Revista MUZICA

Nr.8 pe 2019 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.8 /2019


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Bogdan Vodă


 • STUDII
 • George BALINT – Despre narativitate
 • Elmira SEBAT – Dez-mărginiri artistice: Irinel ANGHEL și realitatea fictivă


 • PORTRETE
 • Lavinia COMAN – Valentin Lipatti, un diplomat român din „epoca de aur”


 • RECENZII
 • Vasile VASILE – O statuie muzicologică pentru Paul Constantinescu


 • Nr.8 pe 2019 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.8 /2019


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH BOGDAN VODĂ


 • STUDIES
 • George BALINT – ON NARRATIVITY
 • Elmira SEBAT – ARTISTIC DIS-LIMITATIONS: IRINEL ANGHEL AND FICTIONAL REALITY


 • PORTRAITS
 • Lavinia COMAN – VALENTIN LIPATTI, A ROMANIAN DIPLOMAT OF THE „GOLDEN AGE”


 • REVIEWS
 • Vasile VASILE – A MUSICOLOGICAL STATUE TO PAUL CONSTANTINESCU


 • UCMR