Revista MUZICA

Nr.6 pe 2019 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.6 /2019


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Nicolas Simion


 • PORTRETE
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Nicolae Teodoreanu („Nucu”), așa cum l-am cunoscut eu. Cu referințe la opera sa etnomuzicologică


 • ANIVERSăRI
 • Vasile VASILE – Vasile Tomescu la 90 de ani


 • CREAȚII
 • Andreea Aura CIORNENCHI GRIGORAȘ – Benjamin Britten – Concertul pentru Vioară şi Orchestră


 • ESEURI
 • George BALINT – AUDIȚIA KITSCH-oasă


 • Nr.6 pe 2019 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.6 /2019


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH NICOLAS SIMION


 • PORTRAITS
 • Corneliu Dan GEORGESCU – NICOLAE TEODOREANU („NUCU”), AS I KNEW HIM WITH REFERENCES TO HIS ETHNOMUSICOLOGICAL WORK


 • ANNIVERSARIES
 • Vasile VASILE – VASILE TOMESCU AT 90


 • CREATIONS
 • Andreea Aura CIORNENCHI GRIGORAȘ – BENJAMIN BRITTEN THE CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA


 • ESSAYS
 • George BALINT – THE KITSCHY ACT OF LISTENING


 • UCMR