Revista MUZICA

Nr.6 pe 2020 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.6 / 2020


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU SABINA ULUBEANU


 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – STUDIUL ARHETIPURILOR MUZICALE (VI) ANIMUS – ANIMA – ANDROGYNUS – PUER – DUPLEX NATIVITAS


 • CREAȚII
 • Andreea Aura CIORNENCHI GRIGORAȘ – ELLIOTT CARTER - CONCERTUL PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ


 • GRADINI SONORE
 • Lena VIERU CONTA – SINTAXE MUZICALE ÎN „GRĂDINILE” LUI PAUL KLEE


 • RECENZII
 • Marin MARIAN – „REVISTA DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR / JOURNAL OF ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE” 1-2/2020
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
 • Nr.6 pe 2020 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.6 / 2020


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH SABINA ULUBEANU


 • STUDIES
 • Corneliu Dan GEORGESCU – A STUDY OVER MUSICAL ARCHETYPES (VI). ANIMUS – ANIMA – ANDROGYNUS – PUER – DUPLEX NATIVITAS


 • CREATIONS
 • Andreea Aura CIORNENCHI GRIGORAȘ – ELLIOTT CARTER. CONCERT FOR VIOLIN AND ORCHESTRA


 • SONIC GARDENS
 • Lena VIERU CONTA – MUSICAL SYNTAX IN PAUL KLEE’S “GARDENS”


 • REVIEWS
 • Marin MARIAN – „REVISTA DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR / JOURNAL OF ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE” 1-2/2020
 • UCMR