Revista MUZICA

Nr.6 pe 2016 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.6 /2016


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – De vorbă cu Dan DEDIU


 • STUDII
 • Oleg GARAZ – Genurile istorice sociale versus genurile istorice muzicale. De la tradțiiile originare la cultura maselor (II)


 • PORTRETE
 • Lavinia COMAN – Alexandru Hrisanide, un campion al avangardei muzicale


 • ÎNTREBARI
 • Irinel ANGHEL – Ce este postumanismul?


 • ISTORIOGRAFIE
 • Viorel COSMA – Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (X). Fondul Sandu Albu (II)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.6 pe 2016 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.6 /2016


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – DIALOGUE WITH DAN DEDIU


 • STUDIES
 • Oleg GARAZ – THE HISTORICAL AND SOCIAL GENRES VERSUS HISTORICAL MUSICAL GENRES FROM ORIGINARY TRADITIONS TO MASS CULTURE (II)


 • PORTRAITS
 • Lavinia COMAN – ALEXANDRU HRISANIDE, A CHAMPION OF THE AVANT-GARDE IN MUSIC


 • QUESTIONS
 • Irinel ANGHEL – WHAT IS POSTHUMANISM?


 • HISTORIOGRAPHY
 • Viorel COSMA – ORIGINAL TEXTS AND DOCUMENTS. MUSIC HISTORY IN AUTOBIOGRAPHIES (XI) THE SANDU ALBU ARCHIVE (II)
 • UCMR