Revista MUZICA

Nr.7 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.7 /2016


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Adrian Iorgulescu


 • CREAŢII
 • Carmen POPA – Maia Ciobanu: „Simfonia a IIa... dinspre Enescu”


 • STUDII
 • Vasile VASILE – Muzica religioasă in creația lui Paul Constantinescu


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (XII). Fondul Ioan Vlăduţă (I)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.7 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.7 /2016


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – DIALOGUE WITH ADRIAN IORGULESCU


 • CREATIONS
 • Carmen POPA – MAIA CIOBANU - „SYMPHONY NO. 2 …FROM-TO ENESCU”


 • STUDIES
 • Vasile VASILE – RELIGIOUS MUSIC IN PAUL CONSTANTINESCU’S OEUVRE


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (XII) THE IOAN VLĂDUȚĂ ARCHIVE (I)
 • UCMR