Revista MUZICA

Nr.8 pe 2021 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.8 / 2021


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Oleg GARAZ – UN DIALOG CU PASCAL BENTOIU


 • ANIVERSĂRI
 • Bianca ȚIPLEA-TEMEȘ – RICORRENZE – DE VORBĂ CU COMPOZITORUL ADRIAN POP, LA 70 DE ANI


 • PORTRETE
 • Lavinia COMAN – MIHAIL JORA, EROU DE RĂZBOI ȘI CTITOR AL ȘCOLII MUZICALE ROMÂNEȘTI


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (VI)
 • Nr.8 pe 2021 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.8 / 2021


  T A B L E O F C O N T E N T S


  INTERVIEWS
 • Oleg GARAZ – A DIALOGUE WITH PASCAL BENTOIU


 • ANNIVERSARIES
 • Bianca ȚIPLEA-TEMEȘ – RICORRENZE – A CONVERSATION WITH THE COMPOSER ADRIAN POP AT 70


 • PORTRAITS
 • Lavinia COMAN – MIHAIL JORA, WAR HERO AND FOUNDER OF THE ROMANIAN MUSICAL SCHOOL


 • HISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – THE "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (VI)
 • UCMR