Revista MUZICA

Nr.7 pe 2021 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.7 / 2021


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU DANA CRISTINA PROBST


 • STUDII
 • Constantin - Iulian NICOLAU – FIGURI EMBLEMATICE ALE PERCUŢIEI ÎN JAZZ, PÂNĂ ÎN ANUL 1970


 • PORTRETE
 • Alex VASILIU – ION BACIU - 90 DE ANI DE LA NAȘTERE


 • RECENZII
 • Elmira SEBAT – SHARON MABRY – O TEORETICIANĂ DE ELITĂ A CÂNTULUI VOCAL CONTEMPORAN


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (V)
 • Nr.7 pe 2021 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.7 / 2021


  T A B L E O F C O N T E N T S


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH DANA CRISTINA PROBST


 • STUDIES
 • Constantin - Iulian NICOLAU – EMBLEMATIC CHARACTERS IN JAZZ PERCUSSION, UP TO 1970


 • PORTRAITS
 • Alex VASILIU – ION BACIU - 90 YEARS SINCE HIS BIRTH


 • REVIEWS
 • Elmira SEBAT – SHARON MABRY – A CONTEMPORARY VOCAL SINGING ELITE THEORIST


 • HISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – THE "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (V)
 • UCMR