Revista MUZICA

Nr.7 pe 2020 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.7 / 2020


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU MARCEL COSTEA

 • Silvia LEBU – ANATOL VIERU - PORTRET ÎN OGLINZI PARALELE


 • STUDII
 • Irinel ANGHEL – REDESCOPERIND MUZICA IMAGINARĂ. MĂRTURIE PENTRU VIITOR

 • Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – ASPECTE ALE NOTAŢIEI MUZICALE ÎN SECOLUL XX

 • Lavinia COMAN – DINU LIPATTI, UN MUZICIAN ROMÂN ÎN CONTEXTUL CULTURII UNIVERSALE


 • RECENZII
 • Doru MARINESCU – GEORGE BREAZUL - CTITORIILE SALE CULTURALE
 • Nr.7 pe 2020 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.7 / 2020


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH MARCEL OCTAV COSTEA

 • Silvia LEBU – ANATOL VIERU: A PARALLEL MIRRORS PORTRAIT


 • STUDIES
 • Irinel ANGHEL – UNEARTHING IMAGINARY MUSIC. TESTIMONY FOR THE FUTURE

 • Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – ASPECTS OF MUSICAL NOTATION IN THE 20TH CENTURY

 • Lavinia COMAN – DINU LIPATTI, A ROMANIAN MUSICIAN IN THE CONTEXT OF THE UNIVERSAL CULTURE


 • REVIEWS
 • Doru MARINESCU – GEORGE BREAZUL. HIS CULTURAL FOUNDATIONS
 • UCMR