Revista MUZICA

Nr.8 pe 2017 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.8 /2017


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Nicolae Brânduș


 • CREAȚII
 • Octavian NEMESCU – METABIZANTINIRIKON (1984). Practicarea la altitudine TRANSCULTURALĂ a muzicii


 • FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU”
 • Despina PETECEL THEODORU – Forumul Internațional al Compozitorilor (9 - 24 Septembrie 2017)
 • Irinel ANGHEL – Echilibrul ca acceptare a dezechilibrului


 • STUDII
 • Oleg GARAZ – Formele muzicii: Exerciții de combinatorică arhetipală (propunere hermeneutică-metodologică) (II)


 • RECENZII
 • Bianca ȚIPLEA TEMEȘ – Sunet de clopote pentru Myriam Marbe


 • ESEURI
 • George BALINT – Tăcerea dintru sunet, sunetul întru tăcere
 • Maia CIOBANU – Manifest elitist 2017
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.8 pe 2017 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.8 /2017


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH NICOLAE BRÂNDUŞ


 • CREATIONS
 • Octavian NEMESCU – METABIZANTINIRIKON (1984) PRACTICING MUSIC AT TRANSCULTURAL ALTITUDE


 • THE “GEORGE ENESCU” INTERNATIONAL FESTIVAL
 • Despina PETECEL THEODORU – HE COMPOSERS’ INTERNATIONAL FORUM
 • Irinel ANGHEL – BALANCE AS THE ACCEPTANCE OF IMBALANCE


 • STUDIES
 • Oleg GARAZ – MUSICAL FORMS: EXERCISES OF ARCHETYPAL COMBINATORICS (A HERMENEUTIC-METHODOLOGICAL PROPOSAL)


 • REVIEWS
 • Bianca ȚIPLEA TEMEȘ – TOLLING BELLS FOR MYRIAM MARBE


 • ESSAYS
 • George BALINT – THE SILENCE IN THE SOUND, THE SOUND IN THE SILENCE
 • Maia CIOBANU – AN ELITIST MANIFESTO 2017
 • UCMR