Revista MUZICA

Nr.5 pe 2021 al Revistei MUZICA
REVISTA MUZICA nr.5 / 2021


C u p r i n s


INTERVIURI
 • Andra APOSTU – DE VORBĂ CU DIANA DEMBINSKI VODĂ


 • STUDII
 • Haiganuș PREDA-SHIMEK – MUZICA DE SALON VALAHĂ: SCURTĂ ISTORIE ÎN ŞASE TABLOURI


 • CREAȚII
 • Florin RĂDUCANU – RAVEL ȘI GERSHWIN, O RELAȚIE CU INFLUENȚĂ RECIPROCĂ PRIN "CRIPTOCODUL" TEORIEI MUZICII DE JAZZ


 • EVENIMENTE
 • musiCOOLt – SEMNEAZĂ: GABRIEL ALMAȘI, GABRIEL MĂLĂNCIOIU, DIANA ROTARU, DANDE POPESCU, ȘERBAN MARCU, CRISTIAN BENCE-MUK, CIPRIAN ION


 • ISTORIOGRAFIE
 • Vasile VASILE – FONDUL „GEORGE BREAZUL” DIN CADRUL BIBLIOTECII UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR (III)
 • Nr.5 pe 2021 al Revistei MUZICA
  REVISTA MUZICA nr.5 / 2021


  TABLE OF CONTENTS


  INTERVIEWS
 • Andra APOSTU – A CONVERSATION WITH DIANA DEMBINSKI VODĂ


 • STUDIES
 • Haiganuș PREDA-SHIMEK – SALON MUSIC FROM WALLACHIA: A SHORT HISTORY IN SIX TABLEAUX


 • CREATIONS
 • Florin RĂDUCANU – RAVEL AND GERSHWIN, A RELATION WITH MUTUAL INFLUENCE THROUGH THE "CRYPTOCODE" OF THE JAZZ MUSIC THEORY


 • EVENTS
 • musiCOOLt – Written by: GABRIEL ALMAȘI, GABRIEL MĂLĂNCIOIU, DIANA ROTARU, DANDE POPESCU, ȘERBAN MARCU, CRISTIAN BENCE-MUK, CIPRIAN ION


 • HISTORIOGRAPHY
 • Vasile VASILE – THE "GEORGE BREAZUL" FUND AT THE UNION OF ROMANIAN COMPOSERS AND MUSICOLOGISTS LIBRARY (III)
 • UCMR