL ŢĂRII VIITOR, Bucureşti, Edit. Consiliul Naţional al Pionierilor, 1968 (EXD-1204); RÎDE LUNA MAI (1965), pentru cor pe voci egale, versuri de Stelian Filip; PĂMÎNT STRĂMOŞESC (1965), pentru cor pe voci egale, versuri de Gheorghe Carp, în: CÎT EŞTI DE FRUMOASĂ ŢĂRII, Bucureşti, Edit. Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1970; ALBATROS UCIS (1966), pentru cor de femei, flaut şi pian, versuri de Nicolae Labiş; TRIPTIC PENTRU COR MIXT (1968), pentru cor mixt, versuri de Ion Barbu şi Lucian Blaga; AM IUBIT (1968), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Labiş, în: ZORI NOI DE-ASUPRA PATRIEI, Bucureşti, Edit. Casa Creaţiei Populare a jud. Ilfov, 1969; CÎNTEC SATIRIC (1968) pentru cor mixt, versuri de Ion Serebreanu; CU GLASUL ŢĂRII MELE (1969), pentru cor mixt, versuri de Stelian Filip; CÎNTEC LIRIC ( 1969), pentru cor mixt, versuri de Gheorghe Carp; BRAŢ ŞI SUFLET ROMÂNESC (1969), pentru cor mixt, versuri de Gheorghe Carp; SALBĂ DE SUCEAVA (1969), pentru cor mixt, versuri de Mihail Cosma; DE CÎND NU MI-AI MAI CÎNTAT (1970), pentru cor mixt, versuri de Tudor Arghezi, în: CÎNTEC NOU DIN TELEORMAN, Alexandria, Edit. Casa Regională a Creaţiei Populare, 1970; PRIMĂVARA (1970), pentru cor pe voci egale, versuri de Ion Serebreanu; BOGATĂ PRIMĂVARĂ ÎN ŢARĂ ÎNFLORIM (1970), pentru cor mixt, versuri de Liviu Cernăianu, în: SLĂVITĂ FII, REPUBLICĂ, Bucureşti, Edit. Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare, 1972; COMORI DIN PLAIUL DRAG (1970), pentru cor pe voci egale, versuri de Mihail Cosma, în: CÎNTECELE NOASTRE, Bucureşti, Edit. Did. Ped., 1971; FLORI DE MĂR (1970), pentru cor pe voci egale, versuri de Elena Selenaru, în: A PLEACĂ-TE BRADULE, Piteşti, Edit. Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare, 1972; SUB STINDARDU-N-FLĂCĂRAT (1972), pentru cor mixt, versuri de Stelian Filip; E FLOARE ROŞIE CRAVATA (1972), pentru cor pe voci egale, versuri de Stelian Filip, în: TINERET GLORIOS, Bucuresti, Edit. Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare, 1972; DRUMU-I LUNG ŞI DORU-I GREU (1973), pentru cor mixt, versuri populare, în: DRUMU-I LUNG ŞI DORU-I GREU, Bucureşti, Edit. Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare, 1974; Ostaşi, aI ţării fII (1974), pentrn voci egale, versuri de Mircea Radina; DECENII MARI (1974), pentru cor mixt, versuri de Mihail Cosma; ŢĂRII DRAGI (1974), pentru cor mixt, versuri de Gheorghe Carp, în: IUBIM ACEST PĂMÎNT, Bucureşti, ICED, 1975; SUB STINDARDU-N-FLĂCĂRAT (1974), pentru cor pe voci egale, versuri de Stelian Filip, în: CÎNTECELE NOASTRE, Vol.2, Bucureşti, Edit. Did. Ped., 1974; LA PLEVNA (1976), pentru cor mixt, versuri de Gheorghe Carp, în: EROII DIN VEAC, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1974; ZICEŢI-LE MINERI FRAŢI (1974), pentru cor mixt, versuri de Ion Serebreanu, în: NOI CONSTRUIM, Bucureşti, Edit. UGSR, 1976; HAI, SUVEICĂ! (1976), pentru cor pe voci egale, versuri de Gheorghe Carp, în: NOI CONSTRUIM, Bucureşti, Edit. UGSR, 1976; ŢARA ŞOIMILOR (1977), pentru cor pe voci egale, versuri de Gheorghe Carp; UN PARTID, O ROMÂNIE (1979), pentru cor mixt, versuri de Stelian Filip, în: FRUMOASĂ EŞTI, LIBERĂ ŢARĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1980; STRĂBUN PĂMÎNT (1980), pentrn cor pe voci egale, versuri de Viorel G. Cozma, în: FAIMA PATRIEI STRĂBUNE, Bucureşti, ESIP, 1980; CÎNTEC PENTRU HĂRNICIA PĂMÎNTULUI (1980), pentru cor pe voci egale, versuri de Viorel G. Cozma, în: ECO-UL PATRIEI, ICED, 1980 (ST-EXE 01939); PURTĂM ÎN NOI UN DOR SUBLIM (1980), pentru cor mixt, versuri de Viorel G. Cozma; CÎNTEC DE LEGĂNAT MUGURII (1980), pentru cor mixt, versuri de Ion Serebreanu; COBORÎI DIN DEAL ÎN VALE (1981), prelucrare pentru cor pe voci egale, versuri populare, în: FLOARE MÎNDRĂ DIN GRĂDINĂ, Bucureşti, ICED, 1981; CHEMAREA PĂCII (1981), pentru cor mixt/ voci egale, versuri de Viorel G. Cozma, în: MESAJ DE PACE, Bucureşti, ICED, 1982; NOI PACEA STRĂJUIM (1982), pentru cor bărbătesc, versuri de Stelian Filip, în: TE APĂR ŞI TE CÎNT, PATRIA MEA, Bucureşti, Edit. Militară, 1982; ZI-MI BĂDIŢĂ, CÎNTECU (1982), prelucrare pentru cor pe voci egale, versuri populare; SÎNTEM LEGAŢI DE-ACEST PĂMÎNT (1983), pentru cor pe voci egale, versuri de Stelian Filip; MAGISTRALA ALBASTRĂ (1982), pentru cor mixt, versuri de Mihai Bărbulescu, Bucureşti, Edit. Did. Ped., 1982, idem în: CÎNTECUL PRIETENUL NOSTRU, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984 (ST-EXE 01973); PE CĂRAREA ŞERPUITĂ (1982), prelucrare pentru cor pe voci egale, versuri populare, în: CÎNTAŢI CU NOI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1982 (ST-EXE 02128);
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: SOLFEGII CROMATICE, Bucureşti, Edit. Did. Ped., 1969.
     BIBLIOGRAFIE: Paşcanu, Alexandru. ARPEGII, „Solfegii cromatice", în : Rom. Lit. Bucureşti, nr.7, 12.II.1970; Rusu, Liviu. ,,Solfegii cromatice", în: Contemporanul, Bucureşti, nr.10 ( 1217), 6.III.1970

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni