Revista MUZICA

Nr.7 pe 2019 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.7 /2019


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Cristian Lolea


 • CREAȚII
 • Ștefan ANGI – Cornel Țăranu. Cântece nomade


 • STUDII
 • Vlad VĂIDEAN – Arta de a plimba rama – tăcerea ca muzică a lumii în viziunea lui John Cage


 • PORTRETE
 • Lavinia COMAN – George Bălan. O privire asupra creației muzicologice


 • ESEURI
 • George BALINT – Patru cardinale în compunerea formei muzicale


 • Nr.7 pe 2019 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.7 /2019


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH CRISTIAN LOLEA


 • CREATIONS
 • Ștefan ANGI – CORNEL ȚĂRANU CÂNTECE NOMADE [NOMADIC SONGS]


 • STUDIES
 • Vlad VĂIDEAN – THE ART OF WALKING THE FRAMEWORK. SILENCE AS MUSIC OF THE WORLD IN JOHN CAGE’S ARTISTIC VIEWS


 • PORTRAITS
 • Lavinia COMAN – GEORGE BĂLAN, A GLANCE OVER HIS MUSICOLOGICAL WORK


 • ESSAYS
 • George BALINT – FOUR CARDINAL POINTS IN THE COMPOSITION OF MUSICAL FORM


 • UCMR