Revista MUZICA

Nr.8 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.8 /2015

C u p r i n s

INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu Doina Rotaru

 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Computer Simulation as Research Method in Ethnomusicology

 • CREAȚII
 • Vasile VASILE – „Săteasca” enesciană și constelația ei

 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Ovidiu PAPANĂ – Crăcanul cu zurgălăi. „Cracul cu prapuri” folosit la colindatul sărbătorilor de iarnă

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (V). Lili Popovici: amintiri despre Dimitrie Popovici-Bayreuth (II)

 • LAUDATIO
 • Laura VASILIU – Grigore Constantinescu – Laudatio
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.8 pe 2015 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.8 /2015

  TABLE OF CONTENTS

  INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – DIALOGUE WITH DOINA ROTARU

 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – COMPUTER SIMULATION AS RESEARCH METHOD IN ETHNOMUSICOLOGY

 • CREAȚII
 • Vasile VASILE – ENESCU’S VILLAGE SUITE [SĂTEASCA] AND ITS CONSTELLATION

 • ETNOMUZICOLOGIE
 • Ovidiu PAPANĂ – THE BELL POLE – “THE BANNER STAFF” USED IN WINTER SEASON CAROLLING

 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. THE HISTORY OF MUSIC IN AUTOBIOGRAPHIES (V) LILI POPOVICI: MEMORIES ABOUT DIMITRIE POPOVICI-BAYREUTH (II)

 • LAUDATIO
 • Laura VASILIU – GRIGORE CONSTANTINESCU – LAUDATIO
 • UCMR