Ioan Alexandrescu
– compozitor şi dirijor de cor –
(n. 23.10.1912 Bacău – m. 05.07.1997 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucureşti (1932-1937) cu Alfred Alessandrescu (teorie-solfegiu), Mihail Jora (armonie, contrapunct), Constantin Brăiloiu (istoria muzicii, folclor), Ştefan Popescu (dirijat cor), Silvio Florescu (vioară), George Breazul (enciclopedia şi pedagogia muzicii), perfecţionându-se apoi cu Ionel Perlea (dirijat orchestră, 1942-1944) şi Dimitrie Cuclin (compoziţie, 1944-1946).
     
     Profesor de muzică în Giurgiu (1937-1939), Bucureşti (1939-1946), Craiova (1946-1949), profesor de teorie-solfegiu şi director la Şcoala populară de artă din Craiova (1948-1953), dirijor şi director la Ansamblul de cântece şi dansuri „Nicolae Bălcescu” din Craiova (1953-1956), şeful secţiei muzicale din Casa Centrală a Creaţiei Populare din Bucureşti (1956-1959), profesor de teorie-solfegiu la Ansamblul de cântece şi dansuri CCS din Bucureşti (1959-1962), lector la clasa de teorie-solfegiu şi şef de catedră la Facultatea de muzică a Institutul pedagogic din Bucureşti (1959-1966), profesor de muzică la Liceul nr. 42 din Bucureşti (1966-1977). A scris articole în „Muzica”, „Lupta de clasă”, „Cultura poporului”, „Munca” şi „Gazeta învăţământului”. A fost distins cu menţiune la premiul de compoziţie „George Enescu” (1946).

     MUZICĂ DE TEATRU
     • Comoara dacică (1981), operetă pentru copii în două acte, libretul de Anghel Th. Popescu.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ
     • Nocturnă pentru violoncel şi orchestră (1951), primă audiţie, Craiova, 29 septembrie 1952, Filarmonica „Oltenia”, Victor Popescu,
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Suită pentru pian (1946).
     
     MUZICĂ CORALĂ
     • Spre alte zări (1943), cor mixt, versuri de Ioan Alexandrescu;
     • Răsună toaca (1943), cor mixt, versuri de Octavian Goga;
     • Seară de Crăciun (1943), cor mixt, versuri de Ioan Alexandrescu;
     • Doina (1944), cor mixt, versuri de I.U. Soricu;
     • Leliţele (1947), cor mixt, versuri populare;
     • Ţara noastră (1947), cor mixt, versuri de I.U. Soricu;
     • Floarea vieţii (1951), cor mixt, versuri de Mircea Radovan;
     • Doina Jiului (1953), pentru tenor şi cor mixt, versuri populare;
     • La joc (1955), cor mixt şi pian (orchestră), versuri populare, în Cântece din ţara mea, Bucureşti, 1958;
     • Scoală, scoală, Pierde-Vară (1957), pentru bariton şi cor mixt, versuri populare, în „Îndrumătorul cultural” nr. 8, Bucureşti, 1958; idem în Cântece din ţara mea, Bucureşti, 1958;
     • Slavă Partidului (1958), cor mixt, versuri de Nicolae Nasta, în Cântecele Concursului I. Vidu, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1958; idem în „Munca”, Bucureşti, 18 martie 1959;
     • Hora înfrăţirii (1958), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman, în 700 de ani de la Unirea Principatelor, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1958; idem în Cântecul prietenul nostru. Antologie, Bucureşti, 1984 (Corul UGSR, Nicolae Ciobanu - dirijor);
     • Te slăvim, zi de august (1959), cor mixt şi voci egale, versuri de Nicolae Nasta, în „Coruri”, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1959; idem în „Apărarea patriei”, Bucureşti, 31 iulie 1959, şi în „Munca”, Bucureşti, 17 august 1960;
     • Sărbătoarea recoltei (1960), cor mixt, versuri Mihail Cosma, în Cântecul, prietenul nostru. Antologie, Bucureşti, 1984;
     • Nalţă cânt de ceferist (1961), cor mixt, versuri de Mihail Cosma;
     • Amurg în sat (1963), cor pentru voci egale, versuri de Ion Socol, în Suntem a ţării primăvară, Bucureşti, 1963;
     • Anicuţa, neichii dragă (1963), cor mixt, versuri populare;
     • Deşteptarea florilor (1964), cor pentru voci egale, versuri populare;
     • Steaguri purpurii (1965), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman;
     Douăsprezece cântece polifonice pentru copii (1966), coruri pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure, în Cântece pentru copii, Bucureşti, 1971;
     • Patru cântece populare din Maramureş (1966), cor mixt şi voci egale, versuri populare;
     • Povestea gâştelor (1967), cor mixt, versuri de George Coşbuc;
     • Suveicuţă rândunea (1968), cor mixt şi voci egale, versuri de D. Vasilescu-Liman;
     • Vai de mine, mor de cald (1968), cor mixt, versuri populare;
     • Cântec de noapte (1968), cor mixt, versuri de Panait Cerna;
     • Cântec pentru eroi (1968), cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu, în „Coruri”, Bucureşti, 1968;
     • Cântecul republicii (1969), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman, în „Coruri”, Bucureşti, 1969;
     • Voie bună, bun noroc (1969), cor mixt, versuri ce D. Vasilescu-Liman în „Coruri”, Bucureşti, 1969;
     • Pământ, zestre strămoşească (1969), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman, în „Coruri”, Bucureşti, 1969;
     • Ţară mândră, ţară nouă (1970), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman, în „Coruri”, Bucureşti, 1970;
     • Privind Carpaţii (1970), cor bărbătesc, versuri de D. Vasilescu-Liman, în „Coruri”, Bucureşti, 1970;
     • Un cămin de păsărele (1970), cor pentru voci egale, versuri de Otilia Cazimir;
     • Mi-i mai drag, partidul meu (1971), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman, în Sub flamura luminii, Bucureşti, 1971;
     • Cântecul aviatorului (1972), cor bărbătesc, versuri de V. Moldoveanu;
     • Tineret, zbor de albatros (1973), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman;
     • Nu-i bai! (1973), cor pentru voci egale, versuri populare, în Coruri de compozitori români contemporani, Bucureşti, 1973;
     • Patru prelucrări de cântece populare din Oltenia (1973), coruri mixte, versuri populare;
     • Mândră vreme azi e-n ţară (1974), cor pentru voci egale, versuri de Ion Socol;
     • Stegarii lui de mâine vrem să fim (1974), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • Noi ai ţării pionieri (1974), cor pentru voci egale, versuri de D. Vasilescu-Liman;
     • Merge ţara către mâine (1974), cor pentru voci egale, versuri de D. Vasilescu-Liman;
     • Cine-n silă doar munceşte (1974), cor mixt, versuri populare;
     • Când amintirile (1975), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu;
     • Suită moldovenească (1975), cor pentru voci egale, versuri populare;
     • Făurim prin muncă, slava ta (1976), cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman;
     • Hora de la Plevna (1977), cor mixt, versuri de V. Alecsandri;
     • Mereu cu tine (1977), cor pentru voci egale, versuri de N. Constantinescu;
     • Marş pionieresc (1977), cor pentru voci egale, versuri de Mihai Negulescu;
     • Pământ al ţării mele (1977), cor pentru voci egale, versuri de Valeria Boiculesi;
     • Cântec nou de bucurie (1977), cor pentru voci egale, versuri populare, în Slăvită ţară!, Bucureşti, 1978;
     • Cutezătorii (1977), cor pentru voci egale, versuri de Elena Dragoş;
     • Câte mori sunt pe Vâlsan (1977), cor mixt, versuri populare;
     • Suită oltenească (1978), cor pentru voci egale, versuri populare;
     • Suită muntenească (1978), cor pentru voci egale, versuri populare;
     • Până fu Horia-împărat (1979), cor mixt, versuri populare;
     • Ne salută semafoare (1979), cor mixt, versuri de Joan Alexandrescu;
     • Lui Gheorghe Lazăr (1979), cor pentru voci egale, versuri de Al. Mitru şi Aurel Tita;
     • Limba noastră (1980), cor mixt, versuri de Virgil Carianopol;
     • Republică, patria mea (1980), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • Nani, nani (1980), cor pentru voci egale, versuri de Otilia Cazimir;
     • Vine ploaia (1980), cor pentru voci egale, versuri de George Coşbuc;
     • Codru-n toamnă (1980), cor pentru voci egale, versuri de Ion Socol;
     • Ursul (1980), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • Cloşca (1980), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • Vulpea cizmăriţă (1980), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • Jocul (1980), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • Circul (1980), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • Partidul ţării mele (1981), cor pentru voci egale, versuri de Ion Socol;
     • La patinaj (1981), cor pentru voci egale, versuri de Gheorghe Tomozei;
     • Trenuleţul (1982), cor pentru voci egale, versuri de Dragoş Vicol;
     • Partidului (1982), cor pentru voci egale, versuri de Tiberiu Utan;
     • Cântec de leagăn (1983), cor pentru voci egale, versuri de Ion Socol;
     • Melcul (1982), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     • S-a ridicat un monument în sat (1982), cor mixt, versuri de P.G. Gorun;
     • Cântec nou de ţapinar (1982), cor mixt, versuri de Angel Cârstea;
     • Cântec pentru ceferiştii patriei (1983), cor mixt, versuri de Angel Cârstea;
     • Veniţi, cu toţi, la Alba (1983), cor mixt, versuri de Dumitru Stănciulescu.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni