Revista MUZICA

Nr.8 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.8 /2016


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu George Balint


 • STUDII
 • Tudor MISDOLEA – Music Regarded as Emblematic of Nature


 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Ovidiu PAPANĂ – Instrumente rare. Buhaiul cu manivelă, construit din tablă
 • Vasile VASILE – Alexandru Voevidca: Folclor muzical din Bucovina


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XIII). Fondul Ioan Vlăduţă (II)
 • Constantin-Tufan STAN – Corespondență inedită: Ioan Scarlatescu – Tiberiu Brediceanu
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.8 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.8 /2016


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – DIALOGUE WITH GEORGE BALINT


 • STUDIES
 • Tudor MISDOLEA – MUSIC REGARDED AS EMBLEMATIC OF NATURE


 • ETHNOMUSICOLOGY
 • Ovidiu PAPANĂ – RARE INSTRUMENTS THE CRANK BUHAI, MADE OF TIN
 • Vasile VASILE – ALEXANDRU VOEVIDCA - MUSIC FOLKLORE IN BUKOVINA


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (XIII) THE IOAN VLĂDUȚĂ ARCHIVE (II)
 • Constantin-Tufan STAN – ORIGINAL CORRESPONDENCE - IOAN SCARLATESCU – TIBERIU BREDICEANU
 • UCMR