ANUNȚURI pentru
Simpozionul Internațional de Muzicologie din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” 2011


14 iunie 2011

Vă reamintim pe această cale că termenul limită pentru depunerea comunicărilor științifice pentru Simpozionul Internațional „George Enescu” este 30 iunie. Pentru că după această dată se va trece la peer review și la tipărirea volumului, termenul nu poate fi prelungit. Vă rugăm să trimiteți lucrările, în forma finală, în limba străină aleasă de dvs.

INVITAȚIE. Pe această cale vă anunțăm că între 8 și 11 septembrie 2011 va avea loc Simpozionul Internațional de Muzicologie „George Enescu”, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” de la București. Vă invităm să participați cu o comunicare științifică despre lucrările și personalitatea compozitorului român, scrisă intr‐o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană). Tema simpozionului este „George Enescu: de la cunoaștere la recunoaștere.” Pentru înscriere vă rugăm să trimiteți un scurt CV, să completați formularul alăturat și să respectați indicațiile de tehnoredactare din fișierul atașat. Solicitările de înscriere vor fi avizate de către doi recenzori independenți, desemnați de Colectivul Științific al Simpozionului. Data limită pentru înscrieri este 30 martie 2011. Data limită pentru trimiterea lucrărilor în formă finală este 30 iunie 2011. / CALL FOR PAPERS. We announce you that between September 8 – 11, 2011 will take place the „George Enescu” International Musicology Symposium, in the frames of the „George Enescu” International Festival, Bucharest, Romania. We invite you to participate with a paper about composer’s works and personality, written in an international language (English, French, German). Symposium’s main theme is „George Enescu: from Knowledge to Recognition”. To participate, please send us a short CV, complete the attached form and follow the typing indications from the attached file. Registrations will be approved after the review of two independent experts, assigned by the Symposium’s Scientific Pannel. Registration’s deadline is March, 30th 2011. The deadline for sending the papers in final form is June, 30th 2011.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE format pdf 648 KB

NORME DE TEHNOREDACTARE format pdf 131 KB

LISTA PARTICIPANȚILOR format pdf 187 KBÎncepând cu data de 15 octombrie 2010 se primesc înscrieri pentru Simpozionul Internațional de Muzicologie din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” 2011. Tema simpozionului este „George Enescu de la cunoaștere spre recunoaștere”. Lucrările se vor referi în mod nemijlocit la George Enescu, vor fi elaborate într-o limbă de circulație internațională, timpul avut la dispoziție pentru prezentare fiind de 12 minute.

Propunerile vor fi trimise pe adresa simpozion.enescu@gmail.com până cel târziu la data de 30 martie 2011 și vor conține un CV al autorului și un rezumat de 10 rânduri al lucrării.

19 octombrie 2010

Pentru informații legate de Simpozionul International de Muzicologie din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” ediția 2011, scrieți-ne la adresa simpozion.enescu@gmail.com

27 septembrie 2010

Biroul executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România din data de 27.09.2010 a hotărât prin Decizia din data de 27.09.2010 numirea în funcția de coordonator științific al Simpozionului Internațional „George Enescu” 2011 a domnului Mihai Cosma, declarat de Biroul Secției de Muzicologie și Critică Muzicală câștigător al concursului de proiecte din data de 23.09.2010.

13 septembrie 2010

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România a hotărât prin decizia din data de 13.09.2010 demiterea doamnei Laura Manolache din funcția de coordonator al Simpozionului Internațional George Enescu – 2011 pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi reveneau.

UCMR