Revista MUZICA

Nr.6 pe 2021 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.6 / 2021


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU DIANA GHEORGHIU


 • STUDII
 • Nicolae GHEORGHIȚĂ – MUZICA DE SALON ÎN PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA ÎN MOLDOVA STUDIU DE CAZ: MS NR. 2663 (ANUL 1824) DE LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE DIN BUCUREȘTI


 • CREAȚII
 • Natalia PANCEC – ŞTEFAN NICULESCU: ECHOS I PENTRU VIOARĂ SOLO


 • ANIVERSĂRI
 • Vlad VĂIDEAN – DESCENDENȚE POSTENESCIENE ÎN MUZICA POSTBELICĂ ROMÂNEASCĂ. CAZUL REPREZENTATIV AL DOINEI ROTARU


 • PORTRETE
 • Lavinia COMAN – CONSTANȚA ERBICEANU, ÎNTEMEIETOAREA ȘCOLII MODERNE DE PIAN ÎN ROMÂNIA


 • IN MEMORIAM
 • Octavian LAZĂR COSMA – VASILE TOMESCU


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (IV)
 • Nr.6 pe 2021 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.6 / 2021


  T A B L E OF CO N T E N T S


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH DIANA GHEORGHIU


 • STUDIES
 • Nicolae GHEORGHIȚĂ – SALON MUSIC IN THE FIRST DECADES OF THE NINETEENTH-CENTURY MOLDAVIA. CASE STUDY: MUSICAL MS NO. 2663 (DATED 1824) FROM THE ROMANIAN ACADEMY LIBRARY IN BUCHAREST


 • CREATIONS
 • Natalia PANCEC – ŞTEFAN NICULESCU: ECHOS I FOR SOLO VIOLIN


 • ANNIVERSARIES
 • Vlad VĂIDEAN – ENESCU’S LEGACY IN ROMANIAN POSTBELLUM MUSIC. THE REPRESENTATIVE CASE OF DOINA ROTARU


 • PORTRAITS
 • Lavinia COMAN – CONSTANȚA ERBICEANU, FOUNDER OF THE MODERN PIANO SCHOOL IN ROMANIA


 • IN MEMORIAM
 • Octavian LAZĂR COSMA – VASILE TOMESCU


 • HISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – THE "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (IV)
 • UCMR