Revista MUZICA

Nr.6 pe 2015 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.6 /2015

C u p r i n s

INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – De vorbă cu CORNEL ȚĂRANU

 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – Wagner şi Tannhäuser – o altă perspectivă
 • Oleg GARAZ – Hărțile, labirinturile și grădinile muzicologiei

 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – Doi muzicologi necunoscuţi: Constantin Morariu şi Leca Morariu (II)
 • Viorel COSMA – Texte şi documente inedite Veturia O. Ghibu – amintiri despre George Enescu (II)
 • INDEX AUTORI – INDEX AUTORI
  Nr.6 pe 2015 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.6 /2015

  TABLE OF CONTENTS

  INTERVIURI
 • Andra FRĂȚILĂ – A CONVERSATION WITH CORNEL ȚĂRANU

 • STUDII
 • Corneliu Dan GEORGESCU – WAGNER AND TANNHÄUSER – A DIFFERENT PERSPECTIVE
 • Oleg GARAZ – MAPS, LABIRINTHS AND GARDENS OF MUSICOLOGY

 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – TWO UNKNOWN MUSICOLOGISTS -CONSTANTIN MORARIU ŞI LECA MORARIU (II)
 • Viorel COSMA – NEW TEXTS AND DOCUMENTS VETURIA O. GHIBU – REMEMBERING GEORGE ENESCU (II)
 • UCMR