Revista MUZICA

Nr.6 pe 2017 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.6 /2017


C u p r i n sINTERVIURI

 • Andra APOSTU – De vorbă cu Nicolae TEODOREACU


 • STUDII

 • Octavian NEMESCU – Aurel Stroe – originalul
 • Roman VLAD – Muzica concretă, prima etapă a muzicii electronice


 • ESEURI

 • George BALINT – Interpretarea muzicală (II) – Tipuri/stadii, coordonate, categorii –


 • CREAȚII

 • Ștefan ANGI – György Kurtág – „Jocuri”. O poetică ludică pentru pian a copilului muzician
 • Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – Ulpiu VLAD – Din sunetele privirii


 • ETNOMUZICOLOGIE

 • Ovidiu PAPANĂ – Violoncelul „bătut” contemporan – („doba”) din Tulgheș
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.6 pe 2017 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.6 /2017


  TABLE OF CONTENTS  INTERVIEWS

 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH NICOLAE TEODOREANU


 • STUDIES

 • Octavian NEMESCU – AUREL STROE - THE ORIGINAL
 • Roman VLAD – CONCRETE MUSIC, THE FIRST STAGE OF ELECTRONIC MUSIC


 • ESSAYS

 • George BALINT – MUSIC INTERPRETATION (II) – TYPES / STAGES, COORDINATES, CATEGORIES


 • CREATIONS

 • Ștefan ANGI – GYÖRGY KURTÁG - JÁTÉKOK [GAMES]. A LUDIC POETICS FOR PIANO MEANT FOR THE CHILD-MUSICIAN
 • Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAȘ – ULPIU VLAD - DIN SUNETELE PRIVIRII [FROM THE SOUNDS OF THE GAZE]


 • ETHNOMUSICOLOGY

 • Ovidiu PAPANĂ – THE CONTEMPORARY “STRUCK” CELLO (“DOBA”) IN TULGHEȘ
 • UCMR