Revista MUZICA

Nr.7 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.7 /2015

C u p r i n s

INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu CĂLIN IOACHIMESCU

 • STUDII
 • Maria Monica BOJIN – Valorificare și comunicare transgenerațională vs. Degradare și deformare a canonului literar. Aspecte ale libretului ca text adaptat

 • ESEURI
 • Irinel ANGHEL – Abordări transfrontaliere

 • BIZANTINOLOGIE
 • Nicolae GHEORGHIȚĂ – Cercetările de muzicologie bizantină în România totalitară

 • ISTORIOGRAFIE
 • Sanda HÎRLAV-MAISTOROVICI – Opera componistică a lui Paul Constantinescu. Catalog cronologic (VII)
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (V) Lili Popovici: amintiri despre Dimitrie Popovici-Bayreuth (I)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.7 pe 2015 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.7 /2015

  TABLE OF CONTENTS

  INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – A DIALOGUE WITH CĂLIN IOACHIMESCU

 • STUDII
 • Maria Monica BOJIN – ESTEEM AND COMMUNICATION ACROSS GENERATIONS VS. THE DEGRADATION AND DEFORMATION OF THE LITERARY CANON. ASPECTS OF THE LIBRETTO AS ADAPTED TEXT

 • ESEURI
 • Irinel ANGHEL – CROSS-BORDER APPROACHES

 • BIZANTINOLOGIE
 • Nicolae GHEORGHIȚĂ – BYZANTINE MUSICOLOGICAL RESEARCH IN TOTALITARIAN ROMANIA

 • ISTORIOGRAFIE
 • Sanda HÎRLAV-MAISTOROVICI – PAUL CONSTANTINESCU’S COMPOSITIONAL OEUVRE. CHRONOLOGICAL CATALOGUE (VII)
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. THE HISTORY OF MUSIC IN AUTOBIOGRAPHIES (V) – LILI POPOVICI - MEMORIES ABOUT DIMITRIE POPOVICI-BAYREUTH (I)
 • UCMR